Høyjord kirkebok 1623-1738, døpte
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  Når det gjelder kolonnen farsnavn vil denne i noen tilfeller inneholde mors navn, stort sett i de tilfeller det er uekte barn.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
De første fadderene er først notert i kirkeboken fra 1689.  Disse er avskrevet, men ikke tatt med i denne utskriften.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Faddere er ikke medtatt på utskriften.  Avskriften er ikke korrekturlest.
Lnr. Side År Dato   Far fornavn Far farsnavn Sted Barn navn Merkn.
1 195 1623 22.2.23 Orm Laxekiøn Oluff
2 195 1623 23.2.23 Tore Kleppan Gurri
3 195 1623 15.4.23 Evin? Hogiord Christenn
4 195 1623 10.6.23 Oluff Præstegdenn Sijnnidt?
5 195 1623 1.7.23 Peder Sundsett Marine?
6 195 1623 24.7.23 Jacob Næss Gedske
7 195 1623 3.8.23 Anders Skeus? Hanns
8 195 1623 26.8.23 Rasmus Berg Elin
9 195 1624 11.??.24 Hans Joenssønn Gunner
10 195 1624 31.5.24 Knud Siøffue Anne
11 195 1624 22.9.24 Jacob Myyre Marthe
12 195 1625 22.1.25 Oluff Wriensgiord? A???
13 195 1625 1.3(5?)25 Orm Laxekiønn Guunbiør
14 195 1625 17.5.25 Jacob Næss Knud
15 195 1625 27.??,25 Rasmus Berg Siri
16 195 1625 16.9.25 Peder Sundsett Anne
17 195 1625 25.9.25 Dagfinnd Dall Aase
18 195 1625 29.10.25 Nielss Wallumstarud Ma??
19 195 1625 2.11?.25 Anders Bøøen Karin
20 195 1625 20.11.25 Anders Høijord? Laurtz
21 196 1626 15.2.16 Jacob Myyre Marthe
22 196 1626 19.3.26 Thore Kleppann Marie?
23 196 1626 2?.3.26 S???stiand? Barbra (u-æcte)
24 196 1626 10.4.26 Knud Siøffue Ellinn
25 196 1626 8.6.26 Anders Skieffue? Gunnild
26 196 1626 19.10.26 Oluff Wriensgiord? Søfren?
27 196 1626 14.11.26 Guru Dal (u-æcte)
28 196 1626 9.12.26 Oluff Præstegden Ewien?
29 196 1627 7.2.27 Jacob Næss Reijer
30 196 1627 27.3.27 Evin? Hogiord Gunnild
31 196 1627 26.3.27 Orm Laxekiøn Aase
32 196 1627 5.4.27 Odgrim Hundsrød (Naffnløst)
33 196 1627 8.8.27 Br???? Hi??srud Ingebor
34 196 1627 9.8.27 Torckild Skouff Christen
35 196 1627 9.10.27 Oluff Sucke Peder
36 196 1627 15.10.27 Anders Bøøen (dødtfød)
37 196 1627 10.12.27 Niels Waalumstarød Truelss
38 196 1628 7.1.28 ???ob Myyre Dorethe
39 196 1628 9.3.28 Peder Sundsett Dorethe
40 196 1628 10.5.28 Peder Liien Elin
41 196 1628 9.6.28 Christopher Dal Liue
42 196 1628 29.8.28 Dagfind Dall Anne
43 196 1628 26.10.28 Thore Høij??? Peder
44 196 1628 28.11.28 Anders Bøøen Anne
45 196 1628 4.12.28 Jacob Myyre Christen
46 196 1629 2.2.29 Jacob Næss Haug
47 196 1629 1.3.29 Knud Skomag? Annon
48 196 1629 13.5.29 Rasmus Berg Marie
49 196 1629 26.9.29 Oluff Wllindsjord Oste
50 196 1629 4.9.29 Oluff Sucke Niels
51 196 1629 4.10.29 Alff Suendzrød Hauff
52 196 1629 31.12.29 Børrie? Hunsrød (dødfød barn)
53 196 1630 22.4.30 Peder Sundset Grou
54 196 1630 6.12.30 Rasmus Berg Siri
55 196 1630 28.12.30 Orm Laxekiøn Laurtz
56 196 1631 26.1.31 Peder Lienn Karine
57 196 1631 22.2.31 Børrie Hunsrød Olou
58 196 1631 24.2.31 Christen Saugmester Søffren
59 196 1631 1.3.31 Christopher Dal Gunill
60 196 1631 9.3.31 Jacob Næss Marinn?
61 196 1631 21.4.31 Anders Bøøen Johane
62 196 1631 28.6.31 Jacob Myyre Ose
63 196 1631 30.7.30 Søffren Skelbred Oluff
64 196 1631 16.8.31 Matthis Siøffue ??
65 196 1631 28.10.31 Marinn? Skouff Anne Mareth?
66 196 1632 6.2.32 Dagfind Dal Halduor
67 196 1632 8.3.32 Oluff Wllindzgiord Even
68 197 1632 2.4.32 Tore Høijmo Anne
69 197 1632 27.5.32 Peder Præstegden (dødtfød barn)
70 197 1632 5.10.32 Jacob Myyre Christen
71 197 1632 2.11.32 Hogiord Gaud? En tøøss paa Hogiord
72 197 1633 18.1.33 Peder Sundset Gund???
73 197 1633 21.1.33 Find Kleppen Søffren
74 197 1633 23.1.33 Matthis Siøffue Jens
75 197 1633 16.2.33 Søffren Skelbred Johan
76 197 1633 3.4.33 Dal? (u-æcte och dødtfød Barn) Dagfin Dals værsøster
77 197 1633 22.4.33 Peder Præstegrden Jørann
78 197 1633 25.9.33 Jacob Næss Jngerj
79 197 1633 25.11.33 Ands? Bøøn Guldbrand
80 197 1633 29.12.33 Rasmus Berg Marinn?
81 197 1634 21.1.34 Halduor Jlestad Aase
82 197 1634 20.3.34 Kiøl Suendsrød Peder
83 197 1634 28.3.34 Orm Laxekiønn Karie
84 197 1634 21.5.34 Børrie Hunsrød Laurtz
85 197 1634 1.7.34 Michel Dal Nielss
86 197 1634 5.10.34 Oluff Sucke Ragne
87 197 1634 10.12.34 Tore Høijmo Laurtz
88 197 1635 5.5.35 Halduor Jlestad Aase
89 197 1635 18.7.35 Jacob Myyre Anders
90 197 1635 Erich Gussland (u-æcte barn, dødtfød)
91 197 1635 4.9.35 Find Kleppen Marethe
92 197 1635 28.9.35 Oluff Vallindgd? Børre?
93 197 1635 28.9.35 Oluff Vallindgd? Randj
94 197 1635 27.10.35 Dagfind Dal (dødtfød barn)
95 197 1635 8.11.35 Søffren Skelbred Elsse
96 197 1635 10.11.35 Joen Hoffuens ?rils? Oluff
97 197 1635 17.12.35 Søbiørn Siøffue Anne
98 197 1635 13.12.35 Jacob Næss Karinn
99 197 1636 Peder Præstegrden (dødtfød barn)
100 197 1636 13.3.36 Anders Bøøn Jøran
101 197 1636 24.6.36 Michel Dal Jens
102 197 1636 26.9.36 Sivord Wallumst? Oluff
103 197 1636 21.10.36 Dagfind Dal (dødtfød barn)
104 197 1636 30.12.36 Peder Præstegrden Hendrich
105 197 1637 25.3.37 Halduor Jlestad Stillouff
106 197 1637 11.5.37 Oluff Sucke Gunnild
107 197 1637 22.5.37 Oluff Skouff Torckild
108 197 1637 4.8.37 Tosten Sundset Helie
109 197 1637 6.8.37 Tore Høijmo (døtfødd)
110 197 1637 23.12.37 Michel Dal Marie
111 197 1638 28.2.38 Christen Skeau (N. dødt)
112 197 1638 15.3.38 Jacob Næss Nielss
113 197 1638 6.4.38 Hans Skelbret Ambiørn
114 197 1638 19.4.38 Find Lienn Christoph
115 197 1638 8.5.38 Jacob Myyre Karin
116 197 1638 18.5.38 Anders Bøøn Axel
117 197 1638 9.8.38 Oluff Sundset Oluff
118 197 1638 28.??.38 Amund? Skomag Peder (u-æcte)
119 197 1638 13.10.38 Ras??? Berg Randj
120 197 1638 23.??.38 Christen???? Ullindsg?? Olou
121 198 1639 11.1.39 Søbiørn Siffue Albret
122 198 1639 27.1.39 Dagfind Dal Ingebore
123 198 1639 29.1.39 Kiøel Suendsrød Oluff
124 198 1639 14.2.39 Halduor Jlestad Steener
125 198 1639 17.2.39 Christen Skeau Peder
126 198 1639 17.7.39 Peder Præstegrden Jngebore
127 198 1639 5.9.39 Jacob Myyre Tuore
128 198 1639 15.9.39 Peder Sundset Joen
129 198 1639 8.10.39 Hans Skelbred Elin
130 198 1639 29.11.39 Michel Dal Jacob
131 198 1639 29.12.39 Pouel Kleppen Søffren
132 198 1640 24.1.40 Ambiøn Bongunnerød Jøran
133 198 1640 26.3.40 Christenn Hogiord Simen
134 198 1640 4.5.40 Anders Bøøen Eline
135 198 1640 22.5.40 Christoph Ulindz?? Hans
136 198 1640 3.6.40 Oluff Sucke Anders
137 198 1640 29.7.40 Tosten Sundset Marthe
138 198 1640 5.8.40 Gulbr. Sundset Oluff
139 198 1640 Børrie Hunsrød (dødt barn)
140 198 1640 22.12.40 Jacob Næss Jacob
141 198 1641 9.4.41 Find Lien Gullich
142 198 1641 12.6.41 Guldbr. Ullindzgrd Lissbet
143 198 1641 12.8.41 Hans Skelbred Anne
144 198 1641 7.9.41 Halduor Jlestad Ener
145 198 1641 2?.10.41 Ped Pstegrden Anne
146 198 1641 7?.11.41 Søbiørn Siøffue Jngebore
147 198 1642 20.2.42 Pouel Kleppen Tarald
148 198 1642 5.3.42 Christen Hogiord Marthe
149 198 1642 11.4.42 Michel Dal (Jt dødt barn) NB. disse bleff paa Tieraass født
150 198 1642 11.4.42 Michel Dal Christern NB. disse bleff paa Tieraass født
151 198 1642 22.4.42 Guldbrand Sundset Laurtz
152 198 1642 6.7.42 Hans Sundset (dødtfød)
153 198 1642 29.10.42 Euin Kleppen Astrj
154 198 1642 17.11.42 Niels Sucke Oluff
155 198 1642 21.12.42 Anders Bøøn Tolleff
156 198 1643 Ambiøn Bongunnerød (dødtfødt barn)
157 198 1643 26.2.43 Tore Høijmo Knud
158 198 1643 5.3.43 Erich Laxekiøn Oluff
159 198 1643 28.3.43 Lien Søffren Tøsen paa Lien
160 198 1643 17.4.43 Christoph Ullindzgrd Juer
161 198 1643 20.4.43 Dagfind Dall Aamund
162 198 1643 5.5.43 Ped Præstegden Gu?ld
163 198 1643 20.8.43 Tosten Sundset Asgud
164 198 1643 17.10.43 Christen Skeau Simen
165 198 1643 2.11.43 Hans Skelbred Anne
166 198 1643 26.11.43 Hald. Jlestad Tamiss (Min anm: står Tarald i bygdeboka)
167 198 1644 4.2.44 Erich Laxekøen Marie
168 198 1644 26.2.44 Rasmus? Berg Guttorm
169 198 1644 1.3.44 Jacob Næss Osmund
170 199 1644 27.4.44 Ouen? Kleppen Marthe?
171 199 1644 9.?.44 Guldbrand Sundset Anne
172 199 1644 Pouel Hunsrød Gollou fød ded? - 1 Junij
173 199 1644 25.7.44 Find Kleppen Liue
174 199 1644 3.8.44 Ands? Skomag Marthe
175 199 1644 Skorsteens feijeren Anne
176 199 1645 6.1.45 Michel Dal Christen
177 199 1645 4.2.45 Torer Lien Gunild
178 199 1645 Sundset Tøsen (uæcte barn)
179 199 1645 5.2.45 Hans Skelbred Gunild
180 199 1645 8.2.45 Guri Sundset Oluff
181 199 1645 16.2.45 N. Bongunnerød Barbra
182 199 1645 16.2.45 Peder Præstegaarden Elou
183 199 1645 19.5.45 Erich Laxekiøn Oluff
184 199 1645 28.5.45 Christen Hogiord Evin
185 199 1645 6.7.45 Guldb. Sundset Rasmus
186 199 1645 10.10.45 Oluff Sundset Siri
187 199 1645 13.10.45 Niels Sucke Morten
188 199 1645 27.10.45 Christ. Ullindzgrd Oluff
189 199 1645 18.11.45 Christen Skeau Jacob
190 199 1645 1.12.45 Anders Bøøen Anne
191 199 1646 ????? P???????
192 199 1646 5.2.46 Michel Dal Else
193 199 1646 5.2.46 Michel Dal Randj
194 199 1646 7.5.46 Hald. Jlestad Olle
195 199 1646 8.5.46 Amb. Bongunnerød Jon
196 199 1646 31.5.46 Pouel Hunsrød Olle
197 199 1646 22.8.46 Jacob Næss Oluf
198 199 1646 22.11.46 Alv Sundset Gunnild
199 199 1647 19.1.47 Tosten Sundset Liue
200 199 1647 15.2.47 Erich Laxekiøn Kirstin
201 199 1647 25.2.47 Michel Dal Else
202 199 1647 25.2.47 Michel Dal Randj
203 199 1647 5.5.47 ? Walumst. Kirstin
204 199 1647 13.5.47 Lille Ouin? Dorethe
205 199 1647 13.7.47 Tore Høijmo Christen
206 199 1647 4.8.47 Jacob Jacobsøn Aaste
207 199 1647 13.11.47 Guldb. Ullindzgd Mette
208 199 1647 16.12.47 Guldb. Sundset Anne
209 199 1647 22.12.47 Michel Dal Else
210 199 1648 22.1.48 Ped Pstegden Anne
211 199 1648 8.1.48 Rasmus Berg Gutorm
212 199 1648 2.5?.48 Hans Skelbred Søffren
213 199 1648 11.3?.48 Christoph Ullindsgd? Anne
214 199 1648 8.6.48 Alv? Sundset Christoph
215 199 1648 10.11.48 Tore? Lienn Marthe
216 199 1648 2?.11.48 Christen Skeau Marthe
217 200 1649 12.2.49 Pouel Hunsrød Karie
218 200 1649 28.2.49 Find Kleppen Thore
219 200 1649 11.3.49 Ands? Skouff Marthe
220 200 1649 8.4.49 Ulindsgiordtøsen N.
221 200 1649 10.7.49 Ands? Bøøn Birethe
222 200 1649 19.8.49 Erich Laxekiøn Karin
223 200 1649 16.10.49 Gunnild Jlestad Barbra
224 200 1650 16.M.50 Guldbr. Sundset Marie
225 200 1650 5.5.50 Michel Dal Erich
226 200 1650 21.5.50 Myyre (u-æcte) Jacob Myris daatter
227 200 1650 17.5.50 Laurtz Hunsrød Hans
228 200 1650 29.5.50 Tosten Sundset Laurtz
229 200 1651 12.2.51 Brønold Høij??? Karin
230 200 1651 18.3.51 Thore Lienn Marthe
231 200 1651 15.4.51 Chr. Ulindgiord Barbra
232 200 1651 4.5.51 Ole Sundset Oluff
233 200 1651 15.5.51 Ands? Hansøn Hans
234 200 1651 17.5.51 Ped Præstegden Gunnild
235 200 1651 2?.7.51 Ped Hogiord Marin
236 200 1651 17.11.51 Erich Laxkiøn Jens?
237 200 1651 22.12.51 Ands? Bøøn Guldbrand
238 200 1652 25.2.52 Guldb. Sundset ?
239 200 1652 26.2.52 Hans Sle?? Else
240 200 1652 14.3?.52 Marin? Skou Marthe
241 200 1652 20.4.52 Laurtz? Hunsrød Christopher
242 200 1652 Abraha? Skotued? (dødtfød)
243 200 1652 2.6.52 Find Kleppen Sigurd?
244 200 1652 4.6.52 Michel Dal Erich
245 200 1652 24.7.52 Andor Wallumst Ole
246 200 1652 3.10.52 Ole Laxekiøn Gest
247 200 1653 16.1.53 Ped Hogiord Euin
248 200 1653 1.4.53 Abr.? Skolbr.? Birthe
249 200 1653 10.8.53 Erich Laxekiøn Grou
250 200 1653 5.9.53 Myre Tøsen Oste
251 200 1653 12.).53 Tosten Sundset Marie
252 200 1653 18.9.53 Andor Valmst Kirstin
253 200 1653 5.?.53 Chr. Ullindzg Anne
254 200 1653 19.12.53 Ped Pstegden Christen?
255 200 1654 25.2?.54 Guldb. Sundset Karin
256 200 1654 ??.5.54 Peder? Hogiord (dødt)
257 200 1654 1.12.54 Marthe ???? Mand
258 200 1654 Knud Sk?u? (dødtfød)
259 201 1655 12.4.55 Laurtz Hundzrød? Odgrim
260 201 1655 12,5,1955 Thore Liienn Evien?
261 201 1655 Christopher Wægger Christopher Wæggers baren
262 201 1655 29.6.55 ? Skelbred Ped
263 201 1655 2.11.55 Ped Pstegrden Gulbrand
264 201 1656 17.1.56 Ped. Hogiord Evin
265 201 1656 25.1.56 Erich Laxekiøn Ands?
266 201 1656 31.1.56 Ole Laxekiøn Hans
267 201 1656 31.1.56 Ole Laxekiøn Guri
268 201 1656 10.3.56 Knud Skeau Karine
269 201 1656 16.4.56 Laurtz Ormss Laxekiøn Anne
270 201 1656 15.5.56 Gulbran Sundset Truels
271 201 1656 Andor Valmstadz Thore ???? fød den 15 junii
272 201 1656 ? Sundsætt ? fød d. 3 octobr.
273 201 1657 Christen Sebastiansøn Poffuel? ??? den 15 febr.
274 201 1657 Hans Uiidz?? noch føde Hans Quidz? 2 dødeføde? samme tiden
275 201 1657 Aase? Sundset Tøsen Ole? Sundset Tøsen Aases baren Ole? fød d. 4 Juli
276 201 1657 Halduor? Schielbred Marte?
277 201 1657 23.?.57 Lauritz Suartzerød Christen
278 201 1658 3.1.58 Bryniel? Hynne Thore
279 201 1658 ?.6.58 ? Hogiord Birte
280 201 1658 ? ? (?? dødtfød)
281 201 1658 ? Suartzrød Erland?
282 201 1658 19.2.58 Thor Lien Haldvord
283 201 1658 19.2.58 Thor Lien Marie
284 201 1658 6.3.58 Laurtz O????ss Gunille
285 201 1658 20.6.58 Gulbrand Sundsæt Dorthe
286 201 1658 ?.12.58 Andor Valustarød Lartz
287 201 1659 12.1.59 Ole Laxekiøn Guri
288 201 1659 5.6.59 Haldvord Schelbred Eloff
289 201 1660 18.5?.60 Anne Hynne Marie Anne Hynnes - uæcte barn 
290 201 1660 27.5.60 Anund Jlestad Haldvord
291 201 1660 27.7.60 Laurtz Hunserød Anders
292 201 1660 15.9.60 Reijer Næs Anders
293 201 1660 3.11.60 Gulbr. Sundsæt Karin
294 201 1660 16.11.60 Lartz Laxekiøn Haldvord
295 201 1661 Christen Hogiord (dødtfød ba?)
296 201 1661 20.4.61 Thore Lien Anders
297 201 1661 27.11.61 Niels Wermeli Sara
298 201 1662 18.2.62 Ole Laxekiøn Guttorm
299 201 1662 Peder Hogiord (dødføedt barn)
300 201 1662 16.7.62 Niels Dal Jens
301 202 1663 Matthiis Hogiord Anne føed den - 1 April
302 202 1663 7.6.63 Anders Jlestad Christopher
303 202 1663 Gulbr. Sundsæt (dødføed barn)
304 202 1663 11.6.63 Christen Hogiord Jngebor
305 202 1663 4.7.63 Ræer Næss Anne
306 202 1663 4.8.63 Christopher Dal Erich
307 202 1663 26.9.63 Niels Vermeli? Niels
308 202 1663 15.10.63 Andor Valumstarød Marte
309 202 1663 29.10.63 Laurtz Hunserød Simen
310 202 1664 3. Pintzdag Axel Bøn Anne
311 202 1664 m. julio Pofuel Hunnerød? Siri
312 202 1664 in Augu Gulbrand Syndsets Jngebor
313 202 1664 in Octo Nelss Dal Viviken
314 202 1664 24.11.64 Anders Jlestad Christen
315 202 1665 S: hans dag Albret Siuffve Anne
316 202 1665 17.7.65 Matthis Hogiord Kari
317 202 1665 3die juledag Rejer Næs Birgete
318 202 1666 23.2.66 Axell Bøn Anders
319 202 1666 1.7.66 Anders Jlesta Birgete
320 202 1666 29.9.66 Skelbred Lauridtz Tøsens barn paa Skelbred
321 202 1666 8.10.66 Albret Syffdve Jacob
322 202 1666 30.10.66 Lauridtz Hunsrø Peder
323 202 1666 3.11.66 Matthis Hogior Kari
324 202 1666 1.11.66 Dall Et dødfød barn paa Dall
325 202 1667 4.1.67 Asgut Prestegaarden Dorrethe
326 202 1667 24.1.67 ? ? Anders
327 202 1667 23.2.67 Christopher Dall Nels
328 202 1667 7.3.67 Ræer Næs Birgete
329 202 1667 9.3.67 Helje Sundsett Tosten
330 202 1667 16.3.67 Poffvel Hunnerø Peder
331 202 1667 5.8.67 Jens Stolerø Christen
332 202 1667 10.8.67 Anders Jlesta Birgete
333 202 1667 17.9.67 Guttorm Dall Hans
334 202 1667 31.10.67 Nels Hyne Anne
335 202 1667 23.12.67 Assgut Pstegardz Peder
336 202 1668 24.1.68 Halvor Skilbred Syffuer
337 202 1668 5.3.68 Ole Suke Ragne
338 202 1668 24.4.68 Ole Præstegard Christen
339 202 1668 22.7.68 Christen Hogior Hans
340 202 1668 25.11.68 Axel Bøn Jde
341 202 1669 5.1.69 Albret Syffue Anne
342 202 1669 20.1.69 Matthis Hagior Claus
343 202 1669 23.2.69 Jens Ullissjor Kari
344 202 1669 4.3.69 Jens Syffue Mari
345 202 1669 6.5.69 Guttorm Dall Christopher
346 202 1669 31.8.69 Anders Jlesta Rassmus
347 202 1669 15.11.69 Nels Hyne Liffue
348 202 1669 21.11.69 Poll Hunnerø Hendrich
349 202 1670 14.2.70 Amun Dall Aasse
350 202 1670 16.3.70 Halvor Skilbred Aasse
351 202 1670 23.3.70 Rær Næs Jacob
352 202 1670 16.5.70 Ole Præstegard Anne
353 202 1670 18.6.70 Matthis Hogiord Claus
354 202 1670 26.7.70 Albret Syffue Sibylle
355 202 1670 13.11.70 Assgut Præstegard Tosten
356 202 1671 19.2.71 Hans Ullissjor Christopher Hans Ullissjors frille
357 203 1671 6.3.71 Axel Bøn Mari
358 203 1671 13.3.1071 Jens Ullissjor Gulbrand
359 203 1671 11.4.71 Guttorm Dal Mari
360 203 1671 1.5.71 Ole Pstegaard Tvillinger vdøbte
361 203 1671 16.9.71 Amun Dal Gunille
362 203 1671 22.9.71 Helje Sundset Rassmus
363 203 1671 5.10.71 Jens Syffue Christen
364 203 1671 22.12.71 Christen Hogior Gulbrand
365 203 1672 9.5.72 Albret Syffue Abraham
366 203 1672 25.6.72 Hans Vllissjorstua Marta Hans i Vllissiorstua
367 203 1672 28.6.72 Tore Myre Katj
368 203 1672 28.9.72 Assgut Præstegarden Anne
369 203 1672 Christopher Dall (jt døfød barn)
370 203 1672 6.12.72 Anders Jlesta Peder
371 203 1673 13.2.73 Guttorm Berg Rassmus
372 203 1673 27.2.73 Ræer Næs Martha
373 203 1673 20.5.73 Axel Bøn Margrette
374 203 1673 24.6.73 Amund Dall Anne
375 203 1673 2.7.73 Morten Hynne Nels
376 203 1673 4.9.73 Bongunerø Nels? En vandringsmands barn fød paa Bongunerø
377 203 1673 29.11.73 Jens? Vllissjord Dorrethe
378 203 1674 5.2.74 Haluor Skilbred Birgette
379 203 1674 11.2.1874 Poll Hunnerø Anne
380 203 1674 19.2.73 Guttorm Dall Birgette
381 203 1674 12.3.74 Tore Myre Jacob
382 203 1674 1.4.74 Kleppen Tøssens Christopher Kleppen Tøssens (væcte)
383 203 1674 18.4.74 Albrett Syffue Elsse
384 203 1674 31.8.74 Guttorm Berg Rasmus
385 203 1674 27.9.74 Aassgut Prestegard Dorrethe
386 203 1675 18.1.75 Christen Higior Ole
387 203 1675 12.3.75 Anders Jlesta Jon
388 203 1675 15.4.75 Matthis Hogior Elsse
389 203 1675 6.6.75 Hans Valmestarø Christopher
390 203 1675 10.7.75 Jacob Skou Sibille
391 203 1676 15.1.76 Anne Pedersdatters Suhr? Peder Sørensøn
392 203 1676 18.4.76 Anne Nelsdatter Jon Et Tøssebarn - Jon - moderen Anne Nelsdatter
393 203 1676 7.5.76 Albrett Syffue Isach
394 203 1676 13.5.76 Tosten Kobbersmids Tosten
395 203 1676 11.6.76 Ole Suke Effuen
396 203 1676 20.8.76 Christopher Buen Kari
397 203 1676 9.10.76 Morten Hynne Christen
398 203 1676 18.11.76 Hans Vllissjord Lartz
399 203 1676 21.11.76 Anders Jlesta Marj
400 203 1676 31.12.76 Reer Næss Axell
401 203 1677 1.2.77 Tore Myre Jacob
402 203 1677 21.2.77 Assgut Præstegard Lartz
403 203 1677 21.2.77 Assgut Præstegard Dorrethe
404 203 1677 21.3.77 Matthis Hogiord Margrette
405 203 1677 7.8.77 Jens Vllissjord Anne
406 203 1677 27.8.77 Ole Anderssøn Anne
407 203 1678 6.2.78 Jacob Skeu Kari
408 203 1678 10.3.78 Anders Jlesta Jon
409 203 1678 19.5.78 Albret Syffue Kari
410 203 1679 18.1.79 Ole Suke Jacob
411 203 1679 10.2.79 Christopher Bøn Axell
412 203 1679 1?.2.79 Assgut Præstegard Ole
413 203 1679 1?.2.79 Assgut Præstegard Lartz
414 203 1679 17.3.79 Ræer Næss Barbro
415 203 1679 12.5.79 Aasmund Næss Gulbrand
416 203 1679 31.5.79 Tore Myre Lartz
417 203 1679 15.9.79 Madtz Præstegard Anne
418 203 1679 27.12.79 Halvor Sundsett Randi
419 203 1680 15.4.80 Albret Syffue Anne
420 203 1680 15.5.80 Jens Vllissjord Anders
421 203 1680 18.6/7.80 Anders Jlesta Hans
422 204 1680 30.8.80 Jacob Hogior Erik
423 204 1680 8.9.80 Jon Svanssrø Anne
424 204 1680 9.12.80 Jacob Scheu Christen
425 204 1680 11.12.80 Matz Præstegard Gulbrand
426 204 1681 10.1.981 Jørgen Skilbred Lartz
427 204 1681 19.3.81 Aasmund Næs Jacob
428 204 1681 29.4.81 Nels Olssøn Kari
429 204 1681 22.8.81 Gunner Skilbred Anne
430 204 1681 24.9.81 Ole Suke Jngebor
431 204 1682 26.2.82 Christopher Bøn Sibille
432 204 1682 28.2.82 Jacob Hogior Anne
433 204 1682 10.3.82 Jon Svenssøn Karen
434 204 1682 14.3.82 Albret Syffue Jngebor
435 204 1682 15.4.82 Tor Hynne Mari
436 204 1682 15.4.82 Tor Hynne Liue
437 204 1682 21.4.82 Matz Præstegard Jon
438 204 1682 9.8.82 Lartz Sundsset Mari
439 204 1682 Anders Jlesta barnet blef hiemmedøbtt
440 204 1682 10.10.82 Gunnar Skilbred Birgete
441 204 1682 29.10.82 Ole Dall Else
442 204 1682 29.10.82 Haluor Sundsset Gulbrand
443 204 1682 4.11.82 Guttorm Berg Sibille
444 204 1683 13.1.83 Assgut Præstegard Eloff
445 204 1683 5.11.83 Aasmund Næss Nelss
446 204 1683 30.11.83 Jon Svenssøn Gunnar
447 204 1684 5.1.84 Jacob Skeu Erik
448 204 1684 13.1.84 Haluor Sundset Marj
449 204 1684 16.2.84 Johan Myr-eije Anna Johan paa Myr-eije
450 204 1684 18.2.84 Jens Vllissjor Kirstj
451 204 1684 23.6.84 Tolle Bøn Martha
452 204 1684 30.8.84 Ole Suke Marj
453 204 1684 19.9.84 Asgut Præstegard Truls (Min anm: Står noe over Asgut, Mads?)
454 204 1684 23.12.84 Guttorm Berg Hans
455 204 1684 21.8.84 Gunnar Skilbred Gunnil
456 204 1685 10.2.85 Poffuel Gaulesta eije Askier Poffuel pa Gaulest eije
457 204 1685 1?.5.85 Ole Sundset Anne
458 204 1685 18.6.85 Jacob Hogior Erik
459 204 1685 21.6.85 Marta Toresdatter Anne uecte
460 204 1685 29.8.85 Anne Skilbred Gunnil
461 204 1685 20.9.85 Lartz Sundsset Kari
462 204 1685 2.11.85 Jens Enersrø Erik
463 204 1686 27.3.86 Asgut Kleppen Martha
464 204 1686 21.4.86 Ole Vllissjord Jacob
465 204 1686 4.5.86 Osmund Næss Randi Dato: d. 4 Apr. Maij, april understr.
466 204 1686 29.6.86 Johan Myrestua Christen Johan i Myrestua
467 204 1686 10.8.86 Guttorm Laxekiøn Mari
468 204 1686 19.8.86 Jon Svenssøn Birgete
469 204 1686 4.9.86 Christopher Bøn Jørgen
470 204 1686 30.10.86 Jens Vllisior Nels
471 204 1687 25.2.87 Jacob Sten Barbroe
472 204 1687 6.5.87 Matz Præstegaard Halvor
473 204 1687 20.5.87 Ole Suke Randi
474 204 1687 31.5.87 Anders Hogior Kari
475 204 1687 Ole Sundset (dødfød dr.?)
476 204 1687 24.6.87 Ole Vllisjord Jacob
477 204 1687 17.7.87 Matz Dal Mari
478 204 1687 17.7.87 Matz Dal Birgete
479 204 1687 1.8.87 Guttorm Berg Oluf
480 204 1687 28.8.87 Jens Enersrø Martha
481 204 1687 10.10.87 Sundset Lartz Et barn fra Sundset
482 204 1687 24.11.87 Evin Hogior Mari
483 205 1688 3.1.88 Asgut Kleppen Ole
484 205 1688 8.2.88 Jehan? Sundset syndre Erik Jt fattig mands barn fra Synder Sundset - Erik - faderen: Jehan?
485 205 1688 18.6.88 Madtz Dal Hans
486 205 1688 25.5.88 Guttorm Laxekiøn Anne
487 205 1688 2.8.88 Anders Hogior Haluor
488 205 1688 9.8.88 Hans Laxekiøn Mari u-ecte
489 205 1688 4.11.88 Ole Vllisjord Mari
490 205 1688 4.11.88 Osmund Næss Gertrud
491 205 1688 15.11.88 Jehan Myrestue Gertrud Jehan i Myrestue
492 205 1688 19.11.88 Anders Lien Lartz
493 205 1688 29.11.88 Lartz Sundset eije Jacob Lartz paa Sundset eije
494 205 1689 7.2.89 Joen Sventrø Hans Introducta d 23 Martii
495 205 1689 1.7.89 Oluf Sundset Karen
496 205 1689 Anne Axelsdaatter Bøen? Anne Anne Axelsdaatter Bøen? et uecte kaldet Anne fød d. 10 Aug:
497 205 1689 3.9.89 Tosten Sundset Helge
498 205 1689 9.9.89 Halffvor Sundset Lars
499 205 1689 22.9.89 Madtz Pstegaard Randj
500 205 1689 27.9.89 Anders Hojord Gulbrand
501 205 1690 4.1.90 Jacob Hogior Jacob
502 205 1690 1.4.90 Jon Svensrø Anne
503 205 1690 11.4.90 Asgut Kleppan Gullik
504 205 1690 6.7.90 Anders Lien Elj
505 205 1690 22.8.90 Ole Vllisiord Christen
506 205 1690 6.9.90 Hans Laxekiøn Kirsti
507 205 1690 29.10.90 Guttorm Berg Ole
508 205 1691 16.1.91 Sibiøn? Vllissjord Martha
509 205 1691 14.2.91 Tollef Bøn Barbro
510 205 1691 29.4.91 Ole Sundset Oluf
511 205 1691 18.8.91 Hans Myrestue Lartz
512 205 1691 7.9.91 Osmun Næs Gulbrand
513 205 1691 27.9.199 Matz Dal Anders
514 205 1691 30.9.91 Rasmus Skou Jacob
515 205 1691 3.12.91 Even Hogior Randi
516 205 1692 21.2.92 Halvor Sundset Randi Halvor skredder Sundset
517 205 1692 29.3.92 Asgut Kleppan Jacob
518 205 1692 18.4.92 Guttorm Laxekiøn Oluf
519 205 1692 2.5.92 Ole Vllisiord Christen
520 205 1692 14.6.92 Tosten Sundset Nelss
521 205 1692 Jacob Hogior Margrette
522 205 1692 7.7.92 Anders Lien Rønnou
523 206 1692 12.7.92 Oluf Vigværing Kiøll?
524 206 1692 18.9.92 Guttorm Berg Hans
525 206 1692 8.11.92 Joen Svenssrø Hanss
526 206 1693 27.3.93 Evin Hogiord Jngebor
527 206 1693 26.7.93 Sibiøn Sundset Mari
528 206 1693 13.8.93 Sibiøn Vllisjord Birgete
529 206 1693 29.9.93 Anders Hogior Kari
530 206 1693 4.10.93 Hans Syndset eje Jnger Hans paa Syndset eje
531 206 1694 29.10.94 Lartz Enersrø eije Oluf Lartz paa Enersrø eije
532 206 1694 4.2.94 Anders Dal Erich
533 206 1694 12.2.94 Søfren Sundset Kari
534 206 1694 1.8.94 Sibiøn Valmestarø Gunnil
535 206 1694 9.9.94 Ole Vllisior Jørgen
536 206 1694 25.8.94 Christen Sundset Mari
537 206 1694 21.12.94 Anders Lien Tore
538 206 1695 6.3.95 Anders Dal Gulbrand
539 206 1695 9.6.95 Guttorm Laxkiøn Mari
540 206 1695 8.6.95 Rasmus Skeu Jngebret
541 206 1695 20.6.95 Tosten Sundset Dordi
542 206 1695 1.7.95 Halvor Skredder Gulbrand
543 206 1695 7.9.95 Anders Bøn Martha
544 206 1695 19.11.95 Ole Vllisiord Anders
545 206 1696 22.1.96 Lartz Polssøn Poffuel u-ægte
546 206 1696 21.1.96 Kari Taransdatter Dal lille Abraham Jt Tøsebarn fød pa lille Dal - Abraham? Moderen: Kari Taransdatter, beschylet mod? Svend ?? for sin barnefader
547 206 1696 12.6.96 Evin Hogior Børte
548 206 1696 27.7.96 Christopher Jlesta Anders
549 206 1696 16.8.96 Sibiøn Sundset Kari
550 206 1696 2.11.96 Nelss Sundset Oluf
551 206 1696 6.11.96 Søfren Sundset Jacob
552 206 1697 20.1.97 Sibiøn Valmesta Syver
553 206 1697 2.6.97 Erich Højor Anne
554 207 1697 28.10.97 Christen Hunnerø? Oslou
555 207 1697 25.11.97 Ole Vllisior Birgete
556 207 1697 2.12.97 Anders Bøn Eddel
557 207 1697 14.12.97 Hanss Dals eije Simen Hanss paa Dals eije
558 207 1698 19.1.98 Hans Bonfunnerøe Anne
559 207 1698 24.2.98 Guttorm Laxkiøn Gunnil
560 207 1698 6.3.98 Anders Lien Gunnil
561 207 1698 9.8.98 Erich Hogior Hanss
562 207 1699 6.3.99 Sibiøn Sundset eije Martha Sibiøn paa Sundset eije
563 207 1699 15.3.99 Ole Vllijor Syer?
564 207 1699 13.6.99 Rasmuss Bergs Sibille Christopher Bergs frille
565 207 1699 29.7.99 Christopher Huntzrø Eddel
566 207 1699 3.11.99 Guttorm Berg Sibille
567 207 1700 8.3.00 Anderss Hyne Erich
568 207 1700 20.1.00 Anders Bøn Axel
569 207 1700 29.3.00 Peder Jlesta Mari
570 207 1700 14.4.00 Hanss Laxekin Ole
571 207 1700 24.10.00 Ole Vigvering Kari (Står 2 ganger, også ettet Jacob lille Dal)
572 207 1700 31.5.00 Hans Bongunnerø Christen
573 207 1700 21.8.00 Jacob Dal lille Anne
574 207 1700 15.12.00 Lars Satsa? Abraham
575 207 1700 29.12.00 Guttorm Laxekin Kirsti
576 207 1701 12.3.01 Peder Jlesta Søfren
577 207 1701 2.6.01 Erich Hogior Oluff Tvilling
578 207 1701 2.6.01 Erich Hogior Nels Tvilling
579 207 1701 17.7.01 Hans Hvid? Trulss
580 207 1701 11.9.01 Ole Vllisjor Nelss
581 207 1701 19.9.01 Nelss Hogior Christopher
582 207 1701 15.10.01 Sibiøn Valmestarø Morten
583 207 1701 29.11.01 Anners Bøn Edel
584 207 1702 17.1.02 Hans Bongunrød Anners
585 207 1702 5.4.02 Tosten Sundset Kari
586 207 1702 16.8.02 Anners Hynne Anne
587 207 1702 26.8.02 Knud Jt Tøsebarn
588 207 1702 24.12.02 Peder Jlesta Marj
589 208 1703 19.1.03 Sibiøn Valmstarø Marj
590 208 1703 1.2.03 Anders Lien Hans Hiemedøbt
591 208 1703 Oluf Bannen? Jacob It u-æcchte barn fra Sundset Jacob kaldet fød d 2. Marti, faderen Oluf Bannen?, Moderen Marthe Siversdaatter
592 208 1703 27.3.03 Ole Vigværing Jnger
593 208 1703 9.5.03 Lars Setra Nils
594 208 1703 15.8.03 Gunnur Skilbred Gunnar
595 208 1703 16.9.03 Anders Løn Marthe
596 208 1703 1.11.03 Hans Myre? Matthis
597 208 1704 29.1.04 Guttorm Laxkiøn Nils
598 208 1704 5.2.04 Eric Højor Anne
599 208 1704 13.2.04 Hans Bongunrød Hans
600 208 1704 29.2.04 Hans ??? Randj
601 208 1704 15.3.04 Jon Sundsæt Barbro
602 208 1704 14.12.04 Ole Sundsæt Lars
603 208 1705 18.3.04 Gunder Skilbred Peder
604 208 1705 30.7.05 Tosten Prestegr.? Ashud?
605 208 1705 3.9.05 Lars Setra?, eller Dal Marj
606 208 1705 24.10.05 Hans Myre Jacob
607 208 1706 4.2.06 Anders Bøn Anne
608 208 1706 18.2.06 Sibiøn Valmstarø Marj
609 208 1706 20.3.06 Jon Sundsæt Arne
610 208 1706 20.3.06 Halvor Syfve Ole
611 208 1706 8.9.06 Hans Bongunrød Jens
612 208 1706 10.11.06 Christoph. Dal Marthe
613 208 1707 30.4.07 Gunner Skilbred Ole
614 208 1707 24.8.07 Jacob Suche Marj
615 208 1707 7.10.07 Even Suche Marj
616 208 1707 18.10.07 Ole Sundsæt Barbro
617 208 1707 19.10.07 Jacob Næs Giøran
618 208 1707 31.11.07 Hans Myre Erich (Står d. 31 Nov.)
619 209 1708 11.3.08 Jon Sundset Lars
620 209 1708 13.4.08 Tosten Psteg.? Randj
621 209 1708 10.8.08 Jacob Jens.? Oldenborg Else
622 209 1708 31.8.08 Anders Bøn Else
623 209 1709 3.1.09 Even Suche Else
624 209 1709 15.1.09 Peder Jlestad Peder
625 209 1709 14.4.09 Jacob Næs Rejier
626 209 1709 15.4.09 Peder Carlsøn Xstj?
627 209 1709 20.4.09 Gunder Skilbred Tosten
628 209 1709 4.9.09 Erich Højor Marthe
629 209 1709 28.9.09 Christopher Anderss. Anders tiener faderen her og der
630 209 1709 7.10.09 Halvor Syfve Ole
631 209 1710 10.1.10 Jon Sundset Ole
632 209 1710 11.5.10 Peder Sundset Marj
633 209 1710 13.5.10 Hans Myre Claus
634 209 1710 10.6.10 Frederich Olss. Anne Jt u-æchte barn - Anne - faderen en involl???, u???, Frederich Olss. Moderen Thore Jensd. Oldenborg.
635 209 1710 20.9.10 Even Suche Marthe
636 209 1710 29.11.10 Anders Bøn Elof
637 209 1710 22.11.10 Jørgen Svarve? Aase
638 209 1710 18.12.10 Peder Svensøn Syfve eje Elj
639 209 1711 14.2.11 Ole Sundset S. Eric
640 209 1711 15.8.11 Hans Berg Guttorm
641 209 1711 2.11.11 Erich Højor Povel
642 209 1711 3.12.11 Jon Sundset Edel
643 209 1711 18.12.11 Tosten Psteg.? Jngebore
644 209 1711 29.12.11 Even Suche Hans
645 209 1711 27.12.11 Jacob Næs Christen
646 210 1712 4.1.12 Kaasis Inger Sergiean Kaasis u-æchte Barn med Kirstj Hansd. Laxkiøn, NB Er publ. absolveret p Ramnæs?
647 210 1712 Even Suche Hans
648 210 1712 20.6.12 Christopher Anderssøn Bøneje paa Birte
649 210 1712 28.6.12 Hans Myre Anne
650 210 1712 14.8.12 Povel Syfve Halvor
651 210 1712 4.9.12 Christen Skeu Anne
652 210 1712 7.10.12 Gunner Skilbred Gunner
653 210 1713 15.1.13 Ole Jonsøn Børje O????? hafde Børje Aas? fød i Vigen hindis barn blef znet d. 15 Jan: kaldet Børje. Er? u-æchte, faderen bekiende hun at være Ole Jonsøn ? ?? tiendis her, ?? ? i Dals h???? vel?, som barnet er giort.
654 210 1713 Even Suche Even Suchis? barn blef 5 timer hiemmedøbt
655 210 1713 20.8.13 Christopher Hunerød? eje Jacob
656 210 1713 Sivert Bøn uechte med Marj Hansd. fød d. 18 7br.
657 210 1713 4.11.13 Ole ???søn Dals eje, paa Karj
658 210 1713 14.12.13 Jon Sundset Anne
659 210 1714 28.1.14 Erich Højor Else
660 210 1714 1.2.14 Hans Myre Jens
661 210 1714 28.2.14 Ole Erichsøn Sundset Marj
662 210 1714 27.3.14 Povel Syfve Svend
663 210 1714 31.3.14 Christopher Askemager Anne
664 211 1714 12.5.14 Halvor Bongunrød Sophj
665 211 1714 21.7.14 Jacob Næs Anders
666 211 1714 15.8.14 Christen Skeu Jacob
667 211 1714 3.10.14 Anners Larsøn Marj
668 211 1714 Tosten Dal lille Tosten lille Dals døefødde barn
669 211 1715 7.1.15 Xstopher Hunrø eje, paa Marj
670 211 1715 3.3.15 Tosten Præstegaard Guttorm Tvillinger
671 211 1715 3.3.15 Tosten Præstegaard Dorthe Tvillinger
672 211 1715 22.3.15 Chresten Jansen Myre Marthe
673 211 1715 Gunner Schildbred Gunnild
674 211 1715 Even Suche Sybille
675 211 1716 5.2.16 Gunnild Jonsdatter Else Gunnild Jonsdaatter, Else. Jt uægte B.
676 211 1716 26.2.16 Jon Sundset Anders
677 211 1716 19.3.16 Jacob Ullensjord Anders
678 211 1716 5.6.16 Paul Syffve Else
679 211 1716 10.6.16 Kjrstj Hansdaatter Hans uægte
680 212 1716 3.8.16 Erich Høyer Karj
681 212 1717 31.3.16 Tolle Poulsens Tolle Sol. Tolle Poulsens barn
682 212 1717 18.7.16 Jacob Dahl Knud
683 212 1717 13.8.16 Chresten Scheu Ole
684 212 1717 12.10.16 Even Suche Ole
685 212 1717 5.12.16 Jacob Næs Jøran
686 212 1718 15.4.1718 Christoffer Schou Christoffer
687 212 1718 20.4.18 Thore Svenzrød Claus
688 212 1718 8.5.18 Hellige Synset Syndre, paa Marj
689 212 1718 4.6.18 Pouel Syffve Juchim
690 212 1718 25.6.18 Niels Præstegaard Tosten
691 212 1718 28.8.18 Hans Myre Anders
692 212 1719 15.1.19 Halvor Svensrød Hans
693 212 1719 8.4.19 Erich Høyer Marj
694 212 1719 15.10.19 Abraham Levines daatter som tiener hos Jacob Næs. Jt uægte barn
695 213 1719 12.12.19 Anne Guttormsdaatter Guttorm It uægte barn
696 213 1719 12.12.19 Niels Skildbred Anders
697 213 1720 1.1.20 Ole Kleppan Signe
698 213 1720 23.5.20 Jacob Aasmundsen Erik
699 213 1720 29.5.20 Even Suche Marj
700 213 1720 30.?.20 Christen Skeu Erich
701 213 1720 Helge Hunnerød ?
702 213 1721 18,2.2021 Peer Schildbred Live
703 213 1721 24.2.21 Jacob Dahl Barbara
704 213 1721 Poul Syfve? Anne
705 213 1721 30.4.21 Peder Præsteg. Live
706 213 1721 18.6.21 Jens Dahl Anne
707 213 1721 22.7.21 Ole Nielsen Ole
708 213 1721 11.9.21 Kield Olesen Anne
709 213 1721 24.12.21 Erich Høijor? Live
710 213 1721 22.10.21 Gullich Skou Mari
711 213 1721 2.8.21 Jacob Næs Marthe
712 214 1722 Ole Larsøn Karj
713 214 1722 29.1.22 Ole Hansøn Ole It uægte barn. Fad. Qvinde of mand paa Svensrød
714 214 1722 Ole Kleppan ?
715 214 1722 16.3.22 Jllestad Jde Et uægte b. fra Jllestad
716 214 1722 2.4.22 Niels Schildbred Anne
717 214 1722 Peer Schildbr. ?
718 214 1722 13.7.22 Gustaf Knudsen Synset, paa Marj
719 214 1722 15.9.22 Jacob Næs Anne U. Jacob Næs
720 214 1722 19.9?.22 Gulbrand Hunnerød Erich
721 214 1722 29.9.22 Ole Nielsen Ole
722 214 1722 28.10.22 Anders Ullensjord Sybille
723 214 1722 30.11.22 Chresten Skeu Anne
724 214 1722 24.?.?? Jacob Rasm.? Næs Helwig
725 214 1723 6.1.23 Kield Olesen Ole
726 214 1723 6.1.23 Even Suche Elena
727 214 1723 26.1.23 Ole Larsøn Olina
728 214 1723 25.4.23 Povel Syfve Peder
729 215 1723 7.2.23 Christen Bannegu?? Hans
730 215 1723 13.2.23 Peer Præstegaard Marthe
731 215 1723 21.6.23 Hellige Lars
732 215 1723 21.12.23 Jacob Dahl Jngeborig
733 215 1724 18.1.24 Svend Ennersrød Anders
734 215 1724 30.2!.24 Hindrich Leversen
735 215 1724 22.3.24 Synset, Nor. Jens Jt uægte barn paa Nor. Synset
736 215 1724 22.4.24 Borrige Synset Hans
737 215 1724 24.4.24 Ole Kleppan Anne
738 215 1724 23.4.24 Jacob Aasmundsen Næs Søren
739 215 1724 5.5.24 Guldbrand Hunnerød Anders
740 215 1724 20.5.24 Peer Præstegaard Hans
741 215 1724 1.6.24 Ole Guttormsen Guttorm
742 215 1724 6.6.24 Niels Synset Kari
743 216 1724 4.9.24 Ole Nielsen Anders
744 216 1724 13.9.24 Hans Hynn Stue, i
745 216 1724 14.9.24 Chresten Bonnegundrøe Lisbeht
746 216 1724 18.9.24 Anders Ullensjord Chresten
747 216 1724 22.12.24 Gullich Jllestad Berte
748 216 1724 24.12.24 Sebiøn Synset Olive
749 216 1724 28.12.24 Gustaf Svensche Anne
750 216 1725 11.4.25 Anne Christensdaatter Svinsholt, paa Lisbeht It uægte barn
751 216 1725 26.5.25 Guldbrand Hunnerød Jens
752 216 1725 27.5.25 Christen Skeu? Erich Tvillinger
753 216 1725 27.5.25 Christen Skeu? Jacob Tvillinger
754 216 1725 2.9.25 Povel Skou Lars
755 216 1725 30.9.25 Hellige Syfve? eijer, paa Anne
756 216 1725 13.11.25 Even Suche Anne
757 217 1725 22.11.25 Christen Ennersv.? Barbara
758 217 1725 7.11.25 Ole Høyer Dorthe
759 217 1726 3.1.26 Jacob Dahl Randi
760 217 1726 25.2.26 Peer Præstegaard Beerte
761 217 1726 30.3.26 Hans Christoffersen Anne
762 217 1726 10.4.26 Ole Kleppan Jacob
763 217 1726 23.5.26 Ole Peersen Omlj Peer Fra Omlj en wandringsmand
764 217 1726 20.6.26 Christoffer Høyer Erich
765 217 1726 19.8.26 Anders Jacobsen Lie Anne
766 217 1726 25.8.26 Guttorm Laxekiøn Niels
767 217 1726 31.3.26 Hans Amonsen Hans
768 217 1726 24.9.26 Hans Hynne stuen Lavine
769 217 1726 8.10.26 Gustaf Svensche Anne
770 218 1726 12.11.26 Jacob Aasmundsen Næs Aasmund
771 218 1727 21.1.27 Borger Synset Maren
772 218 1727 3.2.27 Rollou Laxekiøn Jngeborig
773 218 1727 20.4.27 Jacob Suce? Christoffer
774 218 1727 16.7.27 Gullich Jllestad Sybylle
775 218 1727 28.7.27 Ole Jensen Jens
776 218 1727 23.7.27 Anders Ullensjord, Major? Kari
777 218 1727 30.9.27 Ole Nielsen Jllestad, paa Anne Tvillinger, kun to faddere
778 218 1727 30.9.27 Ole Nielsen Jllestad, paa Tvillinger, kun to faddere
779 218 1727 14.11.27 Peder Jacobsen Jacob
780 218 1727 28.11.27 Anners Ulensjord Ingeborg U. Anners Ulensjord, fad: Ide Høgjors og g. Anders Ulensjord.
781 219 1727 26.12.27 Hellige Syve, HugWorden? paa Syve Anders
782 219 1728 22.1.28 Lars Borgers. Næs Berte Lars Borgers. huusmand paa Næs
783 219 1728 2.4.28 Guldbrand Hunnerød Lisbeht
784 219 1728 28.8.28 Morten Wallumstadrød Axel
785 219 1728 14.9.28 Ole Laxekiøn Lars
786 219 1728 16.10.28 Christen Bonnegundrøe Marthe
787 219 1728 8.11.28 Niels Synset Ole
788 219 1728 10.11.28 Ole Kleppan Søren
789 219 1729 18.1.29 Gustaf Svensche Maren
790 219 1729 23.?.29 Hans Erichsen Ramnes sogn Olina Hans Erichsen fra Ramn. sogn Olina, d. 23 it uægte barn.
791 220 1729 19.3.29 Tarald Præstegaard Christoffer
792 220 1729 28.3.29 Rollou Laxekiøn Thore?
793 220 1729 29.6.29 Edskut Tostensen Eddel
794 220 1729 30.8.29 Jacob Høyer, østre Marthe
795 220 1729 31.8.29 Jacob Dall Matthis
796 220 1729 11.11.29 Peer Sten eije Erich Peer huusmand paa Sten eije
797 220 1729 3.12.29 Salomon Haarewold eije Lars Jt uægte barn ved Nafn Lars, fød paa Myre eije af en tøss ved Nafn Jngeborig N. udlagde till barnefader en huusmandudj Vifvestad sogn ved Nafn Salomon paa Haarewold? Eije vdj Wifvestad? sogn
798 220 1730 4.1.30 Anders Ullensjord Guttorm Gamle Anders Ullensjord
799 220 1730 12.1.30 Morten Walmestadrød Sybille
800 221 1730 3.2.30 Pouel Skoug Borger
801 221 1730 Jacob Næs Jt dødføed
802 221 1730 27.3.30 Erich Høyer Sijri (Sigri?)
803 221 1730 5.4.30 Gullich Jllestad Christina
804 221 1730 16.7.30 Niels Synset, S. Anders
805 221 1730 9.9.30 Ole Larsøn Karen
806 221 1730 15.9.30 Chresten Skeu Jsach
807 221 1730 5.10.30 Ole Laxekiøn Kjristi
808 221 1731 9.1.31 Gustafvus Svensche Chresten
809 221 1731 15.1.31 Tarald Præsteg. Peer
810 221 1731 15.1.31 Live Jensdaatter Anders Live Jens daatter it uægte barn
811 221 1731 15.11.31 Jacob Olesen Skeu? eije Else
812 222 1731 20.1.31 Guldbrand Hunnerød Gunnild
813 222 1731 27.1.31 Morten Wallemstarød Ole
814 222 1731 2.1.31 Christoffer Høyer Willem
815 222 1731 11.2.31 Lars Borgersen Hans
816 222 1731 14.3.31 Peer Schildbred Lars
817 222 1731 13.4.31 Rovllou Laxekiøn Pernelle
818 222 1731 28.5.31 Jngeborrig Halvorsdaatter Abraham Jngeborrig Halvors daatter tvende? uægte børn. dett ene dødfød. det andet med Nafn Abraham
819 222 1731 Ole Rasmussøn Sybille? Fød. 5. Julij 
820 222 1731 25.8.31 Niels Olesen Synset Ole
821 222 1731 2.9.31 Hans Bonnegudrøe Berte
822 223 1732 16.1.32 Anders Ullensjord, Major? Guttorm
823 223 1732 5.2.32 Jacob Næs Erich
824 223 1732 17.2.32 Erich Myre Eddel
825 223 1732 26.5.32 Jacob Dahl Randj
826 223 1732 8.8.32 Anders Ullensj. minor Willem
827 223 1732 30.9.32 Anders Nielsen Synset (ikke navn barn eller faddere)
828 223 1732 9.11.32 Povel Skou Jens
829 223 1732 11.11.32 Hans Berrig Ole
830 223 1732 28.11.32 Ole Larsøn Ole
831 223 1732 Karel Anderssøn Signe Karel Anderssøn tvillin Signe Karelsd. og Helene? Karelsd. fød d. 24 xbr. begge hiemmedøbt
832 223 1732 Karel Anderssøn Helene? Karel Anderssøn tvillin Signe Karelsd. og Helene? Karelsd. fød d. 24 xbr. begge hiemmedøbt
833 224 1733 29.1.33 Hans Persen Ole Anne Lars daatter Ole, Jt uægte barn...,NB. faderen Hans Persen soldat under W. Capitain Goltzes Compagnie
834 224 1733 7.2.33 Guldbrand Hunnerød Aasle? Christine
835 224 1733 5.3.33 Peer Schildbred Lars Peer Schildbred Lisbet Schildbred Lars ..
836 224 1733 23.3.33 Gullich Jllestad Abraham Gullich Jllestad Maren Christensd. Abraham
837 224 1733 8.4.33 Erich Myre Even Erich Myre Else Even
838 224 1733 22.4.33 Gulbrand Sundset Jacob Gulbrand Sundset Gunnil Sebiøn?? Jacob
839 224 1733 5.6.33 Anders Ullensjord Major Guttorm Anders Ullensjord major Sybylle Guttormsd. Guttorm
840 225 1733 6.9.33 Lars Borgersen Borger Lars Borgersen Anne Thorsd. Borger
841 225 1733 15.9.33 Christoffer Høyer Jdde Christoffer Høyer og Jde Willumsd.
842 225 1733 21.10.33 Peer Damen Hans Peer Damen og Anne Erichsdaatter Hans
843 225 1733 29.10.33 Erich Hynne Anders Erich Hynne Aase Pedersd. Anders.
844 225 1733 2.11.33 Adskudt Suche Even? Adskudt Suche og Anne Eleffsd. Even?
845 225 1733 7.11.33 Ole Myre Sybylle Ole Myre Margrette Larsdaatter Sybylle
846 225 1734 16.1.34 Ole Rasmussen Else Ole Rasmussen Marthe Christophersdaatter Else
847 226 1734 7.2.34 Hans Erichsen Beerte Hans Erichsen og Live Jens daater Beerte
848 226 1734 15.3.34 Povel Siuve Søren Are Povel Siuve og Marte An.
849 226 1734 28.7.34 Jacob Dall Gunnild Jacob Dall og Guri? ??? ???
850 226 1734 12.8.34 Hans Berg Anders Hans Berg og Anne Andersd.
851 226 1735 6.2.35 Beerte Olsdaatter Marthe Beerte Ols daatter Marthe d. 6 febr. uægte fad: NB.
852 226 1735 24.4.35 Ole Larsøn Abraham Ole Larsøn og Karen Christoffersd.
853 226 1735 10.6.35 Povel Sufve Jens Povel Sufve? og Marthe Syfe Jens b?????
854 227 1735 2.7.35 Jon Synset Barbara Jon Synset. Jngeborig Synset
855 227 1735 9.7.35 Rollou Laxekiøn Anne Rollou Laxekiøn Kirsten Laxekiøn
856 227 1735 25.6.35 Erich Hynde Gunnild Erich Hynde og Aase Hynde
857 227 1735 24.8.35 Peer Damen Jens Peer Damen og Anne Damen
858 227 1735 12.9.35 Christoffer Nielss.? Anders Christoffer Nielss. og Karen Andersd.
859 227 1735 29.11.35 Anders Ullensjord Anders
860 227 1735 21.12.35 Guldbrand Hunnerød Anne
861 228 1736 1.1.36 Matthis Myre Erich
862 228 1736 16.1.36 Hans Berg Karen Hans Berg og Anne Andersd.
863 228 1736 23.1.36 Ole Guttormsen Syve eje Kirsten Ole Guttormsen og Maren Tostensd.
864 228 1736 26.1.36 Christoffer Høyer Niels Christoffer Høyer og Live Willemsdaatter
865 228 1736 19.2.36 Gullech Jllestad Jacob Gullech Jllestad og Maren Christensdaat.
866 228 1736 26.2.36 Morten Walmstarød? Anne Morten Walmstarød og Edel
867 228 1736 22.7.36 Eleff Svensen Peer Eleff Svensen og Johanne Christensdaatter
868 229 1736 29.7.36 Povel Skou Abraham Povel Skou og Sigrj? Skou
869 229 1736 29.12.36 Anners Sundset Ole Anners Sundset og Anne Olsdaatt.
870 229 1737 13.1.37 Ole Uldensjord Christen Ole Uldensjord og Jøran Andersdaatter
871 229 1737 25.6.37 Jørgen Tambour Hindrich Jørgen Tambour Beerte Christoffersdaatter
872 229 1737 21.9.37 Povel Syfe Fredrich Schierven? Povel Syfe? og Marthe Aarøe
873 229 1737 3.11.37 Lars Skoug Hans Lars Skoug Jnger Hans??daatter
874 229 1737 5.11.37 Jacob Næs Lisbeht Jacob Næs Maren Christensdaatter
875 230 1738 26.3.38 Erich Hynne Anders Erich Næs og Aase Pedersd.
876 230 1738 29.3.38 Guldbrand Hunnerød Karen Guldbrand Hunnerød, Aasle Christendaatter
877 230 1738 6.5.38 Ole Skvellestad? Christoffer Ole Skvellestad? og Karen Christoffersdaatter
878 230 1738 23.7.38 Jon Synset M. Niels Jon M. Synset og Jn??? Nielsd.