Andebu kirkebok 1623-1738, Døde
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Lnr. Side År Dato Alder Fornavn Farsnavn Sted/bet. Navn død Relasjon Merkn.
1 97 1623 Guldbrand Stulin
2 97 1623 Liue? Ryelsrøds Barn Fatig
3 97 1623 Anne Tieraass
4 97 1623 Marie Sæland??
5 97 1623 Helie Hallistued
6 97 1623 Rasmus Hofftuedz Pige
7 97 1623 Christenn Houenn nørste?
8 97 1623 Marthe Ryelsrød
9 97 1623 Karinn Hofftueds Barn
10 97 1623 Anne Kleppann
11 97 1623 Oluff Steens? Sønn
12 97 1623 Anders Germundrøds Sønn
13 97 1623 Giur? Røds Sønn
14 97 1623 Hans Waalis Barn
15 97 1623 Trund Vinnildrød
16 97 1623 Giur? Rød
17 97 1623 Jens Pedersønn Min værbrod??
18 97 1623 Søffrenn Ha???? Gammel Søffren Ha???
19 97 1624 Trund? Gulleliss Barn
20 97 1624 ? Een? almisse quinde paa ?aa???
21 97 1624 Truelss? Døulinss Barn
22 97 1624 Hans Hallistued Dreng Een? dreng hos Hans Hallistued
23 97 1624 ???e Valis Barn
24 97 1624 Hans Hallistued
25 97 1624 ?elie? Stolerød
26 97 1624 Oluff Hofftued? Barn ???e Oluff Hofftued? Barn
27 97 1624 Liue ????rød
28 97 1624 ? Germundrøds? Barn
29 98 1624 ??lduor Holtt
30 98 1624 ??rtz Gran
31 98 1624 Ryelsrød ??? barn paa Ryelsrød
32 98 1624 ???? Gosserøds Barn
33 98 1624 Flotten Een? almisse Mand paa Flotten
34 98 1624 Søffren? Ku??ens Barn
35 98 1624 Jacob? Tieraasis Barn
36 98 1624 Peder? Slectingdalss Barn
37 98 1625 Torger? Haler?
38 98 1625 ??ne Hallistueds Barn
39 98 1625 ??ne Hallistuedz Barn ??ne Hallistuedz andre barn
40 98 1625 ??se Trolddal
41 98 1625 ??ner Gallisis Daatter
42 98 1625 ??uer? Flottens Daatter
43 98 1625 ??unnild Hofftuedz Barn
44 98 1625 ??ns Sundebreckis Moder
45 98 1625 ?? Flottens Andre datter
46 98 1625 Christenn Stoleruds Barn
47 98 1625 ?luff Holands? Barn
48 98 1625 ??land Flottens Barn
49 98 1626 ?oen Sælands Barn v-æcte
50 98 1626 Matthis? Vtulldrøds? Barn
51 98 1626 ?luff Taranrøds Barn
52 98 1626 ?ørenn? Hofftued
53 98 1626 ??ne Hofftueds Daatter
54 98 1626 ?ynneff? Gran
55 98 1626 Truelss? Døulins Barn
56 98 1627 Søbiøren Torpis Barn
57 98 1627 Erland Flottens Barn
58 98 1627 Klaus Røds Barn
59 98 1627 Reyer Slettingdals Værmoder
60 98 1627 Jens Skomagers Sønn Første sønn
61 98 1627 Jens Skomagers Sønn Andre sønn
62 98 1627 Oluff Sælands Barn
63 98 1627 ? ?
64 98 1627 Dorrethe Gosserød
65 98 1628 Oluff Sælands Sønn
66 98 1628 Oluff Sælands Daatter
67 98 1628 Liue Sæland
68 98 1628 Søbiøren Torpis Barn
69 98 1628 Synned Hofftued
70 98 1628 Hans Vinnilrøds Barn
71 98 1628 Ørienn? Suiindall
72 98 1628 Peder Slettingdals Barn
73 98 1628 Jørgen Laterøds? Sønn
74 98 1628 Jørgen Laterøds? Daatter
75 98 1628 Joen Braulds Barn
76 98 1629 26.4.29 Oluff Hotueds Barn
77 98 1629 Peder? Annebo ??? Peder? her paa Annebi ???
78 98 1629 Hans Kleppans Barn
79 98 1629 ??ens? Vinnilrøds Barn
80 98 1629 ?oen Møelands Barn
81 98 1629 Joen? Braualds Sønn
82 98 1629 Søffren Biørøds Barn
83 98 1629 ?ans Suedebrechis Barn
84 99 1630 Truels Døulins Barn
85 99 1630 Helie Backe
86 99 1630 Niels Sommesta
87 99 1630 Sønn Min egen lille søn, dødfød
88 99 1630 Barn Jtt almisse Baren
89 99 1630 Anne Oluffsdaatter Min hustru, Anne Oluffsdaatter, som døde den 23 Martij
90 99 1630 Gieriel? Germundrød
91 99 1630 Helje? ? ???
92 99 1630 Anders Birckelouff?
93 99 1630 Søffrenn Kuckens? Daatter ??? (uekte??)
94 99 1631 Søffrenn Kuckens? Barn
95 99 1631 Søffrenn Barn Søffrens mindste barn
96 99 1631 Jngier Kuckenn
97 99 1631 Søffrenn Kuckens Sønn
98 99 1631 Søffrenn Kuckens Barn
99 99 1631 Christen Quernestuens Sønn
100 99 1631 Gunnild Langebrech
101 99 1632 Anfind Møelans Sønn
102 99 1632 Tarald Gullelj
103 99 1632 Bu?? Een gammel quinde paa Bu??
104 99 1632 Jens Veggers Barn
105 99 1632 Torger? Houbergs Moder
106 99 1632 Christen Stolrøds Søster
107 99 1633 Oluff Sommestads Barn Oluff Sommestads ???? Børn
108 99 1633 Christenn Torpis Barn
109 99 1633 Karinn Ryelsrød
110 99 1633 Jon Brauals Sønn
111 99 1633 Oluff Siælandss Barn
112 99 1633 Liue Møelands Søster
113 99 1633 Hans Quernestuens Barn
114 99 1633 Jørgenn Sønn Min sønn Jørgenn, den 28 Julij 6 formiddag
115 99 1633 Laurtz Aasenn
116 99 1633 Pouel Gaaserøds Barn
117 99 1633 Erland Flotten
118 99 1633 Hans Walis Sønn
119 99 1633 Oluff Houtueds Barn E.? Oluff Houtueds barnn
120 99 1633 Marinn Rød
121 99 1633 Jonn Aasens Pige
122 99 1633 Jngerj Buuer
123 99 1634 Ol. Taranrødz Kirstinn D. Kirstinn, Ol. Taranrødz d.
124 99 1634 Karinn Langebrechis Barn
125 99 1634 Anne Grann Gammel Anne Gran
126 99 1634 Jngeborre Brekkiss Datter
127 99 1634 Søbiørn Leerskalds Sønnebarn
128 99 1634 Oluff Langebrechis Barn
129 99 1634 Guttorm Langebrech
130 99 1634 Even Torpis Barn
131 100 1635 Karinn Døulinn
132 100 1635 Tuor? Flotten
133 100 1635 Truels Døulinn
134 100 1635 Gunner Buuers Barn
135 100 1635 Arne Breckis Datter
136 100 1635 Laurtz Hofftuedz Sønn
137 100 1636 Oluff Hofftueds Barn Stor Oluff Hofftueds barn
138 100 1636 Hans Vinnildrøds Barn
139 100 1636 Hans Hallistueds Barn
140 100 1636 Oluff Hofftueds Barn ?. (L.?) Oluff Hofftueds barn
141 100 1636 Hans Døulins Barn
142 100 1636 Tieraass ?? dreng paa Rieraass
143 100 1637 Sk???? Een vanvittig dreng paa Sk???
144 100 1637 Anders Skoutueds Barn
145 100 1637 Evinn Torpis Barn
146 100 1637 Oluff Langebreckis Barn
147 100 1638 Matz Holtt
148 100 1638 Citzel Kuckenn? Gammel Citzel Kuckenn?
149 100 1638 Oluff Medholt?
150 100 1638 Jngeborre Brecke
151 100 1638 Knud Døulins Barn
152 100 1638 Oluff Taranrød
153 100 1638 Reyer Gullis Barn
154 100 1638 Slettingdals Barn Slettingdals Tøsens barn
155 100 1638 Jngelbret Slettingdals Barn
156 100 1638 Aase Hoffuens ?
157 100 1638 Christenn Houtueds Barn
158 100 1638 Skind?ren? En gammel qde hos Skin?ren?
159 100 1638 Enn Alissequinde
160 100 1638 Christen Hodtueds? Quinde
161 100 1639 Knud Døulins Barn
162 100 1639 Søffrenn? Torp Gammel Søffrenn? Torp
163 100 1639 Søffrenn Gaaserød
164 100 1639 Hans Holtis Barn
165 100 1639 Kieell Klocker
166 100 1639 Gunnild Gaaserøds Barn
167 100 1639 Hans Quernestuens Datter
168 100 1639 Søbiørn Leerskalds Sønn
169 100 1639 Laurtz Odnis Sønn v-ecte
170 100 1639 Knud Døulins Barn
171 100 1639 Osmund Houtued
172 100 1639 Oluff Skredder Oliff Skredder, occisus
173 100 1640 Laurtz Muelands Barn
174 100 1640 Birrethe Hallistued
175 100 1640 Johann Buuer
176 100 1640 Erich Gusslands Barn
177 100 1640 Gunner Buuers Datter
178 100 1640 Enn Almissedreng
179 100 1640 Anne Hoffuenn
180 100 1640 Oluff Sommerstad Barn
181 100 1640 Knud Døulins Barn
182 100 1640 Jens Stulins Barn v-ectebarn
183 100 1640 Anne Steens Barn
184 100 1640 Birrethe Houtued
185 100 1640 Liue Torp
186 101 1640 Jonn? Sælands Euen? Sønn
187 101 1640 Jngelbret Slettingdals Kvinne
188 101 1641 Søbiørnn Kuckens Barn
189 101 1641 Anderss Germundsrøds Kvinne
190 101 1641 Laurtz Muelands Pross Barn Min egen lille sønn Pross, som døde den 4 Feb.Anni 41 mellem 2 och 3 ?
191 101 1641 Laurtz Muelands Kvinne
192 101 1641 Gunner Troldal
193 101 1641 Taran Barn Tarans? barn, som paa Hafsaass bleff lofttet?
194 101 1641 Karin Tieraass Gammel Karin paa Tieraass
195 101 1641 Guru ??tenn?
196 101 1641 Laurtz Muelands Barn
197 101 1641 Niels Houtueds Pike Niels Houtueds pige
198 101 1641 Birrethe Langebrech
199 101 1641 Anne Steens Datter
200 101 1641 Suend Flottens Barn
201 101 1641 Jonn Aasenn
202 101 1641 Oluff Sælands Barn
203 101 1642 Torger Houbergs Søster
204 101 1642 Laurtz Hoffuenn
205 101 1642 Hoffuen Quernestue Barn Jt barn i Hoffuen Quernestue
206 101 1642 Anders Grans Barn
207 101 1642 Karin (Marin?) Clausdaatter Biøndal
208 101 1642 Michel Dals Barn ? Michel Dals to børn som døde paa Tieraass
209 101 1642 Michel Dals Barn ? Michel Dals to børn som døde paa Tieraass
210 101 1642 Oluff Backe Oluff Backe, en fant??
211 101 1642 Oluff Langebreckus Barn
212 101 1642 Peder Muelands Barn
213 101 1643 Oluff Gussland
214 101 1643 Christen Skarrtzholtis Barn
215 101 1643 Laurtz Holtiss Barn
216 101 1643 Christen Møelands Barn
217 101 1643 Jt Almissebarn
218 101 1643 Hans Elousrød
219 101 1643 Jens Veggers Barn
220 101 1643 Siri Aasenn
221 101 1643 Peder N. Barn Tho børn fra Peder N. udj Niels Houtueds Stue
222 101 1643 Peder N. Barn Tho børn fra Peder N. udj Niels Houtueds Stue
223 101 1643 Chr. Skindkremmers Barn
224 101 1643 Randj Døulin
225 101 1644 Marie Gussland
226 101 1644 Euin Torpis Barn
227 101 1644 Knud Hoffuerus? Moder
228 101 1644 Marie Graudall
229 101 1644 Jacob Tieraass
230 102 1644 Niels Klockers Barn
231 102 1644 Liue Møcklegaard
232 102 1644 Jacob Mueland
233 102 1644 Oluff Sommestads Barn
234 102 1644 Suend Flottens Kvinne
235 102 1644 Rasmus Døulinn
236 102 1645 Haagen Ambiønrød
237 102 1645 Hans Hallistueds Barn
238 102 1645 Christen Tørdisløs Barn
239 102 1645 Elou? Houen Elou? Houen, en dreng
240 102 1645 Gunnild Gaaserød
241 102 1645 Søffren Hallistueds Barn
242 102 1645 Oluff Sommestads Barn
243 102 1645 Laurtz Haanedals Barn
244 102 1645 Marinn Haanedal
245 102 1645 Oluff Pisserøds Barn
246 102 1646 Laurtz Germundr. Barn
247 102 1646 Anne Bahusis Barn
248 102 1646 Anne Graudal
249 102 1646 Oluff Bahusis Barn
250 102 1646 Marin Kollekind
251 102 1646 Arnis Hallistued Barn Arnis barn i Hallistued
252 102 1646 Christen Germundrø
253 102 1646 Siri? Buuerøds Datter
254 102 1646 Suend? Flottens Barn
255 102 1646 Laurtz Tieraasis Barn
256 102 1646 Christopher Strand
257 102 1646 Søbiørn Kuckens Barn
258 102 1646 Niels Houtueds Dreng
259 102 1646 Aase Døulin Aase Døulin, hansis? qnde.
260 102 1646 Hans Vinnildrøds Barn
261 102 1646 Marin Moland Gammel Marin Moland
262 102 1646 Halduor Berg
263 102 1647 Hans Quernestuen
264 102 1647 Anne Hallistued
265 102 1647 Heli Holt
266 102 1647 Anders Flottens Sønn Anders Flottens lille søn.
267 102 1647 Jørann Stulinn
268 102 1647 Christoph Graudals Barn
269 102 1647 Oluff Langebrech
270 102 1647 Barn ?nappe? sønens?? barn
271 102 1647 Pouels Strandz Barn
272 103 1648 Barbra Vegger ???? barnefød ??? ????
273 103 1648 Laurtz Houtued
274 103 1648 Karinn Aasenn
275 103 1648 Evin Gullelis Barn
276 103 1648 Christopher Graudals Barn
277 103 1648 Juer Eloufsrøds Sønn
278 103 1648 Ole Slettholtis? Barn
279 103 1649 Jens Gussland
280 103 1649 Gunner? Skreder
281 103 1649 Houberg Datter Houberg Tøsens barn
282 103 1649 Anne Bahusis Datter
283 103 1649 Marinn Suedebrech
284 103 1649 Søbiørnn Leerskald
285 103 1649 Oluff Germundr. Barn
286 103 1649 Auds? Hansøn Gaaserød Barn Auds? Hansøns barn paa Gaaserød
287 103 1649 Anders Flottens Barn
288 103 1649 Kirstin Quernestuens Moder
289 103 1649 Aase J. Skrøds Min egen kierre hustru, Aase J. Skrøds, den 13 Julij, ved 9 slet effter middag
290 103 1649 Erich Asim
291 103 1649 Pouel Strands Barn
292 103 1649 Tolleu Skeggerøds Barn
293 103 1650 Laurtz Tieraasis Barn
294 103 1650 Jacob Bi???ds Barn
295 103 1650 Thorre Hoffuens Barn
296 103 1650 Peder Skaadems? Barn
297 103 1650 Erich Ryelsrøds Barn
298 103 1650 Suedebrech? En gammel quinde paa Suudebrech?
299 103 1650 Christen Møelands Barn
300 103 1650 Ryelsr. Barn Jt almissebarn paa Ryelsr.
301 103 1650 Reyer Svindal?
302 103 1650 Niels Waalis Barn
303 103 1650 Jngvald Sælands Datter
304 103 1651 Jens Sønn Her. Jensis lille søn
305 103 1651 Steen? Germundrød
306 103 1651 Hans Hallistueds Barn
307 103 1651 Marinn Sommestad
308 103 1651 Ole Germundrødz Barn
309 103 1651 Knud Hallistued
310 103 1651 Anders Grann
311 103 1651 Marthe Backe
312 103 1651 Evin Trydte?
313 103 1651 Niels Waalis Barn
314 103 1651 Laurtz? Backis Barn
315 103 1651 Anders Flottens Barn
316 104 1651 Thore Røds Barn
317 104 1651 Skiellol Haanedals Barn
318 104 1651 Ole Harimb
319 104 1651 Niels Klockers Sønn
320 104 1651 Niels Klockers Sønn Niels Klockers andre søn
321 104 1651 Joenn Brauald
322 104 1651 Christen Thiørdisløs Datter
323 104 1651 Christen Stolerøds Sønn
324 104 1651 Christen Solerøds Datter
325 104 1651 Christen Stolerøds Datter Christen Stolerød andre daatter
326 104 1651 Niels Klockers Datter
327 104 1651 Søbiørn Kuckenn
328 104 1651 Christen Braualds Barn
329 104 1651 Reyer Muølands Barn
330 104 1651 Hans Winnildrøds Barn
331 104 1651 Christen Stolerøds Datter Christen Stolerøds tredie datter
332 104 1651 Halduor Slettingdals Sønn
333 104 1651 Laurtzis Hanedal ???lou Sønn ???lou Hanedal, Laurtzis søn (Laurtzissøn?)
334 104 1651 Christen Houtueds Sønn
335 104 1651 Marinn Brauald
336 104 1651 Hans Døulins Barn
337 104 1651 Niels Houbergs Datter
338 104 1651 Hans Winnildrøds Barn To Hans Winnilrøds børn
339 104 1651 Hans Winnildrøds Barn To Hans Winnilrøds børn
340 104 1651 Anders Flottens Sønn
341 104 1651 Niels Klockers Kvinne
342 104 1651 Hans Vinnildr. Barn Hans Winnildr. tredie barn
343 104 1651 Christen Thørdisløs Barn
344 104 1651 Laurtz Tieraasis Barn
345 104 1651 Niels Houbergs Datter
346 104 1651 Hans Døulins Datter
347 104 1651 Jon Hoffuens Sønn
348 104 1651 Suend Flottens Sønn
349 104 1651 Hans Winnildrøds Sønn
350 104 1651 Søffren Møklegaard
351 104 1651 Marinn Døulinn
352 104 1651 Niels Houbergs Tienestpige
353 104 1651 Arne Adtmods Barn
354 104 1651 Ole Sommestads Kvinne
355 104 1651 Ole Kollekind
356 104 1651 Ole Mueøands Datter
357 104 1651 Arne Adtmods Barn Arne Adtmods andet barn
358 104 1651 Marthe Gusslands Datter
359 104 1651 Joen Hoffuens Datter
360 104 1651 Ole Pisserøds Moder
361 104 1651 Juer Eloussrøds Sønn
362 104 1651 S?uren Wegers?? Barn
363 104 1651 Christen Møelands Barn
364 104 1651 Hølie Hanssøn Fod?
365 104 1651 Jonn Møeland
366 104 1651 Ole Taranrø Barn To børn Ole Taranrø
367 104 1651 Ole Taranrø Barn To børn Ole Taranrø
368 105 1652 Reyer Gullelis Datter
369 105 1652 Ole Skartzholtis Datter
370 105 1652 Laurtz Germundrøds Barn
371 105 1652 Houtued Barn Houtued Tøsens barn
372 105 1652 Christen Thørdisløs
373 105 1652 Niels Houfftued
374 105 1652 Ødehout? En gammel pige pa Ødehout.?
375 105 1652 Anne Waale
376 105 1652 Oluff Houtued Lille Oluff Houtued
377 105 1652 En Almissequinde
378 105 1652 Henrich Askims Barn
379 105 1652 Henrich Askims Barn Henrich Askims andre barn
380 105 1652 Christen Houtueds Barn
381 105 1652 Christenn Grann
382 105 1652 Biørød Barn Biørød Tøsens barn
383 105 1652 Ejer? Jansis? Sønn Ejer? Jansis? lille sønn
384 105 1652 Suend Flottens Barn
385 105 1652 Niels Klockers Kvinne
386 105 1653 Laurtz Haanedals Barn
387 105 1653 Ole Sommestad
388 105 1653 Thore Røds Kvinne
389 105 1653 Døulin Enn gammel puge paa Døulin
390 105 1653 Christenn Møcklegaards Barn To børn Christenn Møcklegaards
391 105 1653 Christenn Møcklegaards Barn To børn Christenn Møcklegaards
392 105 1653 ? ?
393 105 1654 Thorer Houbergs Barn
394 105 1654 Marthe Brauald
395 105 1654 Thorer Hoffuenn
396 105 1654 Birthe Sommestad Birthe Sommestad, Och to smaa børnn med hende.
397 105 1654 Ole Pisserød
398 105 1654 Trolddal En pige paa Trolddal
399 105 1655 Jon Snappis Kvinne
400 105 1655 Johan Germundrød
401 105 1655 Anne Houtued
402 105 1655 Harimb Barn Jt barn paa Harimb
403 105 1655 Christen Stolerød
404 105 1655 Laurtz Backis Sønn
405 105 1655 Marin Holt Marin Holt, Lartis? qnde.
406 105 1655 Marthe Medholt Marthe Medholt, Arnis qnde.
407 105 1655 Marin Medholt
408 105 1655 Ole Taranrøds Datter
409 105 1655 Siffuer Leerskalds Barn
410 105 1655 Jngvald Siæland
411 105 1655 Gunnild Steenn
412 106 1656 Halduord Slettingdals Kvinne
413 106 1656 Anne Letan? Anne Letan?, gammel modewr
414 106 1656 ? Jensøn Schauboe NB: den 11 aprilis døde s. harffue? Jenssøn Schaubo sognepræst her til annebo pstegield ??? ??+ ved 6 slett efftermiddag
415 106 1656 Wulffs Barn ?ulffs barn strax eftter faderen, dødtt (hører siste til neste?)
416 106 1656 Anne Schautved Anne Schautveds døde in majo, dødt (eller hører siste til forrige?)
417 106 1656 Peder Gran Barn Peder Gran hans lille barn
418 106 1656 Hanedal En gammel pige paa Hanedal
419 106 1656 Jacob Slettingdals Værmoder
420 106 1656 Karen Byerød Gammel Karen Byerød
421 106 1656 Hellie Effuensdaatter Moland Hellie Effuensdaatter Oluff Molandz Moder
422 106 1656 Marin Gulbrandzdaatter
423 106 1657 Anne? Lauritzdaatter Anne? Lauridtzdaatter Thore Rødz quinde
424 106 1657 Jon Siæland Gammell Jon Siæland
425 106 1657 Hanedall En aff Ungerne? Schiello? Hanedall
426 106 1657 Ole? Taranrødz Barn Ole? Taranrøds barn døde naffnløs
427 106 1657 Haldvord Joens? En aff tvillinbørnene Haldvord Joens.?
428 106 1657 Hellie Molandz Hellie, Christen Molands qvinde
429 106 1657 Hans Haldstuordss. Bachuusstue? Hans Haldstuordss.? i Bachuusstue?
430 106 1657 Ole Laanes Barn
431 106 1657 Matthis Risemyers Maren Datter
432 106 1657 Hans Hallistued, østre
433 106 1657 Groe Sckartzholtt
434 106 1658 Hans Vaale
435 106 1658 Mallene Min egen lille daatter Mallene 
436 106 1658 Karen Oluffsdaatter Karin Olluffsdaatter som vaar Laurtz? lille Germudsrøds mod.
437 106 1658 Maren Askim Maren Askim døde d 18 febr.
438 106 1658 Peder Odnis Hilleboer Datter
439 106 1658 Thore Stulin
440 106 1658 Haldvor Slettingdals Peder Sønn
441 106 1658 Anders Schautved
442 106 1658 Elluff? Moland
443 106 1658 Hoffuell Trolldall
444 106 1658 Ole Nielslssøn Sieland, øffre
445 106 1658 Citzele Sundebreches Sønn Citzele Sundebreches lille søn
446 106 1658 Biørn Glohans? Biørn Glohans? Jacob Slettingsdals ver???
447 106 1658 Jon Gierichsøns? Maren Datter
448 106 1658 Thor Rødz Hans Sønn
449 106 1658 Søffren Harimb Gammel Søffren Harimb
450 106 1658 Suen Odne
451 106 1658 Jens Løsn Barn
452 106 1658 Laurtz Tieraases Barn
453 106 1658 Karen Døfflin
454 106 1658 Gunille Leerschall
455 106 1658 Christen Schartzholt
456 106 1658 Hellie Houtveds Datter
457 106 1658 Guri Aamod Guri Aamod ???
458 106 1658 Anders Flottens Datter Anders Flottens lille Daatter
459 107 1659 Laurtz Hanedall Laurtz Hanedal senior
460 107 1659 Marte Moland Koche Marte hos Reyer Moland
461 107 1659 Ole Schartzholtz Barn Dødfød
462 107 1659 Olluff Waale
463 107 1659 Olluff Steen
464 107 1659 Jon Hovans Anders Sønn
465 107 1659 Suen Flottens Thore Sønn
466 107 1659 Sønned Flotten
467 107 1659 Jon Hougens? Datter
468 107 1659 Marte Gran
469 107 1659 Jon Snap?
470 107 1660 Anne Hoffberg?
471 107 1660 Hans Holtes? Maren Datter
472 107 1660 Peder Houtveds Barn
473 107 1660 Hans Knudss. Hallistued Kvinne Hans Knudss. Hallistued hans qnde.
474 107 1660 Christen Møeland ?
475 107 1660 Peder Houtveds Kvinne
476 107 1660 Madtz Holtt
477 107 1660 Døfflin En pige hos Anders Døfflin
478 107 1660 Jens Waggers Kvinne
479 107 1660 Anders Hallistued, stor
480 107 1660 Maren Odne
481 107 1660 Thoer Røed ?
482 107 1661 Laurtz Pisserød
483 107 1661 Christen Askims Barn Christen Askims barn døød i sængen hos forældren d 10 febr.
484 107 1661 Møchlegaard En pige paa Møchlegaard
485 107 1661 Erich Taranrød Erich Taranrød døde i Viuestad sogn
486 107 1661 Gunbiør Ormsd. Barn Gunbiøer Ormsd. barn dødtfød
487 107 1661 Torger Houberg
488 107 1661 Olluff? Schartzholtis Jngvald Sønn
489 107 1661 Anders Kuckens Barn
490 107 1661 Christen Aamodtz Barn
491 107 1661 Helge Eloffsrød
492 107 1662 Søffren Houtueds Oluff Sønn
493 107 1662 Hans Døeflens? Karin? Datter
494 107 1662 Peder Schomager i Siælandstuen Barn Peder Schomager i Siælandstuen hans søn
495 107 1662 ?ø?je? Steen
496 107 1662 Oluff Houtued Far Oluff Houtued, Jacobss fader
497 107 1662 Marie Pisserød
498 107 1663 Borrild Gulleli
499 107 1663 Laurtz Tieraasis Datter
500 107 1663 Birte Holtis Barn
501 107 1663 Marin Suindal
502 107 1663 Eloff Aasens Barn Eloff Aasens barn dødføed
503 108 1663 Niells Bahuus
504 108 1663 Christen Møchlegaars Kvinne
505 108 1663 Christen Møchlegaars Barn
506 108 1663 Eloff Møelands Barn
507 108 1663 Suen Flottens Kvinne
508 108 1663 Christen Suindals Kvinne
509 108 1663 Niels Søffrens. Houtued
510 108 1664 Hans Hoffuellss. Gærmunrø, lille Hans Hoffuellss. fra lille Gærmunrø
511 108 1664 Niels Rød
512 108 1664 Jens Pedersøn Her Jens Pedrsøn forrige sognepræst till Annebi
513 108 1664 Lauris Haltveds? Barn
514 108 1664 Maren Gusland
515 108 1664 Laurids Germundrøds, lille Barn Lauridz lille Germundrøds tuende Børn
516 108 1664 Laurids Germundrøds, lille Barn Lauridz lille Germundrøds tuende Børn
517 108 1664 Anders Erichsøns Kvinne
518 108 1664 Kirsti Quernestuen Kirsti Quernestuen som havde de mange Børn??
519 108 1664 Jon Houen
520 108 1664 Knud Mølands Datter
521 108 1664 Tollef? Sukes Siri Kvinne
522 108 1664 Anders Døflens Gøran
523 108 1664 ??ren? Veggers Sønn
524 108 1665 Jfuer? Troldals Kvinne
525 108 1665 Christen Møklegaards Barn
526 108 1665 Dorrethe Hanholt
527 108 1665 Mø??? En fattig vandringsmand som døde pa Mø???
528 108 1665 Laurids Germundrøes, lille Datter
529 108 1665 Knud Hoven
530 108 1665 Anders Ødegardens Anne
531 108 1665 Rolleff Bergs Tjenestepige
532 108 1665 Halvar Hovens Datter
533 108 1665 Hans Hovens Barn
534 108 1665 Ole Strandens Barn
535 108 1665 Laurids? Vinnilrøds Barn
536 108 1665 Ole Lunes? Datter
537 108 1665 Tore Houbergs Datter Tore Houbergs d.
538 108 1665 Christen Suindals Barn
539 108 1665 Halvar Heens Sønn
540 108 1665 Elof Mølands? Barn
541 108 1665 Hans Hotueds eyes Datter
542 108 1665 Hans Døfflens Datter
543 108 1665 Ole Torgersøn Ole Torgersøn, druknede her i annebo elven
544 108 1665 Peder Slecttingdall
545 108 1665 ? ? ???? den 2? Febru: gud give ham en ???? och? ???????
546 108 1665 Aase Christensdatter
547 108 1665 Lauris Holtes Søster
548 108 1665 Raffnes En fattig quindes barn aff Raffnes pstegield?
549 108 1665 Jffuer Troldals Kvinnes søster Jffuer Troldals quindes syster
550 108 1666 Anders Flottens Sønn
551 108 1666 Eloff Sommestas Barn
552 108 1666 Knud Døfflen
553 108 1666 Anne Stolerø
554 108 1666 Anne Onne eller Suke
555 108 1666 Hans Skarssholt
556 108 1666 Gunnil Hotued
557 108 1666 Anders Grafdals Barn
558 108 1666 Gunnil Hoffuen
559 108 1666 Barbra Vales Søn wecte
560 108 1666 Nels Skreder, Halym Nels Skreder fra Halym
561 108 1666 Hogen? Svindals Barn
562 109 1667 Hans Germunrøds Barn
563 109 1667 Søffren Hotveds Barn Søffren Hotveds Børn
564 109 1667 Søffren Langebreks Søster
565 109 1667 Tørdisslø En fattig mand fra Tørdisslø
566 109 1667 Laurids Røds Barn
567 109 1667 Morten Ødegardens Barn Morten Ødegards 2 børn
568 109 1667 Morten Ødegardens Barn Morten Ødegards 2 børn
569 109 1667 Barn En vandringsquindes barn
570 109 1667 Børger Aasen
571 109 1667 Larids? Holtis Datter
572 109 1667 Peder Gussland
573 109 1667 Tore Hoven
574 109 1668 Ellou Taranrø
575 109 1668 Anders Døfflis Kvinne
576 109 1668 Ole Hotved
577 109 1668 Nels Klokers Sønn
578 109 1668 Birgete Hallistued
579 109 1668 Ole Ørjans Kvinne
580 109 1668 Hotved En dreng som var soldat pa Hotved
581 109 1668 Reer Molands Datter
582 109 1668 Sirie Berg
583 109 1668 Pol Mussressøn? Pol Mussressøn? oc hans Quinde
584 109 1668 Anders Døffli
585 109 1668 Hans Hotveds Sønn
586 109 1668 Eloff Molands Sønn
587 109 1668 Jens Milands Søster
588 109 1668 Eloff Aasens Faster
589 109 1668 Eloff Aasens Barn
590 109 1668 Erich Houens, vestre Kvinne
591 109 1668 Lars Møland
592 109 1668 Marta Møland
593 109 1668 Hotued, nordre En fattig vandringsmand døde pa Nordre Hotued
594 109 1668 Byerød Barn Ett? wecte barn pa Byerø
595 109 1668 Søren Veggers Datter
596 109 1668 Christen Elofsrøs Barn
597 109 1668 Kirsti Vinnilsrø
598 109 1668 Ole Skarssholt
599 109 1668 Christen Slegtingdals Barn
600 109 1668 Elsse? Skarsholt En pige pa Skarsholt Elsse?
601 109 1668 Elofsrø J pige pa Elofsrø
602 109 1668 Skarsholt J dreng pa Skarsholt
603 109 1668 Lars Skarssholt
604 109 1668 Skarssholt En pige pa Skarssholt
605 109 1668 Gussland En gammel quinde pa Gussland
606 109 1668 Søren Vale
607 109 1668 Lars Bake
608 109 1669 Arne Holt
609 109 1669 Ole Tieros
610 109 1669 Jacob Hotueds Sønn
611 109 1669 Bysserø En gammel pige pa Bysserø
612 109 1669 Jngebret Kolkins Sønn
613 109 1669 Ole Sieland jhielslagen
614 109 1669 Margrete Mølands Sønn
615 109 1669 Else Tieros
616 109 1669 Knud Mølands Kvinne
617 109 1669 Hans Stens Hans stens barn døfød
618 109 1669 Jacob Sønn Min sønn Jacob
619 109 1669 Hans Kloker Hans kloker oc hans quinde
620 109 1669 Gertrud Langebrek
621 109 1669 Moland Gamle? Moland tvillinger
622 109 1669 Hans Klokers Moder
623 109 1669 Elof Skotueds Datter
624 109 1669 Tore Houbergs Sønn
625 109 1670 Erich Hovens, vestre Sønn
626 109 1670 Hans Struden
627 109 1670 Arne Holtis Sønn
628 109 1670 Svend Flotten
629 109 1670 Elsse Datter Min lille datter Elsse
630 109 1670 Lars Hanedallens Sønn Lars Hanedallens søn, død hastig i Larvig
631 109 1670 Jngebret Kolkin
632 109 1670 Christen Slektingdals Barn Christen Slektingdals barn, døfød
633 109 1670 Tieros?? Tøsens Annes? qecte Christen d. 2? Martii
634 109 1670 Mallene Møklegard
635 109 1670 Ræer Gullelis Datter
636 109 1670 Halvar Suke
637 109 1670 Jacob Klokers Sønn
638 109 1670 Christen? R????
639 110 1670 Larts? Hallistueds Barn
640 110 1670 Nels Vaalis Barn Vnge Nels Vaalis barn
641 110 1670 Kari Quernestuen Kari Quernestuen, oc hendis datter
642 110 1670 Mari Houens, nordre Sønn
643 110 1670 Lars Holtis Datter Lars Holtis datter fra Graudal
644 110 1670 Helje Hotved
645 110 1670 Hans Germunrøs Barn
646 110 1670 Hogen Hejens Barn
647 110 1670 Lauritz Hoffuen
648 110 1670 Birgeta Ødegarden
649 110 1671 Taran Borestua Taran i Borestua
650 110 1671 Chresten Hotued
651 110 1671 Stolerø Barn Stolerø Tøsens barn, ihielligget, menis
652 110 1671 Christen Svindals Barn
653 110 1671 Jngeri Slegtingdal
654 110 1671 Jacob Flottens Barn
655 110 1671 Gunnil Houberg
656 110 1671 Hans Stens Barn
657 110 1671 Byrø ejer Kobberslager Qvinden pa Byrø ejer
658 110 1672 Lartz Tieros
659 110 1672 Tind i Tellemarken J fattig vandrinsmands søsn fra Tind i Tellemarken
660 110 1672 Kremmerkierringen
661 110 1672 Christen Kleppans Barn
662 110 1672 Møklegard Barn Møklegard Tøssens barn
663 110 1672 Møland Barn Møland Tøssens barn
664 110 1672 Guren Langebrek
665 110 1672 Mari Hotued Barn Mari Hotueds wecte Barn
666 110 1672 Møland Det? Quindfolk pa Møland som blef halshugget oc brænt
667 110 1672 Suke En husquinde pa Suke
668 110 1672 Peder Bentsøns Barn
669 110 1672 Kari Slegtingdall
670 110 1673 Aase Suke
671 110 1673 Peder Onne
672 110 1673 Hans Stens Barn
673 110 1673 Niels? Holt nordre J barn fra nordre Holt Sl. Nelsis?
674 110 1673 Effuin Torp
675 110 1673 Christen Brauall
676 110 1673 Lartz Vinnilrøds Kvinne
677 110 1673 Torp J pige fra Torp
678 110 1673 Abraham Askim
679 110 1673 Liffue Hotued Enken Hotued Liffue
680 110 1673 Hans Guslands Barn
681 110 1673 Hans Holt
682 110 1673 Anne Skarsholt
683 110 1674 Jngeri Ødegarden
684 110 1674 Mari Hoffuen, vestre
685 110 1674 Ole Strudens Kvinne
686 110 1674 Christen Holt Barn Anne Holt oc Christen Holtis barn
687 110 1674 Liffue Møland
688 110 1674 Nels Gusslands Barn
689 110 1674 Brynnill Hynne Brynnill Hynne (uden ligp.diken) NB
690 110 1674 Lartz Hallistueds Barn Lartz Hallirtueds 2 barn
691 110 1674 Lartz Hallistueds Barn Lartz Hallirtueds 2 barn
692 110 1674 Troldal J pige paa Troldal blef borte i Elffuen NB
693 110 1674 Jacob Onnes Barn
694 110 1674 Ellj Døfflj
695 110 1674 Lartz Vinnilrøs Barn Lars Vinnilrøs barn døfød
696 110 1674 Elof Aasens Barn
697 110 1675 Christen Kleppans Datter Christen Kleppans barn??: datter
698 110 1675 Ole Bakis Datter
699 110 1675 Christen Rytter
700 110 1675 Christen Brauals Datter
701 110 1675 Helji Stolerøs Datter
702 110 1675 Halffuor Slegtingdall
703 110 1675 Kleppan En dreng fra Kleppan
704 110 1675 Mari Siæland
705 110 1675 Christen Slegtingdals Kvinne
706 110 1675 Sieland J pige fra Sieland
707 110 1675 Søffren Hotueds Datter
708 110 1675 Hans Hotueds Barn
709 110 1675 Mari Tordisløn?
710 110 1675 Nels Volis Barn Vnge Nels Volis barn
711 110 1675 Ragne Brauals Moder
712 110 1675 Søffren Hotued
713 110 1675 Hølje Holt
714 111 1675 Reer Gasserød I gammel qvinde? fra Reer Gasserøs
715 111 1675 Christen Elofsrøs Sønn
716 111 1675 Ole Bakis Sønn
717 111 1675 Anne Waale
718 111 1675 Martha Gullelj
719 111 1676 Matthis Siælands Barn
720 111 1676 Tollef Siælands Barn
721 111 1676 Christen Flotten
722 111 1676 Jffuer Troldals Barn
723 111 1676 Lartz J????rød
724 111 1676 Tollef Sukes Sønn
725 111 1676 Morten Ødegards Kvinne
726 111 1676 Guttorm Halym
727 111 1676 Kirsti Gullelj
728 111 1676 Rasmus Mølands Barn
729 111 1676 Reer Gullelj
730 111 1676 Mari Hoffuens Datter
731 111 1676 Lartz Holt
732 111 1676 Hans Tierosis Sønn
733 111 1676 Elof Aasens Sønn
734 111 1676 Jnger Hotued
735 111 1676 Tollef Siælands Sønn
736 111 1676 Mari Siæland, øfre
737 111 1676 Randi Skarssholt
738 111 1676 Hans Kolkind
739 111 1676 Ole Pollssøn Strand
740 111 1676 Børjer Skotved Eje Børjer paa Skotved Eje
741 111 1676 Lartz Hannedall
742 111 1676 Lartz Pedersøn Onne
743 111 1676 Christen Kleppans Sønn
744 111 1676 Nels Holtis Barn
745 111 1676 Jørgen Onnes Barn
746 111 1676 Anne Flotten
747 111 1677 Halvor Hejen
748 111 1677 Mari Onne
749 111 1677 Nels Pisserøds Sønn
750 111 1677 Elofsrø Jt døfød barn fra Elofsrø
751 111 1677 Truls Hoffuans Værmoder
752 111 1677 Effuen Gulleljs Sønn
753 111 1677 Søffren Langebrek
754 111 1677 Groe Møklegard
755 111 1677 Hans Døfflj
756 111 1677 Jacob Slegtingdall
757 111 1677 Knud Germundrød
758 111 1677 Martha Germundrød
759 111 1677 Stuljn J gammelt quindfolk fra Stuljn
760 111 1677 Rød J gammelt gente? fra Rød
761 111 1677 Hallistued, vestre Jt døfød barn fra vestre Hallistued
762 111 1677 Kremmer systeren
763 111 1677 Marj Vaale
764 111 1677 Christen Møklagard
765 111 1678 Christen Ellofsrøs Kari Christen? Ellofsrøs Kari - d. ? jan.
766 111 1678 Erich Ryelssrød
767 111 1678 Ole Døfflj
768 111 1678 Christen Syffuerssøn
769 111 1678 Alff Stj
770 111 1678 Halffuar Stj
771 111 1678 Mallene Lartzdatter Bestemoder: Mallene Lartzdatter (Er denne sammen med forrige?)
772 111 1678 Anne Nelsdatter Præstbyn
773 111 1678 Ole Ørjanssøn
774 111 1678 Christen Kleppens Barn
775 111 1678 Eloff Skotueds Datter
776 111 1678 Rolleff Berg
777 111 1678 Liffue Viken
778 111 1678 Christen Elofsrøs Barn
779 111 1678 Byerø Jt døfødt barn fra Byerø
780 111 1678 Ole Ørjanssøn Barn
781 111 1678 Mari Byssuerøe
782 111 1678 Christopher Langebreks Barn
783 111 1678 Ole Hoffuens Barn
784 111 1679 Nelss Siæland
785 111 1679 J fremmed soldat
786 111 1679 Tolle Bergs Datter
787 111 1679 Tollef Sielands Barn
788 111 1679 Mari Vegger
789 111 1679 Kari Døfflj
790 111 1679 Peder Bahus
791 111 1679 Elof Sommestaes Sønn
792 111 1679 Jens Christophersøn Stoke
793 111 1679 Tordissløe J dreng pa Tordisslø
794 112 1679 Hans Stens Barn
795 112 1679 Braual J døfød barn fra Braual
796 112 1679 Nelss Gussland J barn fra Nelss Gussland
797 112 1679 Viker J barn fra Viker
798 112 1679 J wecte barn
799 112 1679 Tieros J barn fra Tieros Liffløst
800 112 1680 Hotved J barn fra Hotved
801 112 1680 Svindall J barn fra Svindall
802 112 1680 Døfflj J barn fra Døfflj
803 112 1680 Anne Ryelssrød
804 112 1680 Kirsti Omod
805 112 1680 Suke J dreng fra Suke
806 112 1680 Birgette Skelans? Birgette
807 112 1680 Jngebors Vor.? Jngebors Vor.?
808 112 1680 Anders Bysserøds Sønn
809 112 1680 Stolerø Jt barn fra Stolerø
810 112 1680 Sieland, nedre Jt barn fra nedre Sieland
811 112 1680 Langebrek Jt barn fra Langebrek
812 112 1680 Vinilrøeye Jt barn fra Vinilrøeye
813 112 1680 Germunrø, lille Jt barn fra lille Germunrø
814 112 1680 Klokeren Jt barn fra klokeren
815 112 1680 Jacob Bysserø
816 112 1680 Kleppan Jt barn fra Kleppan
817 112 1681 Poffuel Strand
818 112 1681 Søffren Vegger
819 112 1681 Ragnil Askim
820 112 1681 Møklegaard En gammell qvinde fra Møklegaard
821 112 1681 Rasmus Mølands Barn døedfød
822 112 1681 Gregoris Langebreks Barn
823 112 1681 Vinnilrø Jt fattig mands barn døde pa Vinnilrø
824 112 1681 Flotten, vestre Jr fattig barn fra vestre Flotten
825 112 1681 Groe Sten
826 112 1681 Slektingdal Jt barn fra Slektingdal
827 112 1681 Martha Møland
828 112 1681 Sønnoj Halym drukned
829 112 1681 Liue Taranrød
830 112 1681 Martha V??ta
831 112 1682 Siffuer Slegtingdals Barn
832 112 1682 Mari Gaaserød
833 112 1682 Slegttingdall, syndre Jt barn fra Syndre Slegttingdall
834 112 1682 Ole Mølands Barn
835 112 1682 Gregoris Langebrek Jt barn Gregoris Langebrek
836 112 1682 Ole Lune
837 112 1682 Christen Kleppans Barn
838 112 1682 Jon Tordisløss Barn
839 112 1682 Christen Hallistveds Sønn
840 112 1682 Nelss Skarssholts Barn
841 112 1683 Gurri Sommesta
842 112 1683 Mari Svendsdatter
843 112 1683 Tordisslø Jt barn fra Tordisslø
844 112 1683 Nelss Skredder
845 112 1683 Ødegarden Jt barn fra degarden
846 112 1683 Hotued Jt qvindfolk pa Hotued
847 112 1683 Tore Houbergs Datter
848 112 1683 Aasmund Hotueds Barn
849 112 1683 Hans Germunrø
850 112 1683 Jacob Klokers Barn
851 112 1683 Hans Vikers Barn
852 112 1683 Slegtingdal Jt barn fra Slegtingdal
853 112 1683 Eloff Skotved Xlykelig
854 112 1683 Sieland Jt barn fra Sieland
855 112 1683 Houen vest J dreng fra Houen Vcest, død i en faste?
856 112 1684 Ole Strudens Barn
857 112 1684 Lartz Hallistued
858 112 1684 Sielandsstuen J barn fra Sielandsstuen
859 112 1684 Christen Gullelj
860 112 1684 Christopher Langebreks Barn
861 112 1684 Anne? Stranden
862 112 1684 Rasmus Mølands Barn
863 112 1684 Anders Grafdals Datter
864 112 1684 Vinnilsrø Jt barn fra Vinnilrø ????
865 112 1684 Ole Sielands Barn
866 112 1684 Vegger J lifløst barn fra Vegger
867 113 1685 Hølje Hotued
868 113 1685 Hans Lunes Sønn
869 113 1685 Ryelsrø Eye Jt barn fra Ryelsrø eye
870 113 1685 Sara Tieross
871 113 1685 Ole Bentsøn
872 113 1685 Skøllol Hannedal
873 113 1685 Sommesta Jt barn fra Sommesta
874 113 1685 Struden J barn fra Struden
875 113 1685 Mari Houen vest
876 113 1685 Hotued. østre Jt barn fra østre Hotued
877 113 1685 Byerø Jt barn fra Byerø, ligget i hiel
878 113 1685 Christen Stolerø
879 113 1685 Jacob Houen vest
880 113 1685 Hallistved øst. Jt barn fra Hallistved øst.
881 113 1685 Berg Tvillinger fra Berg
882 113 1685 Berg Tvillinger fra Berg
883 113 1685 Sieland, øfre? Jt døefød barn fra øfre? Sieland
884 113 1685 Slektingdal Jt barn fra Slektingdal, Elif? ?ræntt? i Siel?
885 113 1685 Onne Jt barn fra Onne, hastig? død, som det g???
886 113 1686 Jens Vegger
887 113 1686 Anders Sielands Barn
888 113 1686 Houan, nordre Jt barn fra nordre Houan
889 113 1686 Askim Jt lifløst barn fra Askim
890 113 1686 Poffuel Strandens Barn
891 113 1686 Halvor Houan, nordre
892 113 1686 Svend Sielands Barn
893 113 1686 Anne Hotued
894 113 1686 Mari Torp en liberal quinde
895 113 1686 Tollef Sielands Barn
896 113 1686 Stolerø Jt barn fra Stolerø
897 113 1686 Kari? Møland
898 113 1686 Jffuer Troldal
899 113 1686 Sieland, øfre Jt døfød pigebarn fra øfre Sieland
900 113 1686 Suke Jt barn fra Suke
901 113 1686 Rasmus Mølands Barn
902 113 1686 Slegtingdal Jt barn fra Slegtingdal
903 113 1686 Christen Smeds Sønn
904 113 1687 Karj Stuljn
905 113 1687 Tieros J dreng fra Tieros, hastig drebt af et v?delis?
906 113 1687 Jøran Tieroes Jøran Tieroes, og j pige fra Tieraas
907 113 1687 Tieraas Pike Jøran Tieroes, og j pige fra Tieraas
908 113 1687 Anders Byssueroe
909 113 1687 Barbro Hotued
910 113 1687 Braual Ett døefød barn fra Braual
911 113 1687 Mari Hannedall
912 113 1687 Siæland Jt barn fra Siæland
913 113 1687 Nels Houberg
914 113 1687 Stolerø Jt barn fra Stolerø
915 113 1687 Slegtingdal Jt barn fra syndre Slegtingdal
916 113 1688 Langebrek Jtt barn fra Langebrek
917 113 1688 Ragnil Holt eye Ragnil paa Holt eye
918 113 1688 Rasmus Mølands Barn
919 113 1688 105 Jngebor Berg 105 aar gammell
920 113 1688 Anders Stolerøe
921 113 1688 Struden Jt døefød barn fra Struden
922 113 1688 Møklegard Tvillingerne fra Møklegard
923 113 1688 Møklegard Tvillingerne fra Møklegard
924 113 1688 Hotued, østre Jt barn fra øster Hotued, hastigt død
925 113 1688 Hans Knudsøn Houberg eje Hans Knudsøn paa Houberg eje
926 113 1688 Anne Søffrensdatter Kleppan Barn Anne Søffrensdattes barn fra Kleppan
927 113 1688 Syffuer Slegtingdal
928 113 1688 Guri Møland
929 113 1688 Jacob Flotten
930 113 1688 Grans eye Jt barn fra Grans eye
931 113 1688 Jngeri Hannedal
932 113 1689 Germunrø, lille Jt drengebarn fra lille Germunrø
933 113 1689 Liue Hotued
934 113 1689 Halym Jt barn fra Halym
935 113 1689 Kari Dall
936 113 1689 Anne Berg? Den gamle Skyttere oc en vanvittig
937 113 1689 Stolerø Jt barn fra Stolerø
938 113 1689 Kari Stuljn Gamle Kari Stuljn
939 113 1689 Sommesta J barn fra Sommesta
940 114 1689 Matthis Ryelsrød
941 114 1689 Lisbet Erichsdaatter Askim
942 114 1689 Halvor Hovan, vestre Barn Jt døefød barn fra Halvor vestre Howan
943 114 1689 Ole Hotved, østre Barn Jt barn fra Ole østre Hotved
944 114 1689 Sebiøn Vegger Barn Et barn fra Sebiøn Vegger Mart?
945 114 1689 Hans Wige
946 114 1690 Kirsti Findsdatter
947 114 1690 Brynil Hotuedstuen Brynil i Hotuedstuen
948 114 1690 Jens Hovans Barn
949 114 1690 Sverrig Jt barn fød i Sverrig
950 114 1690 Lartz Germunrøds, lille Barn
951 114 1690 Kolkin J pige fra Kolkin
952 114 1690 Hovan, vestre J pige fra vestre Hovan
953 114 1690 Vaale Jt barn fra Vaale
954 114 1690 Else Arisdatter Annebo Min hustru ???+ Elsse Aris datter Anneboe 22 Maj hun boede ved 41 aar her paa garden, hafde hafft? 13 b(arn?)
955 114 1690 Døflj J vandrings Mand døde paa Døflj
956 114 1690 Kari Bysuerø
957 114 1690 Mari Gusland
958 114 1690 Halvor Bergs Sønn
959 114 1690 Halvor Fotveds? Barn
960 114 1690 Anders Ødegard
961 114 1690 Hans Hotued
962 114 1690 Rød J pige fra Rød
963 114 1690 Tosten Rød
964 114 1690 Poffuel Grans eye Poffuel paa Grans eye
965 114 1690 Astri Sommesta
966 114 1690 Mari Gullelj
967 114 1690 Even Gullelj
968 114 1690 Barbro Berg
969 114 1690 Lartz Flottens Barn
970 114 1690 Jenss Hansøn Quernestuen
971 114 1690 Jacob Klokers Sønn
972 114 1691 Stuljn J dreng fra Stuljn
973 114 1691 77 Christen Taranrø
974 114 1691 78 Christen Germunrl
975 114 1691 60 Martha Hannedal
976 114 1691 34 ?? Hannedal
977 114 1691 Elofsrø Jt barn fra Elofsrø
978 114 1691 0 ??risten? Kleppans Sønn 15 vger
979 114 1691 66 Hotved En gammel gente fra Hotved 66 aar
980 114 1691 78 Hendrich Askim
981 114 1691 54 Christen Tordislø
982 114 1691 0 Langebrek Jt barn fra Langebrek 13 vger
983 114 1691 92 Lartz Stulin
984 114 1691 14 Nels Skarsholts Datter Nels Skarsholts datter æt 14 aar
985 114 1692 1 Hans Tierosis Barn Vnge Hans Tierosis barn æt: 1 aar
986 114 1692 52 Liue Tordisslø
987 114 1692 80 Anne Hovan, vestre
988 114 1692 88 Groe Germunrø
989 114 1692 74 Rønnou Slegtingdal
990 114 1692 86 Mari Germunrø
991 114 1692 90 Martha Hotved
992 114 1692 46 Østen? Omod
993 114 1692 82 Reer Gaaserø
994 114 1692 Ramnes En fattig vandrings quinde fra Ramnes sogn
995 114 1692 Halym En dreng fra Halym. NB: vden Ligprediken?
996 114 1692 52 Anne Giermunrød
997 114 1692 Larvig Jt fattig barn fra Larvig
998 114 1692 39 Jngvold Slegtingdal
999 114 1692 0 Hotued, østre Jt barn fra østre Hotued, 10 vger
1000 114 1692 20 Isaach D. 11 junii bef min søn Isaach Pedersøn, drugnet i Holland, Herren samle os med glæde, hans alder var 20 aar
1001 114 1692 Hanedal Jt barn fra Hanedal, ligget ihiel
1002 114 1692 Christopher Langebreks Sønn
1003 115 1692 96 Tollef Suke?
1004 115 1692 56 Mari Hotved, østre
1005 115 1692 J vandringsdreng fra ??????
1006 115 1692 2 Nils Heljesøns Barn
1007 115 1692 0 Hans Tierosis Barn Vnge Hans Tierosis barn ætat 18 dage?
1008 115 1693 20 Vegger J drend fra Vegger æt: 20 a.
1009 115 1693 27 Tordislø J pige fra Tordislø æt: 27 a.
1010 115 1693 69 Børte Gran
1011 115 1693 Slegtingdal Søren J barn fra Slegtingdal Søre?
1012 115 1693 Struden J barn fra Struden
1013 115 1693 94 Martha Langebrek
1014 115 1693 Hovan, nordre Jt spæt barn fra nordre Hovan
1015 115 1693 49 Hellu? Holt Hellu? Holt 48 a. 9 maaneder
1016 115 1693 Langebrek Jt lidt barn fra Langebrek
1017 115 1693 103 Tore Houberg
1018 115 1693 68 Martha Houberg
1019 115 1693 69 Tollef Berg
1020 115 1693 60 Elof Moland?
1021 115 1693 20 Osmund Hotueds Datter
1022 115 1693 Ole Midholtz Barn
1023 115 1693 50 Rasmus Møland
1024 115 1693 61 Anne Toresd. Anne Toresd. 61 (51??) a.
1025 115 1693 91 Elof Skilelsøn? Hanedal Elof Skulelsøn? Hanedal æt 91? 
1026 115 1693 90 Joen Jerichssøn?
1027 115 1693 Oluf Halymes? Barn
1028 115 1693 30 Oluf Vaale
1029 115 1694 Stuljn Jt barn fra Stuljn
1030 115 1694 Staalerød J barn fraa Staalerø, ihielligger ??
1031 115 1694 0 Tieros J barn fra Tieros æt: 22 vger
1032 115 1694 Reers? Reers Am:??
1033 115 1694 Hotued, østre J døfød barn fra østre Hotued
1034 115 1694 90 Siri Taranrø
1035 115 1694 56 Christen Svendsøn? Onne
1036 115 1694 78 Kirsti Sundset
1037 115 1694 Midholt Jt barn fra Midholt
1038 115 1694 Kirsti Andersd. Hotvet eje Kirsti Andersd. paa Hotvet eje, var ofver 100 aar, men ej fød her i sognet
1039 115 1694 69 Kari Møland Kari Møland æt: 68 - 6 maaneder
1040 115 1694 Rasmus Bachis Barn
1041 115 1694 78 Jens Svindal
1042 115 1694 Karj Tolleffsdatter Barn Karj Tolleffsdatter dødføde barn, uægte
1043 115 1694 Christen Jørgensøns Barn
1044 115 1694 Jac. Skatvets Sibil.? Barn Unge Jac: Skatvets barn, Sibil:?
1045 80 1695 61 Ragne Sieland
1046 80 1695 34 Hans Toressøn Houberg
1047 80 1695 0 Stolerø Jt barn fra Stolerød æt: 3 vgr
1048 80 1695 J fattig dreng, som falt i hiel
1049 80 1695 70 Lartz Vinnilrø
1050 80 1695 Anders Grans Barn
1051 80 1695 82 Jens Holt
1052 80 1695 Oluf Vigværings Sønn
1053 80 1695 97 Oluf Struden
1054 80 1695 8 Jotved, østre J dreng fra østre Hotved 7 1/2 a
1055 80 1695 Jørgen Onne Barn Tvillingerne fra Jørgen Onne
1056 80 1695 Jørgen Onne Barn Tvillingerne fra Jørgen Onne
1057 80 1695 Jens Hovans Barn
1058 80 1695 Xsten? Gunnarss. Staalerøe eje Søster Jt qdfolch sci? xsten? Gunnars søster paa Staalerøe eje (Kixsten Gunnars.? I bygdeboken står Kirsten Gundersd.?)
1059 80 1695 71 Johan? Halvorssøn
1060 80 1695 Christen Gunnarssøn
1061 80 1695 Hanedal Jt barn fra Hanedal
1062 80 1695 Halym Jt barn fra Halym
1063 80 1695 Peder Asgutsøns Barn
1064 80 1695 Jens Proes Sønn Hr. Jenssis søn, Proes, d 16 junii
1065 80 1695 Oluf Skomagers Sønn
1066 80 1695 73 Martha Askim
1067 80 1695 Anders Askims Sønn
1068 80 1695 Tieros Jt barn fra Tieros
1069 80 1695 Sieland, øfre Jt barn fra øfre Sieland
1070 80 1695 35 Kari Hotued
1071 80 1695 29 Jnger Hallistved
1072 80 1695 Hotued, østre Jt barn fra østre Hotued
1073 80 1695 Gaserø eye ?? barn fra Gaserø eye
1074 80 1695 Jt fattigt barn, lifløst
1075 80 1695 Christen Halvorsøn
1076 80 1696 75 Elof Sommesta
1077 80 1696 Helje Poffvels.
1078 80 1696 Anne Troldal Anne fra Troldal
1079 80 1696 Dorrethe Bachis?
1080 80 1696 77 Anne Dagfinsdatter?
1081 80 1696 Germunrø Jt lifløst barn fra Germunrø
1082 81 1696 Stolerø Jt barn fra Stolerø
1083 81 1696 Holstved Jt barn fra Holstved
1084 81 1696 Hovan, nordre J barn fra nordre Hovan
1085 81 1696 48 Protz Døflj Protz Døflj ætat: 48 a: 5 maaneder
1086 81 1696 Viker J dreng fra Viker
1087 81 1696 Hotued, v. J barn fra V. Hotued
1088 81 1696 Skotved? J barn fra Skatved
1089 81 1696 Holstved J barn fra Holstved
1090 81 1696 Langebrek J barn fra Langebrek
1091 81 1696 Gregoris Langebreks Datter
1092 81 1696 Byerø J gammel quinde fra Byerø
1093 81 1696 Peder Hovans Moder
1094 81 1696 Sommesta J barn fra Sommesta
1095 81 1696 Amuns Barn
1096 81 1696 Anders Sielands Datter Anders Sielands datter u-vittig?
1097 81 1696 Gran Jt barn fra Gran
1098 81 1696 Eljn Jensdatter Anneboe Jt barn paa Anneboe: Eljn Jenss datter (Står 1 sept. over, hører dette til denne eller forrige?) (Er dette Eljn som dør eller hennes barn?)
1099 81 1696 Germunrø Jt barn fra Germunrø
1100 81 1696 96 Nels Vaale
1101 81 1696 Johans Barn
1102 81 1696 Taran Jt fattig barn. sl. Tarans datter barii?
1103 81 1696 46 Anne Døflj
1104 81 1696 80 Syver Lirskal
1105 81 1696 Christen Torp
1106 81 1697 24 Jngebret Kolkin
1107 81 1697 Vinnilrø 1 pige fra Vinnilrø
1108 81 1697 57 Simen? Møland
1109 81 1697 Evin? Skarsholt En sæling: Evin? Skarsholt
1110 81 1697 27 Jngebret Holstved
1111 81 1697 Stulen? Jt barn fra Stulen?
1112 81 1697 Hotued J døfød barn fra Hotued. Noch j barn fra Hotvet
1113 81 1697 Hotvet J døfød barn fra Hotued. Noch j barn fra Hotvet
1114 81 1697 Peder Asgutsøns Barn
1115 81 1697 Matthis Sielands Barn
1116 81 1697 Even Lien
1117 81 1697 Peder Hejans Barn
1118 81 1698 Nelss Heliesøn Hotued
1119 81 1698 Martha Quernestue
1120 81 1698 Christen Kleppan
1121 81 1698 Mari Bongunerød
1122 81 1698 Nelss Hanssøn Hotued V. Nelss %A?????% Hanssøn V. Hotued
1123 81 1698 Jnger Hansd. Hannedalen Jt barn fra Hannedalen, Jnger Hansd.
1124 81 1698 Hotued eye ?? u-egte døfød barn fra Hotued eye
1125 81 1698 Kari Holtt
1126 81 1698 Ole Hanssøn Tieraas
1127 81 1698 Anne Braual
1128 81 1698 Taral Sommesta Taral Sommesta - X Martii
1129 81 1698 83 Mari Moland Gamle Mari Moland æt: 83 Aar
1130 81 1698 Liue Lauritzdatter
1131 81 1698 7 Vole? ?? gut fra Vole?, 6 1/2 aar 8 vger, druknet
1132 81 1698 Hans Tieros Gamle Hans Tieros. ætatis
1133 81 1698 Christen Troldal
1134 81 1698 Mari Aasen
1135 81 1698 60 Jacob Kloker Jacob Kloker æta: 60 A: 3 maaneder
1136 81 1698 Dordi Hejans Datter Dordi? Hejans datter, en sæling
1137 81 1698 Troldal Jt u-ægte barn fra Troldal
1138 81 1698 65 Margrete Jørgensdatter NB:? min slge? syster: Margrete Jørgensdatter død hastig 15 jul. ætat: 65 Aar
1139 81 1698 Heja Jt barn fra Heja
1140 81 1698 Ryelrrøeye NB: Jt barn, husmandens paa Ryelsrøeje, druk??
1141 81 1698 Bakeeye? NB: J barn fra Bakeye, døde hastig (Baheye=)
1142 81 1698 Kirsti Houberg
1143 81 1698 Ole Hotueds Kvinne
1144 81 1698 78 Christen Askim
1145 81 1698 Kari Lartzdatter Kari Lartz datter, En Søling
1146 81 1698 Dordi Heja
1147 81 1698 Eli Vikers Sønn
1148 81 1698 Tellemarken En vandringsquindis 2 Børn fra Tellemarken
1149 81 1698 Tellemarken En vandringsquindis 2 Børn fra Tellemarken
1150 81 1698 Halstved I gente fra Halstved?
1151 81 1698 Protz Døfliss Datter
1152 81 1698 Ole Mølands Datter
1153 81 1698 Anne Store Anne
1154 81 1698 Xstopher Hovans Barn
1155 81 1698 Xstopher Halstveds Barn
1156 82 1699 Birgete Dams? Datter
1157 82 1699 Jenss Vllisjors Sønn
1158 82 1699 Gran J dreng fra Gran
1159 82 1699 Birte Dams? Sønn
1160 82 1699 Knud Hotueds Datter
1161 82 1699 Elsse Hotued
1162 82 1699 Hyllebor Jacobsd.
1163 82 1699 Hotued Jt barn fra Hotued
1164 82 1699 Hans Hansøn Slegtingdals Sønn Hans %Hansøn% Slegtingdals søn
1165 82 1699 Møland J pige fra Møland
1166 82 1699 Vaale I dreng fra Vaale
1167 82 1699 Christopher Hovans Kvinne
1168 82 1699 Kleppan I pige fra Kleppan
1169 82 1699 Hans Vaalis Sønn Hans Vaalis anden søn
1170 82 1699 Stoke sogn (j u-egte barn fra Stoke sogn)
1171 82 1699 Ole Mølands Datter Ole Mølands anden datter
1172 82 1699 Sæmb sogn (En vandrings quinde fra Sæmb sogn
1173 82 1699 Ole Andorssens Sønn
1174 82 1699 Liue Vaale Liue Vaale oc hendiss W??? søn
1175 82 1699 Liue Vaale Sønn Liue Vaale oc hendiss W??? søn
1176 82 1699 Nelss Pedersøn Vaale
1177 82 1699 Anne Olssdatter Grønnebrek
1178 82 1699 Sissele Struden
1179 82 1699 Matthis Sielands Barn
1180 82 1699 Holtt Jt barn fra Holt
1181 82 1699 Nelss Lerskall
1182 82 1699 Jørgen Onne
1183 82 1699 Hans Slegtingdal
1184 82 1699 Siri Stolerø
1185 82 1699 K. Christians. (Til høyre:) NB K. Christians døde 25 Aug: blef for? holt klage?prædiken over ham 23 Nov
1186 82 1699 Ødegarden Jt barn fra Ødegarden
1187 82 1699 Hedrum (Jt vandrings quindfolk fra Hedrum)
1188 82 1699 Jans Sønn
1189 82 1699 Heja J barn fra Heja
1190 82 1699 65 Kari Tieross
1191 82 1699 Lartz Toresøn
1192 82 1699 Jacob Brynildsøns Barn
1193 82 1700 Hanss Granss Barn
1194 82 1700 Hans Grans Barn Hans Grans barn d 4 jan: (Er dette samme som forrige?)
1195 82 1700 Birte Møelands Datter
1196 82 1700 Jacob Langebrek
1197 82 1700 Jans Datter
1198 82 1700 Anne Langebrek
1199 82 1700 Syver Holteye Syver paa Holteye
1200 82 1700 Arne? Møland NB Arne? paa Møland, ulykelig
1201 82 1700 Jngebor Dal
1202 82 1700 Elof Aasmundsdatter Aasen %Elof Aasmunsdatter% j pige fra Aasen
1203 82 1700 Germunrød J dreng fra Germunrød
1204 82 1700 Heja J barn fra Heja druknet
1205 82 1700 (En amiss? gente)
1206 82 1700 Tvillinger fra Grønnebrek
1207 82 1700 Tvillinger fra Grønnebrek
1208 82 1700 Haluor Hovans Sønn
1209 82 1700 Torger Houbergs Barn
1210 82 1700 Kari Skarsholt
1211 82 1700 Martha Klokers
1212 82 1700 Mari Rød
1213 82 1700 Barbro Holt
1214 82 1700 Anders Grafdal
1215 82 1701 Knud Slegtingdal
1216 82 1701 Peder Gullis Olea Barn
1217 82 1701 Slegtingdal J barn fra Slegtingdal
1218 82 1701 Houberg Jt døefød barn fra Houberg
1219 82 1701 Klokeren Jt døfød fra Klokeren
1220 82 1701 Ole Struden
1221 82 1701 Germunrø J barn fra Germunrø
1222 82 1702 Sven Hejas Sven Hejas it døefød barn
1223 82 1702 Hans Vigers Nils Barn Hans Vigers barn, Nils
1224 82 1702 Knud Taranrøds Barn
1225 82 1702 Svend Torpis Christem Barn
1226 82 1702 Langebrek Jt barn fra Langebrek
1227 82 1702 Jacob Stolerøs Barn
1228 83 1702 69 Mari Kolkin? Mari Kolkin?, En braf quinde, 69 aar
1229 83 1702 Anne Askim
1230 83 1702 Hans Byrød (Tilhører dette her: NB: Hans sønn til ???)
1231 83 1703 Abraham Skotvet J barn fra Abrham Skotvet
1232 83 1703 Hotvet J barn fra Hotvet
1233 83 1703 68 Peder Jørgensøn Christianstad Anno 1703 d. 7 Martij klochen 2 om natten bortkaldet Gud min K. Sl. fader, Hr. Peder Jørgensøn Christianstad ætat: 68 aar, ringer j maaned. hand døde d samme dag, som hand for 39 aar her var kaldet til sognep.st, ellers? hafde 6 aar før ??? feldp.st?, og %siden% capellan til Larvigen. Gud lad os samlis i Guds Rige
1234 83 1703 Maren Bache
1235 83 1703 Lars Giermundrød
1236 83 1703 Amund? Oplending Ole Sønn Jt lidet barn paa Stolerød, s: Amund? Oplending? søn Ole
1237 83 1703 Stolerøs Amund J dito derfraa
1238 83 1703 Hans Hotvets Anne Barn Hans Hotvets barn Anne
1239 83 1704 39 Marthe Hansd. Lerskal Marthe Hansd. Lerskal. æt: 39 aar, ringer 5 dage
1240 83 1704 Tiæros Jt barn fra Tiæros
1241 83 1704 85 Mari Langebreks Moder
1242 83 1704 41 Abraham Klocher Abraham Klocher, æt: 41 aar. 20 ug?+ døde d 8 Ap: kor`9 om aftten. jordet Domi jubil. som var samme dag for? 6 aar siden min sl. fader jordet Jac: Klocher
1243 83 1704 Christen Elufss Christen Eluffs. døde d. 11. Ap:
1244 83 1704 Villum Døflis Jdde Barn Villum Døflis barn, Jdde
1245 83 1704 Ole Giermundrød
1246 83 1704 Knud Gusland
1247 83 1704 Rasmus Basches Barn
1248 83 1704 S??? Torpis Mette Barn
1249 83 1704 Vicher J barn fra Vicher
1250 83 1704 73 Christen Elofsrød
1251 83 1704 H. Giermundrød J barn fra H. Giermundrød
1252 83 1705 Ole Hotvet Barn Jt barn fra Ole Hotvet
1253 83 1705 J gammel qde fattig
1254 83 1705 72 Mette Pisserød Mette Pisserød ved 72 aar gammel
1255 83 1705 Knud Hotvet
1256 83 1705 Hans Hotvet
1257 83 1705 Odgrim Byrøs? Jøran Datter
1258 83 1705 Pol Oplendings Barn Pol Oplendings pigebarn
1259 83 1705 Hans Giermundrøds Barn
1260 83 1705 21 Jacob Toldsrøds? Ole Sønn
1261 83 1705 Nils Olsen Slechgtingdalejer Nils Olsen paa? Slechtingdalsejer? ???: d. 30 octob.
1262 83 1705 Nils Slechtingdals Barn
1263 83 1705 Christen Osmunds. Hotvets Barn
1264 83 1705 Barbro Hotvets Barn
1265 83 1706 Lars Handalens? Hans? Barn
1266 83 1706 55 Hans Vaale
1267 83 1706 Vige J barn fra Vige
1268 83 1706 Lars Sommestad Barn Jt barn fra Lars Sommestad
1269 83 1706 Thore Giermundrøds Barn
1270 83 1706 Hans Vige
1271 83 1706 Rasmus Bachis Barn
1272 83 1706 Jnger Jermundrøds Barn
1273 83 1706 Christoffer Langebrech
1274 83 1706 Halstwed Et barn fra Halstwed
1275 83 1706 And. Siæland J barn fra And: Siæland
1276 83 1706 Girr??? J barn fra Girr??:
1277 83 1706 Hans Hovans Barn
1278 83 1706 Torp J pige fra Torp
1279 83 1706 Nils Olsens Barn Nils Olsens barn, paa O???eje?
1280 84 1707 Christen? Ødegaars Barn
1281 84 1707 Thor Kolchinds Barn
1282 84 1707 Erich `Matthisøn Ruelsrød
1283 84 1707 Rasmus Bachis Barn
1284 84 1707 100 Halvor Hanss. Gamle Halvor Hanss. æt: 100?
1285 84 1707 72 Christen Halstved Christen Halstved - æt: 72 aar 9 uger - 9 d
1286 84 1708 Lars Slechtingdals Sibille Datter
1287 84 1708 Nils Olsens Barn
1288 84 1708 Ole Vigens Barn
1289 84 1708 Osmund Staalerøds Barn
1290 84 1708 77 Oluff Aass.?
1291 84 1708 Christen Ødeg. Barn
1292 84 1708 56 Ole Hovan
1293 84 1708 83 Nils Pisserød
1294 84 1708 Anne Olsd. Giermu????
1295 84 1708 Thor Kolkins Barn
1296 84 1708 37 Kirstj Bache Kirstj Bache æt: 36 aar 7 1/2 maa
1297 84 1708 Christen Ødegaardens Jacob Barn
1298 84 1708 65 Kirstj Slechtingdal
1299 84 1709 85 Jngier? Jngier, sl. Jacob Klochers søs???
1300 84 1709 89 Live? Døflj Live? Døflj, en? gammel jorde-moder her paa Anneboe baade i ??? Moders og hustruis? tid, æt: 89?
1301 84 1709 74 Helje? Ødegaard
1302 115 1709 Nils Hansøn Taranrød Rett år?
1303 115 1709 Nils Olsens Ole Barn Nils Olsens tvillinger Ole og Anne
1304 115 1709 Nils Olsens Anne Barn Nils Olsens tvillinger Ole og Anne
1305 115 1709 Gullich Slettingsdals Barn
1306 115 1709 78 Halvor Hovan Halvor Hovan æt: 77; 7 maaned
1307 115 1710 Ole Giermunrøds Barn
1308 115 1710 Jngebret Jacobsøns Barn Jngebret Jacobsøns døeføde barn
1309 115 1710 Christen Døflis Anders Barn
1310 115 1710 83 Aase Ormsd.
1311 115 1710 Christen Hotvets Barn
1312 115 1710 Jngebret Strub Xsten Barn
1313 115 1710 Gullic Slechtingdals Barn
1314 115 1710 Ole Halum
1315 35 1711 80 Inger Biørndal Inger Biørndal død d 3 jan. æt. 80 aar se Kodal (Står bland døpte s. 35)
1316 115 1711 69 Anne Ruelsrøs
1317 115 1711 Nils Olsens Nils Olsens døeføede barn
1318 115 1711 Christen Hansøn Taranrød
1319 116 1711 93 Mette Flotten Mette Flotten æt: 93 om hun hafde lefvet til kyndelsmess
1320 116 1711 Jngebret Grønnebechis Barn Jngebret Grønnebechis døefødde pigebarn
1321 116 1712 69 Anne Møland
1322 116 1712 81 Marj Lerskal
1323 116 1712 Aamund Gullichsøn Odne
1324 116 1712 60 Gullich Amunds. Odne
1325 116 1712 64 Erich Hotvet
1326 116 1712 79 Kari Stens Kari Hans Stens - æt: 79. 7. uger
1327 116 1712 71 Marj Hansd Slechtingd.
1328 116 1712 94 Hans Sten
1329 116 1712 Ole Staalerøs Barn Ole Staalerøs barn døefød
1330 116 1712 Jver Hotvet Jver Hotvet j døefød barne dreng?
1331 116 1712 44 Birte Søfrensd. Hotvet Moderen Birte Søfrensd. Hotvet, æt: 44 aar. (Hører til forrige?)
1332 116 1712 Knud Hovan
1333 116 1712 Halvor Tiæros
1334 116 1712 Jørgen Olss. Barn Jørgen Olss. døefødde barn
1335 116 1712 Gullik Odnis Gullich Odnis døfødde barn
1336 116 1712 80 Marthe Vinilrød
1337 116 1713 Ole Vigis Barn
1338 116 1713 85 Peder Giermunrød
1339 116 1713 57 Ragnil Vaale Ragnil Vaale 57 d. 1. p. Pash
1340 116 1713 Søren Suindals Barn Søren Suindals døefød barn
1341 116 1713 90 Birte Hansd Holt
1342 116 1713 78 Olev? Bache
1343 116 1713 Nils Siælans Barn
1344 116 1714 Guun? Aasens Eluf Barn
1345 116 1714 Erich Gaaserøds Barn Erich Gaaserøds døefødde drengebarn
1346 116 1714 50 Kirsti Andersd. Vigværing
1347 116 1714 20 Xst.? Xstenss. Torp
1348 116 1714 90 Astrj Vaale
1349 116 1714 0 Christen Olsens Barn Christen Olsens barn: 15 dage
1350 116 1714 Jngebret Jacobsøn Barn Jngebret Jacobsøns døefødde barn fød vor frue nat.
1351 116 1714 0 Abham Halstvets Barn Abham Halstvets barn - 3 uger 1 dag
1352 116 1714 51 Anne Rulsrød Anne Rulsrød, jordet d. 25 Marti: æt_ 51
1353 116 1714 Ingebrets Kvinne
1354 116 1714 72 Gun Giermunrød
1355 116 1714 Lars Mølans Matthis Barn
1356 116 1714 55 Jngebor Gusland
1357 116 1714 73 Søren Kugen?
1358 116 1714 Rulsrøs Jt barn paa Rulsrød
1359 116 1714 Anne Jensd.
1360 116 1714 80 Else Skaatvet Else Skaatvet, j smuch quinde, æt: 80. jordet 3die juledag
1361 116 1715 79 Karj Rød
1362 116 1715 49 Jens Pedersøn Hr. Jens Pedersøn æt 49 An: 4 Uger og 4de dager
1363 117 1715 Thore Corporals Jørgen Sønn
1364 117 1715 Anders Graudals Anders Sønn
1365 117 1715 Jacob Stalerøds Barn
1366 117 1715 Niels Siælands Barn
1367 117 1715 61 Jacob Tjæraases Kvinne
1368 117 1715 Engel Poulsdaatter
1369 117 1715 Chresten Grønnebeches Barn
1370 117 1715 Even Chrestensen Torp
1371 117 1715 Willem Sergiantes Barn
1372 117 1715 Knud Jørgensens Barn
1373 117 1715 Chresten Hotveds Barn
1374 117 1715 Tharald Sommestads Datter
1375 117 1716 Anne Burø Anne Bürø døde Nytaars dg
1376 117 1716 Syneff? Chrestensdaatter
1377 117 1716 En fattig gammel Qvinde
1378 117 1716 Peder Svensens Barn
1379 117 1716 Hans Rasmus Bacckes? Fader
1380 117 1716 Ole Odnes Kvinne
1381 117 1716 Ole Odnes Barn
1382 117 1716 Abraham Hafftved Barn Abraham Hafftved 2 børn
1383 117 1716 Ole Strands Barn
1384 117 1716 Sønneff Gammel Sønneff NB
1385 117 1716 Han? Gran %Ole Odnes ????% Han? Gran
1386 117 1716 Chresten Odnes Kvinne
1387 117 1716 Anders Siæland Anders Siæland selff NB
1388 117 1716 Hans Troldalens Kvinne
1389 117 1716 S??delens Eye En gammel Q. paa S??delens Eye
1390 117 1716 Ole Langebreckis Barn
1391 117 1716 Knud Vegger
1392 117 1716 ? ?
1393 117 1716 Anders Blinde Anders
1394 117 1716 Stulens Eye En gammel Q. paa Stulens Eye
1395 117 1717 Even Torpes Datter
1396 117 1717 Flec?? Ryrsti?
1397 117 1717 Pouel Aasbiønrød
1398 117 1717 Niels Skomagers Kvinne
1399 117 1717 Syrj Hotved
1400 117 1717 Chresten Waales Datter
1401 117 1717 Live Sergiantes Live Sergiantes NB
1402 117 1717 Gunnild Guttormsd. Barn Gunnild Guttormsd. tvende Børn
1403 117 1717 Gunnild Guttormsd. Barn Gunnild Guttormsd. tvende Børn
1404 117 1717 Lars Mølands Barn
1405 118 1717 Anders Grafdal
1406 118 1717 Niels Rød
1407 118 1717 Chresten Møland
1408 118 1717 Søren F?jensen? Kvinne
1409 118 1717 Jacob Skotvced
1410 118 1717 Gunner Aasens Berte Søster
1411 118 1717 Engebret Gulljs Kvinne
1412 118 1717 Lars Gullj Barn
1413 118 1717 Ole Wiggens Barn
1414 118 1717 Sven Odnes Sønn
1415 118 1717 Hans Aasmundsens Sønn
1416 118 1717 Lars Jacobsens Barn
1417 118 1717 Svend Odnes Barn
1418 118 1717 Ole Ruelsrøds Barn
1419 118 1717 Gullich Slettingdalens Kvinne
1420 118 1717 Syrj Houen
1421 118 1718 Thore Sergant
1422 118 1718 Augrim Bures Kvinne
1423 118 1718 Gregoris Langebrech
1424 118 1718 Beerte Møland
1425 118 1718 Chresten Mølands Barn
1426 118 1718 Chresten Hotveds Barn
1427 118 1718 Lars Skarsholtes Barn
1428 118 1718 Sybylle Sckrasholt
1429 118 1718 Lars Aagesens Kvinne
1430 118 1718 Jacob Kiæraases Barn
1431 118 1718 Augrim Bure
1432 118 1718 Qvernestuen Et barn udj Qvernestuen
1433 118 1718 Lars Gulliches Kvinne
1434 118 1718 Jacob Tiæraases Barn
1435 119 1719 Hans Øddegaards Moder
1436 119 1719 Randj Hallistved
1437 119 1719 Pouel Houens Kvinne
1438 119 1719 Peer Elsses Røeds? Barn
1439 119 1719 Sijrj Gammel Sijrj
1440 119 1719 Engebret Sten En dreng hos Engebret Sten
1441 119 1719 J. Steen En pige hos J. Steen
1442 119 1719 Pouel Houens Barn
1443 119 1719 Engebret Sten Et barn hos Engebret Sten
1444 119 1719 C. Odne E?? liden? pige hos C. Odne
1445 119 1719 Odne En gammel Qvinde p. Odne
1446 119 1719 Ragnild Grafdal
1447 119 1719 Odne En gammel m.? paa Odne
1448 119 1719 Abraham Hallistved
1449 119 1719 Anders Hotveds Sønn
1450 119 1719 72 Matthis Siæland
1451 119 1719 Ole Wigger Barn Et barn hos Ole Wigger
1452 119 1719 Jngeborrig Waales Datter
1453 119 1719 Svend Odne Barn Svend Odne it dødfød barn
1454 119 1719 En liden? dreng paa A????
1455 119 1719 Sijri Laane
1456 119 1719 Jacob Kiæraasses Barn
1457 119 1720 Pouel Houen
1458 119 1720 Barn Tosten? Karj daatters barn
1459 119 1720 Peer? Molands Kvinne
1460 119 1720 Svend Syffersøns Barn
1461 119 1720 Anne Hallistved
1462 119 1720 Hans Nielsens Kvinne
1463 119 1720 Hans Nielsen Hallistved
1464 119 1720 Tarald Sommerstad
1465 119 1720 Christopher Hallistved Kvinne
1466 119 1720 Et fatti uægte barn
1467 119 1720 Borgier Houens Barn
1468 119 1720 Lars Olesen
1469 119 1720 Peer Ellefsrød
1470 119 1720 Mette Slettingdallen
1471 119 1721 Niels Røds Barn
1472 119 1721 Jacob Kiæraases Barn
1473 119 1721 Svend Siæland
1474 119 1721
1475 119 1721 Ole Wiggers Kvinne
1476 119 1721 Jacob Kiæraases Sønn
1477 119 1721 Jacob Staalerøds Barn
1478 120 1721 Annebo En tienistepige paa Anneb?
1479 120 1721 Riise En fattig mand paa Riise
1480 120 1721 Hellige Adskims? Barn
1481 120 1721 Jacob Taranrød
1482 120 1722 17.9.24 Karj Aasmunds. Hotv??
1483 120 1722 Peer Aasens Barn
1484 120 1722 Ole Møchlegaards Barn
1485 120 1722 Halvor Hoetved
1486 120 1722 Peer Knudzens Barn
1487 120 1722 Peer Aasens Barn
1488 120 1722 Ole Erichsens Barn
1489 120 1722 Hans Rasmusøn
1490 120 1722 Jacob Kjæraases Barn
1491 120 1722 Chresten Berrig
1492 120 1723 Lars? Sucke
1493 120 1723 Peer Troldalens Barn
1494 120 1723 Hoeuen? En g. qvinde paa Houen?
1495 120 1723 Christoffer Hallistved Barn
1496 120 1723 Pernelle ???daatter
1497 120 1723 Zacharias Tiøst. Barn
1498 120 1723 Ole Hotved
1499 120 1723 Hotved En gammel pige paa Hotved
1500 120 1723 Jngebret Gullj
1501 120 1723 69 Are Jensen Are Jensen d. 3 Augusri ætat 69
1502 120 1723 Jngebret Grønnebr.
1503 120 1723 Syfers Kirstin Syfers Kirstj
1504 120 1723 Backe En pige paa Backe som ved en ulychl. hændelse er fald i brøu ??? af 19 xber.
1505 120 1724 Jens Svensche paa Anbiønr.
1506 120 1724 Jacob Kiæraases Live Kvinne
1507 120 1724 Barbara Aasen
1508 120 1724 Christoffer Kjæraases Kvinne
1509 120 1724 Peder Staalerøds Barn
1510 120 1724 Marj Sucke
1511 120 1724 Jngebret Torpes Barn Jngebret Torpes barn døefød
1512 120 1724 Syri? Larsd. Barn Syri? Larsd. barn som M??? haver                                                                                                          uforw. ligget i hiel
1513 120 1724 Tarald Gullj
1514 120 1724 Lars Hanedahl Lars Hanedahl en gammel karl
1515 121 1725 Jacob Tiæraas Gammel Jacob Tiæraas
1516 121 1725 Jsacch Hotv.? Barn
1517 121 1725 Mari Guttormsd. Mari Guttormsd. som ved en uluchl. ?va??s va?? ??? ??? edj saug rende?
1518 121 1725 Christoffer Hallistved Barn Christoffer Hallistved et dødfød barn
1519 121 1725 Ole Ruelsrøds Barn
1520 121 1725 Niels Sørensens Kvinne Niels Sørensen Qvinde d. 3 July og hands barn
1521 121 1725 Niels Sørensens Barn Niels Sørensen Qvinde d. 3 July og hands barn
1522 121 1725 Tolle Bergs Barn
1523 121 1725 Maren Døvelj
1524 121 1725 Jfer? Steens? Barn
1525 121 1725 Simen Halums Kvinne
1526 121 1725 N.? Troldalens Barn
1527 121 1726 Møland Et barn paa Møland
1528 121 1726 Berrig Et barn paa Berrig
1529 121 1726 Hotved Et barn paa Hotved
1530 121 1726 Slettingdallen Et barn paa Slettingdallen
1531 121 1726 Vifuike? Hanedalen
1532 121 1726 Tolle Bergs Barn
1533 121 1726 20.6.26 Hans Taranrød Hans Taranrød
1534 121 1726 Lars Slettingd. Anne Datter
1535 121 1726 29.9.26 Jon Houbergs Barn
1536 121 1727 9.2.27 Anne Møllers
1537 121 1727 Wigge Et barn paa Wigge
1538 121 1727 Burø Et barn paa Burø
1539 121 1727 Christen Hotvedt Barn
1540 121 1727 Ole Holt
1541 121 1727 Kiæraas Et barn paa Kiæraas
1542 121 1727 Abraham Larsøn
1543 121 1727 Anders Jensens Barn
1544 121 1727 Ole Sucke
1545 121 1727 Chresten Skarsholt Barn
1546 121 1727 Jngebret Wiggers Barn
1547 121 1727 Chresten Gullis Kvinne
1548 121 1727 Chresten Larsens Kvinne?
1549 121 1727 Anders Jensøns Barn Anders Jensens ???
1550 122 1728 Jon Houbergs Barn
1551 122 1728 Guldbrand Hallistv. Barn
1552 122 1728 Jacob Jensen Wegger
1553 122 1728 Chresten Hotwedt
1554 122 1728 Peer Heije
1555 122 1728 Rasmus Backe
1556 122 1728 Niels Skottved
1557 122 1728 Jens Møcleg. Kvinne
1558 122 1728 Joen Houbergs Barn
1559 122 1728 Jacob Stollerøds Barn
1560 122 1728 Svend Trolldalles Barn
1561 122 1728 Anders Jacobsens Døflj Barn
1562 122 1729 Hotv.? En gammel Q. paa Hotv.
1563 122 1729 En gammel Q. fra Aarholt
1564 122 1729 Maren Siæland
1565 122 1729 Chresten Skarsh.? Barn
1566 122 1729 Simen Gulljs Barn
1567 122 1729 Guldbrand Hallistv. Barn
1568 122 1729 Klockerens Barn
1569 122 1729 Jacob Tolsesrød?
1570 122 1729 Hotved Et barn paa Hotved
1571 122 1730 Ellefrød En gammel Q. paa Ellefrød
1572 122 1730 Christoffer Kiærases Barn
1573 122 1730 Simen Halums? Barn
1574 122 1730 Jngebret Torpis Barn
1575 122 1730 Svend Trold. Barn
1576 122 1730 Karen Ruelsrød
1577 122 1730 Anders Jensens Anbjørnrød Barn
1578 122 1730 Erich Leerskalds Halvor Sønn
1579 122 1730 Niels Siæland, øfre
1580 122 1730 Matthis Ruelsrøds Barn
1581 122 1730 Anders Jensen
1582 122 1730 Jacob Kiærases Barn
1583 122 1730 Jon Houbergs Barn
1584 122 1730 Christen? Christensen Tolffbr?
1585 122 1730 Anders Neses? Barn Anders j Neses? b.
1586 122 1730 Anders Gulljs Barn
1587 122 1730 Klockerens Barn Klockerens barn NB. som døde af en liedelse? ??? ??ox? som hand ufor????de fich i half??
1588 123 1730 Halvor Berrj
1589 123 1730 78 Anders Houberg
1590 123 1730 Jens Wegger
1591 123 1730 Live Gran
1592 123 1730 Gullich Slettingd. Barn
1593 123 1731 Jacob Hoetved Barn
1594 123 1731 Jacob Hotveds Kvinne
1595 123 1731 Niels Røds Barn
1596 123 1731 Christen Kleppan
1597 123 1731 Gunner Aasen
1598 123 1731 Jacob Tiæraases Barn
1599 123 1731 89 Torrier Houberg
1600 123 1731 Lars Stullens Kvinne
1601 123 1731 91 Maren Tolfsrød Maren Tolfsrød ætat 91?
1602 123 1731 Christen Houbergs Barn
1603 123 1731 Hannedall En gammel pige paa Hannedall
1604 123 1731 Ole Burøs Barn
1605 123 1731 Jacob Stollerøds Barn
1606 123 1732 Anders Gulljs Barn
1607 123 1732 Jngebret Torpes Barn
1608 123 1732 Niels Helligs. Barn
1609 123 1732 Tosten Pedersen Tosten Pedersen, en? soldat under welb. hr. Maj. Ecchlevs? Compagn. I jiel stiug?? med en knif? udj Sandefjord
1610 123 1732 Eliffsr.? En dreng paa Eliffsr.?
1611 123 1732 Hellige Gullj Barn 2 barn for Hellige Gullj
1612 123 1732 Hellige Gullj Barn 2 barn for Hellige Gullj
1613 123 1732 Thor ?ol??ins? Kvinne
1614 123 1732 Hans Hallums Barn
1615 123 1732 Jens Gudsland
1616 123 1732 Peder Houen?
1617 123 1732 Jøren Bravolds Barn
1618 123 1732 Odne Jt uægte b. paa Odne
1619 123 1732 Lars Troldalls Barn Lars Trolldals barn ulycheligen druchnet? udj Brøen
1620 123 1732 Svend Torpis Kvinne
1621 124 1732 Anders Houen
1622 124 1732 Hans Germunrøds Barn
1623 124 1733 66 Søren Waales Kvinne Søren Waales qvinde %døde d 15 Han% ætat 66
1624 124 1733 Anders Arnesen Svindalen? Anders Arnesen Svindalen? ætatr 81?, 7 uger og 1 dag
1625 124 1733 60 Margrette Døfle Margrette Døfle ætat: 60 - 15 dage
1626 124 1733 7.6.33 0 Ole Burøs Maren Barn Ole Burøs barn Maren ???? d 7 Junij: ætat 3 maaneder? 3 uger og 2 dager
1627 124 1733 30 Live Ericksd. Hallem
1628 124 1733 46 Gunnild Biørnsdaatter
1629 124 1733 2 Christen Olesen Christen Olesen ætat ? 2 aar 6 ugger
1630 124 1733 0 Anders Ødegaardens Barn Anders Ødegaardens barn ætat 14 uge
1631 124 1733 0 Hans Hallums Barn Hans Hallums barn ætat 3 Ugger
1632 124 1734 72 Ole Svensen
1633 124 1734 Ole Døfljs Barn
1634 124 1734 Chresten Hoetved
1635 124 1734 80 Anne Sørensd.
1636 124 1734 Hans Grannerøds Barn
1637 124 1734 Chresten Kleppans Barn
1638 124 1734 Anders Hontveds Barn
1639 124 1735 82 Lars Stulen?
1640 124 1735 Næs Engen? En fattig Q. paa Næs Engen
1641 124 1735 Jons Hindrichsens Barn
1642 124 1735 Beerte Møland
1643 124 1735 Sybylle Gran
1644 124 1735 Maren Kleppan
1645 124 1735 Else Anneboe
1646 124 1735 Maren Møland
1647 124 1735 84 Marthe Berg
1648 124 1735 Chresten Tolffsrød Barn
1649 124 1735 Wigger En gammel mand paa Wigger
1650 125 1736 84 Beerte Frantzd.
1651 125 1736 Maren Hauber.
1652 125 1736 Jacob Anbiørenrøds Barnedreng
1653 125 1736 Johannes Halums Barnedreng
1654 125 1736 Maren Olesd. Biune?
1655 125 1736 Hans Grans Barnedreng
1656 125 1736 Anders Ruelsrøs? B. pige
1657 125 1736 Morten Ka?gerøds? Kvinne
1658 125 1736 Lars Borgersens Kvinne
1659 125 1736 Steen? Et barn paa Steen? ??
1660 125 1736 Dorthe Stolerød
1661 125 1736 72 Gurie Stolerød
1662 125 1736 Sidsel Grannerød
1663 125 1736 Gullie Et Pige barn paa Gullie
1664 125 1736 Gurrj? Stollerød
1665 125 1736 Hans ?
1666 125 1736 Lars Borgersens Barn barn, ?? pige
1667 125 1736 Hans Grannerøds Barn barn, en dreng
1668 125 1736 Chresten Anbiønrød Begge drucknet i Tembs elv.
1669 125 1736 Hærbrand Anbiønrød Begge drucknet i Tembs elv.
1670 125 1736 76 Lars Hannedall
1671 125 1736 Askim? En liden dreng paa Adskim?
1672 125 1736 97 Erich Amundsen Leerst.
1673 125 1736 18.9.36 Karen ? Min sa?. Karen M. And?d.? d. 18 Septembr.
1674 125 1736 Jons Molands? nedre Sønn
1675 125 1736 S??? Hannedals Datter
1676 125 1736 Anne Cclausdaatter
1677 125 1736 Axel Houens Datter
1678 125 1737 Live Anbiønrød
1679 125 1737 Dorthe Aasen
1680 125 1737 Pouel Olsenn
1681 125 1737 Hans Giermundrød
1682 125 1737 Borrild Schøle??
1683 125 1737 Hans Ødegaardens Kvinne
1684 125 1737 Niels Siæland
1685 125 1737 Maren Hontveds
1686 125 1737 Ole Døflis Datter Ole Døflis lielle datter
1687 125 1737 Anne Møland
1688 126 1737 Rothes Datter Fendrick Rohtes daatter
1689 126 1737 ??? Larsdaater
1690 126 1737 Lars Olesen Barn Lars Olesen dødfødde barn
1691 126 1737 Christoffer Kiæraas Datter
1692 126 1737 Lars Sommestads Kvinne
1693 126 1737 Thor Kolkinds Sønn
1694 126 1737 Erich Leerskalds? Kvinne
1695 126 1737 Axel Houens Datter
1696 126 1737 39 Jngebret Wegger
1697 126 1737 Randi Hotvet Randi Hotvet. NB: levet i egteskab med ??? mand 50 aar
1698 126 1737 Signe Aasen
1699 126 1737 Karen Giermunrød
1700 126 1737 Troldalen En pige paa Troldalen
1701 126 1737 Marthe Skiæland
1702 126 1737 Svend Troldalen Svend Troldalen og hans kone. NB døde paa den same time?
1703 126 1737 Svend Troldalen Kone Svend Troldalen og hans kone. NB døde paa den same time?
1704 126 1737 Maren Jørgensd.
1705 126 1737 Thomas Ho??
1706 126 1737 Holmen Et drengebarn paa Holmen
1707 126 1737 Rivelsrød En pige paa Rivelsrød
1708 126 1738 27 Halss?? En Pige paa Halss?? ætat 27
1709 126 1738 27 Chresten Jensen (Jonsen) Skredder? Chresten Jensen (Jonsen?) Skrædder? d. ? Feb. ætat 27
1710 126 1738 6.2.38 57 Thore Thore Enche paa Hal?? begraven d. 6 Feb. ætat 57
1711 126 1738 14.2.38 77 Jngebor Svindalen
1712 126 1738 75 Else Sommestad
1713 126 1738 77 Christen Døflj
1714 126 1738 Parnelle Laane
1715 126 1738 David Larsøns Sønn
1716 127 1738 Peer Odne
1717 127 1738 Beerte Odne