Andebu kirkebok 1623-1738, Døpte
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  Når det gjelder kolonnen farsnavn vil denne i noen tilfeller inneholde mors navn, stort sett i de tilfeller det er uekte barn.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
De første fadderene er først notert i kirkeboken fra 1689.  Disse er avskrevet, men ikke tatt med i denne utskriften.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Lnr. Side Nr. År Dato År Far fornavn Far farsnavn Sted Barn navn Merkn.
1 1 1623 27.?? Truels Døuljen Randj
2 1 1623 Euer?? Ryeøsrøed (Naffnløst)
3 1 1623 4.?? Peder Slegtingdal Jngeborre
4 1 1623 Søffren Biørud Oluff
5 1 1623 5.?? Hans Fodt? Hølie d.
6 1 1623 12.?? Karine? Flotten W????
7 1 1623 Hans Waale Søffren
8 1 1623 Hans Waale Christen (Christine?)
9 1 1623 25.?? Erich Askimb Sara
10 1 1623 19.?? Jacob Flotten Marie
11 1 1623 3.?? Anders Grann Marthe
12 1 1624 Jacob Tiæraass Jens
13 1 1624 17.?? Joen Mørland Marrethe
14 1 1624 12.?? Søbiøren? Torp Karine
15 1 1624 Oluff Hofftued (Naffnløst)
16 1 1624 Anders Skoutued Guldbrand
17 1 1624 17.?? Suend? Odne Peder
18 1 1624 ??frenn Kuckenn Tor??
19 1 1624 13.?? ? Suindall Sigurdt
20 1 1624 ? Rødt Marina?
21 1 1624 ? Houenn? ?
22 2 1624 26.11.24 Jens ????? Søn (min søn?)
23 2 1624 ? ? ???ri
24 2 1624 24.12.24 ? Gaasserud Magdalene
25 2 1624 27.12.24 Gunild? Hofftued Oluff Uecte barn
26 2 1625 6.1.25 Christen? Quernestuen Aase
27 2 1625 10.2.25 ??ns Waale Anne
28 2 1625 27.2.25 ???uff Hofftued Minor Anne
29 2 1625 18.3.25 ???uff Sæland Birrethe
30 2 1625 3.4.25 ??s Hofftued Laurtz
31 2 1625 2.6.25 ??sten Stolerud Liue
32 2 1625 20.6.25 ??der Slegtingdal Hylleborre?
33 2 1625 6.8.25 ??ffren Kuckenn? Torger
34 2 1625 16.8.25 ???uor Berg Knud
35 2 1625 23.9.25 Oluff? Taranrød Anne
36 2 1625 26.9.25 ? ????dt ???lie
37 2 1625 28.?? ? Flotten Jenns
38 2 1626 ? Sæland (U-ecte dødt fø)
39 2 1626 19.?? ? Biørød Dorethe
40 2 1626 27.?? ? Suedebrech Sudzel
41 2 1626 ? Windelrød? (Naffnløst barn)
42 2 1626 16.?? ??sten Stolerud Sigurdt
43 2 1626 3??? ??enner? Buuer Oluff
44 2 1626 Reijer Slegtingdal ?
45 2 1626 Biørnn Leerskald Anne
46 2 1626 ???? Daniel ???? egenn? sønn? Daniel .. ?rij? slet om morgen
47 2 1626 ???? Møchlegd Gulbrand? ???
48 2 1626 ???? Grann Christen
49 2 1626 Søbiøren Torp ?
50 2 1626 27.?? Klaus Rødt Marrith
51 2 1626 21.?? Laurtz Hofftued Liue
52 2 1626 Anders Skautued Guttorm
53 2 1626 13.?? Erland Flotten Jenns
54 2 1626 12.11.26 Peder Slettingdal Christen
55 2 1626 16.11.26 Hans Quernestuen Anne
56 2 1626 19.11.26 Karin? Langebrech (u-ecte)
57 2 1626 12.12.26 Truelss Døulem (Naffnløst barn)
58 2 1627 8.?? Oluff Hofftued Søffren Lille Oluff Hofftued
59 2 1627 15.?? Oluff Sæland Gunnild
60 2 1627 29.?? A.? Slettingdal Arne
61 2 1627 20.?? Niels Skomager Kirstin
62 2 1627 Slettingdal (Naffnløst) En tøøs paa Slettingdal
63 2 1627 10.?? Siri Wegger (Naffnløst ? ????)
64 2 1627 16.5.27 Suend Oder? Jnggier
65 2 1627 25.5.27 Oluff Hofftued Guttorm Stor Oluff Hofftued
66 2 1627 Matthis Winnilsrød Marie
67 2 1627 Anon? Gussland ????
68 2 1627 23.?? Halduor Leterød?? Guru
69 2 1627 23.?? Siver?? Suindal Oluff
70 2 1627 Søffren Kuckenn? Anne
71 2 1627 Christen Quernestuen ??
72 2 1627 9.?? Søbiøren Torp Lissbeth
73 2 1627 Erland Flotten Marime
74 2 1628 Hans Kleppen Marine
75 2 1628 Oluff Sæland (Dreng)
76 2 1628 Oluff Sæland (Pige)
77 2 1628 ? Rød ?
78 3 1628 ??.3.28 ?? Slettingdal Guttorm
79 3 1628 14.3.28 Halduor Berg Hølie
80 3 1628 18.3.28 Oluff Langebrech Christopher
81 3 1628 23.3.28 Hans Suedebrech Anne
82 3 1628 29.3.28 ? Medholtt? Arne
83 3 1628 11.4.28 Hans Winnilsrød (dødtfødt barn)
84 3 1628 27.4.28 Knud Hallistued Hans
85 3 1628 7.5.28 Knud Døulien Jørann
86 3 1628 6.7.28 Laurtz Hofftued Christen
87 3 1628 1.8.28 Christen Torp Synnedt
88 3 1628 29.9.28 Tore Brauold? Christoph
89 3 1628 8.10.28 ???ger Lat?rød Marie u-æcte?
90 3 1628 6.10.28 Truels? Gosserød Dorethe
91 3 1628 18.11.28 Gunner? Buuær? Birrethe
92 3 1628 29.11.28 Anders? Skoutued Olou
93 3 1628 30.11.28 Jon Holands Oluff Jon Holands frille
94 3 1628 9.12.28 Gunner Trolddal Halduor
95 3 1628 18.12.28 Matthis Rød Aase
96 3 1628 18.12.28 Christen Stolerød Jngelbret
97 3 1629 10.1.29 Søbiøren Torp Marinn
98 3 1629 20.3.29 Oluff Hofftued (dødtfød)
99 3 1629 20.3.29 Oluff Hofftued (dødtfød)
100 3 1629 6.5.29 Knud Døulin Anne
101 3 1629 24.5.29 Jens Wegger Christopher
102 3 1629 29.5.29 Hans Winnilsrød (Naffnløst)
103 3 1629 11.6.29 Joen? Møeland Aandeløss?
104 3 1629 10.7?.29 Suend Ønne? Kirstj?
105 3 1629 6.10.29 Halduor Slettingdal Peder
106 3 1629 ?.12.1929 ? Biørød ?
107 3 1629 Hans Suedebrech Jør???
108 3 1630 15.2.30 Christen Torp Marthe
109 3 1630 30!.2.30 Oluff Hofftued Guri
110 3 1630 5.3.30 (dødfød) Min egen søn
111 3 1630 18.3.30 Suend Flotten W??d??
112 3 1630 11.4.30 Oluff Langebrech Hans
113 3 1630 29.4.30 Anders Gran Peder
114 3 1630 4.7.30 Knud Hallistued Karin
115 3 1630 20.?.30 Abraham Askim Marie
116 3 1630 4.8.30 Søffren Kucken? Birrethe
117 3 1630 15.8.30 Hans Winnildrød Marie
118 3 1630 3.9.30 Laurtz Hofftued Michel
119 3 1630 23.9.30 Oluff Sæland Live
120 3 1630 31.10.30 Arne Backe Dorethe
121 3 1630 4.11.30 Hans Quernestuen Jens
122 3 1630 28.11.30 Søffren Biørød Anne
123 3 1630 6.12.30 Oluff Hofftued Kiøl
124 3 1630 28.12.30 Hans Kleppan Marie
125 3 1631 16.2.31 Tore Rød Hans
126 3 1631 25.?.31 Gest Suindal Jørgen
127 3 1631 Anders Skautued Niels
128 3 1631 15.4.31 Klaus Rød Marethe
129 3 1631 19.4.31 Hans Suedebrech Christen
130 3 1631 8.?.31 Erland Flotten Anne
131 3 1631 9.?.31 Christen Stolrød Hans (Jens?)
132 3 1631 ?.8.31 Knud Døulin Anders
133 3 1631 Niels Houtued Anne
134 4 1631 2.10.31 Søbiøren Torp Maren
135 4 1631 3.11.31 Suend Odne Anders
136 4 1631 21.11.31 ?ans Kollekind Christen
137 4 1631 16.12.31 Christen Quernestuen Marie
138 4 1631 24.12.31 Halduor Slettingdal Jørgen
139 4 1632 26.2.32 Jens Wegger Bent
140 4 1632 14.5?.32 Jørgenn Min egen søn, Ved ?? 2 ???? Effter middag. (NB: h??? Døde Anno 1633)
141 4 1632 15.5.32 Suend Flotten Halduor
142 4 1632 4.6.32 Lille O. Hofftued Evin?
143 4 1632 14.7.32 Oluff Langebrech Marthe
144 4 1632 23.10.32 Gultou? Langebrech Truels
145 4 1632 Gunner Bunæs Jens
146 4 1632 20.11.32 Christen Torp Hijlleborre
147 4 1632 20.11.32 Christen Torp Marinn
148 4 1632 23.12.32 Søffren Kucken? Anderss
149 4 1633 5.1.33 Oluff Sommerstad Sønne
150 4 1633 5.1.33 Oluff Sommerstad Dartt?
151 4 1633 16.1.33 Oluff Sæland Nielss
152 4 1633 3.3.33 Christen Stolrød Liue
153 4 1633 14.3.33 Hans Winnilrød Anne
154 4 1633 20.3.33 Hans Quernstuen Karin
155 4 1633 28.4.33 Pouel Gaasserød Karin
156 4 1633 12.6?.33 Karin? Langebrech Odgrim
157 4 1633 9.10.33 Suend Odne Jørgen
158 4 1633 2.12.33 Knud Hallistued Clauss
159 4 1633 13.12.33 Jens? Wegger Iuer
160 4 1634 3.1.34 Knud Døulin Nielss
161 4 1634 5.1.34 Hans Eleussrød Helie
162 4 1634 10.1.34 Oluff Sommerstad Rasmus?
163 4 1634 12.1.34 Ands? Leerskald Kirsten
164 4 1634 21.1.34 Ands? Grann Hans
165 4 1634 13.2.34 Jørgen Min sønn. Ved ??slet effter middag
166 4 1634 24.2.34 Suend Flotten Tore
167 4 1634 11.4.34 Reijer Gullelj Tarald
168 4 1634 18.4.34 Oluff Sæland Nielss
169 4 1634 13.4.34 Hanss Hallistued Marie
170 4 1634 6.5.34 Tore Rød Jngerj
171 4 1634 2.10.34 Evin Torp Randj
172 4 1634 9.10.34 Laurtz Holtt Ewien?
173 4 1634 16.10.34 Pouel Gaasserød Karie
174 4 1635 20.?.35 Anders Skoutued Jøran
175 4 1635 23.2?.35 Niels Hofftued Karin
176 4 1635 2.6/7.35 Søbiørn Kucken? Dorethe
177 4 1635 16.6/7.35 Oluff Langebrech Marthe
178 4 1635 17.6/7.35 Jens Wegger Peder
179 4 1635 10.6/7.35 Suend Flotten Jøran
180 4 1635 18.6/7.35 Lille Oluff Hofftued Truels
181 4 1635 16.8.35 Gunner Buuær? Karin
182 4 1635 16.9.35 Halduor Troldal Torbiøn
183 4 1635 23.9.35 Oluff Sommerstad Niels
184 4 1635 3.10.35 Christen Tiørdislø Gunnild
185 4 1635 11.10.35 Hans Winnilrød Christen
186 5 1635 18.10.35 ? Torp Christen
187 5 1635 8.11.35 Christen Stoblerød Helie
188 5 1635 29.11.35 Jngelbret Slettingdal Knud
189 5 1636 17.1.36 Stor Oluff Hofftued Marin
190 5 1636 17.1.36 Stor Oluff Hofftued (Jt dødfød)
191 5 1636 14.1.36 Hans Hallistued Helie
192 5 1636 13.2.36 Evin Stulin Synnedt
193 5 1636 21.3.36 Knud Døulin Truelss
194 5 1636 23.3.36 Arne Backe Dorethe
195 5 1636 4.4.36 Suend Odne Oluff
196 5 1636 Anne? St??? (u-æcte baren)
197 5 1636 3.6.36 Niels Houberg Hans
198 5 1636 3.7.36 Hans Døulin (dødt barn)
199 5 1636 22.8.36 Hans Quernestuen Karin
200 5 1636 3.10.36 ??rist. Hofftued Synnid
201 5 1636 20.10.36 Gunner Bu?? Karin
202 5 1637 7.1.37 ? Flotten Jngebore
203 5 1637 11.1.37 Jngelbret Slettingdal Siri
204 5 1637 27.3.37 Halduor Slettingdal Jngerj
205 5 1637 Pross Min egen sønn, fød den 26 Martij mellom 7 och 8 formiddag
206 5 1637 27.4.37 Hans Hallistued Anders
207 5 1637 29.4.37 Oluff Siæland Jørgenn
208 5 1637 18.5.37 Anders Skoutued Marie
209 5 1637 31.5.37 Hans Viuelsrød Jøran
210 5 1637 18.6.37 Niels Hofftued Elsse
211 5 1637 23.6.37 Laurtz Holt Hans
212 5 1637 25.?.37 Joen Hoffuen Ands?
213 5 1637 30.7.37 Rollof Kleppan Christen
214 5 1637 Erich Ryelssrød Matthis
215 5 1637 23.9.37 Christen Tøndisløs Hyllerbore
216 5 1637 6.10.37 Christen Stolrød Marinn
217 5 1637 19.10.37 Evin Torp (Pige, døde strax)
218 5 1637 2?.10.37 Oluff Sommerstad Ingebore
219 5 1637 30.10.37 Jens Flotten Christen
220 5 1637 5.11.37 Ol.? Langebrech Oluff
221 5 1637 8.11.37 Knud Hallistued Hans
222 5 1637 10.11.37 Niels Houberg Mette
223 5 1637 4.12.37 Hans Eleussrød Juer
224 5 1637 12.12.37 Anders Gran Grou
225 5 1637 20.12.37 Hans Døulin Karin
226 5 1638 11.1.38 Erich Winnilsrød Hans Erich skomager paa Vinnilsrød
227 5 1638 6.2.38 Tore Rød Hans
228 5 1638 7.2.38 Eleu Svindal Jnger
229 5 1638 18.2.38 Oluff En almissequinde
230 5 1638 20.2.38 Christen S?indkve?? Sijrid?
231 5 1638 10.3.38 Laurtz Muøland Anne
232 5 1638 15.3.38 Knud Døulin Karin
233 5 1638 10.4.38 Jngelb. Slettingdal Anne
234 5 1638 21.?38 Peder Slettingdal Guttorm Peder Slettingsdalss daater?, u-æcte barn
235 5 1638 27.?.38 Christen Møeland Laurtz
236 5 1638 23.8.38 Søbiørn Kucken? Anne
237 5 1638 2.9.38 Oluff Steen Marin
238 5 1638 21.9.38 Ands? Skoutued Hans
239 6 1638 17.?.38 Arne? Backe Oluff
240 6 1638 23.11.38 Christen Hofftued Marinn
241 6 1638 26.11.38 Niels Harimb? Barbra
242 6 1638 11.12.38 Suend Odne Christen
243 6 1638 22.12.38 Hans Hallistued Helie?
244 6 1638 26.12.38 Jon Troldal Siri
245 6 1638 26.12.38 Hans Holt Christen
246 6 1639 7.1.39 Jens Wegger Karin
247 6 1639 7.2.39 Halduor Bergs (uæcte) Halduor Bergs daatter
248 6 1639 3.3.39 Knud Døulin (Naffnløst barn)
249 6 1639 10.3.39 Reijer Gullelj Barbra
250 6 1639 7.4.39 Søffrenn Gaasserød Søffue?
251 6 1639 ? Jngelbret Slettingdal Marthe
252 6 1639 17.7?.39 Laurtz Mu?land Randj
253 6 1639 ??u?? Odniss Oluff v-ecte
254 6 1639 25.9.39 Hans Quernestuen Anne
255 6 1639 15.10.39 Jon? Houen Truelss
256 6 1639 30.10.39 Halduor Slettingdal Hans
257 6 1639 1.11.39 Niels? Houberg Kirstin
258 6 1639 25.11.39 Knud Døulin (døtfød barn)
259 6 1639 26.11.39 Jens Waale Margret
260 6 1639 28.11.39 Oluff Sæland Guro?
261 6 1640 22.1.40 Oluff Sommerstad Oste
262 6 1640 22.1.40 Laurtz Holt Marie
263 6 1640 8.2.40 ?ans Døulin Truelss
264 6 1640 13.2.40 Suend? Flotten Marie
265 6 1640 29.2.40 Erich? Gusland Marie
266 6 1640 19.4.40 ?vin Torp Marie
267 6 1640 19.4.40 ? Tørdisløs Liue
268 6 1640 ? Ryelsrød? Karj?
269 6 1640 30.?.40 Niels Klocher Nielss
270 6 1640 8.?.40 Oluff Skarsholt Laurtz
271 6 1640 15.?.40 Christen S???? Kirstin
272 6 1640 22.?.40 Oluff Taranrød Arne
273 6 1640 6.?.40 Hans Viulrød Marthe
274 6 1640 27.8.40 Knud Døulin (dødfød)
275 6 1640 31.8.40 Hans Holt Matz
276 6 1640 2.9.40 Jacob Stulin (dødt b??9 Jacob Stulins frille
277 6 1640 5.10.40 Christen Møeland Karin
278 6 1640 25.10.40 Gunner Buur? Birthe
279 6 1640 10.??.40 Hans Hallistued S???en
280 6 1640 Anne Steens ? (Ole?) Anne Stens barn
281 6 1640 8.12.40 Tore Rød Anne
282 6 1641 Laurtz Mu?land (Jt dødtfød ?)
283 6 1641 7.2.41 ??och.? D?rhoss? Guttorm
284 6 1641 21.2.41 Eleu Suindal Christen
285 6 1641 24.3.41 Christen Stolrød Ands?
286 6 1641 24.3.41 Erich Gusland Marie
287 6 1641 31.3.41 Niels Waale Hans
288 6 1641 22.5.41 Oluff Sommerstad Hans
289 6 1641 2.6.41 Marin Dallu?? Marin c-ecte
290 6 1641 Oluff Langebrech Oluff
291 6 1641 Anders Flotten Karin
292 6 1641 13.8.41 Jacob Biuerød Ands?
293 6 1641 1.10.41 Chr.? Suindal Marthe
294 6 1641 11.10.41 Jens Vale? Bent
295 6 1641 11.10.41 Christoph Graudal Birthe
296 7 1641 17.10.41 ???ørn Kucken? Søffren
297 7 1641 21.10.41 Suend? Odne Nielss
298 7 1641 16.11.41 Jon? Hoffuen Erich
299 7 1641 23.11.41 Oluff Sæland Ands?
300 7 1641 12.12.41 Knud Døulin Jngelbret
301 7 1641 ??.12.41 Slettingdals Tøsen (v-ecte)
302 7 1642 21.1.42 Arne Backe Halduor
303 7 1642 7.2.42 ??d Gaaserød Pross
304 7 1642 13.2.42 Jnguald Sæland Marie
305 7 1642 18.3.42 Roloff Kleppan Anne
306 7 1642 14.4.42 Oluff Skartzholt Marie
307 7 1642 8.?.42 Michel Dals ??? Michel Dals to børen
308 7 1642 20.4.42 Laurtz Mu?land Olluff
309 7 1642 2.5.42 Euin Torp Randj
310 7 1642 12.5.42 Hans Holt Birethe
311 7 1642 29.6.42 Oluff Langebrech Peder
312 7 1642 26.7.42 Christen Tørdislø Siri
313 7 1642 19.8.42 Laurtz Tieraass Oluff
314 7 1642 9.9.42 Oluff ????drød Siffuer
315 7 1642 12.9.42 Arne Slettingdal Ands?
316 7 1642 12.9.42 Christen? Houtued Osmund
317 7 1642 24.9.42 Laurtz Holt Joen
318 7 1642 2.10.42 Oluff Taranrød Hans
319 7 1642 4.10.42 Laurtz Haanedal Liue
320 7 1642 3.11.42 Erich Ryelssrød Barbra
321 7 1642 21.11.42 Hans? Viulrød Euin
322 7 1642 4.12.42 ? Døulin Barbra
323 7 1643 14.1.43 Oluff Pisserød Halduor
324 7 1643 17.1.43 Christen Møeland Rasmus
325 7 1643 Christen Skartzholt (dødtfød)
326 7 1643 6.3.43 Laurtz Germunds.? Anfind
327 7 1643 6.3.43 Laurtz Germunds.? Astrj
328 7 1643 14.4.43 Oluff Sæland Karin
329 7 1643 14.4.43 Tuorer Hoffuen Liue
330 7 1643 8.5.43 Børie Aasene Kirstin
331 7 1643 11.5.43 Ands? Flotten Helie
332 7 1643 13.5.43 Jens Wegger Birthe
333 7 1643 Thiøstel Tieraass Margrete v???
334 7 1643 8.6.43 Thore Rød Karin
335 7 1643 27.6.43 Ouen? Gullelj Karin
336 7 1643 21.8.43 Christen Stolrød Hans
337 7 1643 1?.9.43 Christen Aamu? (Uecte)
338 7 1643 7.10.43 Suend Flotten Peder
339 7 1643 18.10.43 Peder N. Houtued stuen Joen Peder N. Udj Houtued stuen
340 7 1643 18.10.43 Peder N. Houtued stuen Gundbiør
341 7 1643 6.11.43 Marie Jt almissebaren
342 7 1643 27.11.43 Reijer Gullelj Tarald
343 7 1643 5.12.43 Niels Klocher Karin
344 7 1643 24.12.43 Niels Waale Søffren
345 8 1644 3.1.44 Oluff Germundrød? Anne
346 8 1644 18.1.44 Laurtz Holt Jngelj
347 8 1644 11.1.44 Christen Møeland Rasmus
348 8 1644 27.2.44 Jnguold Sæland Karin
349 8 1644 1.3.44 Hallistued Tøsen Christen
350 8 1644 17.3.44 Oluff Skartzholt Barbra
351 8 1644 21.3.44 Laurtz Tieraass Marin
352 8 1644 26.3.44 Jon? Hoffuen Aase
353 8 1644 2.4.44 Chr. Graudal Jues?
354 8 1644 7.4.44 Suend Odne Anne
355 8 1644 7.4.44 N. Houberg Tolloff
356 8 1644 10.4.44 Olle Sommerstad Aase
357 8 1644 13.4.44 ??ist. Suindal Olle
358 8 1644 18.4.44 ?? Almissebarn
359 8 1644 1.6.44 Søffren Wegger Niels
360 8 1644 19.6.44 Hanss? Holt Marin
361 8 1644 3.7.44 Halduor S???? Marin
362 8 1644 12.7.44 Marthe? Houtued Randj
363 8 1644 18.7.44 Euin? Torp Birthe
364 8 1644 29.9.44 Elou? Suindal Anne
365 8 1644 12.11.44 Erich Ryelsrød Jacob
366 8 1644 23.11.44 Ole Taranrød Marthe
367 8 1644 27.11.44 Jacob Biuerød Marinn
368 8 1644 2.12.44 ? Eloufrød? Hans
369 8 1644 5.12.44 ? Bahuuss Joen
370 8 1644 15.12.44 ? Døulin Christen
371 8 1645 9.1.45 Peder Gaaserød Kiell
372 8 1645 21.1.45 L. Haanedal Anne
373 8 1645 1.2.45 Hans Hallistued Anne
374 8 1645 3.2.45 Søbiørn Kuchem? Grou
375 8 1645 6.2.45 Chr. Tørdisløs Liue
376 8 1645 25.2.45 Niels Klocher Anders
377 8 1645 24.2.45 Arne Slettingdal Gunner
378 8 1645 24.2.45 Jens Gusland Birthe
379 8 1645 14.5.45 ??uren? Hallistued Karin
380 8 1645 28.7.45 Olle Sommestad Aase
381 8 1645 12.9.45 Gunner Buur Christen
382 8 1645 4.10.45 Christen Skin??? Aslou
383 8 1645 14.10.45 Laurtz Tieraass Jacob
384 8 1645 16.10.45 Hans Slettingdal Anne
385 8 1645 in Xbr Oluff Pisserød (dødtfød)
386 8 1645 17.12.45 Niels Houberg Marit
387 8 1645 20.12.45 Oluff Bahuuss Laurtz
388 8 1645 22.12.45 Laurtz Germudrød? Alff
389 8 1646 9.1.46 Torer Houberg Erich
390 8 1646 19.1.46 Jon Hoffuen Randj
391 8 1646 16.2.46 Torer Hoffuen Marthe
392 8 1646 28.2.46 Ole Skartzholt Evin
393 8 1646 28.2.46 Tore Rød Gunnild
394 8 1646 15.3.46 Marie Waale Liue
395 8 1646 13.?.46 Hønnerød tøsen Marin
396 8 1646 25.?.46 ? ? Isac
397 8 1646 20.?.46 ? Backe Karin
398 9 1646 8.5.46 ???uor Sucke Aase
399 9 1646 10.5.46 Christen Tørdislø Liue
400 9 1646 4.7.46 Evin Torp Else
401 9 1646 14.7.46 Jngvold Sæland Matthis
402 9 1646 14.7.46 Laurtz Moland Marin
403 9 1646 7.8.46 Ands? Flotten Anne
404 9 1646 11.8.46 Hans Døulin Andor
405 9 1646 24.8.46 Ole Germudrød? Siri
406 9 1646 22.?.46 Hans Vinnildrød (dødtfød)
407 9 1646 25.?.46 Ole Sæland Elin
408 9 1646 28.9?.46 Christ. Stolrød Marin
409 9 1646 6.10.46 Søffren Halistued Karin
410 9 1646 24.10.46 T????s Halistued Anne
411 9 1646 3.11.46 Reijer Gullelj Kirstin
412 9 1646 15.12.46 Ole Sommestad Birthe
413 9 1647 12.1.47 Christen Møeland Aase
414 9 1647 18.1.47 Ole Langebrech Birthe
415 9 1647 24.1.47 Skollof? Haanedal Marin
416 9 1647 29.1.47 Søuren Vega? Karin
417 9 1647 24.2.47 Laurtz Germudr. Jørgen?
418 9 1647 1.4.47 Ole Bahuss Anne
419 9 1647 22.4.47 Laurtz Hanedal Christen
420 9 1647 6.5.47 Elin Strand Tore Tore, spurius
421 9 1647 8.5.47 E. Ryelsrød Jenss
422 9 1647 23.5.47 Ands? Skomag Bent
423 9 1647 25.5.47 N. Houberg Halduor
424 9 1647 22.6.47 Ole Moland Jacob
425 9 1647 ? Jens Gusland Christoph
426 9 1647 27.?.47 Laurtz Tieraass Marin
427 9 1647 27.8.47 Christ. Graudal Christen
428 9 1647 19.9.47 Arne Adtmod Gunner
429 9 1647 30.9.47 Suend Flotten Gunnild
430 9 1647 15.10.47 Reijer Sucke Gunnild
431 9 1647 15.10.47 Knud Døulin Pross
432 9 1647 18.10.47 Hans Holt Christen
433 9 1647 29.10.47 Christoph Snap Citsele
434 9 1647 6.11.47 Laurtz Backe Anne
435 9 1647 15.11.47 Iuer Eloffsrød Find
436 9 1647 26.12.47 Pouel Strand ?
437 9 1648 15.?.48 Rollof Kleppen Halduor
438 9 1648 3.2.48 Gunner Skreder Marthe
439 9 1648 13.2.48 G.? Vinilrød Jens
440 9 1648 12.3.48 Ole Taranrød Christen
441 9 1648 23.3.48 Haldvor Sucke Anne
442 9 1648 24.3.48 Christen Houtued Anne
443 9 1648 30.3.48 Christen Skarsholt Mari?
444 9 1648 6.5.48 Evin Gullelj Marthe
445 9 1648 9.5.48 Ole Skartzholt Christenn
446 9 1648 17.5.48 Kollekind tøsen Christoph
447 9 1648 Christ. Graudal (Dødtfød)
448 9 1648 ?.6.48 Niels Wale Christoph
449 10 1648 18.6.48 ? ? Arne
450 10 1648 2?.?.48 Peder Klocher Marin
451 10 1648 7.11.48 Hans Døulin Andor
452 10 1648 11.11.48 Christoph Snap Marin
453 10 1648 3.12.48 Jon Hoffuen Karin
454 10 1648 22.12.48 Houberg tøsen N.
455 10 1649 8.1.49 Ole Graudal Erich
456 10 1649 2.2.49 Hans Slettingdal Mette
457 10 1649 25.2.49 Torer Hoffuen Laurtz
458 10 1649 3.3.49 Euin Torp Randj
459 10 1649 17.3.49 Pouel Strand Marin
460 10 1649 26.5.49 Tollev Skogerud? Niels
461 10 1649 3.4.49 Ands? Flotten Anne
462 10 1649 11.?.49 Chr. Graudal Dithmand
463 10 1649 10.?.49 ? Sæland Marthe
464 10 1649 25.8.49 Laurtz Backe Halduor
465 10 1649 28.9.49 Ole Bahus Giertrud
466 10 1649 19.10.49 Laurtz Stulin Jøran
467 10 1649 27.10.49 ? Slettingdal Marin
468 10 1649 20.11.49 Laurtz Germudr.? Barbra
469 10 1649 29.11.49 Erich Ryelsrød Anne
470 10 1649 26.11.49 Reijer Svindal Ole
471 10 1649 23.12.49 Jacob Biørød Erich
472 10 1649 27.12.49 Laurtz Tieraass Abraham
473 10 1650 2.1.50 Bahus skrederen Ped
474 10 1650 8.1.50 Ands? Skomager Ands?
475 10 1650 8.1.50 Christen Møeland Truelss
476 10 1650 15.2.50 Ands? Siffrsøn Jngerj uecte
477 10 1650 23.3.50 Ole Sommestad Gunnild
478 10 1650 25.4.50 Skellol? Hanedal Laurtz
479 10 1650 7.7.50 Hans Hallistued Liue
480 10 1650 28.7.50 Ingv. Sæland Niels
481 10 1650 21.8.50 Ole Skartzholt Karin
482 10 1650 22.8.50 Jon Vinildrød Marie
483 10 1650 31.10.50 Ole Germudrød? Marthe
484 10 1650 4.11.50 Ands? Flotten Halduor
485 10 1650 10.12.50 Ole Moland Juer
486 10 1650 17.12.50 Tolle Skegerød? Niels
487 10 1650 24.12.50 Chr. Graudal Christen
488 10 1650 31.12.50 Jens Anders Hor? Jens (Anders) 31 xbr. Ved 9 slet formiddag
489 10 1651 14.1.51 Thore Houberg Torg?
490 10 1651 27.2.51 Tolou? Berg Anne
491 10 1651 16.3.51 Chr. Møeland Else
492 10 1651 20.3.51 Evin Torp Jacob
493 10 1651 16.4.51 Laurtz Backe Else
494 10 1651 25.4.51 Nels? Waale ?
495 10 1651 3.5.51 ?. Tieraass Anders
496 11 1651 7.5.51 Thoer? Rød Hans
497 11 1651 24.6.51 S??uren? Weger Søbiøn
498 11 1651 1.7.51 Erich Ryelssrød Anne
499 11 1651 Reijer Muøland (dødt fød)
500 11 1651 21.12.51 Ole Taranrød To børn hvilcke død ??? (Gjeleder dette Ole Tar.?)
501 11 1651 25.12.51 Hald. Sucke Karin
502 11 1651 21.12.51 Ped Skred Bahus Anne
503 11 1652 23.1.52 Houtued Tøsen Barbra
504 11 1652 9.2.52 Pouel Strand Ole
505 11 1652 Laurts (Dødtfød) Laurtz lille quinde (dødtfød)
506 11 1652 31.3.52 Jacob Slettingdal Anne
507 11 1652 6.5.52 Reijer Gullelj Barbra
508 11 1652 25.?.52 Laurts Hoffuen Ole
509 11 1652 10.6.52 Henrich Askim Edel
510 11 1652 10.6.52 Henrich Askim Jngerj
511 11 1652 15.6.52 Niels Siæland Liue
512 11 1652 26.6.52 Chr. Skartzholt Barbra
513 11 1652 27.6.52 Ands? Flotten Anne
514 11 1652 27.6.52 Thorer Houen (Dødtfød)
515 11 1652 14.7.52 Thor Jens? Arne
516 11 1652 24.7.52 M.? (N.?) Tørdisløij? Jøran
517 11 1652 Biørnrød Tøsen (Dødtfød)
518 11 1652 24.7.52 Suend Flotten Marie
519 11 1652 1.9.52 ? Klocher Anne
520 11 1652 12.9.52 ? Waale Anne
521 11 1652 16.?.52 Laurtz Tiæraas Abraham
522 11 1652 18.9.52 Laurtz Hanedal Laurtz
523 11 1652 18.9.52 Laurtz Hanedal Tarald
524 11 1652 23.9.52 Ole Skartzholt Hans
525 11 1652 29.9.52 Souren? Weg?? Søbiøn
526 11 1652 7.11.52 Ingv. Sæland Niels
527 11 1652 30.11.52 Skiellol Haned Elou
528 11 1652 13.12.52 Christen Møeland Else
529 11 1653 ? Vinnildrød uecte
530 11 1653 20.1.53 Hans Houtued stuen Marie Hans i Houtued Stuen ?? ???? (Marie)
531 11 1653 6.2.53 Jon Hoffuen Aase
532 11 1653 17.2.53 Ole Taranrød Barbra
533 11 1653 18.2.53 Jon Vinildrød Jacob
534 11 1653 20.2.53 Evin Torp Niels
535 11 1653 20.4.53 H. K. Hallist. Knud
536 11 1653 25.4.53 Laurtz Egmuds.? Christen
537 11 1653 8.5.53 ??ue Adtmod? Gunnor
538 11 1653 9.6.53 ??uer Elousrød? Juer
539 11 1653 20.?.53 Jørgen Gran Marie
540 11 1653 29.?.53 Christoph Snap ?
541 11 1653 6.7.53 Ands? Siffou Ole
542 11 1653 18.8.53 Siffuer Leerfald Barbra
543 11 1653 22.8.53 Thorer Houberg Kirstin
544 11 1653 17.9.53 Ole Flotten Anne
545 11 1653 23.9.53 Laurtz Backe Marthe
546 12 1653 ???? Tøsen Christen
547 12 1653 4.11.53 Hans? Døulin Ole
548 12 1653 8.11.53 Ole Muøland Anne
549 12 1653 9.11.53 Euind Flotten Ollou?
550 12 1653 20.11.53 Henr. Askim Erich
551 12 1653 in 9brj Jt u-ecte baren
552 12 1653 5.12.53 Chr. Møchlegd? N.N.
553 12 1653 5.12.53 Chr. Møchlegd? M.M. (Usikkert om dette hører til her
554 12 1653 Houtued Tøsen Laurtz
555 12 1653 31.12.53 N. Klocher Ands?
556 12 1654 2.2.54 Jens? Arne ??? Jens (Arne)
557 12 1654 24.2.54 Evin Gullelj Marthe
558 12 1654 26.2.54 Chr. Graudal Jon
559 12 1654 Elou Sommestad N. Døde
560 12 1654 5.7.54 Ole Lone? Liue
561 12 1654 12.9.54 Christ. Houtued Ole
562 12 1654 20.9.54 Tollou? Berg Halduor
563 12 1654 10.10.54 Jngelb. Kolkind Hans?
564 12 1654 27.10.54 ? Berbe? Jøen?
565 12 1654 8.11.54 ? Houtued Viuicke
566 12 1654 9.11.54 Erich? Ryelsrød Else?
567 12 1654 24.9.54 ? ????de? Gunner
568 12 1654 27.11.54 Halduor? ? ???s
569 12 1654 3.12.54 Ole Waale Jens
570 12 1654 22.12.54 ? Askims ?? Askims baren
571 12 1657 ? Januarii Jngelbrett Koldkin J??
572 12 1657 Skiellov? Honedal Skiellov? Honedal /: ?? ???? Tvillinger / føde den 5 feb
573 12 1657 Skiellov? Honedal Skiellov? Honedal /: ?? ???? Tvillinger / føde den 5 feb
574 12 1657 12.?.57 Ole Taranrød (Dødtfød)
575 12 1657 26.3.57 Laurtz Hanedal Taral
576 12 1657 4.4.57 Peder Houtved Barbra
577 12 1657 6.4.57 Erich Ryelsrød Marin
578 12 1657 12.4.57 Haldvord Houen Gunnille
579 12 1657 12.4.57 Haldvord Houen R??
580 12 1657 23.4.57 Tolluff Berg (Dødtfød)
581 12 1657 12.6.57 Hans Tieraass Haldvord
582 12 1657 1.?.57 Christopher Gravdall Hans ?ine egne døttres? Anne och ???? Føde den 8 Julii ved 7 slet afften (Hører dette til her, eller egen linje?)
583 12 1657 17.ju?.57 Christ? Skartzholt Laurtz
584 12 1657 18.7.57 Ole ? Peder
585 12 1657 20.7.57 Søbiørn Moland Christopher
586 12 1657 30.7.57 Niels Klocher Ahll
587 12 1657 20.8.57 Niels? Søffrens. Houtved Randj
588 12 1657 31.8.57 Jacob Slettingdal Hillebor
589 12 1657 11.9.57 Ole Vaale Christen
590 12 1657 5.10.57 Niels? Klochers forrbar? Niels fød den 22 octobr
591 12 1657 ? Tieraass Isach
592 12 1657 ? Tieraass Else?
593 13 1658 7.1.58 ? Holtt Karen
594 13 1658 20.1.58 ? Bijørød Karen
595 13 1658 9.2.58 ??n?dre? Siæland Aase
596 13 1658 19.2.58 Peder Gullelj Matthiis
597 13 1658 20.2.58 Houtuedstuen Karen ?? Løn? I Houtuedstuen
598 13 1658 Rød Laurtz ? Røds andett uecte barn født den 19 martii
599 13 1658 27.3.58 ??ierichsøn? Maren
600 13 1658 8.4.58 ?ans Torp ?ans Torp tilholdenis i Anbiørnrød
601 13 1658 18.6.58 Iffuer Slettingdal Christen (Står det kryss foran navnet?)
602 13 1658 17.8.58 ??utz Holtt Marie
603 13 1658 7.9.58 ??st? Sommestad Hans
604 13 1658 9.10.58 Hans Gran Anne
605 13 1658 12.10.58 ??ør?? Houtved Olluff
606 13 1658 1.11.58 Anders Døulen Karen
607 13 1658 21.10.58 Even Torp Christen
608 13 1658 5.11.58 Hans Døufflen? Ole
609 13 1658 16.11.58 Tollouff Berg Christen
610 13 1658 4.12.58 Olluff Laane Gunille
611 13 1658 19.12.58 Christen Møchlegrd Olluff
612 13 1658 24.12.58 ??der? Odne Suen
613 13 1659 Tollouff Kieldss Kield
614 13 1659 januar Olluff Skartzholt (dødtføed)
615 13 1659 03.3/5?.59 Hans Knudss Hallistued Anne
616 13 1659 9.3/5?.59 Hans Tieraass Niels
617 13 1659 21.3/5?.59 Jngelbret Kollechin Christen
618 13 1659 Søffuer Leerskal Sebiørn uecte??
619 13 1659 9.?.59 Oleff Moland Olluff
620 13 1659 13.?.59 Hellie Houtved Haldvord
621 13 1659 28.?.59 Anne By?+rødz? Karen uecte barn
622 13 1659 ? Holtt Marte
623 13 1659 16.11.59 Hans Løn paa Houtued eije Viche
624 13 1660 24.2.60 Laurtz Holtt Sebiørn
625 13 1660 24.2.60 Laurtz Holtt Effuen
626 13 1660 3.?.60 Laurtz Winnilrød Marie
627 13 1660 27.?.60 Schiøller Hanedal Søren
628 13 1660 28.4.60 Laurtz Hanedal Laurtz
629 13 1660 1.5.60 Peder Hotved Anne
630 13 1660 13.5.60 Christen Bravall Marte
631 13 1660 11.6?.60 Jacob Slettingdal Marin
632 13 1660 28.?.60 Søffren Vegger Peder
633 13 1660 Christen Askim Marie
634 13 1660 Eloff? Schautued? Anders
635 14 1660 22.8.60 Tore Houberg Hans
636 14 1660 23.8.60 Laurtz Bache Marin?
637 14 1660 17.9.60 Oluff? Sommestad Karin Står noe mellom denne og forrige Hva?
638 14 1660 1.10.60 Niels? Hontued Christen
639 14 1660 3.10.60 Eloff? Sommestad Olluff
640 14 1660 30.9.60 Niells? Stolerød Skreder Signe
641 14 1660 7.11.60 Oluff Aasen Siri
642 14 1660 26.11.60 Haldvord Møchlegrd vestre Lisbeth
643 14 1660 24.12.60 Laurtz? Tieraass Jsach
644 14 1661 5.1.61 Halvord Houen Birte
645 14 1661 17.1.61 Oluff?  Sjæland Olluff
646 14 1661 23.1.61 Hans Tieraass Jacob
647 14 1661 12.4.61 Hans Gran Karin
648 14 1661 Gunbiør? Ormsdaatter (dødtfød)
649 14 1661 Peder Min egen søn - Peder - føed d. 4 Maji ved 11 slett om natten?
650 14 1661 19.6.61 Niels? Rød Anne
651 14 1661 8.8.61 Hans Klocher Karen
652 14 1661 8.8.61 Jon Qvernestuen Erich
653 14 1661 20.9.61 Søffren Houtued Karin
654 14 1661 30.9.61 Christen Hallistued Christopher
655 14 1661 9.10.61 Anders Døfflen Marie
656 14 1661 10?.10.61 Ole? Gærmunrød lille K???
657 14 1661 31.10.61 Peder? Odne Marin
658 14 1661 ? Hallistued? ?
659 14 1661 6.?.61 Brynnil Vinelrød Barbra
660 14 1661 Anders Kucken? (dødtføed)
661 14 1661 Christen Aamod (dødtføed)
662 14 1661 30.11.61 Tollouf Berg Marin
663 14 1662 7.1.62 Hans Waale Tore
664 14 1662 8.1.62 Siffuer Leershal? Gunille
665 14 1662 13.2.62 Hans Døfflen Jacob
666 14 1662 17.2.62 Eloff Aasen Hans
667 14 1662 ?.3.62 Niels Pisserød Anne
668 14 1662 3.3.62 ? ???iner Christen
669 14 1662 17.3.62 Peder? Schomager Peder
670 14 1662 19.?.62 Niels? Taranrød Liffue
671 14 1662 23.5?.62 Laurtz Hallistued Hans
672 14 1662 30.8.62 Haldvord Møchlegrd vestre Kar??
673 14 1662 28.9.62 Hans Lønn? Søffren
674 14 1662 28.9.62 Christen Kleppan Christen
675 14 1662 16.10.62 Laurtz Holtt Karin
676 14 1662 13.10.62 Christen Eloffsrød Marte
677 14 1662 30.10.62 Laurtz Rød Thore
678 14 1662 16.11.62 Eloff Schatued Abraham
679 14 1662 21.11.62 Christen Aamod Guri
680 14 1662 29.11.62 Jacob Min egen søn - Jacob - 29 Novembr- ved 9 slett om afftenen
681 14 1662 11.?.62 Anders Küchen Anne
682 15 1663 1.1.63 Helge Hontued Winniche
683 15 1663 18.1.63 Anders Graffdal Ole
684 15 1663 3.2.63 Jngebrett Kollechin Marin
685 15 1663 22.2.63 Birte Holt Ole uecte b?
686 15 1663 2.3.63 Christen Askim Anders
687 15 1663 17.4.63 Ole Sæland Jon
688 15 1663 17.5.63 Eloff Sommestad Thore Thore it piogebarn
689 15 1663 9.6.63 Niels Pisserød Anne
690 15 1663 4.7.63 Søren Hontued Ole
691 15 1663 9.7.63 Eloff? Aasen (dødføed barn)
692 15 1663 20.7.63 Christen Møchlegrd Jørgen
693 15 1663 20.7.63 Christen Møchlegrd N.N.
694 15 1663 17.8.63 Laurtz Bache Liffue
695 15 1663 6.9.63 Hans Tieraass Marj
696 15 1663 8.9.63 Barbra Waale Ole u-echte
697 15 1663 6.9.63 ??ns Hanss. Houan westre ??ns Hanss. Tilholdenis paa Westre Houan
698 15 1663 octobr. Laurtz Hallistued Jngebret
699 15 1663 Eloff Moulandz (Naffnløst) Eloff Moulandz barn - Naffnløst
700 15 1663 Maria Min egen daatter - Maria ;a?? Føed den 21| Octobr- ved 5 slet om morgenen
701 15 1663 22.10.63 Knud Møeland Liffue
702 15 1663 3.11.63 ? Taranrød? Anders
703 15 1663 17.11.63 Hans Gran Anders
704 15 1663 27.9.63 Haldvord Houan Randi
705 15 1663 11.12.63 Schellol Hanedal Borrild
706 15 1664 15.1.64 Arne Medholt? Jens
707 15 1664 6.3?.64 Tore Houbergs Anne
708 15 1664 7.5.64 Christen Braual? Signe
709 15 1664 12.5.64 Søfren Veggers Søffren
710 15 1664 in julio Liue? Hotveds Nels?
711 15 1664 in junio ?lof Aasens Gunner
712 15 1664 in ju?? Laurids Møland Christen
713 15 1664 29.8.64 Laurids Vinilrød Jon
714 15 1664 in 7bri Halvor Lerskalds Maren
715 15 1664 in 7bri ?ari? Røds Ellen
716 15 1664 in 7bri ???? ? Soles? Hans
717 15 1664 in Octo Christen Kleppan Anne
718 15 1664 in Octo ??f? Dals Viveke?
719 15 1664 ? Live Houbergs Anna Wæcte
720 15 1664 ? Anders Døfflins Gøran
721 15 1664 18.??. Christen Elefsrøds Barbara
722 15 1665 in janu ? Løken? Halfsten?
723 15 1665 31.1.65 Halvar Møklegards Torger
724 15 1665 1.3.65 Peder? Onnes Live
725 15 1665 ? ? Luhens? Lauridts
726 15 1665 ? Hotveds Ka??
727 16 1665 12.3?.65 ? Heens Torger
728 16 1665 ? ? Stuflands? Helje
729 16 1665 5.4.65 Hans Houbergs Eye Lauridz hans søn
730 16 1665 10.4.65 Hans Søfflis Randi
731 16 1665 23.4.65 Christen Hallistveds Jacob
732 16 1665 25.6.65 Elof Skofueds? Jacob
733 16 1665 9.7.65 Hans Tieraassis Randi
734 16 1665 2.8.65 Laurids Holt Martha
735 16 1665 24.8.65 Siri Stens Hans Wecte
736 16 1665 27.8.65 Helge Hotueds Hans
737 16 1665 6.9.65 Søfren Hollund Mari
738 16 1665 24.9.65 Laurids Røds Nels
739 16 1665 1.10.65 Ingebret? Kollkind Christopher
740 16 1665 12.11.65 Anders Søfflis Liue
741 16 1665 in Nov. Anders Flottens Laurids in Nov. D N? 27 Trin
742 16 1665 D.N.? 27 Trin Eloff Sommesrsta Birgete
743 16 1665 24.12.65 Tollef Suches Siri
744 16 1665 3.1.66 Jens Pedersøn Min første søn Jens Pedersøn fød den 30 Decemb, mellom 3 och 4 slett om? morgen, Gud være hannem och ??? alle? naadig Amen. Døbdt d. 3.? januari 1666?
745 16 1666 ?7.1.66 Hans Hansøn Hoffvens Mari
746 16 1666 1.3.66 Laurids Hallistved Jnger
747 16 1666 8.3.66 Anders Grafdal Eddel
748 16 1666 17.3.66 Lauridtz Bake Marta
749 16 1666 20.3.66 Barbara Voles? Søren Barbara Voles qechte
750 16 1666 11.4.66 Halvor Hejen Randi
751 16 1666 24.4.66 Jens Hansøn Holt Mari
752 16 1666 29.4.66 Nels? Skreder? eller Stolerø? Anne
753 16 1666 7.5.66 ? Stolerø Christen
754 16 1666 7.6.66 ?loff? Aasen Birgete
755 16 1666 27.7.66 Jørgen Onne Suend
756 16 1666 21.7.66 Lauritz Møland Knud
757 16 1666 20.8.66 Christen Møklegard Mari
758 16 1666 27.10.66 Hans Germunrø Dorethe
759 16 1666 3.11.66 Haagen Sletnigdall Gurro
760 16 1666 10.12.66 Anders Flotten Mari
761 16 1667 8.1.67 Brynil Vinnilrø Jacob
762 16 1667 17.1.67 Nels Waale Liffve Wnge? Nels Waale
763 16 1667 19.1.67 Arne Holte Maren
764 16 1667 12.2.67 Eloff Sommersta Rassmus
765 16 1667 ?.5.67 Christen Eloffsrø Maren
766 16 1667 25.5.67 Tore Houberg Kirsti
767 16 1667 9.6.67 Hans Ødehottved Ole
768 16 1667 ? Else? Den 4de juni kloken mellom 12? och 1 om natten bleff min dat??+ Else? fød hid till verden, gud ??d det s??+ schatt i en lychsalig til ????.
769 16 1667 29.?.67 Christen Hallistued Jngebor
770 16 1667 1.9.67 Torchel? Siffue Jacob
771 16 1667 1.10.67 Eloff Aasen Børger
772 16 1667 8.10.67 ?avat? Gulleli Kari
773 16 1667 2.10.67 Anders Graudal Anne
774 16 1667 5.10.67 Hans Tieros Ole
775 16 1667 31.10.67 Eloff Skotued Anne
776 16 1667 20.11.67 Søren Hotved Mari
777 16 1667 6.12.67 Hans Kloker Mari
778 16 1668 3.1.68 Erich Toresøn Hoven Torger
779 16 1668 23.1.68 ? Hansøn Holt Kirstj
780 16 1668 26.1.68 Helje? Hotued Else
781 16 1668 6.3.68 Hans Gran Anders
782 16 1668 25.0?.68 Nels? Pisserø Hans
783 17 1668 5.7.68 ? Ødegard Jens
784 17 1668 ? Jørgen ?? 23 julii mellom 5 oc 6 om morgen bleff? min søn Jørgen fød, gud ??? ???? i sin sande fryd
785 17 1668 18.8.68 Tosten Rød Mari
786 17 1668 24.9.68 Byerø Claus Et wecte Barn fra Byerø
787 17 1668 20.10.68 Jørgen Onne Mari
788 17 1668 15.11.68 Christen Slegtingdal Per
789 17 1668 2.12.68 Halvor Hejen Torgier
790 17 1668 10.12.68 Jon Bahus Siffel
791 17 1668 9.12.68 Eloff Assen Børger
792 17 1668 10.12.68 Lars Bake Halvor
793 17 1668 in Decemb Et pigebarn tilkom en? vandringsmand af Ho??+
794 17 1669 12.4.69 Iffuer Troldal Anne
795 17 1669 6.5.69 Hans Germunrø Ole
796 17 1669 19.8.69 Jngebret Kolkin Rassmus
797 17 1669 19.4.69 Karsten? Ødegard Aase
798 17 1669 19.9.69 Hans Døfle Anne
799 17 1669 Jacob Natten førend den 15 Octob. mellem j oc 2 Nat? blef min søn Jacob fød, gud lade ham leffue oc di? herren
800 17 1669 20.11.69 Ole Bake Else
801 17 1670 7.1.70 Jens Hansøn Holt Gertrud
802 17 1670 3.2.70 Hans Tieros Ole
803 17 1670 11.2.70 Jacob Kloker Hans
804 17 1670 11.2.70 Jacob Kloker Søren
805 17 1670 14.2.70 Holt Peder En skomagers barn pa Holt
806 17 1670 27.2.70 Søren Hotued Barbro
807 17 1670 ? Tieros Christen Tieros Tøssen Annes qecte
808 17 1670 29.4.70 Christen Hallistued Jngebret
809 17 1670 29.4.70 Peder Anne Peder som hid? Pol????
810 17 1670 12.5.70 Christen Elofsrø Mari
811 17 1670 30.5.70 Tolle Suke Halvor
812 17 1670 18.6.70 Hagen Hofen Anne
813 17 1670 29.6.70 Lars Hallistued Jngebret
814 17 1670 4.10.70 Siffver? Lerskal Nels
815 17 1670 23.?.70 ? ? Anne
816 17 1670 4.12.70 ? Sifferød Gunnil
817 17 1670 ? ? ? Hans
818 17 1670 ? Elof Skotued Anne
819 17 1671 2.2.71 Anders Graudal Anders
820 17 1671 5.2.71 Halvor Hejen Mallene
821 17 1671 ? Nils Stolerø Anders ???+ Nels Stolerø frilles qecte Anders
822 17 1671 13.?.71 Helje Stolerø Christopher
823 17 1671 2.4.71 Anders Hejens Siffuer
824 17 1671 30.4.71 Jacob ??? Laurtz
825 17 1671 21.5.71 Eloff Aasen Signe
826 17 1671 25.5.71 Jørgen Onne Kirsti
827 17 1671 4.7.71 Nels? Pedersøn? Waale Søren
828 17 1671 9.7.71 Christen Suinsdal Matthis
829 17 1671 29.8.71 Lartz? Hallistved Birgete
830 17 1671 22.9.71 ?ros Døulj Karj
831 17 1671 29.9.71 Grans tøsen Jngebor wecte
832 17 1671 23.10.71 Søren Ødegard Hans
833 17 1671 26.11.71 Christen Kleppan Nels
834 17 1671 7.12.71 Tosten Rød Nels
835 17 1671 23.12.71 Anders Ødegarden Kirsti?
836 17 1671 noch jt wectedøfødt barn ??? skomager ????
837 17 1672 19.1.1072 ? Kloker Marj
838 17 1672 22.1.71 Ole? Bake Jacob
839 17 1672 1.2.72 Nels Stolerø Kirstj
840 17 1672 11.2.72 ?øren? Hotued Randi
841 17 1672 21.2.72 ?? Tieros Else
842 17 1672 26.3.72 Christen Elofsrø Ole
843 17 1672 1?.4.72 Møklegardtøsens Christen? wecte
844 17 1672 9.6.72 Tolle Houberg Jngval
845 17 1672 15.6.72 Hans Hotueds Birgete wecte
846 17 1672 7.7.72 ? Hansøn Holt Truls
847 17 1672 11.7.72 ??ls Enøjet? Anders
848 17 1672 24.7.72 Taral Gullelj Jngebret
849 17 1672 22.8.72 ? Sten Anne?
850 17 1672 Isach Min søn Isach fød nat til onsdags morgen? ??? d. 11 Sept. Herren være ham naadig ??? død
851 17 1672 12.9.72 ? Byerø Karj
852 17 1672 15.9.72 ? ? Anne
853 18 1672 12.9.72 ? ? Anders
854 18 1672 18.10.72 ? Vale Christopher
855 18 1672 2.12.72 ? ? Marj
856 18 1672 13.11.72 Nels Holt Marj
857 18 1673 24.2.73 Iffuer Troldal Kirstj
858 18 1673 28.3.73 Hans Døffli Christen
859 18 1673 18.4.73 Nels Sifferø Karj
860 18 1673 5.5.73 Jacob Kloker Anne
861 18 1673 12.6.73 Tosten Smed Haluor hussmand
862 18 1673 2.7.73 Aasmund Hotued Ellin
863 18 1673 2.7.73 Hans? Gussland Anders
864 18 1673 11.7.73 Siffuer Lerskal Martha
865 18 1673 19.7.73 Rassmus Møland Christen
866 18 1673 18.7.73 Eloff Skotved Randj
867 18 1673 29.7.73 Iffuer Kolkin Jngebret
868 18 1673 25.10.73 Jørgen Onne Peder
869 18 1673 25.10.73 Christen Hallistued Mari
870 18 1673 12.11.73 Truls Hoffue Nordre Ole
871 18 1673 16.12.73 Auen? Møklegard Erich Auen? Skomager paa Møklegard
872 18 1673 20.12.73 ? Holt Hans
873 18 1673 24.12.73 ? Taranrø Ole
874 18 1674 28.1.74 ? Holt Peder
875 18 1674 11.3.74 Eloff Aasen Tord
876 18 1674 14.3.74 ? Stalerød Karj
877 18 1674 28.3.74 Siffver? Hotued Marj
878 18 1674 24.4.74 Tolleff? Houberg Gunnill
879 18 1674 7.5.74 Hans Tieros Randi
880 18 1674 23.5.74 ? Ørjansøn? Christen
881 18 1674 29.5.74 Knud Germunrø Tord
882 18 1674 25.5.74 Christen? Kleppan Liffue
883 18 1674 27.8.74 Ole Bake Anne
884 18 1674 3.9.74 Mats Stolerø Christen
885 18 1674 13.9.74 Søffren Ødegard Laurtz
886 18 1674 20.9.74 Christen Elofsrø Anne
887 18 1674 28.9.74 ? Hotued? Birgette
888 18 1674 25.10.74 ? ??aale Tore
889 18 1674 30.10.74 ? Sletingdall? Laurids
890 18 1674 ?.12.74 ? ???es Sø???
891 18 1675 2.1.75 S??? Sten Jon
892 18 1675 ? ? Sølfberger Karj En? vandrings? quinde fra Sølfberget
893 18 1675 28.3.75 Christen Holt Hans
894 18 1675 Jngebor Berg Simen Jt wecte barn fra Berg, moderens naf Jngebor Hog?? blev? ??? faderen dertil: Ole Hammersmed i Larvig ... d. ??? blef det døbt, hun hafde hr. jonses? pas? fra ???
895 18 1675 22.6(7).75 Matthis Siæland Christen
896 18 1675 25.8.75 Ole Ørjansøn Anne
897 18 1675 6.6.75 Jacob Kloker Hans
898 18 1675 26.8.75 Truls Hoffuen Randi
899 18 1675 17.9.75 Jens Hansøn Holt Hans
900 18 1675 23.12.75 Jacob Tieros Siri
901 18 1675 26.12.75 Anders Bysserø Anders
902 18 1676 20.1.76 Mari Slegtingdalls Peder wecte
903 18 1676 9.2.76 Siffuer Slegtingdall Kari
904 18 1676 21.2.76 Arne Taranrød Hans
905 18 1676 1.3.76 Jacob Onne Mari
906 18 1676 11.4.76 Hans Hotued Guttorm
907 18 1676 16.3.76 Nels Gussland Signe
908 18 1676 19.6.76 Erich Askim Madz
909 18 1676 22.6.76 Nels Hotued Søffren
910 18 1676 16.7.76 Eloff Skotued Martha
911 18 1676 18.8.76 Tolleff? Siæeland Jngual
912 18 1676 21.8.76 ??en Møland Christen
913 18 1676 15.9.76 Tosten Rød Jnger
914 18 1676 3.9.76 Jon (Jan?) Tordissløn? Ole
915 18 1676 6.11.76 ??? Vinnilrød Marj
916 18 1676 19.12.76 Jørgen Onne Gunnil
917 18 1677 2.1.77 Nels? Pisserø Peder
918 18 1677 3.1.77 Hans Sten Hans
919 18 1677 21.1.77 Jacob Kloker Peder
920 18 1677 23.3.77 Christen Knudsøn Knud wecte
921 18 1677 17.4.77 Rassmus Møland Christen
922 18 1677 24.4.77 Helje? ??olerød Hans
923 18 1677 30.4.77 Knud Germunrød Lartz
924 18 1677 4.6(7).77 ?? ??i??ssøn Anne
925 18 1677 16.6.77 ? Tieros Jacob
926 18 1677 21.?.77 ? Skomager Ge??
927 19 1677 5.8.77 ? Aasen Børger
928 19 1677 11.8.77 ??g?? Langebrek Ole
929 19 1677 Christen Hallistved døefød
930 19 1677 21.10.77 ? Vaale Hans
931 19 1677 1.11.77 Siffuer Slegtingdall Kari
932 19 1677 16.10.77 Nels Skarssholtt Marj
933 19 1677 24.12.77 Christen? Holt Jacob
934 19 1678 1.1.78 Nels? Svarver? Elli
935 19 1678 1.1.78 Christopher Langebrek Jens
936 19 1678 22.1.78 Arne? Taranrø Birgette
937 19 1678 21.1.78 Aasmund? Hotued Christen
938 19 1678 7.1.78 ??risten Elofsrø Kari
939 19 1678 10.2.1078 Tolleff? Sieland Jngual
940 19 1678 10.2.1078 Tolleff? Sieland Mari
941 19 1678 24.2.78 Ole Møland Mari
942 19 1678 11.3.78 Christen Kleppan Nels
943 19 1678 9.3.78 Jacob Tieros Martha
944 19 1678 22.3.78 Truls Hoffuan Anne
945 19 1678 29.4.78 ? Udegard Mari
946 19 1678 20.5.78 Sigdal Fredrik ??? ???? barn fra Sigdal
947 19 1678 25.5.78 ? Kloker ???llina
948 19 1678 26.7.78 Jøran ? Christen ???land Tøssen Jørans wecte
949 19 1678 19.7.78 Torgier Olssøn? Hedrum sogn Karj ?? fattig mand af Hedrum sogn sl.? Torgier Olssøn?, hans barn nafnlig: Karj
950 19 1678 27.7.78 Jacob Onne Elsse
951 19 1678 21.8.78 Nels Holt Marj
952 19 1678 6.9.78 Erich Askim Kirsti
953 19 1678 11.10.78 Jørgen Onne Mari
954 19 1678 15.10.78 Simen? Møland Anne
955 19 1678 16.10.78 Nels? Holund Mari
956 19 1678 3.11.78 ??? Ørjansøn Ole
957 19 1678 14.11.78 ??? Hoffuan Abraham
958 19 1678 7.12.78 Christen? Slegtingdall Peder
959 19 1678 14.12.78 ???geriss? Langebrek Kari
960 19 1678 29.12.78 ???t Suke Kari
961 19 1679 2?.1.79 Tord? Døulj Barbro
962 19 1679 ? Jerdalen? Mari? ?? vandringsmands barn fra Jerdalen??
963 19 1679 ? ??olf? Svarver? Peder
964 19 1679 5.2.79 Nelss? Skredder Anders
965 19 1679 10.2.79 Jon Tordesslø? Hans
966 19 1679 4.3.79 Eloff Skotued Martha
967 19 1679 11.4.79 Christen Svindal Christen
968 19 1679 7.5.79 Christen Hallistued Eddell
969 19 1679 13.5.79 Christopher Onne Marj
970 19 1679 13.5.79 Hans Sten Hans
971 19 1679 20.5.79 Christen Eloffsrø Hans
972 19 1679 18.6.79 Christen Knudsøn Houberg Torgier
973 19 1679 28.6.79 Hans Hotued Nelss
974 19 1679 in juli Hans Braval Jt døefød barn
975 19 1679 27.8.79 Hans Viker Liffue
976 19 1679 2.9.79 Matthis Ryelssrø Martha
977 19 1679 2.10.79 Christen Kleppan Liffve
978 19 1679 6.12.79 Christopher Langebrek Birte
979 19 1679 30.12.79 ? Hoffuan Knud
980 19 1680 28.1.80 Gransstuen Peder ?? ?ussebarn? fra Gransstuen
981 19 1680 11.3.80 Truls Hoffuan Hans
982 19 1680 17.3.80 Siffuer Slegtingdal Anne
983 19 1680 28.3.80 Morten?? Ødegard Hans
984 19 1680 12.4.80 Mari Lartzdatters Mari Jt wæcte mari Lartzdatters - Mari
985 19 1680 29.4.80 Skeu sogn Erich ?? fattig barn fra Skeu sogn
986 19 1680 3.5.80 Tollef Siæland Nels
987 19 1680 3.5.80 Tollef Siæland Ole
988 19 1680 10.5.80 Kirsti Pedersdatter Hoffuan Peder wecte
989 19 1680 16.5.80 Jørgen Onne Randi
990 19 1680 5.6.80 Nelss Gussland Mari
991 19 1680 8.7.80 Hans? Sten Ole
992 19 1680 18.7.80 Skotued Jenss ? wecte barn - Jens fød paa Slotued?
993 19 1680 29.?.80 ??s Taranrø Ole
994 19 1680 ? ? Tardislø Martha
995 19 1680 ? ??? Bysserø Svend
996 19 1680 ? ??? Stolerø Jngebret
997 20 1680 22.9?.80 ? Haly?? Christen
998 20 1680 12.?.80 Jacob Kloker Ole
999 20 1680 14.9.80 Hans Viker Halvor
1000 20 1680 24.9.80 Simen Møland Anders
1001 20 1680 9.7.80? Valborrig Langebrek Oluf En vandring quindiss barn - Oluf fød pa Langebrek d.? 9? octob. Moderenss nafn: Valborrig
1002 20 1680 11.11.80 Anders Møklegaard Martha
1003 20 1680 30.11.80 Christopher Langebrek Ole
1004 20 1681 19.1.81 Jacob Tieraas Lartz
1005 20 1681 26.1.81 Pros Døfflj Ellj
1006 20 1681 8.2.81 Iffuer Troldal Kirsti
1007 20 1681 17.2.81 Christen Germunrø Erik
1008 20 1681 1.3.81 Hans Vaale Søren
1009 20 1681 13.3.81 Gregeriss? Langebrek Ole
1010 20 1681 13.3.81 Christen Houberg Gurru
1011 20 1681 26.3.81 Christen Smed Anders
1012 20 1681 8.4.81 Erik? Askim Mari
1013 20 1681 23.4.81 Christopher Odne Dorrethe
1014 20 1681 2.5.81 Nels Houan eye Hans? Nels pa Houan eye
1015 20 1681 29.7.81 Hollu Holt Siri
1016 20 1681 2.9.81 Erik Slegtingdal Torger
1017 20 1681 2.9.81 Erik Slegtingdal Nels
1018 20 1681 25.9.81 Gørgen Onne Christen
1019 20 1681 14.10.81 Jngebret Slegtingdal Jacob
1020 20 1681 11.10.81 Hans Vinilrøe eye Anne Hans paa Vinilrøe eye
1021 20 1681 8.10.81 Hans Hansøn Anne
1022 20 1681 14.10.81 Cristen Stolerø Tord
1023 20 1681 17.10.81 Ole Møland Jens
1024 20 1681 26.10.81 Nels Braual Dorrethe
1025 20 1681 22.11.81 Jacob Kloker Anne
1026 20 1681 28.11.81 ??rs Sieland Anne
1027 20 1681 27.11.81 ? Møklegaard Taral
1028 20 1681 ? ? Suke? ? ???? fattig mands Barn fra Suche? ..... d pa nord? Holt i Arendalss?? .... ????
1029 20 1682 1.1.82 Taral Hannedal Jnger
1030 20 1682 5.1.82 Sibille Jt fattigt barn - Sibille - d. 5 janu. fra S???
1031 20 1682 24.1.82 ? Taranrø Martha
1032 20 1682 27.1.82 Anders Byerø Jacob
1033 20 1682 29.1.82 Mattis Ryelsrø Erich
1034 20 1682 14.2.82 Eloff Aasen Kari
1035 20 1682 21.3(5?).82 Christen Elofsrø Kari
1036 20 1682 17.6.82 ???g?ns Langebrek Mari
1037 20 1682 25.?.82 Siffuer Slegtingdal Gunnil
1038 20 1682 7.6(7?).82 Iffuer Bysserø Ole
1039 20 1682 3.8.82 Tollef Suke Gunill
1040 20 1682 28.8.82 Tollef Sieland Jngvall
1041 20 1682 6.10.82 Jon Tordisslø Nelss
1042 20 1682 16.10.82 Nels Skarssholt Anna
1043 20 1682 2?.?.82 Assmund? Hotued Marj
1044 20 1682 9.?.82 Ole Struden? Hans
1045 20 1682 25.12.82 Jnbret? Slegtingdal Tosten
1046 20 1683 3.1.83 Torjer Tordissbøen? Christen
1047 20 1683 ? ?orten? Ødegarden Birgette
1048 20 1683 17.3.83 Hans Vider? Liue
1049 20 1683 17.3.83 Ole Møland Gyri
1050 20 1683 27.3.83 Simen Møland Marj
1051 20 1683 27.3.83 Ole Houan Jon
1052 20 1683 11.4.83 ?artz? Sommesta Lartz
1053 20 1683 Suend Hotued eye Jon ? fattig mands barn - Jon fød pa Hotued eye, faderens nafn Suend fød d. 21 A???
1054 20 1683 21.4.83 Ole Emanuelsøn Sieland eye Sibille Jt fattig mands barn fra Sieland eue Sibille d. 21. April, faderen Ole Emanuelsøn
1055 20 1683 18.6(7?).83 Christen Tolefsøn? Berg Mari
1056 20 1683 3.7.83 ? Sieland Marj
1057 20 1683 1?.7.83 ? S??? Gunnil
1058 21 1683 22.7.83 ? Gaaserø Christen
1059 21 1683 1?.9.83 ? ???d Eloff
1060 21 1683 19.9.83 ? Langebrek Hans
1061 21 1683 5.10.83 Jon? Askim? Lisbeth
1062 21 1683 17.11.83 Christen Stolerø Martha
1063 21 1683 23.11.83 ??e Torrislø? Christen
1064 21 1683 26.11.83 Christen Houberg Kari
1065 21 1683 3.12.83 ?? Tieros Christopher
1066 21 1683 7.12.83 ??aral? Hannedal Anne
1067 21 1683 20.12.83 ? Germunrø Liue
1068 21 1683 28.12.83 Suke ??d ???? tilholdende pa Suke
1069 21 1683 28.12.83 Suke Anne ???? tilholdende pa Suke
1070 21 1684 8.1.84 ? Sielandstue Erik
1071 21 1684 6.1.84 ? Struden Anna
1072 21 1684 10.1.84 ? Langebrek Jens
1073 21 1684 23.1.84 ? Møland Aaste?
1074 21 1684 6.2.84 ??ge? Holt Dorrethe
1075 21 1684 18.2.84 ? Ødegaard Birgete
1076 21 1684 6?.2.84 ? Onne? Lartz
1077 21 1684 ?.2.84 Sieland Siri ????? barn? pa n??? Sieland - Siri
1078 21 1684 8.4.84 ? Onne Ànne
1079 21 1684 15.4.84 ? ? Lartz
1080 21 1684 19.4.84 ? V??? Søffren
1081 21 1684 ? Stolerø Martha ???? barn fra Stolerø
1082 21 1684 1?.?.84 Jngebret Slegtingdal Lissbeth
1083 21 1684 30.6.84 Anders Bysserø Anders
1084 21 1684 12.7.84 Gullie Arne? ?? barn fød pa Gullje Arne (Anne?)
1085 21 1684 27.8.84 Effven Germunrø Randi
1086 21 1684 ?9.?.84 Svend Sieland Signe
1087 21 1684 ? Houbereje Ole ?? tøse?barn pa Houbereje
1088 21 1684 1?.10.84 Lartz Stulin Effven
1089 21 1684 16.10.84 Ole Sieland øfre? Mari
1090 21 1684 ?.10.84 Matthis Ryelsrø Anne
1091 21 1684 27.?.84 ??elje? Ødegaarden Hendrik
1092 21 1685 4.?.85 Jacob? Klochers? Ole
1093 21 1685 2.1.85 Osmund Hotued Hans
1094 21 1685 2.1.85 Odgrim Byssuerø Anne
1095 21 1685 7.3.85 Ole Struden Birgete
1096 21 1685 11.3.85 Pros Døfflj Barbro
1097 21 1685 14.3.85 Erik Hotued Mallene
1098 21 1685 15.3.85 Christopher Langebrek Jacob
1099 21 1685 23.3.85 Torger Tordislø? Mari
1100 21 1685 31.3.85 Christen Elofsrø Dorrethe
1101 21 1685 1.4.85 Siffuer Slegtingdal Anne
1102 21 1685 25.4.85 Ole Braval Anne
1103 21 1685 2.5.85 Ræer Gaaserø Mari
1104 21 1685 6.6.85 Haluor Heljesøn Hotued Helje
1105 21 1685 22.6.85 Christopher Hallistued Lauritz
1106 21 1685 ? Halvor Berg Tvillinger (ingen navn)
1107 21 1685 26.8.85 Anders Sieland Else
1108 21 1685 ? Lartz Sommesta Mari
1109 21 1685 27.9.85 Svend Sieland Mari
1110 21 1685 4.10.85 Hans Vinilrøstua Kari Hans i Vinilrøstua
1111 21 1685 30.10.85 Ole? Strand Andor
1112 21 1685 30.10.85 Christen Stolerø Christen
1113 21 1685 9.?.85 Christen Møklegaard Jngebor
1114 21 1685 25.?.85 Peder Vegger Sibille
1115 21 1686 ?.1.86 Halvor Houan Siri
1116 21 1686 9.1.86 Syver Pedersøn Proes?
1117 21 1686 20.1.86 Tolle? Sæland Nelss
1118 21 1686 26.1.86 Lartz Stuljn Kari
1119 21 1686 3.3.86 Erik Hotued Mallene
1120 21 1686 19.3.86 ??? Byerø Anne
1121 21 1686 27.3.86 Ole Struden Oluff
1122 21 1686 4.4.86 ???en Onne Liue
1123 21 1686 6.4.86 ? Germunrø Hans
1124 21 1686 7.5.86 Kari Lartz ?? tøsebarn? - Larts - d. 7 May, Moderen Kari ???
1125 21 1686 10.5.86 ? Møland Arne?
1126 21 1686 ? Skomager Birte ???? skomager - Birte
1127 21 1686 31.?.86 ? Slegtingdal Jørgen
1128 22 1686 1.6.86 ? Skomager Birgete
1129 22 1686 3.6.86 Taral Hannedal Marj
1130 22 1686 13.6.86 Christopher Hallistued Mari
1131 22 1686 11.7.86 Lartz Germunrø Christen
1132 22 1686 4.8.86 Christen Torp Even
1133 22 1686 Siæland Jt døefød barn pa øfre Sieland
1134 22 1686 12.8.86 Nelss Ryelsrø Ole Nelss pa Ryelsrø
1135 22 1686 18.8.86 Jregens Langebrek Mari
1136 22 1686 Simen Møland Døefød
1137 22 1686 7.11.86 Christen Houberg Lartz
1138 22 1686 13.11.86 Jens Hoffvan Jffuer
1139 22 1686 16.11.86 Anders Gran Christen
1140 22 1686 4.12.86 Hans Viker? Birrete
1141 22 1686 Sieland Jt tøsebarn pa Sieland
1142 22 1687 8.1.87 Halvor Hovan Mari
1143 22 1687 26.1.87 Christopher Hovan Jacob
1144 22 1687 21.1.87 Jacob Tieros Christen
1145 22 1687 23.2.87 Truls Døfflj eye Søfren Truls paa Døfflj eye
1146 22 1687 6.3.87 Halvor Berrig Rollef
1147 22 1687 15.3.87 ? Sirgetis? Mari
1148 22 1687 27.3.87 Suend? Sieland Mari
1149 22 1687 15.4.197 Erik Askim Barbro
1150 22 1687 8.5.87 Jngebret Slegtingdal Lisebet??
1151 22 1687 18.5.87 Ole? Holijen? Jacob
1152 22 1687 19.5.87 Lartz Sommesta Anne
1153 22 1687 25.6.87 Anders Stolerø Christen
1154 22 1687 29.6.87 Hans Slegtingdal Mari
1155 22 1687 20.7.87 ?øns? Møland Lartz
1156 22 1687 20.7.87 ?øns? Møland Kari
1157 22 1687 30.7.87 Nels Tieros Kirsti
1158 22 1687 1.8.87 Halvor Hotued Haval
1159 22 1687 2.9.87 Ole? Sieland Mari
1160 22 1687 4.9.87 Ole? Houan nordre Ole
1161 22 1687 20.9.87 Ole Braval Birgete Unge? Ole Braval
1162 22 1687 26.?.87 Vaale Mari Jt tøsebarn fra Vaale
1163 22 1687 20.9.87 ? Holt Kari
1164 22 1687 1.10.87 Ole Hotued Mari
1165 22 1687 4.11.87 Christopher Langebrek Birgete
1166 22 1687 9.11.87 Christen Torp Jngebret
1167 22 1687 18.12.87 Sibiøn Vegger Mari
1168 22 1687 18.12.87 Lartz Jensøn Flotten Nelss
1169 22 1687 19.12.87 Effuen Germunrø Anders
1170 22 1688 12.1.88 Simen Møland Barbroe
1171 22 1688 4.2.88 Christopher Hallistued Birgete
1172 22 1688 14.2.88 Erik Hotued Søren
1173 22 1688 15.2.88 Nelss Skomager Børte
1174 22 1688 1.3.88 Odgrim Byssuerø Lartz
1175 22 1688 14.3.88 Jørgen Onne Knud
1176 22 1688 15.3.88 Christen Møklegar Dorrethe Døe?fød fra Struden
1177 22 1688 15.3.88 Christen Møklegar Mari Døe?fød fra Struden
1178 22 1688 31.3.88 Ræer Gaserø Aasmund
1179 22 1688 31.3.88 Lartz Suke Tore
1180 22 1688 10.4.88 Anders Sieland Nelss
1181 22 1688 23.4.88 Peder Houen Søfren
1182 22 1688 2.5.88 Martha Langebrek Peder Langebrek Tøsen Martha u-ecte - Peder
1183 22 1688 2.5.88 Anna? Hotveds Nels Anna? Hotveds u-ecte - Nels
1184 22 1688 28.5.88 Anders Askim Abraham
1185 22 1688 5.6.88 Ole Holijen? Simen
1186 22 1688 13.8.88 Hans Ovensøn Holte eye Ole Hans Ovensøn pa Holte eye
1187 22 1688 25.8.88 Ole Sieland Christen
1188 22 1688 30.8.88 Anne Stolerø Anne Enken Anne Stolerø
1189 22 1688 20.9.88 Syver Byerø eyer Svend Syver? paa Byerø eyer
1190 22 1688 27.9.88 Hans Taranrø Barbro
1191 22 1688 2.9.88 Sibiøn Elofsrø Lartz
1192 22 1688 15.10.88 Ole Strand Mari
1193 22 1688 8.11.88 Hans Slegtingdal Mari
1194 22 1688 12.11.88 Anders Gran Anders
1195 22 1688 25.11.88 Jngebret Skomager Ole
1196 22 1688 21.12.88 Lartz Germunrø lille Jacob
1197 23 1689 3.1.89 Hans Viker Guttorm
1198 23 1689 Taral Hannedal Lartz fød d. 9 januar
1199 23 1689 14.1.89 Gregoris Langebrek Gertrud
1200 23 1689 26.2.89 Nels Hotued Lifue
1201 23 1689 1.3.89 Erik Hotued Sibille
1202 23 1689 (Her står kun faddere, ingen dåp:)
1203 23 1689 3.3.89 Christen Houberg Anne
1204 23 1689 19.3.89 Svend Sieland Nelss
1205 23 1689 2?.3.89 Hans Heljesøn Tieros Anne
1206 23 1689 Anders Holan Øfre Johan Et svendsk quindfolks barn fød pa Øfre Holand d. 18 Febru. kaldet Johan, moderens nafn Lisebeth, faderen Anders som hun berettet at være bortløben med en tøs
1207 23 1689 23.?.89 ???ue? Stulin eye Jngebor ??ue? paa Stulin eye
1208 23 1689 24.4.89 Tollef Sieland Mari
1209 23 1689 25.4.89 Jens Hovan Halvor
1210 23 1689 1.5.89 Lartz Sommersta Barbro
1211 23 1689 29.5.89 Jde Hovan N. Sissel Jde paa N. Hovan wecte.... beskylte for sin barbnefader: Oluf Gundersøn, der tiente paa Numme.
1212 23 1689 Christen Torp Marj fød den 15. junij.
1213 23 1689 20.6.89 Guttorm Laxekiøn Anne
1214 23 1689 2.7.89 Knud Slettingdal Helvig
1215 23 1689 8.8.89 Ole Holt Eli
1216 23 1689 Halvor Holtan vestre Et døefød barn
1217 23 1689 28.8.89 Ole Halum Helvig
1218 23 1689 Christen Møchlegaard Dorrethe fød d. 6 Sept.
1219 23 1689 20.9.89 Jacob Gusland Marj
1220 23 1689 28.9.89 Anders Askim Jacob
1221 23 1689 20.10.89 Lars Holt Svend
1222 23 1689 29.10.89 Christopher Hovan, vestre Ole
1223 23 1689 4.11.89 Sebiøn Vegger Marthe
1224 23 1689 21.11.89 Lars? Flotten, vestre Jens?
1225 23 1689 9.12.89 Hans Taranrød Jacob
1226 23 1689 Peder Askudsøn? Langebrech Helje Langebrech Peder Askudsøn ???? Helje føed d. 12 Decem.
1227 23 1689 in Decemb. Jacob Tieros Ole
1228 24 1690 16.1.90 Hans Germunrø, Lille Lartz
1229 24 1690 5.2.90 Lartz Germunrø, Lille Jacob
1230 24 1690 23.2.90 Odgrim Bysuerø Gjøran
1231 24 1690 16.3.90 Christopher Langebrek Jens
1232 24 1690 30.3.90 Søfren Holte eje Siri Søfren paa Holte eje
1233 24 1690 1.4.90 Peder Hovan, nordre Anne
1234 24 1690 1.5.90 Ole Struden Martha
1235 24 1690 13.9.90 Ole Hotued, østre Søfren
1236 24 1690 24.9.90 Jørgen Onne Martha
1237 24 1690 28.10.90 Nils Hotued, vestre Randi
1238 24 1690 21.11.90 Eric Askim Lisebeth
1239 24 1690 26.12.90 Sibiøn Elofsrø Anne
1240 24 1691 16.1.91 Christen Kleppan Christen
1241 24 1691 20.1.91 Jens? Hovan, n. Christopher
1242 24 1691 29.1.91 Hans Tieros Søfrens? Unge? Hans Tieros
1243 24 1691 26.1.91 Mari? Elofsrøs Ole u-egte
1244 24 1691 30.1.91 Jacob Stolerø Brynnil
1245 24 1691 18.2.91 Helje? Pols? Grans eye Pernille Helje? Pols? paa Grans eye
1246 24 1691 26.2.91 Christopher Hallistved Randi
1247 24 1691 16.3.91 Nels Heljesøn Hotved Anna
1248 24 1691 12.4.91 Gregoriss Langebrek Hans
1249 24 1691 20.4.91 Anders Gran Mari
1250 24 1691 21.4.91 Ole Halijen? Simen
1251 24 1691 6.7.91 Hans Taranrø Jngeborg
1252 24 1691 27.7.91 Christen Torp Randi
1253 24 1691 20.8.91 Lartz Germunrø, Lille Randj
1254 24 1691 2.9.91 Oluf Braval Mari Vnge Oluf Braval
1255 24 1691 15.9.91 Lartz Ambiønrø Dorrethe
1256 24 1691 18.11.91 Christopher Hovan, vestre Mari?
1257 24 1691 16.12.91 Taral Sommersta Elsse
1258 24 1692 25.1.92 Jan Stulins eje Hans Jan paa Stulins eje
1259 24 1692 28.1.92 Ole Sieland, øfre Signe
1260 24 1692 6.3.92 Lartz Flotten Anne
1261 24 1692 10?.3.92 Christen Kleppan Mari
1262 24 1692 3.4.92 Erich Hotved Knud
1263 24 1692 12.4.92 Syffuer Skotved eje Oluf Syffuer paa Skotved eje
1264 24 1692 19.4.92 Oluff Struden Christopher
1265 25 1692 29.4.92 Lartz Hanedal Barbro
1266 25 1692 18.4.92 Lartz Holt Hans
1267 25 1692 13.5.92 Christopher Langebrek Hans
1268 25 1692 13.5.92 Christopher Langebrek Jfuer?
1269 25 1692 7.5.92 Rasmus Stolerø Peder
1270 25 1692 8.6.92 Hans Slegtingdal Anne
1271 25 1692 2.7.92 Gregoris Langebrek Hendrich
1272 25 1692 12.7.92 Lartz Stuljn Karen
1273 25 1692 30.7.92 Peder? Asgutsøn Dordi
1274 25 1692 6.8.92 ? Døflj Viffvike
1275 25 1692 5.10.92 Hans Taranrø Christen
1276 25 1692 13.11.92 Anders Askim Isaach
1277 25 1692 2.12.92 Anders Sieland Kari
1278 25 1692 8.12.92 Hans Tieraas Jngebor
1279 25 1692 21.12.92 Oluf? Vaale Anne?
1280 25 1692 21.12.92 Jacob? Stolerø Elj
1281 25 1692 27.12.92 Odgrim? Byerø Hendric
1282 25 1693 2.1?.93 Peder Pofuelsøn Hotved Pofuel Peder Pofuelsøn paa Hotved
1283 25 1693 23.1.93 Halvor Hotved, østre Martha
1284 25 1693 24.1.93 Nels? Hotved, østre Hølje
1285 25 1693 2.3.93 Peder Hovan Dødfød
1286 25 1693 22.5.93 Ole Holt Mari
1287 25 1693 20.6.93 Nels Hansøn Hotued Kari
1288 25 1693 2.7.93 Søren Holt Anders Søren husmand paa Holt
1289 25 1693 19.?.93 Jenssis? Peder Hr. Jenssis? søn - Peder - d. 19 ??? om aften kloken ved elleue? slet?
1290 25 1693 3.8.93 Eric Hotved Nels
1291 25 1693 20.9.93 Oluf? Halym? Tosten
1292 25 1693 23.10.93 Christopher Hovan, vestre Annon? (Anne?)
1293 25 1693 17.11.93 Christen Torp Christen
1294 25 1693 16.11.93 ?? Holt Kari
1295 26 1693 ? ? Germunrø? ?
1296 26 1694 13.1.94 Christen Hotued Mari
1297 26 1694 20.1.94 ????s Taranrø Nelss
1298 26 1694 28.1.94 Hans Tieraas Jngebor Vnge? Hans Tieraas
1299 26 1694 23.2.94 Christen Kleppan Christen
1300 26 1694 4.?.94 Hans Slegtingdal Anne (Anica?)
1301 26 1694 8.3.94 ???tz Stuljn Borgete
1302 26 1694 14.4.94 Christopher Halstved Anne
1303 26 1694 16.4.94 Torgier? Stolerø Live
1304 26 1694 12.5.94 ??tz Hanedal Lartz
1305 26 1694 3.6.94 ??rs Gran Birgete
1306 26 1694 19.6.94 Hans Hovan noer Mari
1307 26 1694 18.7?.94 Gregoris Langebrek Oluf
1308 26 1694 10.8.94 Peder Asgutsøn Lartz
1309 26 1694 7.8.94 Erich Døfli Christopher
1310 26 1694 18.8.94 Oluf Møland Anne? Døbt en vandringsquindis barn - Anne? ??d pa Møland, moderens nafn: Kari Biørns??? ??? kommen fra Risøer, faderen: Oluf, død j s???
1311 26 1694 17.8.94 ??uf Midholt Hans
1312 26 1694 26.8.94 ? ? Else Om aftenen dom? 12 Trin? ved 9 slet
1313 26 1694 25.8.94 Christen Sundset Mari
1314 26 1694 1.10.94 Knud Slegtingdal Jde
1315 26 1694 26.10.94 Christen Pisserø Kari
1316 26 1694 29.10.94 ???er? Hovan N. Margrette
1317 26 1694 27.10.94 Jacob Tieraas Gørgen
1318 26 1694 15.11.94 Peder Gullj Martha
1319 26 1694 15.11.94 Lartz Flotten Jacob
1320 26 1694 9.12.94 Anders Askim Hendric
1321 26 1694 29.12.94 Hans Gran Hanss
1322 26 1695 13.1.95 Anders? Houberg Joen u-egte
1323 26 1695 1.2.95 Jacob Stolerø Nelss
1324 26 1695 1.3.95 Odgrim Byverø Ole
1325 26 1695 3.3.95 Oluf Siæland Randi
1326 26 1695 11. oc 12.4.95 Jørgen Onne Mari Tvillinger
1327 26 1695 11. oc 12.4.95 Jørgen Onne Anne Tvillinger
1328 26 1695 13.4.95 Christopher Langebrek Knud
1329 27 1695 14.4.95 Lartz Germunrø Hans
1330 27 1695 11.4.95 Oluf Halym Elin
1331 27 1695 14.6.95 Rasmus Stolerø Hanss
1332 27 1695 22.6.95 Oluf Hovan nordre Kari
1333 27 1695 19.8.95 Taral Sommesta Tosten
1334 27 1695 21.9.95 Peder Germunrø Søfren
1335 27 1695 22.9.95 Torgier Stolerø Christen
1336 27 1695 27.9.95 Erich Hotued Knud
1337 27 1695 28.9.95 Christen Torp Else
1338 27 1695 2.10.95 Lartz Suke Anders
1339 27 1695 22.10.95 Christen Ødegard Peder
1340 27 1695 11.?.11.95 Christopher Halstved Else Tvillinger, X?i No??
1341 27 1695 11.?.11.95 Christopher Halstved Jnger Tvillinger, X?i No??
1342 27 1695 8.12.95 Anders Skotued Elof
1343 27 1695 19.12.95 Nels? Hotued v? Anders
1344 27 1695 Gunnil Anders Germunrø Søfren Hulaftten jt drengebarn kaldet Søfren fød pa ???? Germunrø: moderens nafn Gunnil Anders fra Sandeherrit
1345 27 1696 Hans? Ellin Hr.? Hans? - Ellin, Hell. 3 Kongeraftten 9 slet
1346 27 1696 11?.2.96 Nelss Heljesøn Hotued Pernille
1347 27 1696 Germunrø???? Jt døfød barn fra Germunrø??løst?
1348 27 1696 5.3.96 Anders Gran Nels
1349 27 1696 6.3.96 Jacob Stolerø Anne
1350 27 1696 28.3.96 Jan Stulins eje Christenze Jan pa Stulins eje
1351 27 1696 24.4.96 Hans Taranrø Siri
1352 27 1696 7.5.96 Søfren Knatten Mari
1353 27 1696 16.5.96 Peder Asgutsøn Lartz
1354 27 1696 13.7.96 Lartz Strand Rønnou Halte Lartz Strand
1355 27 1696 27.8.96 Christopher Hovan Kari
1356 27 1696 14.9.96 Hans Tieros Randi Vnge Hans Tieros
1357 27 1696 4.10.96 Halvor Hotued Anne Halvor ifra Hotued
1358 27 1696 24.10.96 Hans Grans eje Oluf Hans pa Grans eje
1359 27 1696 4.11.96 Oluf Holt Barbra
1360 27 1696 5.11.96 Lartz Hanedal Helje
1361 27 1696 15.11.96 Jenss? Børgerssøn Børger
1362 27 1697 7.1.97 Peder Gullelj Margrete
1363 27 1697 21.1.97 Anders Askim Hendrich
1364 27 1697 10.2.97 Anders Houberg Martha
1365 27 1697 17.2.97 Anders Hovan Eluf
1366 27 1697 21.2.97 Eric Hotued Mari
1367 28 1697 13.3.97 Lauritz Stulin Lauritz
1368 28 1697 14.3.97 Christen Ødegard Anne
1369 28 1697 20.3.97 Anders Gran Christen
1370 28 1697 17.5.97 Mari Askims Christen uegte
1371 28 1697 18.6.97 Hanss Viker Anders
1372 28 1697 Genssis? Anniken Hr.? Genssis? - Anniken d 16 junii ved 5 slet, efttermiddag
1373 28 1697 26.6.97 Oluf Østre? Hans Tvillinger
1374 28 1697 26.6.97 Oluf Østre? (Døfød) Tvillinger, jt døfød
1375 28 1697 12.7.97 Gregoris Langebrek Kari
1376 28 1697 4.9.97 Peder Heja Martha
1377 28 1697 7.9.97 Anders Gran Nels
1378 28 1697 22.9.97 Hans Skomager Jnger
1379 28 1697 17.10.97 Matthis Sieland Elin
1380 28 1697 21.10.97 Svend Onne Lartz
1381 28 1697 25.10.97 Hans Taranrø Anne
1382 28 1697 29.10.97 Christen Pedersøn Christen
1383 28 1697 9.11.97 Christopher Halstved Jngebret
1384 28 1698 18.2.98 Lartz Ambiørø Siri
1385 28 1698 Marti Christen Møklegard Christen
1386 28 1698 10.3.98 Taral Sommesta Hans
1387 28 1698 10.4.98 Anderss Lune? Elj
1388 28 1698 21.4.98 Peder Gullelj Mari
1389 28 1698 29.5.98 Jacob Heja Anne
1390 28 1698 Christen Hotued Anne 2de Pinzedags morgen
1391 28 1698 Lars Germundrød lille Ole fød 1ste Pinzedags morgen
1392 28 1698 14.8.98 Odgrim Byverø Ragnil
1393 28 1698 9.9.98 Hans Verpedal Aaste
1394 28 1698 18.9.98 Peder Germunrø Jørgen Fød paa Nøtterø
1395 28 1698 16.10.98 Oluf Sieland øfre Lartz
1396 28 1698 7.11.98 ???? Asgutsøn Anon?
1397 28 1698 27.12.98 Ole Hotued Søfren
1398 28 1699 1.2.99 Anders Sieland Else
1399 29 1699 24.2.99 Anderss Holt Jørgen
1400 29 1699 24.2.99 Hanss Viker Johanne?
1401 29 1699 24.3.99 Matthis Siæland Elj
1402 29 1699 29.3.99 Christen Ødegaard Jacob
1403 29 1699 16.4.99 Hanss Gran Christopher
1404 29 1699 23.6.99 Torger Stoland Hanss
1405 29 1699 24.7.99 Christen Døfli Hanss
1406 29 1699 26.8.99 Anderss Hovan N. Eddel
1407 29 1699 14.9.99 Peder Heja Torbiøn
1408 29 1699 23.10.99 Svend Heja Gørgen
1409 29 1699 14.12.99 Jacob Brynnilssøn? Nelss
1410 29 1700 23.1.00 Halvor Hotvet Nels
1411 29 1700 Jenss? Anne Magdalena Hr.? Jenss? - Anne Magdalena - d. 23 janu 7 slet om aftten. F: Anne Jenssdatter oc Villum, Jørgen Berg
1412 29 1700 16.2.00 Hans Hovan Nils
1413 29 1700 15.4.00 Lartz Hanedal Else
1414 29 1700 5.5.00 Anderss Askim Hanss
1415 29 1700 10.6?.00 Ole? Hansøn Tieros Karen
1416 29 1700 10.8.00 Anderss Houberg Kari
1417 29 1700 24.8.00 Matthis Sieland Randj
1418 29 1700 8.10.00 Anners Holt Anne
1419 29 1700 29.10.00 Christen Ødegar Jacob
1420 29 1700 Marj Jt fattigt barn kaldet Marj
1421 29 1700 Gabriel Jt fattigt barn kaldet Gabriel
1422 29 1700 3.12.00 Hans Vigen Nils F: Kari Hotvet og hendis søn
1423 29 1700 9.12.00 Peder Gullj Olea?
1424 29 1700 20.12.00 Gregoriss Langebrek Hanss
1425 29 1701 1.2.01 Jfuer Hotved Jacob
1426 29 1701 5.3.01 Peder Heja Dorrethe
1427 29 1701 12.3.01 Oluf Hotued østre Hanss
1428 29 1701 9.4.01 Hanss Heljesøn Hotued Martha
1429 29 1701 16.4.01 Svend Torp Christen
1430 29 1701 22.4.01 Hans Hotued vestre Nilss
1431 30 1701 12.6.01 Kirsten Jt fattigt barn
1432 30 1701 11.7.01 Odrim Byerø Anders
1433 30 1701 29.8.01 Hans Giermundrød Hans Hans Giermundrød eller Vergedal?
1434 30 1701 ?.9.01 Knud Tiaansøn Anne
1435 30 1702 28.?.02 Christopher Langebi Jacob
1436 30 1702 29.1.02 Hans Gran Edel
1437 30 1702 31.1.02 Anders Gran Gøran
1438 30 1702 Sven Heja Jt døefød barn
1439 30 1702 23.2.02 Lartz Sibiønsøn Lartz
1440 30 1702 2.3.02 Janb? Stolerø Nilss
1441 30 1702 25.3.02 Anders Hovan, N. Axel
1442 30 1702 24.4.02 Lartz Germunrø Martha
1443 30 1702 29.4.02 Hans Taranrød Ole
1444 30 1702 4.5.02 Christen Døflj Axel
1445 30 1702 10.5.02 Christen Vole Nils
1446 30 1702 30.6.02 Lartz Ødegaard Anders
1447 30 1702 18.7.02 Knud Hotvet Elef
1448 30 1702 25.7.02 Jacob Skaatvet Marj
1449 30 1702 29.7.02 Peder Gullj Petter
1450 30 1702 2.9.02 Ole Sielan Mari
1451 30 1702 20.9.02 Matthis Selan? Tosten
1452 30 1702 5.10.02 Christen Ødeg. Marthe
1453 30 1702 23.10.02 Svend Torp Mari
1454 30 1702 10.11.02 Abh.? Klocher Anne
1455 30 1702 11.11.02 Ole Vigen Marj
1456 30 1702 14.11.02 Hans Giermundrø Gurj
1457 30 1703 22.2.03 Børger Aas. Hans
1458 30 1703 31.3.03 Christen Troldalen Anne
1459 31 1703 10.5.03 Knud Grønebech
1460 31 1703 20.6.03 Hans Hotvet Anne
1461 31 1703 23.?.03 Jacob, junior Tiæros Anne
1462 31 1703 8.8.03 Peder Heja Tosten
1463 31 1703 16.9.03 Sven Heja Anders
1464 31 1703 26.9.03 Knud Veggger Xsten
1465 31 1703 9.10.03 Villum Døflj Jdde
1466 31 1703 20.10.03 Aamund Staalerøe Omund (Fordelt fadd. med halvp. på hver)
1467 31 1703 20.10.03 Aamund Staalerøe Ole (Fordelt fadd. med halvp. på hver)
1468 31 1703 8.12.03 Abh. Klocher Eluf
1469 31 1703 24.12.03 Xstoph. Langebrech Eluf
1470 31 1704 16.1.04 Xstj Ødeg. Hans
1471 31 1704 7.3.04 Hans Hovan Helje
1472 31 1704 31.3.04 Peder Gullj Anne
1473 31 1704 4.3.04 Anders Gran Birte
1474 31 1704 6.6.04 Ole Hotvet Karj
1475 31 1704 15.6.04 Anders Larss. Anne u-æchte barn - Anne d d 15 Jun: ?r Jertrue Jensdatters Sommers? ??? ??? paa Vaale, barnefaderen Anders Larss.
1476 31 1704 29.6.04 Christen Osmunds. Hotvet Elj
1477 31 1704 1.7.04 Anders Grafdal Abraham
1478 31 1704 15.7.04 Rasmus Bache Nils
1479 31 1704 23.7.04 Knud Skarsholt Christj
1480 31 1704 18.7.04 Jacob Brynnilss. Maria
1481 31 1704 4.9.04 Sven Torp Mette
1482 31 1704 21.9.04 Hans Taranrød Friderich
1483 31 1704 21.9.04 Hans Taranrød Nils
1484 31 1704 6.11.04 Christoph. Holstved Axel
1485 31 1704 9.11.04 Hans Gran Hans
1486 31 1704 11.12.04 Hans Vigen Marj
1487 31 1704 24.12.04 Matthis Siæland Marj
1488 31 1705 17.1.05 Christen Døflj Ole
1489 31 1705 28.1.05 Hans Hotvet?, vestre Anne
1490 31 1705 29.1.05 Jacob Tiæros Anders Unge Jacob Tiæros
1491 31 1705 5.2.05 Eric Møchlegaard Knud
1492 31 1705 21.2.05 Anders Hovan Else
1493 32 1705 21.3.05 Peder Lerskal Marj
1494 32 1705 29.3.05 Alf Pisserød Torrier
1495 32 1705 29.4.05 Anders Hotvet? sætra Olene
1496 32 1705 19.5.05 Christen? Olss. Grønnebrech Oslou
1497 32 1705 12.6.05 Sørn Vaale Christen
1498 32 1705 19.6/7?.05 Jacob Schotvet Anne
1499 32 1705 17.6.05 Odgrim Byer? Jørgen
1500 32 1705 20.6.05 Povel Olss. Ambiønrød Gregoris Povel Olss. Ambiønrød j oplending gemellj, Gregoris og Anne
1501 32 1705 20.6.05 Povel Olss. Ambiønrød Anne Povel Olss. Ambiønrød j oplending gemellj, Gregoris og Anne
1502 32 1705 18.7.05 Børjer Elufss. Aass. Lars
1503 32 1705 19.8.05 Villum Døflj Jdde
1504 32 1705 31.8.05 Hans Giermundrød Hans
1505 32 1705 28.8.05 Søren Hannedal Søren
1506 32 1705 17.9.05 Thore Giermundrød Erich
1507 32 1705 23.9.05 Christen Osmunss. Hotvet Zissil
1508 32 1705 11.10.05 Christen Ødegaard Marthe
1509 32 1705 30.10.05 Nils Slechtingdal Ole
1510 32 1705 9.12.05 Rasmus Bache Marj
1511 32 1705 28.12.05 Lars Sommestad Hans
1512 32 1705 28.12.05 Lars Sommestad Else?
1513 32 1705 28.12.05 Knud Kieransøn Lars
1514 32 1706 Sven Heja Jt dødfød barn
1515 32 1706 27.1.06 Ole Siæland Signe
1516 32 1706 31.5.06 Erich Møglegaard Anne
1517 32 1706 19.6.06 Jacob Brynnilss. Christen
1518 32 1706 24.6.06 Torger Hoberg Sven
1519 32 1706 31.7.06 Jacob Andersøn Skaatvet Anne
1520 32 1706 ??.8.206 Aamund Staalerøe Birte
1521 32 1706 24.9.06 Peder Gullj Marthe (Anne Margrete over?)
1522 32 1706 Hans Giermundrød Guri Fød d 23 octob
1523 32 1706 30.10.06 Hans Hovan Elsse
1524 32 1706 9.11.06 Jacob Svindal Peder
1525 32 1706 15.11.06 Anders Sletholt Gunnil %Birte%
1526 33 1706 30.11.06 Pol Ambiønrød Ole
1527 33 1706 10.12.06 Christen Hotved Sibille
1528 33 1706 Nils Olsen Odne Hans Nils Olsens barn paa Odne ejet? blet? hiemmedøbt, kaldet Hans, var 2 timer gammelt
1529 33 1707 2.2.07 Peder Hejas Peder
1530 33 1707 1.3.07 Thore Giermunrød Peder F. R. och? Hans Gierm.
1531 33 1707 10.3.07 Thor Kolchin Christen
1532 33 1707 16.6?.07 Madtz Askim Edel
1533 33 1707 20.6?.07 Anders Grafdal Elof
1534 33 1707 26.6.07 Hans Sten Idde
1535 33 1707 5.6//?.07 Erich Lerskal Halvor
1536 33 1707 12.7?.07 Christen? Møland Mari
1537 33 1707 12.8.07 Rasmus Bache Anders
1538 33 1707 14.9.07 Anders Gran Anne
1539 33 1707 6.?.07 Hans Taranrød Hans
1540 33 1707 12.?.07 Christen Døflj Jørgenn
1541 33 1707 22.10.07 Ole? Viger Anne
1542 33 1707 2.11.07 Jacob Skotvet Marthe
1543 33 1707 1.11.07 Taral Skolj Eli ved Kod??
1544 33 1707 22.11.07 Sørn Handal Hans
1545 33 1707 25.11.07 Christen Ødeg. Edel
1546 33 1707 14.12.07 Lars Slectingdal Sibille
1547 33 1708 1?.1.08 Christen Vaale Daarthe
1548 33 1708 19.1.08 Nils Olss. Hans døde strax, blef? hiemme døbt
1549 33 1708 28.3.08 Jørgen Oluffsen Aslach
1550 33 1708 13.4.08 Thor Kolchin Else
1551 33 1708 12.5.08 Jacob Tiæros Anne
1552 33 1708 29.5.08 Christen Jørgenss. Broval Jørgen
1553 33 1708 21.7.08 Lars Gullj Christoph.
1554 33 1708 8.9.08 Rasmus Bache Nils
1555 33 1708 19.9.08 Anders Skarsholt Frans
1556 34 1708 8.10.08 Peder Strande Jørgen
1557 34 1708 12.12.08 Povel Ambiønrøe Thor
1558 34 1709 11.1.09 Christen Hotvet Marj
1559 34 1709 21.1.09 Ole Staalerøe Jngebor Tvillinger
1560 34 1709 24.1.09 Ole Staalerøe Birthe Tvillinger
1561 34 1709 20.2.09 Christen Ødegaard Else
1562 34 1709 5.4.09 Lars Slechtingdal Anne
1563 34 1709 12.4.09 Ole Viger Elen
1564 34 1709 25.5.09 Thor Kolchin Christen
1565 34 1709 1.6.09 Jacob Skotwed Sybille
1566 34 1709 9.7.09 Anders Hoven Abraham
1567 34 1709 12.7.09 Christen Vaale Marj
1568 34 1709 28.7.09 Jon Holt Marthe
1569 34 1709 29.8.09 Abraham Askim Hendrich
1570 34 1709 5.?.09 Hans Hovan Søren
1571 34 1709 5.10.09 Ole Giermunrød Anne
1572 34 1709 17.10.09 Gullich Slechtingdal Anne
1573 34 1709 5.11.09 Gulbrand Slechtingdals ejer, S. Ole Gulbrand paa S. Slechtingdals ejer
1574 34 1709 10.11.09 Marj Siversdaatter Stulen eje Anne Marj Siversdaatter paa Stule eje, it tøsebarn /: %Aflet% giort i Ramnæs sogn, og der staaet skrifftr :/ d. 10 9br.
1575 34 1709 30.11.09 Nils Olsen Slecht. eje Anne Nils Olsen paa Søndre Slecht. Anne og Ole, døde strax, begge d. 30 9br.
1576 34 1709 30.11.09 Nils Olsen Slecht. eje Ole Nils Olsen paa Søndre Slecht. Anne og Ole, døde strax, begge d. 30 9br.
1577 34 1710 6.2.10 Christen Døflj Anders (Fadd. delt på begge to)
1578 34 1710 6.2.10 Christen Døflj Live (Fadd. delt på begge to)
1579 34 1710 27.4.10 Christen Møland Simen
1580 34 1710 29.5.10 Christen Jørgenss. Jørgen
1581 34 1710 5.6.10 Peder Heja Anders
1582 34 1710 16.6.10 Jngebret Sten Christen
1583 34 1710 3.7.10 Jacob Skotvet Eluf
1584 35 1710 17.7.10 Jon Langebrech Christopher
1585 35 1710 31.7.10 Hans Giermundrød, store Karj
1586 35 1710 20.8.10 Christen Ødegaard Hendric
1587 35 1710 12.9.10 Rasmus Bache Ashut
1588 35 1710 26.9.10 Christen Hoberg Anne Christen Hoberg, en husmand
1589 35 1710 12.10.10 Gullich Slechtingdal Anne
1590 35 1710 10.12.10 Anders Skarsholt Just
1591 35 1710 15.12.10 Povel Ambiønrød Live
1592 35 1711 10.2.11 Jacob Tiæros Hans
1593 35 1711 Nils Olsen Nils Olsens barn døefød
1594 35 1711 9.5.11 Erich Klocher Jørgen
1595 35 1711 26.6.11 Gunne Aasen Eluf
1596 35 1711 Oluf Giermunrød Marthe Fød d. 3 juli
1597 35 1711 6.7.11 Jngebret Sten Christen Fadd: Sven Torp understreket, Jacob Tolfsøn skrevt over
1598 35 1711 20.7.11 Ole Viger Hans
1599 35 1711 25.7.11 Anners Grafdal Anners
1600 35 1711 6.5.11 Christen Hotvet Marj
1601 35 1711 3.9.11 Ole Søfrensen Svindal Anne
1602 35 1711 11.9.11 Jacob Andersøn Skaatvet Giøran
1603 35 1711 30.10.11 Hans Troldal Gunnil
1604 35 1711 8.10.11 Ole Hansøn Marj Ole Hansøns barn, u-echte Marj, fød paa Skaatvet d 8. Octob.
1605 36 1711 18.10.11 Jon Holt Jacob
1606 36 1711 26.11.11 Christopher Halstvet A???
1607 36 1712 11.1.12 Madz Askim Erich
1608 36 1712 10.1.12 Peder Svenss. Odne Anders Peder Svenss. Odne, nu paa Torrestad
1609 36 1712 14.2.12 Lars Gullj Randj
1610 36 1712 8.4.12 Jon Langebrech Birte
1611 36 1712 10.4.12 Jngebret Gullj Kirstj
1612 36 1712 25.4.12 Lars Slechtingdal Karj
1613 36 1712 27.4.12 Hans Kugen Birte
1614 36 1712 21.6.12 Povel Ambiønrød Anders
1615 36 1712 1.8.12 Thor Kolchind Ole
1616 36 1712 19.8.12 Nils Olss. Ole Etter faddere: + (død) paa Skarsholt eje
1617 36 1712 10.10.12 Iver Hotvet j døefød barn
1618 36 1712 16.10.12 Rasmus Bache Lars
1619 36 1712 5.11.12 Even Torp Karj
1620 36 1712 28.11.12 Christen Døflj Jngebret
1621 36 1712 12.12.12 Peder Siverss. Sivert
1622 36 1712 23.12.12 Gullich Odne Marj
1623 36 1713 24.2.13 Christen Jørgensen Helvig
1624 36 1713 1.3.13 Arne Gallis Helge
1625 36 1713 25.3.12 Kittil Odne Gullich
1626 36 1713 27.3.13 Jngebret Sten Thor
1627 36 1713 Sørn Svindal døefødt barn
1628 36 1713 8.5.13 ?? Arnesøn Holt Nils
1629 36 1713 26.5.13 Jacob Skotvet Ole
1630 36 1713 9.6.13 Lars Møland Matthis
1631 36 1713 9.6.13 Anders Skarsholt Birte
1632 37 1713 14.6.13 Michael Peder Hr. Michael - Peder d 14 Jun ?o? 12 om natten
1633 37 1713 24.6.13 Ole Staalerød Amund
1634 37 1713 19.8.13 Christen? Vaale (Ikke navn på barn)
1635 37 1713 16.8.13 Knud Jørgenss. Karj? Knud Jørgenbss. - Karj - d. Marthe fød d 16 Aug.
1636 37 1713 24.8.13 Christen Hotvet Karj
1637 37 1713 13.11.13 Lars Gullj Sibille
1638 37 1713 20.11.13 Nils Siæland Ole
1639 37 1714 12.1.14 Thore Byer Jørgen
1640 37 1714 Erich Gaaserød døfødde ????ngebarn
1641 37 1714 12.2.14 Gullich Slechtingdal Anne
1642 37 1714 23.2.14 Jørgen Vegger ejie Hans Jørgen Skolmester paa Vegger ejie
1643 37 1714 3.3.14 Abraham Halstvet Jnger
1644 37 1714 19.3.14 Christen Olsøn Hoberg eje Ole Christen Olsøn paa Hoberg eje tvillinger
1645 37 1714 19.3.14 Christen Olsøn Hoberg eje Helge Christen Olsøn paa Hoberg eje tvillinger
1646 37 1714 13.4.14 Christj? Møland Jørgen
1647 37 1714 26.4.14 Sven Ødegaard Christen
1648 37 1714 30.4.14 Ole Odne Nils
1649 37 1714 21.5.14 ?ver Hotvet Knud
1650 38 1714 12.6.14 Peder Lofsrød Marthe
1651 38 1714 14.6.14 Ole Møchleg. Ole
1652 38 1714 17.6.14 Ole Giermundrød Anne
1653 38 1714 16.7.14 Halvor Bongunrød Aas? Halvor Bongunrød - Aas? u-æchte d 16 Juli, Moderen Anne Halvorsd. N. Hovan
1654 38 1714 31.7.14 Jacob Staalerød Omund
1655 38 1714 11.8.14 Christen Elefrød Christj?
1656 38 1714 7.8.14 Ole Viger Jnger
1657 38 1714 15.8.14 Ole Ruelsrød Anne
1658 38 1714 9.10.14 Hans Troldal Anne
1659 38 1714 26.11.14 Michael Michael Hr. Michael - Michael - d 26 Novem: ?or 9 om morgen
1660 38 1714 16.12.14 Lars Møland Karj
1661 38 1715 27.1.15 Willem Elbau? Marte
1662 38 1715 30.1.15 Knud Jørgensen Sundre Jde
1663 38 1715 11.2.15 Abraham Halstved Anne
1664 38 1715 12.2.15 Rasmus Bache Kirsti
1665 39 1715 Thor Kolchin Else
1666 39 1715 3.3.15 Kittil Odne Marj
1667 39 1715 12.3.15 Anders Skarsholt Karj
1668 39 1715 14.3.15 Niels Siæland Ole
1669 39 1715 Ole Windelrød Marthe
1670 39 1715 Ole Søresen Marj
1671 39 1715 Erich Klocher Sybylle
1672 39 1715 Ole Sørensen Svinndal (Ikke navn på barn)
1673 39 1715 28.??.15 Peder Odne Marj
1674 39 1715 12.?.15 Chresten Hotved Jnger
1675 39 1715 3.10.15 Hans Giermundrød Gurri
1676 39 1715 9.10.15 Hellige Halvorsøn Ole
1677 39 1715 15.10.15 Hans Aasmundsen Knud
1678 39 1715 18.12.15 Lars Slettingdahlen Sybilla
1679 39 1715 Anne Larsdaatter Anders Anne Lars daatter - Anne. Et uægte Barn
1680 39 1715 Thore Corporal Jngeborig
1681 40 1715 Gunner Aasen Ellef?
1682 40 1716 5.1.16 Jacob Staalerød Aamund
1683 40 1716 Jacob Kjæraas Halvor
1684 40 1716 12.1.16 Chresten Grønnebech Sybille
1685 40 1716 1.1.16 Thore Corporal Jngeborig
1686 40 1716 Jngebret Steen Jnger?
1687 40 1716 5.2.16 Jacob Andersen Chresten
1688 40 1716 11.2.16 Ole Odne Niels
1689 40 1716 28.2.16 Jacob Skotved Abraham
1690 40 1716 8.4.16 Ole Windelrød Hans
1691 40 1716 Abraham Halstved (Ingen navn på barn eller annet)
1692 40 1716 26.12.16 Hellige Hotved Ole
1693 41 1716 20.8.16 Ole Strand Iver
1694 41 1716 3.11.16 Knud Ødne Jørgen
1695 41 1717 10.1.17 Niels Skoemager Live
1696 41 1717 20.1.17 Lars Houen Karj
1697 41 1717 21.3.17 Svend Syffversøn Christian
1698 41 1717 Gunnild Guttormsdatter 2 uægte B. hiemme døbte og straks døde
1699 41 1717 Lars Møland Lars Møland B. dødføde NB
1700 41 1717 12.5.17 Lars Gullj Marj
1701 41 1717 12.5.17 Lars Gullj Anne
1702 41 1717 24.6.17 Niels Rød Taasten
1703 42 1717 18.7.17 Peder Odne Svend
1704 42 1717 26.7.17 Ole Wigger Anders
1705 42 1717 1.8.17 Randj Grafdal Anders
1706 42 1717 16.7.17 Anne Møland Chresten
1707 42 1717 5.9.17 Ole Torp Even
1708 42 1717 9.9.17 Jacob Hontved Chresten
1709 42 1717 15.9.17 Ole Ruelssrød Matthis
1710 42 1717 Borger Mør? (Ikke navn på barn eller andre oppl.)
1711 42 1717 27.9.17 Jngebret Steen Rasmus
1712 42 1717 13.12.17 Borger Larsøn Lars
1713 42 1717 16.12.17 Ole Langebreche Else
1714 42 1717 20.12.17 Hans Olesen Anne
1715 42 1718 16.2.18 Thor Kolchin Niels
1716 42 1718 22.2.18 Hans Troldalen Anne
1717 42 1718 22.3.18 Hans Giermundrød Peer
1718 42 1718 29.4.18 Jacob Staalerød Barbara
1719 42 1718 3.5.18 Jffuer Jensen Barbara
1720 42 1718 4.5.18 Chresten Odne Lars
1721 42 1718 2.6.18 Chresten Hotved Signe
1722 42 1718 3.6.18 Abraham Hallistved Axel
1723 42 1718 13.6.18 Jacob Kjæraas Arne
1724 42 1718 10.6.18 Lars Scharsholt Anne Tvillinger
1725 42 1718 10.6.18 Lars Scharsholt Helvig Tvillinger
1726 43 1718 26?.?.18 Chresten Hotved Signe
1727 43 1718 16.6.18 Jffver Hotved Rønnou Fadd: Jacob Skorrje og h. qvinde
1728 43 1718 27.8.18 Pouel Houen, V. Halvor
1729 43 1718 3.9.18 Sara Betzdaatter Giertrud Sara Bentzdatter en Enche fra Christiania. Giertrud
1730 43 1719 15.1.19 Peer Ellefsrød Hans
1731 43 1719 Laane Karj En fattig mands barn paa Laane: Karj
1732 43 1719 26.2.19 Ole Wigge Marj
1733 43 1719 10.3.19 Lars Holt Marthe
1734 43 1719 12.3.19 Christian Bull Magdalena Elisabeth
1735 43 1719 15.4.19 Erich Klocher Barbara
1736 43 1719 Gustaf Langebreche Christina Maria
1737 43 1719 29.5.19 Svend Odne Anne
1738 43 1719 28.5.19 Joren Strand Samuel Fadd; Jngeborig ??? og hendis søn
1739 44 1719 7.7.19 Peer Knudtzen Scharsholt eye Hans Peer Knudtzen paa Scharsholt eye
1740 44 1719 22.?.19 Chresten Hotved Else
1741 44 1719 5.8.19 Ole Winnelrød Marthe
1742 44 1719 25.8.19 Jacob Kiæraas Marj U. Jacob Kiæraas. Marj
1743 44 1719 21.9.19 Hans Slettingdall Helwig
1744 44 1719 31.10.19 Lars Hannedall Lars Hannedalls daatter jt uægte barn (ikke navn på barn)
1745 44 1719 12.11.19 Niels Siæland Anne
1746 44 1719 Jacob Andersen (Ikke navn på barn eller annet)
1747 44 1719 21.11.19 Gullich Slettingdalen Hans
1748 44 1719 18.12.19 Jffver Møcchlegaard Amund
1749 44 1720 1.1.20 Hellige Adskim Halvor
1750 44 1720 9.1.20 Pouel Houe Pernelle
1751 44 1720 10.1.20 Peer Odne Sybille
1752 44 1720 10.1.20 Knud Jürgensen? Jdde Knud Jürhensen (Türgensen?)
1753 44 1720 20.1.20 Karj Tostensd.* Gunnild Tostens Karj d. b. Gunnild d 20 jan. Uægte
1754 44 1720 26.1.20 Anne Larsd. Lene
1755 45 1720 10.2.20 Christoffer Kiæraas Anne
1756 45 1720 13.3.20 Ole Torp Kjrsti
1757 45 1720 18.3.20 Rønnou Andersdaatter Gunnild Rønnou Anders daatter Gunnild d 18 Martij it uægte b.
1758 45 1720 15.5.20 Peder? Troldal ?a?arg?
1759 45 1720 23.5.20 Niels Rød Marj
1760 45 1720 2.9.20 Lars Slettingdalen Jde
1761 45 1720 4.9.20 Jngebret Steen Tarald
1762 45 1720 25.10.202 Chresten Hotved Aasmund
1763 45 1721 1.1.21 Jacob Kiæras Arne
1764 45 1721 9.1.21 Chresten Odne Daniel
1765 45 1721 10.1.21 Kjrsti Janssdaatter? Aasle Kjrsti Janssdaatter? (Hansdatter?) it uægte barn
1766 45 1721 25.1.21 Jacob Staalerød Ole
1767 45 1721 6.2.21 Christoffer Kiæraas Else
1768 45 1721 28.?.21 Gustavus Svensche Kari
1769 45 1721 19.12.21 Peer Knudzen Matthis
1770 46 1721 26.?.21 Harbrand Scharsholt Gunnild Harbrand Scharsholt Gunnild d 26. f Kirsti
1771 46 1721 14.7.21 Jørgen Strand Maria Fadd: Jngeborig Wegger og hendis søn
1772 46 1721 2.8.21 Guldbrand Hallistved Anders? Fadd: Marj Hallistved u. Jacob Næs
1773 46 1721 9.8.21 Gunnild En fattig mands b. Gunnild
1774 46 1721 Peer Knudzen (Ikke navn på barn eller andre oppl.)
1775 46 1721 21.9.21 Borger Houen Anne
1776 46 1721 Ole Torrestad (Ikke navn på barn eller andre oppl.)
1777 46 1721 21.3.21 Erich Jørgen? Klocher Beerte
1778 46 1722 3.1.22 Peer Svendsen Maria Tvillinger
1779 46 1722 3.1.22 Peer Svendsen Margrette Tvillinger
1780 46 1722 16.3.22 Thor Kolchin Jacob
1781 46 1722 10.3.22 Gullich Slettingd. Darthe
1782 46 1722 14.3.22 Ole ?anner? Jacob
1783 46 1722 27.3.22 Jffver Hotved Else? (Elle?)
1784 46 1722 6.4.22 Jaccob Kiæraas Hans
1785 47 1722 8.4.22 Ole Møchlegard Syfert?
1786 47 1722 15.4.22 Per Staalerød Anne
1787 47 1722 20.4.22 Knud Jørgensen Tobias
1788 47 1722 27.4.22 Christoffer Hallistved Simen
1789 47 1722 4.6.22 Ole Ruelsrød Ole
1790 47 1722 2.7.22 Ole Winnelrød Andor (overstr. Anders?)
1791 47 1722 22.7.22 Hindrich Burø Augrim
1792 47 1722 3?.8.22 Peer Odne Gunnild
1793 47 1722 4.8.22 Hans Hansøn Rød Anders
1794 47 1722 29.9.22 Jffver Steen Marj
1795 47 1722 16.10.22 Christoffer Kiæraas Jde Fadd: Jacob Kiæraas och h. Qvinde
1796 47 1722 18.10.22 Hans Slettingdalen Ole
1797 47 1722 28.10.22 Simen Hansen Hans
1798 47 1722 6.11.22 Ole Wigger Ole
1799 47 1722 14.11.22 Jngebret Torp Even
1800 48 1722 28.11.22 Christen Hotved Anders
1801 48 1722 12.12.22 Niels Siæland Marthe
1802 48 1722 24.12.22 Peer Knudsen Marj
1803 48 1722 24.12.22 Peer Troldahlen Helwig
1804 48 1723 15.1.23 Ole Svindahlen Peder
1805 48 1723 5.2.23 Ole Burøe Augrim
1806 48 1723 4.2.23 Niels Rød Randj
1807 48 1723 19.2.23 Hellig Adskim Halvor
1808 48 1723 22.4.23 Chresten Skarsholt Live
1809 48 1723 22.4.23 Guldbrand Hallistved Aasmund
1810 48 1723 8.6.23 Harbrand Skarsholt Jngeborig blef født under vreglid? hu??? si? fra tyrch??
1811 50 1724 30.4.24 Anders Hotved Hans (Står Vige over Hotved?)
1812 50 1724 9.5.24 Niels Christensen Karen Hiemmedøbt
1813 50 1724 19.6.24 Ole Wige Anders
1814 50 1724 26.8.24 Knud Corporal Lars
1815 50 1724 24.8.24 Ole Møchelgaard Chresten
1816 50 1724 13.9.24 Tolle Berg Barbara
1817 50 1724 18.9.24 Jørgen Strand Jsrael
1818 50 1724 17.10.24 Guldbrand Hallistved Chresten
1819 50 1724 25.10.24 Anders Olesen Marthe
1820 50 1724 4.1.00 Chresten Hotved Niels
1821 50 1724 10.11.24 Ole Burøn Anne
1822 50 1725 15.1.25 Peer Stollerød Reijer Peer Stollerød huusmands søn Reijer
1823 50 1725 15.1.25 Torrestad, Sandeherred Jacob Et barn fra Sandeherrid paa Torrestad (ikke fars navn)
1824 50 1725 11.2.25 Isach Hotved Anders
1825 50 1725 8.4.25 Hellige Gullj Anne
1826 51 1725 10.?.25 Hans Gran Ole
1827 51 1725 Anders Suche Halvor
1828 51 1725 23.5.25 Jfer Steen Beertte
1829 51 1725 26.5.25 Niels (Erich?) Hotved Marj Står Nils over Erich
1830 51 1725 29.5.25 Christenn Berrig Anne
1831 51 1725 7.6.25 Christen Skomager Jacob
1832 51 1725 30.6/7?.25 Niels Rød Maren
1833 51 1725 19.8.25 Anders Burøe Christoffer
1834 51 1725 6.9.25 Rasmus Hallistved eye Barbara Rasmus paa Hallistved eye
1835 51 1725 20.9.25 Jacob Stollerød Berte
1836 51 1725 5.10.25 Simen Halum Oline
1837 51 1725 27.11.25 Lars Troldallen Anne
1838 51 1725 5.12.25 Anders Hotved Karj
1839 51 1725 3.12.25 Thor Kolchind Jffer
1840 52 1725 9.12.25 Erich Klocher Ole?
1841 52 1725 18.12.25 Hellige Adskim Ellen
1842 52 1725 Niels Siæland, øfre Michel
1843 52 1726 2.1.26 Lars Rasmussen Møland Christoffer
1844 52 1726 27.1.26 Ole Svindallen Anders
1845 52 1726 7.4.26 Guldbrand Hallistved Christoffer
1846 52 1726 20.4.26 Jffer Hotved Randj
1847 52 1726 29.4.26 Hans Giermundrød Gulli
1848 52 1726 9.5.26 Tolle Berig Chresten
1849 52 1726 20.5.26 Rothe Adskim Maria Dorothea
1850 52 1726 31.5.26 Hans Slettingdahlen Karj
1851 52 1726 2.5.26 Peer Knudzen Jde
1852 52 1726 28.6.26 Wige Anders Jt uægte barn fra Wige Ander.
1853 53 11 1726 20.7.26 Jngebret Torp Jde
1854 53 12 1726 17.8.26 Gullich Slettingdallen Maren
1855 53 13 1726 22.8?.26 Ole Døfle Anders
1856 53 14 1726 17.9.26 Jffer Steen Ole
1857 53 15 1726 8.?.26 Jacob Wige Peer
1858 53 16 1726 5.11.26 Ole Winnelrød Jacob
1859 53 17 1726 11.11.26 Lars Svensen Maren
1860 53 18 1726 8.12.26 Anders Auden? En vandrings mand ???? N. Anders N. Aiden?
1861 53 19 1726 23.12.26 Hans Gran Anne
1862 53 20 1726 26.12.26 Knud Erichsen Erich
1863 53 1 1727 6.1.27 Anders Truelsen Maren
1864 53 2 1727 31.1.27 Erich Hotved Erich
1865 53 3 1727 ?.2.2027 Ole Bilrød? Maren
1866 53 4 1727 7.2.27 Chresten Hotved Randj
1867 54 5 1727 10.3.27 Simen Hallum Maren Rett år?
1868 54 6 1727 10.5.27 Peer Aasen Maren
1869 54 7 1727 9.5.27 Jacob Kiæraas Hans
1870 54 8 1727 14.5.27 Hans Olesen Sandern? Hans Olesen en vandringsman. Sandern?
1871 54 9 1727 30.5.27 Christoffer Hallistved Christoffer
1872 54 10 1727 28.5.27 Lars Sommestad To??
1873 54 11 1727 18.6/7?.27 Knud Jørgensen Ole
1874 54 12 1727 Syrj Erichsdaatter Syrj Erichs daatter ? ed??? ??
1875 54 6 ? 1733? Anners Hotued, østre Anners Østre Hotued ?? Maren %Karen% Erichsdatter een søn fød d 2 April og var hiemme døbt
1876 54 7 ? 1733? Hans Andersen Grannerol? Ole Hans Andersen Grannerol? og Sedsel Jons Daatter Ole føed d. 8 April
1877 54 8 ? 1733? Ole Taranrød Hans Ole Taranrød og Live Nilsdaatter Hans d. 23 July
1878 85 1 1728 5.1.28 Lars Møland Hindrich
1879 85 2 1728 8.3.28 Ole Ruelsrød Erich
1880 85 3 1728 12.3.28 Ole Nielsen Dorthe
1881 85 4 1728 22.4.28 Anders Burø Augrim
1882 85 5 1728 3.5.28 Chresten Tolsrød Anne
1883 85 6 1728 3.5.28 Niels Rød Christoffer
1884 86 7 1728 12.5.28 Jacob Stollerø Chresten
1885 86 8 1728 27.5.28 Jngebret Torp, O? Sten
1886 86 9 1728 10.6.28 Chresten Suche Maren
1887 86 10 1728 20.6.28 Anders N. Anbiønr?? Jens
1888 86 11 1728 10.7.28 Jacob Kiæraas Hans?
1889 86 12 1728 19.7.28 Anders J. Døflj Mar??
1890 86 13 1728 10.8.28 Lars Hannedall Wiffege
1891 86 14 1728 11.8.28 Maria Hu??gensd. Taranrød Sophia Et vandrende qvindefolck ved n. Maria Hu??gensd. fra Taranrød
1892 86 15 1728 7.9.28 Jngebret Wegger Berte
1893 86 16 1728 22.9.28 Niels Erichsen Maren
1894 86 17 1728 22.7.28 Simen Hallum Else
1895 86 18 1728 10.10.28 ???bred %Halvor% Grafdall Hans
1896 87 19 1728 27.12.28 Anders Tridelsen?? Eddel
1897 87 20 1728 28.12.28 Anders Hotved ?
1898 87 21 1728 29.12.28 Hans Gran Christj
1899 87 1 1729 1.1.29 Niels %Anders% Chrestenss. %Odne% Live %Eddel%
1900 87 2 1729 3.1.29 Peer Hansen Berg? eye Beerte
1901 87 3 1729 11.1.29 Ole Burø Else
1902 87 4 1729 3.2.29 Matthis Rudelsrød Anne
1903 87 5 1729 6.1.29 Chresten Skarsholt Erich
1904 87 6 1729 7.2.29 Anders Taranrød Peter Nelle
1905 88 7 1729 10.2.29 Ole Leversen Erich
1906 88 8 1729 14.2.29 Guldbrand Hallistved Jacob
1907 88 9 1729 17.2.29 Ole Døflj Niels
1908 88 10 1729 19.2.29 Hans Holt Kirsti
1909 88 11 1729 23.2.29 Hellige Buur Anne
1910 88 12 1729 ?.5.29 Erich Klocher Søren
1911 88 13 1729 ?.5.29 Erich Klocher Niels
1912 88 14 1729 11.3.29 Borger Møland Jacob
1913 88 15 1729 16.3.29 Christoffer Guusland Barbara
1914 88 16 1729 9.4.29 Ole Erichsen Erich
1915 88 17 1729 10.4.29 Peer Slettingdall Anne
1916 88 18 1729 18.4.29 Niels Siæland Anders
1917 88 19 1729 2.6.29 Jon Houberg Anders
1918 88 20 1729 16.7.29 Christoffer Kiæraas Chresten
1919 89 21 1729 25.8.29 Ole Møland Anne
1920 89 22 1729 15.9.29 Jfver Steen Barbara
1921 89 23 1729 22.9.29 Knud? Geermundrød Gunnild
1922 89 24 1729 27.11.29 Chresten Berrig Anders
1923 89 3 1790? 11.03.?? Lars Hansen Ole Jt uægte barn
1924 89 1 1730 1.1.30 Axel Siergant %cCorporal% Anne
1925 89 2 1730 3.3.30 Anders Jensen Jde
1926 89 3 1730 22.3.30 Matthis Ruelsrød Abraham
1927 89 4 1730 20.3.30 Niels Rød Hans
1928 89 5 1730 26.3.30 Jens N. Møland? Jngeborig
1929 89 6 1730 6.5.30 Peer Odne Syrj
1930 90 7 1730 7.5.30 Chresten Tollfsrød Else
1931 90 8 1730 15.6.30 Lars Trolldallen Matthis
1932 90 9 1730 17.7.30 Jacob Kiæraas Marthe
1933 90 10 1730 24.9.30 Hans Gran Jngeborig
1934 90 11 1730 23.9.30 Tolle Berrig Marthe
1935 90 12 1730 16.11.30 Chresten Sørenss. Vaale Anne
1936 90 13 1730 26?.11.30 Chresten Houberg Bodel
1937 90 14 1730 29.11.30 Christoffer Kiæraas Randj
1938 90 1 1731 4.1.31 Anders Gullj Marthe NB: disse tvende Børn er tvillinger og blef føde d. første 4 Jan. og d 2de d. 5 Jan.
1939 90 2 1731 9.1.31 Anders Gullj Lars NB: disse tvende Børn er tvillinger og blef føde d. første 4 Jan. og d 2de d. 5 Jan.
1940 90 2 1731 18.1.31 Svend Troldall Matthis
1941 91 3 1731 26.1.31 Jonas Jacobsen Jde
1942 91 4 1731 23.1.31 Lars Hannedall Hellige Tvillinger
1943 91 4 1731 23.1.31 Lars Hannedall Randj Tvillinger
1944 91 5 1731 27.2.31 Ole Leversen Jde
1945 91 6 1731 29.3.31 Christoffer Gusland Randi
1946 91 7 1731 19.4.31 Niels Wiger Abraham
1947 91 8 1731 19.4.31 Niels Wiger Jsach
1948 91 9 1731 19.4.31 Niels Wiger Jacob
1949 91 10 1731 30.4.31 Hans Holt Else Tvillinger
1950 91 10 1731 30.4.31 Hans Holt Else Tvillinger
1951 91 11 1731 25.5.31 Ole Vinnilrød Maren
1952 91 12 1731 4.7.31 Hans Snappen Inger
1953 91 13 1731 14.7.31 Niels Grete? Barbara
1954 91 14 1731 15.7.31 Jngebret Jngeborig
1955 92 15 1731 23.7.31 Ole Døflj Maren
1956 92 16 1731 29.7.31 Chresten Tollfsrød Else
1957 92 17 1731 14.10.31 Jon Houberg Anne
1958 92 18 1731 4.11.31 Ole Odne Chresten
1959 92 19 1731 28.11.31 Chresten Suche Anne
1960 92 20 1731 Ole Burø Jørgen Hiemmedøbt
1961 92 21 1731 14.12.31 Chresten Houen? Jens
1962 92 22 1731 Niels %Jacob% Erichsen Sybille Fød 3die juuledagen
1963 92 1 1732 5.1.32 Hans Siland Maren
1964 92 2 1732 25.1.32 Jacob Anbiønrød Jde
1965 92 3 1732 28.1.32 Guldbrand Hallistved Anne
1966 93 4 1732 10.3.32 Chresten Houberg Halvor
1967 93 5 1732 19.3.32 Jørgen Stollerød Ode? (Edel?)
1968 93 6 1732 12.4.32 Peer Knudzen Matthis
1969 93 7 1732 18.4.32 Karen Tostensd. Peeder Jtuægte barn
1970 93 8 1732 22.4.32 Hellige Gullj Jacob
1971 93 8 1732 22.4.32 Hellige Gullj Anne
1972 93 9 1732 5.5.32 Anders Hotved %Wiger% Hans
1973 93 10 1732 5.5.32 Hans Hallum Anders
1974 93 11 1732 16.5.32 Ole Møchlegaard Guldbrand
1975 93 12 1732 19.7.32 Chresten Houberg Torrier
1976 93 13 1732 26.7.32 Jens Hendrichssen Anbiønrød Chresten
1977 93 14 1732 29.8.32 Ole Vinnelrød Margretta
1978 94 15 1732 26.8.32 Syfve? Aasen Peder
1979 94 16 1732 22.9.32 Christoffer Kiæraas Chresten
1980 94 17 1732 10.10.32 Hans %Chresten% Anderss. Jacob
1981 94 18 1732 24.10.32 Rothe Adskim Else
1982 94 19 1732 26.10.32 Jacob Stollerød Chresten
1983 94 20 1732 8.11.32 Karen Finddat.? Christine (Christien?) En vandrings qvinde Navn? Karen Finddat? d.  NB: barnets fader skal være sold.? ved Cap. Slotz??? Compagnie ved n.? Rasmus Knudss.?
1984 94 21 1732 11.11.32 Axel Houen? Anders
1985 94 22 1732 29.12.32 Jon Houberg Mari
1986 94 1 1733 14.1.33 Jens Leerskald Ole Jens Leerskald och Alet Ericksdaatter
1987 94 2 1733 15.2.33 Oluff Burøe Maren
1988 95 3 1733 22.5.33 Jens Christoffersen Chresten
1989 95 4 1733 12.7.33 Chresten Kleppan Chresten Chresten Kleppan og Maren Kleppan
1990 95 5 1733 10.8.33 Chresten Waale Maren Chresten Waale og Anne Jensd.
1991 95 6 1733 11.?.33 Hans Holt Niels Hans Holt og Gunnild Holt
1992 95 7 1733 2.10.33 Christoffer Gusland Jens Christoffer Gusland og Anne Gusland
1993 95 8 1733 2.10.33 Peer Odne Halvor Peer Odne og Marthe Olesdaatter
1994 95 9 1733 8.10.33 Rothe, Siergand Michael Siergant Rohte og Anne Mallene Jensdaatter
1995 96 10 1733 19.10.33 Anders Øddegarden Anne Anders Øddegarden og Bærte Andersdaatter
1996 96 11 1733 25.10.33 Hans Hallum Anders Hans Hallum og Gunnild Christensd.
1997 96 12 1733 10.12.33 Ole Odne Maren Ole Odne: Maren Dorthe Christensd.
1998 96 13 1733 9.11.33 David Larsen Lars David Larsen. Jnger Olesdaatter
1999 96 14 1733 17.11.33 Ole Leversen Chresten Ole Leversen Else Taraldsd.
2000 96 15 1733 20.11.33 Tolle Berg Christense? (Christen?) Tolle Berg og Marthe Berg
2001 96 1 1734 20.1.34 Hans Døflj Chresten
2002 96 2 1734 22.3.34 Niels Hotved? Jsach Niels Hotved? och Jdde Abrahamsdaatter?
2003 97 3 1734 22.3.34 Hans Gran Live Hans Gran och Maren Hansdaatter
2004 97 4 1734 2.4.34 Ole Døflj Else Ole Døflj Karen Døflj
2005 97 5 1734 Niels Charistenss.? Aanne ejer Christen NB: Niels Charissenss.? og Kiersten Hansdatter paa Aanne eijer enn søn fød 9 April fød middags tiid og skal kaldis Christen
2006 55 9 1733? 26.7.33 Johannes Gunnersen Maren? Johannes Gunnersen og Karen Erichsd. (Samme som 4 nedendfor)
2007 55 10 1733 8.8.33 Jffver Sten Chresten Jffver Sten og Jøren Sten
2008 55 11 1733 2.9.33 Jons Hindrichsen Hindrich Jons Hindrichsen Live Jensdaatter  (Samme som 4 nedendfor)
2009 55 14 1733 11.10.33 Niels Rød Chresten Niels Rød och Anne Rød (14 er rett nr., forrige 11)
2010 55 9 1733 26.7.33 Johannes Gunnersen Maren Johannes Gunnersen og Karen Erichsd. (Samme som 4 ovenfor)
2011 55 11 1733 8.8.33 Jffver Sten Beerte  (Samme som 4 ovenfor)
2012 55 12 1733 Jens Hindrichsen Hindrich Jens Hindrichsen Live Jensdaatter.  (Samme som 4 ovenfor)
2013 55 13 1733 9.9.33 Jonas Jacobs. Niels Jonas Jacobss. Marthe Nielsd.
2014 56 15 1733 13.11.33 Hans Christenss. Halum Christoffer
2015 56 ? 1733 4.12.33 Christen Christens. Hauberg Maren? Christen Christens. Hauberg och Karen Andersdaatter
2016 56 1 1733 Peer? Knudzen? (Svært utydelig, NB: Står 1734 over, dette må være 1733?)
2017 56 1 1733 8.12.33 ? Slettingd?? ? (Svært utydelig, NB: Står 1734 over, dette må være 1733?)
2018 56 1733 24.12.33 Sigrj? Erichsdaatter Leerskald Anders Sigrj? Erichs datter Leerskald uægte Anders
2019 56 1 1735 1.2.35 Jens Leerskald Erich Jens Leerskald og Alet Leerskald
2020 56 2 1735 18.2.35 Hellige Gullj Anne Hellige Gullj och Anne Gullj
2021 56 3 1735 11.3.35 Hans Siæland Niels Hans Siæland Karen S???
2022 57 4 1735 24.3.25 Lars Pedersen Mallene Lars Pedersen och Anne Peersd.
2023 57 5 1735 15.5.35 Erich Jørgensen Klocher Abraham Erich Jørgensen Klocker Eli Sørensdaatter
2024 57 6 1735 26.5.35 Ole Møchlegaard Barbara Ole Møchlegaard och Sijri Møchlegaard
2025 57 7 1735 28.7.35 Hellige Hontved Niels Hellige Hontved och Anne Peersd.
2026 57 8 1735 1.8.35 Jacob Anbiønrød Erich Jacob Anbiønrød och Margretta Jensdaatter
2027 57 9 1735 2.8.35 Anders Hontved Erich Anders Hontved och Maren Hontved
2028 57 10 1735 7.8.35 Anders Øddegaard Abraham Anders Øddegaard Beerte Øddegaard
2029 57 11 1735 9.8.35 Chresten Hontved Chresten Chresten Hontved och Elj Christensd.
2030 58 12 1735 11.8.35 David?? Larssøn Anders David? Larssøn och Jnger Olesdaatter
2031 58 12 1735 11.8.35 David?? Larssøn Hindrich David? Larssøn och Jnger Olesdaatter
2032 58 13 1735 9.8.35 Knud Giermundrød Kirsten Knud Giermundrød? och Karen Giermundrød
2033 58 14 1735 19.8.35 Hans Døflj Sybille Hans Døflj och Randj Ols??
2034 58 15 1735 25.8.35 ? Christens? Kiæraas Ole ?? (Tor?) Christens. Kiæraas Maren? Kiæraas)
2035 58 16 1735 20.8.35 Ole Burø Maren Ole Burø och Else Burø
2036 58 17 1735 3.10.35 Ole Odne Chresten Ole Odne och Dorthe Christensdaatter
2037 58 16 1735 3.10.35 Niels Hoetved Erich Niels Hoetved och Anne Sørensdaatter
2038 59 17 1735 13.10.35 Chresten Tollfsrød Maren Chresten Tollfsrød och Anne Tollfsrød
2039 59 18 1735 14.10.35 Chresten Vaale Simen Chresten Vaale och Anne Jensdaatter
2040 59 19 1735 23.10.35 Cornelius Olesen ?ei? Cornelius Olesen Jnger Hansd.
2041 59 20 1735 21.11.35 Hans Gran? Hans Hans Gran? och Maren Hansdaatter
2042 59 1735 22.12.35 Jngebret Wegger Knud
2043 59 22 1735 19.12.35 Johannes Hallum Erich
2044 60 1 1736 5.1.36 Lars Anbiønrød Eddel
2045 60 2 1736 22.1.36 Christoffer Anderss. Marthe Christoffer Andersen Anne Larsdaatter
2046 60 3 1736 18.2.36 Anners Trulsen Anne Anners Trulsen og Anne Hansd.
2047 60 4 1736 26.2.36 Christoffer Gusland Anders Christoffer Gusland og Anne Andersd.
2048 60 5 1736 3.4.36 Hans Andersen Grans Eje Guthorm Hans Andersen paa Grans Eje og Sidsel Johnsdaatter
2049 60 6 1736 4.5.36 Jens Moland, nedre Abraham Jens Moland? nedre Karen Knudsd.
2050 61 7 1736 ?.536 Knud Olesen Anne Knud Olesen og Karen Olesd. fattige vand. folch
2051 61 8 1736 25.7.36 Axel Hauan?, Sergiant Maren Sergiant Axel Hauan og Anne
2052 61 9 1736 11.9.36 Søren? Hannedall Ole Søren Hannedall og Maren Hannedall
2053 61 10 1736 13.9.36 Thor Pouelsen Sybille Thor Pouelsen og Maren Hansd.
2054 61 11 1736 18.10.36 Chresten Hallum Gunnild Chresten Hallum og Abbelonne %Elj Chrestensd.%
2055 61 12 1736 25.10.36 Chresten Suche Karen Chresten Suche og Karen Suche
2056 61 13 1736 10.11.36 Hans Houen Beer??? Hans Houen og Gunnild Houen
2057 61 14 1736 29.11.36 Ole Grannerød Maren Ole Grannerød Margretta Laursd.
2058 62 15 1736 9.12.36 Chresten Tollfsrød Christoffer Chresten Tollfsrød og Anne Olesdaatter
2059 62 16 1736 17.12.36 Tolluf Chrestensen Berj Anne Tolluf Chrestensen Berj Marthe Andersd.
2060 62 1 1737 31.2.37! Lars Hansen Karen Lars Hansen Anne Chrestensdatter (Må være 31.1, neste er 7.2.)
2061 62 2 1737 7.2.37 Thore Waale Gulbrand Thore og Malene Waale
2062 62 3 1737 Helge Gulleli Hans Tvillinger. Helge og Anne Gulleli
2063 62 3 1737 Helge Gulleli Maren Tvillinger. Helge og Anne Gulleli
2064 62 4 1737 6?.3.37 Chresten Holm Karen Chresten Holm og Margretta Pedersd.
2065 63 5 1737 13.3.37 Lars Møland Ole Lars Møland Berthe Olesd.
2066 63 6 1737 13.3.37 Rothe, Fendrich Johanne Fridricha Fendrich Rothe og Anne Mallene
2067 63 7 1737 29.3.27 Jørgen Svensen Anders Jørgen Svensen och Marte Larsdaatter
2068 63 8 1737 7.4.37 Jacob Olesen Magnild
2069 63 9 1737 28.4.37 Cornelius Olesen Vermelj af Sembs sogn Jngeborig Cornelius Olesen og Jnger Hansdaatter paa Vermelj af Sembs sogn
2070 63 10 1737 13.5.37 Ole Jacobsen Døflj Else Ole Jacobsen Døflj (over) og Karen Nielsdaatter
2071 63 1737 20.7.37 Even Stullen Karen Even Stullen og Else? Stullen
2072 64 12 1737 16.8.37 Chresten Anbiønrød Gunnild Chresten Anbiønrød Hellige Harbrandsd.
2073 64 13 1737 20.8.37 Lijfel? Aasen Karen Lijfel? Aasen og Sijri Aasen
2074 64 14 1737 28.8.37 Knud Chrestensen Abraham Knud Chrestensen og Beerte Abrahamsdaatter
2075 64 15 1737 1.9.37 Jens Leerskald Lars Jens Leerskald og Alet Erichsdaatter
2076 64 16 1737 18.9.37 Axel Ho??? Maren? Axel Hoven? Anne Hoven, Maren (over)
2077 64 17 1737 24.10.37 Anders Øddegaard Chresten Anders Øddegaard og Beerte Andersd.
2078 64 18 1737 28.10.37 Jacob Stollerød Anders Jacob Stollerød og Berte Andersdaatter
2079 64 19 1737 29.10.37 Lars Anbiønrød Halvor Lars Anbiønrød og N. N.,
2080 64 20 1737 2.11.37 Daid? Larsøn Anders Daid? Larsøn Jnger Olesd.
2081 65 20 1737 9.11.37 Jon S?olten? Halvor Jon S?olten? og Anne S?olten
2082 65 21 1737 Helge Hotvet? Anne Helge og Karen Hotvet, døbt Dom. 1me Advent
2083 65 22 1737 Ole Odne Torger Ole og Dorthe Odne
2084 65 23 1737 7.12.37 Christopher Kiæraas Anners Christopher og Mari Kiæraas
2085 65 24 1737 5.12.37 Christen Holmen Christian Christen og Anne Holmen
2086 65 25 1737 11.12.37 Niels Wige Barbra
2087 65 26 1737 18.12.37 Lars Strand Anne Lars og Aasle Strand
2088 66 1 1738 26.1.38 Anders Pedersen Møchlegaard Peder Anders Pedersen Møchlegaard og Marthe Larsd.
2089 66 2 1738 29.1.38 Ole Møchlegaard Jens Ole Møchlegaard og Siri
2090 66 3 1738 12.2.38 Jfver Siæland Niels Ifver Siæland og Anne Nielsd.
2091 66 4 1738 6.3.38 Thore Povels. Ødegaars. Anne Thore Povels. Ødegaars. og Maren Hansd.
2092 66 5 1738 Christen Wole Jde Christen Wole og Anne Jens datter fød d. 29
2093 66 6 1738 27.4.38 Jens Moland Beerte Jens Moland og Karen Moland
2094 66 7 1738 3.9.38 Jonas Jacobsen Jacob Jonas Jacobsen Marthe Nielsdaatter
2095 66 8 1738 6.9.38 Chresten Hoetved Elj Chresten Hoetved og Elj Hansd.
2096 67 9 1738 15.9.38 Thor Waale Karen Thor Waale Mallene Chrestensdaatter