Kodal kirkebok 1623-1738, døpte
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  Når det gjelder kolonnen farsnavn vil denne i noen tilfeller inneholde mors navn, stort sett i de tilfeller det er uekte barn.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
De første fadderene er først notert i kirkeboken fra 1689.  Disse er avskrevet, men ikke tatt med i denne utskriften.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Faddere er ikke medtatt på utskriften.  Avskriften er ikke korrekturlest.
Lnr. Side År Dato Far fornavn Far farsnavn Sted Barn navn Merkn.
1 137 1623 Oluff Leffsrød Naffnløst barn
2 137 1623 1.2.23 Rasmus Hasaas Aase
3 137 1623 17.3.23 Gunner? Galliis Guttorm
4 137 1623 21.4.23 Guttorm Skorge Anna
5 137 1623 30.4.23 Oluff Hviidsteen Niels
6 137 1623 20.7.23 Guttorm Huoland? Anna
7 137 1623 10.8.23 Christen Trolsaas Anna
8 137 1623 26.11.23 Iver Gieldstad Halduor
9 137 1623 23.12.23 Oluff Biørndal Jonas?
10 137 1624 23.1.24 Torbern? Schuolven? Biørn
11 137 1624 1.3.24 Michel Galliis Naffnløst barn
12 137 1624 25.4.24 Oluff Leffsrød Gu????
13 137 1624 2?.?.24 Halduor Hasaas Naffnløst barn
14 137 1624 ? Gunner Stiig? Ingerj
15 137 1624 ? Knud Liøstrød Marthe
16 137 1625 ? Christen Troldsaas Nørdre ?
17 137 1625 15.1.25 Michell Galliis Naffnløst barn
18 137 1625 29.1.25 ???his Prestbyen (notidigt? ????)
19 137 1625 19.?25 Knud Hønseuald Frederich
20 137 1625 28.4.25 Aamund? Galliis ?
21 137 1625 25.? Rasmus Hasaas Marthe
22 137 1625 19.?.25 ? Breche Oluff
23 138 1625 7.10.25 Guttorm Skorge Thore
24 138 1625 18.10.25 Guttorm Huoland Christen
25 138 1625 21.12.25 Christen Troldsaas Anne
26 138 1626 ? Christen Troldsaas, søndre Signe
27 138 1626 ? Anders Riisemyr Søffren
28 138 1626 28. ? Thorbiøn Schuolven? Mathis
29 138 1626 30.? Oluff Leffsrød Joen
30 138 1626 27.4.26 Halduor Hasaas Anne
31 138 1626 2.7.26 Knud Gierrestad dødfød barn
32 138 1626 19.? ? Gieldstad Maria?
33 138 1626 29.7.26 Knud Liøsterød Aliss?
34 138 1626 20.9.26 Gunnar Stiij Halduor
35 138 1626 29.9.26 Breche, een pige paa Michell u-ægte
36 138 1627 26.2.27 Oluff Bjørndals pige u-ægte?
37 138 1627 Halduor Suartzrød Sønnev?
38 138 1627 25.5.27 Anders Riisemyr Søffren
39 138 1627 18.? Rasmus Hasaas Anders
40 138 1627 30.? Hans Breche Michell
41 138 1627 26.12.27 Guttorm Skorge Jøran
42 138 1628 21.? Guttorm Huoland Karen
43 138 1628 Torbiøn Schuolie Anfind
44 138 1628 Oluff Leffsrød Maren
45 138 1628 Knud Gierrestad ?
46 138 1628 ? Oluff Huidsteen Michel
47 138 1628 18.9.28 ? Suartzrød Michell
48 138 1628 21.11.28 Christen Troldsaas, søndre Christopher
49 138 1628 21.11.28 Christen Troldsaas, nørdre Eline
50 138 1628 2.12.28 Knud Liøsterud? Sidzell
51 138 1629 7.2.29 Gu???? Alffsøn Niels
52 138 1629 16.3.29 Harald Galliis Aamund
53 138 1629 12.9.29 Rasmus Hasaas Anne
54 138 1629 7.12.29 Guttorm Huoland Karin
55 138 1630 29.1.30 Christen Troldsaas Elin
56 138 1630 16.4.30 Hans Breche Dødfød b.
57 138 1630 26.9.30 Guttorm Skorge Ingerj
58 138 1631 25.1.30 Oluff Suartzrød Ingerj
59 138 1631 5.4.30 Oluff Huidsteen Frantz
60 138 1631 20.4.30 Torbiøn Skuolen? Maria
61 138 1631 26.9.30 Gunnar Qvernestuen Brønnulf
62 138 1631 27.9.30 Knud Gierrestad Christen
63 138 1631 4.? Harald Galliis Jørgen
64 138 1632 29.1.32 Hans Breche Marie
65 138 1632 20.2.32 Rasmus Hasaas Matthis
66 138 1632 29.? Matthis Risemyr Ingerj
67 138 1632 17.6.32 Christen Troldsaas, søndre ?
68 139 1632 16.? Eleu? Skuolen? Marie
69 139 1632 27.11.32 Oluff Leffsrød Jonn
70 139 1633 15.5.33 Oluff Suartzrød Halduor
71 139 1633 29.7.33 Guttorm Huoland? Halduor
72 139 1633 7.9.33 Guttorm Skorge ?
73 139 1634 8.8.34 Oluff Huidsteen Barbra
74 139 1634 24.2.34 Christen Troldsaas, nordre Mari
75 139 1634 20.3.34 Elou Skuolen? Astri
76 139 1634 25.3.34 Rasmus Hasaas Søffren
77 139 1634 1.9.34 Harald Galliis Søffren
78 139 1634 5.? Hans Breche Brønulff
79 139 1635 26.1.35 Peder Møller Marie
80 139 1635 3.7.35 Olou Sletholt Hendrich
81 139 1635 25.8.35 Ingelbret Treffland Sigurd
82 139 1635 ?.9.1935 Christen Troldsaas, søndre ?
83 139 1635 ? Elouff Skuolen? Aandel??
84 139 1635 8.12.35 Oluff Stij Halduor
85 139 1636 8.1.36 Oluff Suartzrød Lauritz?
86 139 1636 Matthis Gallisstuen, i Christ???
87 139 1636 16.3.36 Guttorm Skorge Anders
88 139 1636 Niels Liuerød daatter u-ægte barn
89 139 1636 13.? Olou Sletholt Anna
90 139 1636 23.10.36 Oluff Huidsteen N.?
91 139 1637 29.1.37 Eleu? Schuolin Povel
92 139 1637 20.2.37 Ingelbret Treffland Tosten
93 139 1637 ? Christen Troldsaas, n. Ziri?
94 139 1637 2.5.37 Rasmus Hasaas Niels
95 139 1637 6.6.37 Hans Breche Gunnild
96 139 1637 8.8.37 Oluff Stij Lauritz?
97 139 1637 18.9.37 Laurtz Prestbyen Guttorm
98 139 1637 25.9.37 Harald Galliis Gunner
99 139 1637 28.9.37 Oluff Huidsteen Karin
100 139 1638 2.7.38 Peder Møller Knud
101 139 1638 7.8.38 Treffland Tøsen Birthe
102 139 1638 28.9.38 Christen Loffsrød Marie
103 139 1638 22.? Oluff Suartzrød Brønuolff
104 139 1638 7.? Liøstrdød Tøsen Torbiøn
105 139 1638 25.? Ingelbret Treffland Marie
106 139 1638 11.? Christen Troldsaas Marie
107 139 1638 25.? Oluff Sletholt Marie
108 139 1639 22.6.39 Torger Biørndal Marthe
109 139 1639 7.8.39 Oluff Stij Torbiøn
110 139 1639 12.8.39 Harald Galliis Marie
111 139 1639 19.8.39 Laurtz Prestbyen Barbra
112 139 1639 19.8.39 Laurtz Prestbyen Amund?
113 139 1639 15.12.39 Hans Brecke Hans
114 140 1640 6.4.40 Oluff Huidsteen (dødt barn)
115 140 1640 2.5.40 Hans Skorge Knud
116 140 1640 1.5.40 N. Sauffmester Johann
117 140 1640 15.11.40 Matthis Rismyr Kari?
118 140 1640 6.12.40 Ingelbret Treffland Hanss
119 140 1641 10.1.41 Jon Tuetten Hanss
120 140 1641 31.1.41 Laurtz Præstbye Marie
121 140 1641 21.2.41 Oluff Sletholt Barbra
122 140 1641 10.4.41 Oluff Huidsteen Sigurd
123 140 1641 Elou Skuolie? (dødfød barn)
124 140 1641 26.8.41 Torger Biørndal Juer
125 140 1641 23.9.41 Oluff Suartzrød Suend
126 140 1642 15.3.42 Jon Tuetten Oluff
127 140 1642 28.3.42? Ole Troldaas, n. Zigri??
128 140 1642 14.9.42 Elou Skuolie? Oluff
129 140 1642 13.11.42 ? Præstbyen Rasmus
130 140 1643 2.2.43 Oluff Stij Randj
131 140 1643 15.3.43 L. Sletholt Joen
132 140 1643 15.4.43 Torben Huoland Karie
133 140 1643 1.7.43 Ingelbret Treffland Hans
134 140 1643 3.9.43 Torger Breg??? Hans
135 140 1644 Jon Tuetten (dødft fød b)
136 140 1644 18.2.44 Ped? Liøstrød? Hans
137 140 1644 1.4.44 Olou Sletholt Anne
138 140 1644 2.4.44 Torger Biørndal Randj
139 140 1644 22.4?.44 Oluff Huidsten Guri
140 140 1644 30.9.44 ? Glas?mester Birthe
141 140 1645 8.?.45 Torbiøn Huoland Anne
142 140 1645 10.?.45 Laur? Præstbyen Michel
143 140 1645 19.3.45 Harald Galliis Michel
144 140 1645 21.4.45 Torger Biørndal Marie
145 140 1645 2.5.45 Torger Bergien Ollo
146 140 1645 ? ? ? Træfodens? en almissebarn?
147 140 1645 12.8.45 Eleu? Scholie Gunild
148 140 1645 22.?.45 Gallis Tøsens N. den 22
149 140 1645 25.9.45 Oluff Suartzrød Taran
150 140 1645 Ingell? Treffland (dødtføed)
151 140 1645 29.12.45 Niels Galliis Jens
152 140 1646 27.?.46 Oluff Sletholt ?
153 140 1646 4.4.46 Ands? Brantzøn Gulbrand
154 140 1646 7.?,46 Laurtz Præstbyen Taran
155 141 1647 5.3.47 Ped? Qvernen? Gunild
156 141 1647 23.3.47 Torg? Bergin Barbra
157 141 1647 8.4.47 Ands? Skreder Anne
158 141 1647 7.5.47 Torbiøn Huoland Alff
159 141 1647 ? Ingebret Treffland Sigurd
160 141 1647 4.?.47 Christen Loffsrød Anne
161 141 1647 30.11.47 Ped? Troldsaas Marie
162 141 1648 17.1.48 Ole Huidsteen Laurtz
163 141 1648 8.2.48 ? Liøstrød Euin
164 141 1648 26.3.48 Ole Stij Alph
165 141 1648 15.6.48 Elou Schuolie Rø????
166 141 1648 2.10.48 Torgjer Bergj Rønno
167 141 1648 8.11.48 Laurtz Præstbyen Marie
168 141 1648 6.12.48 Laurtz Galliis Thore
169 141 1649 5.2.49 Niels Gallis Jørgen
170 141 1649 12.3.49 Ole? Sletholt Marie
171 141 1649 23.3.49 ? Troldsaas Anne
172 141 1649 ? ??er Hans? Jørgen v-ecte
173 141 1649 8.9.49 Niels Skorge Marie
174 141 1649 8.10.49 Torg. Biørndal Ole
175 141 1649 9.11.49 Hans Huoland Marie
176 141 1649 1.12.49 ? ?uetten Søffren
177 141 1650 19.2.50 Ole Suartzrød Marie
178 141 1650 Hønsevald ???? (To barn døde)
179 141 1650 1.5.50 Hans Thoresøn Sauffmester ?
180 141 1650 14.9.50 Daniel Skorge Jens
181 141 1650 17.9.50 Torb. Huoland Marie
182 141 1650 23.10.50 Christen Breche Peder
183 141 1651 13.2.51 Ole Huidsteen Rønno
184 141 1651 24.3.51 Ole Hasaas Laurtz
185 141 1651 7.4.51 Niels Galliis Ane
186 141 1651 1.11.51 Michel Breche Hans
187 141 1652 7.?.52 Peder Troldsaas Marie
188 141 1652 2?.?.52 Torg. Bergj Michel
189 141 1652 23.12.52 ? Møller Siuver
190 141 1653 15.1.53 Ole Sletholt Marthe
191 141 1653 6.3.53 Harald Sleth. Hans Harald paa Sleth.
192 141 1653 11.?.53 ? Troldsaas Aase
193 141 1653 ? Loffsrød ????? Marthe
194 141 1653 ? ? ? Chri????
195 141 1653 14.8.53 Michel Breche ?
196 142 1653 23.11.53 Christen Loffsrød Marthe
197 142 1653 ?.12.53 Tosten Bergj (dødf.)
198 142 1654 13.3.54 Torger Bergj ?
199 142 1654 16.6.54 Daniel Skorge Peder
200 142 1655 30.1.55 Jon Troldsaas Marie
201 142 1655 23.2.55 ? Troldsaas Niels
202 142 1655 30.3.55 Torger Bergj Ole
203 142 1655 10.6.55 Aase Loffsrød Sigurd
204 142 1655 29.8.55 Ingvald Hønsevald Knud
205 142 1655 ? ? ?
206 142 1655 Arne? Galliis (u-ægte søn?)
207 142 1655 19.10.55 Michel Breche Brønnolff
208 142 1656 ?.03.56 ? Troldsaas (u-ægte barn) in Martis
209 142 1656 30.4.56 ? Trollsaas Randj
210 142 1656 15.6.56 ? Biørndall Peder
211 142 1656 19.9.56 Niels Præstbyen Anne
212 142 1656 ?.10.56 Thore Gaulholtz? Marie uæ?? Barn, fød den 13 Octobr
213 142 1656 ??.12.56 Christen Loffsrød Søren?
214 142 1656 23.12?.56 Ingval Hønsevald Suend?
215 142 1656 26.12.56 Ole Joenssøn Loffsrød Marie
216 142 1657 30.3.57 Peder Trolsaas Guttorm
217 142 1657 ??.4.55 Peder Hanssøn Galliss Gunild? fød den 11 aprilis, aufflet med en tøss? Paa Gallis ved naffn Karin, som tilforn haffde barn ?? Kn. Hønsevald
218 142 1657 25.4.57 Michell Breche Knud
219 142 1657 Tosten Bergie (uæchte barn) dødfød ?
220 142 1657 13.6.57 Torger Bergi Barbra
221 142 1658 8.2.58 Jens Biørndal Mallene?
222 142 1658 9.2.58 Torbiørn Holand Hans
223 142 1658 28.5.58 Christen? Gierrestad Knud
224 142 1658 9.7.58 Erich? Saugmæster Birte
225 142 1658 10.8.58 Anders Loffsrød Olluff
226 142 1658 15.8.58 Ole? Skreder paa Hasaas Rasmus?
227 142 1658 25.11.58 Ingval Hønsevald Mari
228 142 1659 19.3.59 Torger Bergi Laurtz
229 142 1659 17.4.59 Jon Trolsaas? Eloff
230 142 1659 13.5.59 Iver? Trolsaas Hans
231 142 1659 5.10.59 Olluff Loffsrød Anne
232 142 1660 24.1.60 Michell Breche Hellie
233 142 1660 10.2.60 Christen? Gierrestad Guttorm
234 142 1660 ??.?.60 ??ri? Guttormsd. Holt?? ? ???? Hans fød 27 April
235 143 1660 19.7.60 Anders Loffsrød Christen
236 143 1660 29.7.60 Even Galliiss Christen
237 143 1660 ?.8.60 Christopher Giærestad Marte u-æchte
238 143 1660 19.8.60 Niels Galliss Anne
239 143 1660 28?.9.60 Hans Olluffss Leffserød eije Olluff tilholdende paa Loffserød Eije
240 143 1661 6.1.61 Christen Sletholt Hans
241 143 1661 14.2.61 ? Trolsaas Maren
242 143 1661 26.?.61 Torger Risemyr Birte
243 143 1661 11?.4.61 Ingvall Hønsevald Friderich
244 143 1661 ??.4.61 Maren En tøss ved Gallissvandet hos And?? Erichss. paa ???mands teijen, fød den 7. Maij 1661
245 143 1661 Joen Hasaas døde strax
246 143 1662 9.1.1662 Biørn Scholie Andfind
247 143 1662 14.4.62 Peder Trolsaas Søffren
248 143 1662 26.4.62 Ole Skræder Birthe
249 143 1662 19.5.62 ???iffuer Galliis Guttorm
250 143 1662 30.6.62 Torger Bergi Ide
251 143 1662 19.?.62 Michell Huidsteen Hendrich
252 143 1662 2.5?.62 Hans Liøstrød Marie
253 143 1662 1?.?.62 Hans Skorge østre Jacob
254 143 1662 17.?.62 Olluff? Loffsrød Marie
255 143 1663 7.1.63 Jon Trolsaas Johan
256 143 1663 19.2.63 ? Galliis Signe
257 143 1663 25.3.63 Jens Biørndal Rønnou
258 143 1663 15.4.63 Anders Giærestad Christen
259 143 1663 17.4.63 Anders Hasaas Hans
260 143 1663 26.7.63 Michell Huidsteen Barbra
261 143 1663 2.8.63 Ingval Hønsevald Anne
262 143 1663 21.9.63 Torger Risemyr Aud?
263 143 1663 25.12.63 Niels Galliis Isach
264 143 1664 ? Hans Holand? Johan Fridrich Et Drenge Barn faderen ved naffn Hans pa? Holand? Ved naffn Johan Fridrich
265 143 1664 ? Leffserød En dreng Anders Lofterød - Oluf? Ma??
266 143 1664 ?.04.64 Fridrich? Johans? Weg??
267 143 1664 ?.05.64 ? Ingebretsøns Kari
268 143 1664 22.5.64 ? ? Torbiørn
269 143 1664 ? Christopher? G????ta Christen
270 143 1664 ?.08.64 ? Gallis Anne ??? Sam,e tid blef et af hans børn døfød
271 143 1664 13.11.64 ? Gallis Jens
272 143 1664 ?.12.64 ? ???? Holtis Laurids
273 143 1665 5.3.65 Anders Hasaas Birgeta
274 143 1665 6.3.65 Jon Trolssaass (døfød barn)
275 143 1665 3.6.65 Michel Huidsteen Hendrich
276 143 1665 13.8.65 Ingval Hønsevald Suend
277 143 1665 27.8.65 Hans Loe Jfuer
278 143 1665 17.9.65 Tosten? Treffland Anne
279 143 1665 ? ? Lefsserød Ole
280 144 1665 29.?65 Laurids Slettholt westre Randj
281 144 1666 12.2.66 Jon Trolssaas Johan
282 144 1666 13.2.66 Jens Biørndall Barrabro
283 144 1666 29.2.66 Børge Skarsholt Christen
284 144 1666 14.3.66 Knud Skorge Hans
285 144 1666 30.3.66 Ole Skreder Peder
286 144 1666 19.5.66 Iffuer Guttormsøn Gallis Jon
287 144 1666 10.7.66 Amon Hasaas Ellin
288 144 1666 23.9.66 Elling Risemyr Andor
289 144 1666 20.10.66 Ifver? Pedersøn Mari
290 144 1667 10.1.67 Tore Gielsta Ingebor
291 144 1667 27.4.67 Ingval Hønsevald Nels
292 144 1667 24.5.67 Michel Huidsten Ole
293 144 1667 20.7.67 Jon Bahus Ingebor
294 144 1667 30.10.67 Tosten Treffland Poffuel
295 144 1667 28.12.67 Hans Loe Ole
296 144 1668 25.2.68 Iffuer Torgerssøn Gallis Gunnil
297 144 1668 30.3.68 Nels Gallis Mari
298 144 1668 30.4.68 Knud Skorge Randi
299 144 1668 2.6.68 Ingvall Hønsevald Dorrethe
300 144 1668 ? Christopher Gærestad? Christopher
301 144 1669 6.1.69 Jens Biøndal Anne
302 144 1669 30.1.69 Michel Huidsten Nels
303 144 1669 13.3.69 Ole Loffsrø Kari
304 144 1669 15.3.69 Biøn Skoli Mari
305 144 1669 14.4.69 Hans Loe Poffuel
306 144 1669 3.9.69 Tore Gielsta Christen
307 144 1670 9.2.70 Ræer Skolj westre Eleff
308 144 1670 22.2.70 Iffuer Torgerssøn Gallis Ole
309 144 1670 4.3.70 Tosten Treffland Ingebret
310 144 1670 ? ? ? Mari
311 144 1670 28.3.70 Ivar? ? Hendrich
312 144 1670 18.5.70 Michel Huidsten Anders
313 144 1670 ?.70 Ifuer Guttormsøn Gallis Amund 3die Pintzdag
314 144 1670 1.8.70 Søren Sletholt Hendrich
315 144 1670 6.9.70 Nels Holand westre Laurids
316 144 1670 ?.12.70 Knud Skorge Helie
317 144 1670 16.10.70 Ingval Hønseval Søffren
318 144 1670 24.12.70 Jørgen Præstbyn Ole
319 144 1671 14.1.71 Morten Sebjørnsøn? Birgete
320 144 1671 12.3.71 Jon Trolsos Effuen
321 144 1671 12.3.71 Jon Trolsos Johan
322 144 1671 30.3.71 Ole Tuetene Anne
323 144 1671 24.5.71 Tosten Treffland Kari
324 144 1671 ?.07.71 Michel Bræke (jt lifløst barn) in julis
325 144 1671 19.9.71 Christopher Geresta? Karj
326 144 1671 9.10.71 Ifuer Torgerssøn Gallis Hans
327 144 1671 28.10.71 ???lf? Lauritzsøn Holand Gøran
328 144 1671 11.11.71 Peder? Lystrø Simen
329 144 1672 1.1.72 Tore Gielsta Astrj
330 144 1672 3.4.72 Morten Møller Aase
331 144 1672 29.6.72 Michel Breke Ole
332 144 1672 15.7.72 Jørgen Præstbyn Nels
333 144 1672 27.7.72 Daniel Hassos Anne
334 144 1672 15.8.72 Anders Skorge Hans
335 144 1672 ?.9.72 Sletholt Fossens? Westre Anders
336 144 1672 4.10.72 ? ???? Westre Jens
337 144 1672 26.10.72 Peder Lystrø Karj
338 144 1672 26.11.72 Michel Huidsten Ole
339 144 1672 5.12.72 Inguall Hønsevall Kirsti
340 144 1673 13.1.73 Asbiøn Skorge stuen Karj
341 144 1673 26.1.73 Tosten Trefland Torgier
342 144 1673 7.3.73 Ole Tuetten Metthe?
343 144 1673 9.6.73 Knud Skorge Iffuer
344 144 1673 9.8.73 Søffren Sletholt Aase
345 144 1673 24.8.73 Anders Skorge Rønnou
346 144 1673 15.9.73 ? Hassaas Anders
347 145 1673 31.10.73 Laurtz? Gallis Gunnil
348 145 1674 11.2.74 Asbiøn Skorge ejer Jon
349 145 1674 21.3.74 Ræer Skolj Anne wecte
350 145 1674 10.7.74 Anders Skomager Christen
351 145 1674 24.5.74 Nels Holand eje Hølje?
352 145 1674 13.9.74 Ole Tuetten Tosten
353 145 1675 18.1.75 Christen Hagior Ole
354 145 1675 11.3.75 Nels Biøndal Ide
355 145 1675 13.3.75 Søren Sletholt Hans
356 145 1675 1.3.75 Michel Huidsten Laurtz?
357 145 1675 2.5.75 Hans Holand øfre Marj
358 145 1675 2.5.75 Michel Trefland Marj
359 145 1675 6.5.75 Reder Skolj Ole
360 145 1675 9.6.75 Jon Trolsos Christen
361 145 1675 28.7.75 Peder Galliss Tora
362 145 1675 28.7.75 Peder Galliss Mari
363 145 1675 19.8.75 Peder Lystrø Aase
364 145 1675 31.8.75 Jørgen Præstby Jacob
365 145 1676 28.1.76 Michel Breke Poffuel
366 145 1676 26.5.76 Ole Holtan Poffuel
367 145 1676 9.7.76 Lartz? Hasos Ole
368 145 1676 20.7.76 Nels Biøndall Iffuer
369 145 1676 18.9.76 Knud Skorge Barbro
370 145 1676 30.9.76 Ræer Skolj Aasse
371 145 1676 3.11.76 Anders Skorge Signe
372 145 1676 15.11.76 Anders Skomager hasos Inger
373 145 1676 ? Michel Trefland (døfød)
374 145 1677 9.4.77 Peder Gallis Birte
375 145 1677 ?.5.1977 Michel Huidsten Peder
376 145 1677 2.6.77 Søffren Sletholt Anne
377 145 1677 14.6.77 Ole Tuetten Mari
378 145 1677 5.7.77 Nels Holand eje Gunnill
379 145 1677 24.7.77 Lartz? Galliss Anne
380 145 1677 27.8.77 Tore Gielsta Lartz?
381 145 1678 3.3.78 Michel Treffland Mari
382 145 1678 12.3.78 ? Lystrø Christopher
383 145 1678 19.4.78 Ole Fossan Anne
384 145 1678 7.6.78 Peder Lofsrø Oluf
385 145 1678 19.10.78 Torbiørn Stj Oluf
386 145 1678 26.10.78 Nels Biøndal Ingual
387 145 1678 25.10.78 Jon Trolsos Anne
388 145 1679 14.1.79 Hans Holand Jnger
389 145 1679 7.2.79 Michell Breke Marssilles
390 145 1679 11.3.79 Peder Lystrø Christopher
391 145 1679 12.7.79 Lartz? Hassos Anne
392 145 1679 1.10.79 Anders Skorge Guttorm
393 145 1679 13.10.79 Peder Svarssrø Ellin
394 145 1680 5.1.80 Ole Tuetten Torgier
395 145 1680 25.1.80 Peder Galliss Tore
396 145 1680 23.3.80 Søren Sletholt Ole
397 145 1680 30.5.80 Torbiørn Stj Alff
398 145 1680 10.6.80 Jon Trolsos Gunnill
399 145 1680 26.6.80 Ræer Skoli Iffuer
400 145 1680 12.8.80 Hans Holand Birgethe
401 145 1680 20.?.80 Lofsrø Elof jt tøsse?barn fra Lofsrød
402 145 1680 22.10.80 Knud Skorge Kari
403 145 1680 ?.10.80 Michel Trefland Signe
404 145 1680 3.12.80 Helje? Lefsrø Anders
405 145 1680 29.12.80 Tore Gielsta Astri
406 145 1681 7.2.81 Michel Huidsten Nelss
407 145 1681 6.3.81 Ole Fossan Birgette
408 145 1681 21.7.81 Anders Arnessøn Anne
409 145 1681 18.9.81 Rasmus Rissemyr Martha
410 145 1681 31.9.1981 Iffuer Galliss Kirsti
411 145 1681 12.10.81 Peder Suartzrø Ole
412 145 1681 8.11.81 ? Hønseval Erik
413 145 1681 29.11.81 ? Lystrø Simen
414 145 1681 28.12.81 Torbiørn Stj Gunnil
415 146 1682 7.1.82 Lefsrø Hans Lefsrø Tøsens barn
416 146 1682 20.1.82 Jon Rissemyr Gunnill
417 146 1682 27.1.82 Nelss Biøndal Kari
418 146 1682 1.5.82 Michel Breke Kari
419 146 1682 12.6.82 Jørgen Præstbyn Erik
420 146 1682 26.6.82 Ole Tuetten Jon
421 146 1682 2.7.82 Nelss Polsøn? Tønsberg Mari jt tøssebarn i Skorge stuen
422 146 1682 30.7.82 Hans Holand Marj
423 146 1682 22.10.82 Anders Holand eje Hans
424 146 1682 13.11.82 Frantz Leuors? Stue Christen
425 146 1683 21.1.83 Erik ?? Fattig Mands barn fra Skeusogn
426 146 1683 19.2.83 ???an Tuetten eje Lartz?
427 146 1683 31.3.83 Rasmus Rissemyr Birgette
428 146 1683 14.4.83 Iffuer Galliss Birgetta
429 146 1683 13.5.83 Ole Fossan Anders
430 146 1683 19.5.83 Svend? Rissemyr Hendrik
431 146 1683 11.6.83 Niels Biøndal Hans
432 146 1683 2.8.83 Tore Gielsta Frantz
433 146 1683 18.8.83 Helje Lofsrø Hendrik
434 146 1683 10.11.83 Torbiørn Stj Ole
435 146 1684 18.3.84 Hans Huidsten Kari
436 146 1684 10.5.84 Peder Lystrø Lartz
437 146 1684 11.6.84 Hans Holand Jens
438 146 1684 23.6.84 Ræer Skolj Ole
439 146 1684 28.6(7?).84 Guran? Tuetten eje Christopher
440 146 1684 12.8.84 Mikel Treffland Tosten
441 146 1684 15.10.84 Galliss Ide Enken Mari Galliss
442 146 1685 15.1.85 Ole Tuetan Ole
443 146 1685 30.1.85 Lartz Hønseval Birgeta
444 146 1685 11.3.85 Iffuer Loffsrø Gulbrand
445 146 1685 19.8.85 Søffren Sletholt Mari
446 146 1685 27.9.85 Svend Skuggen Kari
447 146 1685 1.10.85 Anders Arnessøn Anne
448 146 1685 30.9.85 Hølje Skorge Mette
449 146 1685 19.11.85 Ræer Skolj Ole
450 146 1686 7.1.86 Hans Gallis Mette
451 146 1686 18.2.86 Torbiørn Stj Tosten
452 146 1686 17.2.86 Anders Skorge Kari
453 146 1686 26.3.86 Lartz Hønseval Lartz
454 146 1686 18.5.86 Michell Breke Tosten
455 146 1686 10.7.86 Ole Tuetan Kari
456 146 1686 22.11.86 Hans Holand Toer
457 146 1686 13.12.86 Ørjan Rise???stua Martha
458 146 1686 30.12.86 Siven? Tuettan eje Nelss
459 146 1686 26.12.86 Jacob Gallis Anne
460 146 1687 17.2.87 Hasossetter Jon it fattig barn paa Hasossetter
461 146 1687 27.2.87 Søren Galliss Martha
462 146 1687 15.4.87 Knud Hønsevold Nels
463 146 1687 8.5.87 Svend Skuggen Peder
464 146 1687 29.6.87 Svend Risemyr Ole
465 146 1687 8.9.87 Helje Skorge Hans
466 146 1687 30.9.87 Leuors stuen Marthe it tøsebarn fra Leuors stuen
467 146 1687 17.10.87 Peder Lystrø Anne
468 146 1688 15.4.88 Torbiørn Stj Torgier (Tosten?) Står Torgier med Tosten over, ingen overstrøket
469 146 1688 3.5.88 Hans Galliss Christen
470 146 1688 15.6(7?)88 Risemyrstue Anne it barn som? ???? Ole Skredders datter i Risemyrstue
471 146 1688 13.8.88 Ræer Skolj Poffuel
472 146 1688 31.8.88 Gunnar Huidsten eije Gunnil
473 146 1688 21.10.88 Jacob Galliss Barbro
474 146 1688 12.11.88 Anders Burvold Anne
475 146 1688 24.11.88 Christen Lefsrø Peder
476 146 1688 12.12.88 Lartz Hønseval Anne
477 147 1689 Anno 1689: NB Dee? Først blant de dødes tall af Kodal Ao. 89. F???? Fødde som her bør indføres i ???? De staer.
478 183 1689 31.12.88/2.1.89 Svend Risemyr Peder Til daaben frembaaren af Tore Hasaas. Faddere: Lartz Hasos, Arild Jensøn, Peder Skredder, Elj Amund datter. (Står begge datoene
479 183 1689 2.1.89 Hendrich Nomme Taran fød d. 31. Dec:til daaben frembaaren af: Rønnou Stj. Faddere: Michel Trefland, Jørgen Pedersøn, Marj Ingebretz datter.  Dato: noch d. 2 janu: 
480 183 1689 NB: ofuerstr??? Skal indføris blant de føddis tall af Kodal sogn Anno 89.
481 147 1689 10.2.89 Svend Skuggen Syfuer Faddere: Anne store Germunrø, Lifue Peders datter, Christen Lefsrø, Jacob Hansøn Skorge, introducta? D. 2 Apr.
482 147 1689 21.3.89 Ole Tuetan Anne Introducta d. 28 Apr
483 147 1689 3.4.89 Hans Hasis? Eje Maria
484 147 1689 27.5.89 Nelss Hønseval jt uecte barn fra Hønseval
485 147 1689 ?.7.89 Søfren Huidsten Eli fød d. 13. Julij
486 147 1689 13.9.89 Rejer Skolj Povel
487 147 1689 24.9.89 Ørjan Tore en? Huusmand
488 147 1689 28.9.89 Søfren Gallis Lars
489 147 1689 20.10.89 Hans Holand Hans
490 147 1689 22.11.89 Helge Skorge Brynnil
491 147 1690 3.1.90 Hans Torresta Torbiørn
492 147 1690 8.1.90 Søfren Hejan Kari
493 147 1690 24.2.90 Jens Hasos Daniel
494 147 1690 30.3.90 Levors Christen
495 147 1690 27.7.90 Knud Breke Gunnil
496 147 1690 10.8.90 Fredrik Hønseval Nelss
497 147 1690 6.9.90 Torbiørn Stj Randi
498 147 1690 23.9.90 Hans Galliss Ole
499 147 1690 ?.9.90 Jacob Galliss Stillou
500 147 1690 8.12.90 Svend Risemyr Barbro
501 147 1691 25.1.91 Mikel Jensøn Tuetan eje Jens jt fattig mands barn fra Borre sogn 25 hanuar: kaldet Jens, fød paa Tuetan eje, faderens nafn; Mikel Jensøn, moderen Malline N.? D.
502 147 1691 17.2.91 Anders Arnesøn Ane
503 147 1691 8.3.91 Svend Skuggen Kari
504 147 1691 8.4.91 Ole Lifverø Emerentze
505 147 1691 26.7.91 Jens Hasaas Anne
506 147 1691 22.11.91 Lartz Hønseval Matthis
507 147 1692 7.2.92 Christen Lofsrø Nelss
508 147 1692 28.4.92 Hasaassettra Anders En vandrings quinde fra ????me?strand nafnlig Kari Elofs datter hindis barn - Anders, fød i Hasaassettra
509 147 1692 3.6.92 Ifuer Holand Kari
510 147 1692 24.6.92 Hans Lofsrø Anne
511 147 1692 6.7.92 Helge Skorge Gunil
512 147 1692 30.07?.92 Fredric Hønseval Ifuer
513 148 1692 11.9.92 Hans Rollou præstegield Anne Christnet en vandringsquindis barn fra Rollou præstegield, falt i Barselseng paa Holand, moderens nafn Lisbeth Abrahamsd: barnets nafn: Anne Hans datter. Moderen hafde ingen seddel?? ?????, men ieg gaf hende bevis paa, at barnet var christnet, dat. 24 sept. Faddere: Jørgen Præstbyn. oc de paa Holand
514 148 1692 16.12.92 Jngebor Toresd. Gielsta Frantz Christnet jt u-egte barn fød paa Gielsta, moderen: Jngebor Tores d: barnet - Frantz - fød 8 Dec. Visste ikke barnefaderens nafn
515 148 1693 21.1.93 Svend Risemyr Johane
516 148 1693 31.1.93 Jens Hassos Peder
517 148 1693 28.2.93 Hans Holand Gunnil
518 148 1693 16.3.93 Hans Skuggen Randi
519 148 1693 18.5.93 Søfren Galliss Maren
520 148 1693 8.7.93 Knud Breke Kari
521 148 1693 24.7.93 Jacob Skorge Hans
522 148 1693 20.8.93 Hans Galliss Dorrethe
523 148 1693 16.9.93 Fredric Hønseval Ingval
524 148 1693 14.?.93 Anders Møller Birget
525 148 1693 23.12.93 Ifuer Skorge Helhe
526 148 1693 25.12.93 Anders Sletholt Anne
527 148 1694 3.3.94 Søfren Tuetan eije Peder
528 148 1694 25.2.94 Hendrich Leuorssøn Mari u-egte
529 148 1694 30.3.94 Oluf Liverø Peder
530 148 1694 30.3.94 Oluf Liverø Anne
531 148 1694 21.10.94 Hans Lofsrø Jens
532 148 1694 8.11.94 Søfren Trolsos s. Are
533 148 1694 10.11.94 Jens Hasos Peder
534 148 1694 18.11.94 Anders Møller Anne
535 148 1695 1.1.95 Svend Skuggen Hans
536 148 1695 10.2.95 Lartz Hønseval Børte
537 148 1695 10.10.95 Søfren Galliss Amun
538 148 1695 25.10.95 Helje Skorge Kari
539 148 1695 20.10.95 Svend Torresta Jens
540 148 1695 17.12.95 Fredric Hønseval Anders
541 148 1695 24.12.95 Søren? Trolsos Gunil 2 børn?
542 149 1695 27.12.95 Jacob Skorge Peder
543 149 1695 Hans Gillis? Omun (Ingen dato: er han fadder for forrige, eller døper han barn?)
544 149 1696 1.2.96 Anders Huidsten Daniel
545 149 1696 4.2.96 Hans Skuggen Jngebor
546 149 1696 5.3.96 Ifuer Skorge Hanss Fadder 2: Står det vnge Hans Tieros?
547 149 1696 15.4.96 Peder Heja Halvor Peder Heje, nu paa Giærestadeje
548 149 1696 6.8.96 Jngebor j vandringsquinde fra - Jngebor (står ikke mor eller fars navn)
549 149 1696 17.9.96 Søfren Ingvalsdøn Anders
550 149 1696 20.10.96 Jens Hasos Peder
551 149 1696 13.11.96 Johannes Olsøn Anne tilholdende paa Hasos
552 149 1696 30.12.96 Lartz Huidsten eje Eric
553 149 1697 2.1.97 Hendrich Hønseval Birgete
554 149 1697 14.1.97 Nels Svensøn Skomageren Anne Skomageren
555 149 1697 25.1.97 Hans Lefsrø Oluf
556 149 1697 1.2.97 Knud Breke Mikel
557 149 1697 26.2.97 Anders Huidsten Hendric
558 149 1697 4..3.1997 Svend Risemyr Pernille
559 149 1697 26.6.97 Hans Gallis Signe
560 149 1697 Nels Breke døføde
561 149 1697 10.10.97 Oluf Liuerø Hendrich
562 149 1697 1.12.97 Ifver Skorge Hans
563 149 1698 9.3.98 Jacob Skorge Barbra
564 149 1698 26.3.98 Knud Breke Jngebret
565 149 1698 29.3.98 Christen Toresøn Hanss NB.
566 149 1698 14.4.98 Anders Huidsten Emerentz
567 149 1698 14.4.98 Hendrich Leuorsøn Barbro
568 149 1698 29.5.98 Helge Skorge Birgete
569 149 1698 2.6.98 Torger Trefland Mari
570 149 1698 23.9.98 Jnger! Skuggen Hanss
571 149 1699 5.1.99 Svend Risemyr Joen
572 149 1699 11.1.99 Søffren Gallis Christen
573 149 1699 16.1.99 Anders Hasos Jacob u-egte
574 149 1699 21.3.99 Christen T.? Trolsos Kirsti (Står T: for patr. Eller til gårdsnavn?)
575 149 1699 9.4.99 Nelss Breke Kari Fød d. 9 Apr.
576 149 1699 4.5.99 Søfren Heja Kari
577 150 1699 30.8.99 Christentze? Anne Olsd. Frille??
578 150 1699 5.10.99 Fredrich Hønseval Boel
579 150 1699 14.11.99 Knud Breke Barbro
580 150 1700 15.2.00 Lars Hønsevald Helvig
581 150 1700 14.3.00 Anders Hasos Jacob
582 150 1700 9.4.00 Ole Liuerø Søfren
583 150 1700 18.4.00 Jacob Skorge Else
584 150 1700 3.5.00 Ifver Skorge Hanss
585 150 1700 25.5.00 Helje Skorge Signe
586 150 1700 9.8.00 Lartz Skoli eije Nelss
587 150 1700 4.9.00 Jacob Tvetan Sibille
588 150 1700 8.12.00 Nels Skolj Peder
589 150 1701 22.4.01 Anners Hvidsten Thore
590 150 1701 2.5.01 Ole Ols. Galliss Kari tilhold? Hos Søren? Gallis
591 150 1701 2.6/7?.01 Anders Hasos Abraham
592 150 1701 17.7.01 Halvor Gunnarsøn Skolj Gunnar jt fattim mands barn fød paa Skolj d 11 jul: døbt ved Kodal 17 juli Detz nafn: Gunnar. Faderens nafn Halvor Gunnarsøn, søger sacram. I Lavuig?, som? Hand? Beretter
593 150 1701 29.7.01 Christen Peders. Skuggen Kari
594 150 1701 7.8.01 Jens Lofsrø eije Abel Abel, it tøsebarn døbt 7 Aug. Moderen Lisebeth Olsd. Faderen Jens, er i Laruig, fød paa Lofsrø eije ???
595 150 1701 28.10.01 Søfren Gallis Gunnil
596 150 1701 24.11.01 Christen Trolsos Mari
597 150 1701 14.12.01 Torrestad Karj Anne Knudsdaatter paa Torrestad eije? It u-æchte barn kaldet Karj, faderen? J soldat, ????? Blef fød d 14 xbr.
598 150 1701 24.12.01 Fredrich Hønsevald Sven
599 150 1702 5.4.02 Hendric Leuors.? Mari
600 150 1702 13.4.02 Nelss Breki Erich
601 150 1702 23.9.02 Jacob Johansøn Skolj Gjertrud tvillinger
602 150 1702 23.9.02 Jacob Johansøn Skolj Margrete tvillinger
603 150 1702 21.10.02 Ole Liverød Hans
604 150 1702 1.11.02 Ole Lofsrø Peder
605 150 1702 12.11.02 Iver Skorge Nils
606 150 1703 3.1.03 Mons Taralss. Anne
607 150 1703 21.1.03 Anders Hasos Albret
608 151 1703 23.1.03 Jacob Skorge Peder
609 151 1703 Alf Sties? Torbiøn Alf Sties? 2dit u-æchte barn med en jente paa Torrestad eje, kaldet Torbiøn
610 151 1703 13.5.03 Anders Hvidsten Marj
611 151 1703 7.?.03 Friderich Hønsevold Marj
612 151 1704 13.1.04 Jacob Skolj Jens
613 151 1704 28.2.04 Sørn Gallis Marthe
614 151 1704 28.2.04 Sørn Gallis Marie
615 151 1704 14.8.04 Anders Jusst. Anne
616 151 1704 14.8.04 Anders Justsøn Marj
617 151 1704 20.10.04 Lars Trolsøs Rejer
618 151 1704 25.10.04 Nils Ols. Ole
619 151 1704 18.9.04 Nils Tvetan Jacob
620 151 1705 4.1.05 ??ølj? Tvetan Michel
621 151 1705 7.3.05 Tarel Møller på Skolj ejer Gunnil
622 151 1705 1.5.05 Anders Hvidsten Anne
623 159 1705 11.5.05 Anders Hasos Kari
624 159 1705 11.5.05 Anders Hasos Kari
625 159 1705 19.5.05 Ole Lefsrød Gunnil
626 159 1705 16.7.05 Peder Hvidsten Knud
627 159 1705 23.9.05 Frideric Hønsevold Annich
628 159 1705 25.9.05 Christen Skug? Peder
629 159 1706 18.1.06 Christoph. Hovens Taral
630 159 1706 20.2.05 Jacob Skorge Barbro d. 20 xtr.?
631 159 1706 20.2.05 Torgie Tvetan Ole
632 159 1706 21.7.06 Jacob Skolj Abraham
633 159 1706 9.9.06 Ole Hvidsten Gunnil
634 159 1706 9.10.05 Peder Hasos Anne
635 160 1707 5.2.07 Nils Tvetan Hans
636 160 1707 26.3.07 Christopher Trefland Marj
637 160 1707 20.5.07 Ole Lefsrød Ole
638 160 1707 6. Trinit Peder And.ss. Fra Borre? Anders En fattig mand nafnlig Peder And.ss. og med sin hustrue Kirsti Xstoph.d. er af prosten Hr. fra? Anders paa Borre ?atifi??? for al? xstelighed, som e??? deris fattigdom, deris barn blef døbt ved Anb. kirche d. 6. Trinit. ?? kaldet Anders
639 160 1707 20.9.07 Anders Hasos Jacob
640 160 1707 Peder Hvistens døefødde barn
641 160 1707 1.11.07 Taral Skolj Eli
642 160 1707 Jacob S??is døfød
643 160 1708 5.2.08 Ole Liverød Abraham
644 160 1708 18.3.08 Halvor Olsen Gallis eie? Ole Halvor Olsen paa Gallis eie?
645 160 1708 5.4.08 Niels Breche Even
646 160 1708 27.5.08 Anners Hvidsten Anne
647 160 1708 7.9.08 Oluf Pstbyn Barbro
648 160 1708 18.10.08 Peder Hasos Jens
649 160 1709 6.1.09 Oluf Suarzrød Brynil
650 160 1709 24.1.09 Iver Sletholt Karj
651 160 1709 16.2.09 Peder Hvidsten Pernille
652 160 1709 27.6.09 Nils Tvetan Christen
653 160 1709 17.8.09 Jacob Skorge Else
654 160 1710 28.2.10 Ole Leffsrød Jon
655 160 1710 25.3.10 Anders Hasos Abraham
656 160 1710 7.7.10 Ole Svarzrød Sven
657 160 1710 12.7.10 Ole Hvidsten Birte
658 160 1710 25.9.10 Jngval Gallis Hans
659 160 1710 27.11.10 Halvor Olsøn Christen
660 160 1710 15.?.2010 Anders Hvidsteen? Michel
661 161 1711 15.1.11 Anders Hvidsten Michel
662 161 1711 16.2.11 Nils Breche Ole
663 161 1711 8.4.11 Ole Laxrød Marj
664 161 1711 6.5.11 Christen Hotvet Maij?
665 161 1711 17.7.11 Simen Lystrø Erich
666 161 1711 23.7.11 Peder Hasos Karj
667 161 1711 ?.8.11 Ole Pstbyen Karj
668 161 1711 20.11.11 Nils Tvetan Hallvord
669 161 1711 9.11.11 Hans Burval Ole
670 161 1711 27.11.11 Iver Skorge Else
671 161 1712 13.5.12 Jver Sletholt Anners
672 161 1712 7.6.12 Sørn Trolsos Elj
673 161 1712 11.10.12 Ole Suarzrød Marj
674 161 1712 7.12.12 Halvor Rismyr Anders
675 161 1713 27.1.12 Thore Gallis Anders
676 161 1713 15.1.12 Nils Skredder Jngebor
677 161 1713 1.3.13 Arne Gallis Helge
678 161 1713 3.3.1713 Ole Pstbyen Barbro
679 161 1713 21.3.13 Simen Lysterød Sibille
680 161 1713 29.4.13 Peder Jørgensøn Mette
681 161 1713 26.6/7?.13 Jens Helgesen Anders
682 161 1713 22.7.13 Christen Holand Anne
683 161 1713 8.10.13 Sørn Trolsos Pernille
684 161 1713 30.12.13 Ole Hvidsten Karj
685 162 1714 10.1.14 Peder Skorge Helge
686 162 1714 12.3.14 Oluf Lefserød Ole
687 162 1714 2.3.14 Anders Hvidsten Peder
688 162 1714 6.6.14 Halvor Hvidsten eje Ole Halvor paa Hvidsten eje
689 162 1714 13.6.14 Lars Larsøn Bræche Halvor
690 162 1714 23.8.14 Nils Bræche Ole
691 162 1714 23.6.14 Christen Holand Anne
692 162 1714 20.11.14 Nils Tvetan Sivert
693 162 1714 23.12.14 Hans Hansøn Trolsaas eje S. Karj
694 162 1715 23.1.15 Ole Hansøn Gallis Hans (Påført svakt: 1 blad væk?)
695 162 1715 Peder Jørgensen Jnger
696 162 1715 Lars Pederss. Liystrød Erich .. nu tilholdende paa S. Trolsaas, hans Tvillingbørn fødde d. 4 Martij (Faddere fordelt skjønnsmessig)
697 162 1715 Lars Pederss. Liystrød Karj .. nu tilholdende paa S. Trolsaas, hans Tvillingbørn fødde d. 4 Martij (Faddere fordelt skjønnsmessig)
698 162 1715 10.3.15 Ole Præstby Margrette
699 162 1715 Hvisten Jnger En fattig mands barn - Jnger paa Hvisten
700 162 1715 15.3/5?.15 Tæves Jansen Marj
701 162 1715 Søren TroldsAaas Pernille d. 1 ??????
702 162 1715 Thore Gallis
703 163 1715 16.3.15 Hans Hansen Burval Marj
704 163 1715 22.?.15 Peder Hafsaas Anne
705 163 1715 15.4.15 Ole Svartzrød Michel
706 163 1715 Peder Torriestad Beerte?
707 163 1715 Ole Gunnersen Houhem?-eije Anders NB uæcgte
708 163 1715 23.8.15 Hans Hansen Christian?? Jens Hans Hansen udj Christian??
709 163 1715 29.8.15 Lars Breche Halvor
710 151 1717 1.3.17 Ole Hvidsten Marj
711 151 1717 13.3.17 Anders Hvidsten Anne
712 151 1717 13.3.15 Lars Gallis Marj
713 151 1717 14.3.15 Tæves Jellestad Jan Tvillinger (faddere medtatt på begge)
714 151 1717 14.3.15 Tæves Jellestad Karj Tvillinger (faddere medtatt på begge)
715 151 1717 10.6.15 Ole Præstbye Helwig Tvilling
716 151 1717 10.6.15 Ole Præstbye Margrette Tvilling
717 151 1717 19.8.15 Ole Leffsrød Jens
718 151 1717 18.10.15 Niels Tvetan Torrier
719 151 1717 Daniel Biørnedall
720 152 1717 12.12.15 Hans Olesen Jnger Et uægte barn
721 152 1718 9.1.18 Hindrich Leversøn Lars
722 152 1718 23.3.18 Ole Holand Niels
723 152 1718 22.3.18 Lars Gallis Anne
724 152 1718 16.4.18 Tafves Jellestad Kjrstj
725 152 1718 24.4.18 Peder Lysterø Helviig
726 152 1718 7.5.18 Ole Hvidsten Sybille
727 152 1718 13.7.18 Tosten Breche Michel
728 152 1719 18.1.19 Jngvold Biørnedal Marj
729 152 1719 1.2.19 Hindrich Leversøn Barbara Tvillinger (fadd. fordelt 2 og 1)
730 152 1719 1.2.19 Hindrich Leversøn Marj Tvillinger (fadd. fordelt 2 og 1)
731 152 1719 1.5.19 Søren Troldsaas Niels
732 152 1719 8.7.19 Lars Gallis Jesper
733 152 1719 13.9.19 Ole Svartzrød Michel
734 152 1719 3.10.19 Hans Brecke Hellige
735 152 1720 24.1.20 Andor Troldsaas Lene
736 152 1720 27.2.20 Daniel Biørnedal Simen
737 152 1720 21.8.20 Hans Buurbahl Kjrstj
738 153 1720 15.9.20 Ole Hoeland Anners
739 153 1720 2.10.20 Jørgen Slettholt Anne
740 153 1720 4.10.20 Lars Gallis Karj
741 153 1720 22.12.20 Tosten Brecke Gunnild
742 153 1721 1.1.21 Hindrich Leversen Marthe
743 153 1721 13.1.21 Lars Skolj Erich
744 153 1721 5.2.21 Taves Giellestad Jan
745 153 1721 9.7.21 Andor Troldsaas Live
746 153 1721 2.7.21 Daniel Biørnedall Anne
747 153 1721 16.7.21 Ole Svarsrød Jngeborg
748 153 1721 19.7.21 Ole Hvidsteen Frantz
749 153 1721 28.7.21 Christen Skuggen Hans
750 153 1721 29.7.21 Maria En fattig mands barn
751 153 1721 Ole Præstbyen Jørgen
752 154 1722 Halvor Hoetved (Dette må være feilførte døde)
753 154 1722 Ole Torpis barn (Dette må være feilførte døde)
754 154 1722 Per Odnes b. (Dette må være feilførte døde)
755 154 1722 Christen Hontveds b. (Dette må være feilførte døde)
756 154 1722 En g. a. paa Hoetved (Dette må være feilførte døde)
757 154 1722 16.3.1722 Peer Lyterø Jnger
758 154 1722 4.6.22 Tosten Treffland Anne Jt uægte barn (Faddere: Jngebret Treffl. och h. Quinde)
759 154 1722 14.9.22 Tosten Brecke Peer
760 154 1722 18.9.22 Jngvold Biørndall
761 154 1722 9.11.22 Thore Gallis Margrette
762 154 1722 Hindrich Leversøn Ole
763 154 1722 27.1.22 Anders Larsøn Gallis østre Maria Jt uægte barn paa østre Gallis fra Anders Larsøn Cap. under von? Gestens? Compagnie. Mod: Else Jonsd. Loug? fra Larwigen
764 154 1723 1.5.23 Christen Gallis Marthe
765 154 1723 8.6.23 Anders Treffland Gunnild
766 154 1723 2.10.23 Lars Gallis Anne
767 155 1723 25.10.23 Ole Svartzrød Lars
768 155 1723 5.12.23 Hans Hansen Jens
769 155 1724 21.1.24 Hans Gallis Guttorm
770 155 1724 21.4.24 Tæves Gallis Pouel
771 155 1724 11.5.24 Hans Skorrie Christoffer
772 155 1724 18.7.24 Anders Torgiersen Jngeborig En fattig mands barn
773 155 1724 19.11.24 Peder Huuss?? paa Holand Arne
774 155 1724 26.11.24 Lars Qverne? Chresten
775 155 1724 2.12.24 Peer Lysterøe Barbera
776 155 1724 4.12.24 Jan Hansen Hindrich paa Fjære?-eije
777 155 1724 5.12.24 Christen? Gallis Hans
778 156 1725 24.3.25 Jørgen Sletholt Jacob Tvilling
779 156 1725 24.3.25 Jørgen Sletholt Karen Tvilling
780 156 1725 23.3.25 Tosten Brecke Sigrj
781 156 1725 28.2.25 Brünnild Lysterø Hellwig
782 156 1725 6.4.25 Daniel Biørnedall Jens
783 156 1725 11.4.25 Mallene Jensd. Hvidsten Ole It uægte barn fra Hvidsten
784 156 1725 22.8.25 Tosten Torbiørnsen Torbiøn
785 156 1725 31.8.25 Tævis Giellestad Borrild
786 156 1725 7.9.25 Hindrich Gierrestad Maria
787 156 1725 27.10.25 Anders Treffland Marthe
788 156 1725 11.11.25 Thue Gallis Marine Svensche paa Gallis
789 156 1725 11.11.25 Brecke Maren Huusmand? paa Brecke
790 156 1726 9.7.26 Lars Qverne? Karen
791 156 1726 11.9.26 Hindrich Gierrestad Jffuer
792 157 1726 4.10.26 Jørgen Biøndall Marthe
793 157 1726 12.12.26 Isach Slettholt Karen
794 157 1726 30.12.26 Jfuer Lebsrød Peer
795 157 1727 30.1.27 Christen Gallis Ole
796 157 1727 5.2.27 Tosten Brecke Karen
797 157 1727 13.3.27 Hans Burvold Aase
798 157 1727 16.3.27 Tosten Torbiønsen Rønnou
799 157 1727 10.6.27 Jan Jansen Fiæreeije Arve
800 157 1727 14.10.27 Peder Lysterøe Hans
801 157 1727 25.12.27 Erek? Larsøn Søren
802 157 1728 |25.1.2028 Truls? Stj Truls Stj Gu?? Gunild d. 25 Jan?
803 157 1728 4.1.28 Daniel Biørnedall Anne
804 157 1728 7.5.28 Brunnild Hvidsten Anne
805 158 1728 8.6.28 Hans Holand Maren
806 158 1728 11.7.28 Albret Hafsaas Anne
807 158 1728 1.9.28 Anders Treffland Hans
808 158 1729 20.1.29 Tosten Biørndall eije Ole
809 158 1729 19.2.29 Ifuer Lebsrød Helwig
810 158 1729 14.3.29 Iffver Birøndall Michel
811 158 1729 13.4.29 Jan Jansen Fiæreeije Christoffer
812 158 1729 24.9.29 Alph Hvidsteen Thore
813 158 1729 2.11.29 Lars Gallis Aamund
814 158 1730 5.1.30 Truels Stj Thor
815 158 1730 ?.4.30 Christen Hafsaas Halvor
816 158 1730 8.4.30 Anders Treffland Beerte
817 159 1730 23.4.30 Erich Tvetan eije Peer Huus.m. paa Tvetans eije
818 159 1730 Gaasholdt Margretta Jt uægte barn fra Gaasholdt
819 159 1730 2.10.30 Albret Hafsaas Helwig
820 159 1731 6.2.31 Brunnild Hvidsten Parnelle
821 159 1731 8.2.31 Hans Christoffersen Christoffer Faddere: Isach Holter och hans hustru begge fra Arendall sogn
822 163 1731 13.3.31 Abraham Skolj Niels
823 163 1731 23.3.31 Randi Matthis daatter Maren Jt uegte barn
824 163 1731 Tosten Birøsen? Ole
825 163 1731 28.5.31 Jørgen Berge Michel
826 163 1731 26.6.31 Hans Hansen Jacob
827 163 1731 2.8.31 Alph Hvidsten Ifer
828 163 1731 26.8.31 Christen Gallis Hans
829 164 1731 19.9.31 Lars Gierlyf? Maren
830 164 1731 20.9.31 Hindrich Gierrestad Anders
831 164 1731 15.10.31 Abraham Jafsaas Anders
832 164 1731 27.11.31 Tosten Breche Michel
833 164 1731 1.12.31 Hans Skorrj Knud
834 164 1732 23.1.32 Isach Slettholt Maren
835 164 1732 2.2.32 Christen Hafsaas Kirsti?
836 164 1732 11.2.32 Anders Skomager Rijsmijr Ole??
837 164 1732 18.2.32 Simen Ole
838 164 1732 13.3.32 Abraham Skolj Niels
839 165 1732 3.5.32 Erich Heije Halvor
840 165 1732 10.6.32 Jørgen Berge Karen
841 165 1732 31.8.32 Anders Treffland? Else
842 165 1732 16.9.32 Christen Olesen Skolj Eije Sijbylle Jacobsdatter
843 165 1732 22.9.32 Christoffer Kiæraas Christen
844 165 1732 7.10.32 Hindrich Gierrestad Maren
845 165 1732 9.10.32 Ifer Biørnedall Hellige
846 165 1732 11.11.32 Peder Lystrøe Jffer
847 165 1733 10.1.33 Truels Stj Anne og Marthe Pedersd.?
848 165 1733 26.1.33 Jon Riismyr Halvor og Anne Rismyr, tvillinger
849 165 1733 26.1.33 Jon Riismyr Randj og Anne Rismyr, tvillinger, NB: Randj blev hiemmedøbt og strax død, introduceret d. 16?
850 166 1733 25.4.33 Matthis Hønsevold Lars
851 166 1733 2.9.33 Albret Holand Karen Signe Helligisd.
852 166 1733 28.9.33 Christen Gallis og Anne Amundsd. Signe
853 166 1733 30.11.33 Isach Slettholt Anne og Anne Andersdatter
854 166 1733 Lars Olesen Hafsaas østre Marthe Be?? Tostensdaatter
855 167 1734 4.1.34 Brünnild Hvidst. Anders Emerense? Andersd. (siste overstrøket)
856 167 1734 10.1.34 Simen Gallis Anders og Parnelle Thorsd., introducered Dom. Septuagesim
857 167 1734 5.3.34 Arne Brecke Hans og Anne Pedersdaatter
858 167 1734 10.3.34 Iver Levsrød Maren og Anne Hansdatter
859 167 1734 31.3.34 Hans Scorge Mathias og Gunnil Søvrensdaatter
860 167 1734 19.4.34 Søren Ulla? Gunnild og Kirsten Daniels daatter
861 168 1734 11.5.34 Magnus Reersen Brecke Eije Else og Annichen Olesd.
862 168 1734 22.7.34 Michel Hvidsten Anders og Anne Davidsd.
863 168 1734 23.8.34 Alph Hvidsten Randj og Else Jacobsd.
864 168 1734 7.10.34 Daniel Biørnedall Beerte og Maren Augrimsd.
865 168 1734 6.10.34 Jon Rismyr Randj og Anne Pedersdaatter
866 168 1734 22.10.34 Hendrich Olsen Catarine og Annichen Pedersdaatter
867 169 1734 27.10.34 Chresten Olsen Hendrich og Jehane Hendrichsd.
868 169 1734 10.12.34 Peder Hansen Anders og Gunnild Sørensd.
869 169 1734 14.12.34 Hans Svensen Beerte og Aase Andersd.
870 169 1735 22.1.35 Tosten Brecke Matthis og Marte Brecke
871 169 1735 21.1.35 Abraham Solj ? og ???? Nielsd.?
872 169 1735 29.1.35 Jver Jversøn Biørnedall Hindrich og Maren Biørndall
873 169 1735 2.5.35 Søren Snappen Pernelle Jngeborig ?uersd.
874 170 1735 31.6.2035 Simen Gallis Karen og Pernelle Thoresdaatter
875 170 1735 28.9.35 Reijer Larsøn Anne og Margretta Pedersd.
876 170 1735 18.10.35 Reer Lysterøe Gunnild og Gunnild Lysterøe, tvillinger, (faddere delt på to)
877 170 1735 18.10.35 Reer Lysterøe Gunnild og Gunnild Lysterøe, tvillinger, (faddere delt på to)
878 170 1735 1.11.35 Truels Stj Hellige og Anne Olesdaatter
879 170 1735 22.12.35 Søren Brynildsen Lystrøe Erich
880 171 1736 7.2.36 Jøren Berrig Jacob Maren Helligsd.
881 171 1736 12.2.36 Hans Svensen Trevlands ejet Andreas og Aase Andersdaatter
882 171 1736 12.3.36 Michel Hvidsten Jnger og Anne Hvidsten
883 172 1736 13.4.36 Ellef Treffland Hans og Beerte Treffland
884 172 1736 Christen Østensen? Anne og Magrete Andersdaatt., fød d. 28 May
885 172 1736 Sivert Pedersen Anne og Live Christensdaatt., fød d. 29 Maj
886 172 1736 30.6.36 Hindrich Treffland Lars Parnelle Treffland
887 172 1736 19.9.36 Alph Hvidsten Abraham
888 173 1736 7.10.36 Lars Slettholt Signe og Dorthe Rasmusd.?
889 173 1736 10.11.36 Simen Gallis Anders og Parnelle Gallis
890 173 1737 7.2.37 Albret Holand Sybylle Signe Arvesd.
891 173 1737 18.2.37 Christen Gallis Mathias og Gunild Hansdaatter
892 173 1737 7.3.37 Jfer Lebsrød Hans og Anne Hansdaatter
893 173 1737 15.6.37 Syfver? Pedersen Chresten og Live Gie???
894 173 1737 15.6.37 Are Brecke Torrier og Anne Margretta
895 173 1737 28.6.37 Abraham Skolj Anne og Boril Nielsdaatter
896 174 1737 3.8.37 Lars Olsen Ole og Beerte? Tøstelsd.?
897 174 1737 16.8.37 Jørgen Berge Anne? Maren Helligisdaatter
898 174 1737 18.8.37 Hindrich Gierrestad Jngeborig og Karen Gierrestad
899 174 1737 19.9.37 Jfer Biørndall Torrier og ??aren Biørnedall
900 174 1737 11.11.37 Tosten Breke Ole og N. N.
901 174 1737 13.11.37 Rejer Larsen Hagnes eje, paa Gurie
902 174 1737 1??? Advent Kidel? Hvidsten Marie og Anne Hvidsteen, Dom 1?? Advent. døbt ????
903 175 1738 21.1.38 Søren Brønildsen Berje eje, paa Anne og Anne Magrette
904 175 1738 Helge Lystrøe Abraham og Barbra Christophersd., døbt ??????dag
905 175 1738 3.2.38 Brønild Widsten Michel og Emerense Widsten