Høyjord kirkebok 1623-1738, Døde
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Lnr. Side År Dato Alder Fornavn Farsnavn Sted/bet. Navn død Relasjon Merkn. Anm.
1 237 1623 K??? Suckis Dreng
2 237 1623 Lauritz? Høynnis Sønn
3 237 1623 Laurtz Høynnis
4 237 1624 Oluff Hunnerud?
5 237 1624 Tore Kleppens Barn
6 237 1624 Jlestad Jt almisse barn paa Jlestad
7 237 1625 Hans Quernestuens Barn
8 237 1625 Oluff Vrimbgiords Barn
9 237 1625 Orm Laxekiøns Sønn
10 237 1625 Karin Dall Gammel Kari Dall
11 237 1626 Jacob Næsis Barn
12 237 1626 Knud Siøffues Barn????
13 237 1626 Evin? Vrimbgiords
14 237 1626 Odgrim Hu????? Barn
15 237 1627 Odgrim Hundsrøds Barn
16 237 1627 Hendrich? Bøøns Barn
17 238 1628 Niels Vallumstarøds Barn
18 238 1628 Jacob Myyres Barn
19 238 1628 Aase Jlestad
20 238 1628 Knud Siøffue
21 238 1628 Jacob Næssis Sønn
22 238 1628 Grou Sundsett
23 238 1629 Hellie Dall
24 238 1629 Joenn Skelbreds Sønn
25 238 1629 Tore Kleppens Daatter
26 238 1629 Torchild Skous Barn
27 238 1629 Rasmus Bergs Barn
28 238 1629 Rasmus Bergs Barn
29 238 1629 Børrie Hunsrøds Barn
30 238 1630 Johane? Siøffue
31 238 1630 En almisse Pige
32 238 1630 Ragne Sucke (p. foran navn)
33 238 1630 Tore Svendzrøds Sønn (p. foran navn)
34 238 1631 Peste graf sante
35 238 1631 Laurtz Hollenders? Sønn (p. foran navn)
36 238 1631 Laurtz Hollenders? Dreng (p. foran navn)
37 238 1631 Laurtz ???? (p. foran navn)
38 238 1631 Laurtz Mellem Sundsett (p. foran navn)
39 238 1631 Dall Jt barn paa Dall
40 238 1631 Jacob Myyris Barn
41 238 1631 Oluff Hogiords Dreng (p. foran navn)
42 238 1631 Evien? Hogiords Sønn
43 238 1631 ???? Hogiord ???? Hogiord, och ????
44 238 1631 Suendt? Anuns daatter
45 238 1631 Myyre En dreng paa Myyre
46 238 1631 Helge Anfindsøn
47 238 1631 Anders Bøøns Dreng
48 238 1631 Jacob Myyris Barn
49 238 1631 Myyre En dreng paa Myyre
50 238 1631 Melløsund?? Een Pige paa Melløsund??
51 238 1632 Torgils Skouffs Sønn
52 238 1632 Anders Bøøns Barn
53 238 1632 Jørgen Bøøn
54 238 1632 Anders Bøøns Barn
55 238 1632 Peder Liens Barn
56 238 1632 Peder Liens Barn
57 238 1632 Oluff Sukes Frillesønnn
58 238 1632 Peder Lien
59 238 1632 Halduor Bergs Sønn
60 238 1632 Peder Præstegaardens Barn
61 238 1633 Dagfind Dall Værsøsters barn
62 238 1633 Peder Myyre
63 238 1634 Søffren Skelbreds Søster
64 238 1634 Oluff Hogiords Quinde
65 238 1634 ???nds? Granbachen ???nds? Granbachen var?
66 238 1634 Halduor Jlestads Barn
67 239 1635 Dagfind Dals Dreng
68 239 1635 Erich Gusslands (dødføde barn)
69 239 1635 Torchild Skouff
70 239 1635 Dagfind Dals (barn dødtfød)
71 239 1635 Tormo N. Laxekiøn Tormo N. paa Laxekiøn
72 239 1635 Søffren Skelred
73 239 1636 Stilluff Jlestad
74 239 1636 Peder Prestegdens Barn
75 239 1636 Bent? Skomager
76 239 1636 Dagfind Dals Barn
77 239 1637 Tore Høijmos Barn
78 239 1638 Christen Skeauess? Barn
79 239 1638 Peder Vegger
80 239 1638 Gullich Kleppenn
81 239 1638 Jacob Myyris Barn
82 239 1638 Assbiøren Sundsett
83 239 1638 Aamund Myyris Barn
84 239 1638 Oluff Vllindsgiord
85 239 1638 Kirstin Vllindsgiord
86 239 1639 Kirstin Vllindsgiords Barn
87 239 1639 Christenn Skeouess? Barn
88 239 1639 Joen Skelbred
89 239 1639 Oluff Skreder ihielslagen
90 239 1639 ???? ?eje sepultz est se? annebo
91 239 1640 Marthe Skeau
92 239 1640 Oluff Suke
93 239 1640 Skelbred? Jt barn paa Skelbred?
94 239 1640 Børie Hunerøds Barn
95 239 1641 Kiøl Suendzrøds Barn
96 239 1641 Joen Bongunerrød
97 239 1641 Hans Sundsettis Barn
98 239 1641 Rasmus Bergs Pige
99 239 1641 Barbra Sucke
100 239 1642 Søviørn Siuffies Datter
101 239 1642 Hans Skielbreds Barn
102 239 1642 Michel Dals Barn (dett døde paa Tieraass.)
103 239 1642 Michel Dals Barn Michel Dals andre barn som ogsaa døde paa Tieraass
104 239 1642 Peder Præstegaardens Barn
105 239 1642 Under Bongunnerød
106 239 1642 Hans Sundsettis Barn
107 239 1642 Oluff Skomager paa Vallumst.
108 239 1642 Anne? Stoer? Ti?gille? Anne
109 239 1643 Ambiøn Bongunnerøds Barn
110 239 1643 Jacob Næsis Barn
111 239 1643 Barbra Myyre
112 239 1643 Erich Laxekiøns Barn
113 239 1643 Euin Kleppens Barn
114 239 1643 Tore Kleppenn
115 240 1643 Helie Sundsett
116 240 1643 Anne Bøøen
117 240 1644 Peder Præstegdens Barn
118 240 1644 Guldbr. Sundsetts Barn
119 240 1644 Orm Laxekiønn
120 240 1645 Sundset Tøsens barn paa Sundset
121 240 1645 Michel Dals Barn
122 240 1645 Olle Truelssøn en huusmand
123 240 1645 Laurtz Syndsett
124 240 1645 Jacob Næsis Sønn
125 240 1646 Rasmus Bergs Sønn
126 240 1646 Michel Dals Barn
127 240 1646 Michel Dals Barn Michel Dals andet barn
128 240 1646 Gulbrand Ullindgiords Dreng
129 240 1646 Gunner Myyris Barn
130 240 1646 Anders Bøønss Sønn
131 240 1647 Michel Dals Barn
132 240 1647 Michel Dals Barn Michel Dals andet barn
133 240 1647 Jacob Næsis Barn
134 240 1647 Halduor Jlestads Sønn
135 240 1647 Halduor Jlestads Sønn Halduo Jlestads anden sønn
136 240 1648 Jens(??) Skilbreds Datter
137 240 1648 Christoph Ullindgiords Sønn
138 240 1649 Tore Høged??
139 240 1649 Niels Jlestad
140 240 1649 Halduor Jlestad?
141 240 1649 Erich Laxekiøns Datter
142 240 1649 Thore Liens Barn
143 240 1650 Gunnild Jlestads Barn
144 240 1650 Guldbrand Sadelmager
145 240 1650 Anders Bongundrød
146 240 1650 Jacob Jacobsøn (Marcken)?
147 240 1650 Barbra Barbra Sebastians
148 240 1650 Grou? Gussland
149 240 1651 Michel Dals Barn
150 240 1651 Jlestad En pige paa Jlestad
151 240 1651 Jlestad Jt barn paa Jlestad
152 240 1651 Anders Skeau
153 240 1651 Guri Laxekiønn
154 240 1651 Mette Kleppen
155 240 1651 Gest Enertzrød
156 241 1651 Matthis Halte Matthis
157 241 1651 Kiøel Suendtzrøds ?
158 241 1651 Jacob Myyris ?
159 241 1651 Niels Skilbreds Datter
160 241 1651 Jacob Myyris Sønn
161 241 1651 Ands? ???is Barn
162 241 1651 Poul Hunserøds? Værsøster
163 241 1651 Christopher Ullindzgiords Barn
164 241 1651 Ole Sundsettis Barn
165 241 1651 Christen Skeau? Christen Skeau? senior
166 241 1651 Christ. Ullindgiords Barn Christ. Ullindzgiords andet barn
167 241 1651 Guldbr. Ullindzgiords Datter
168 241 1652 Anne Hogiord Anne Hogiord af? di?hen
169 241 1652 Marinn Høijmo
170 241 1652 Abraham Skelbreds Barn
171 241 1653 Grou Kleppenn
172 241 1653 Peder Hogiords Barn
173 241 1653 Viuicke Dal
174 241 1654 Elinn Holte en gaardpige
175 241 1654 Peder Hogiords Barn
176 241 1654 Peder Præstegaarden Barn
177 241 1654 Knud Skeaues Barn
178 241 1655 Odgrim Hundsrød
179 241 1656 Ole Hogiord
180 241 1656 Anders Mand Anders Mand. (dau????)
181 241 1657 Christen Sebastiansøns Barn Christen Sebastiansøns 2 børn
182 241 1657 Christen Sebastiansøns Barn Christen Sebastiansøns 2 børn
183 241 1657 Jens Michellsøn Dal
184 241 1657 Tosten Sundsætt
185 241 1658 Birthe Jacobsdaatter Næs
186 241 1658 Peder Prestegaard
187 241 1658 Knud Schaus Dorthea? Barn
188 241 1658 Maren Lien Maren Thore Liens
189 241 1658 Thore Liens Barn Thore Liens 2 børn
190 241 1658 Thore Liens Barn Thore Liens 2 børn
191 241 1658 Dorthe Sundsett
192 241 1658 Laurtz Hanss. Sueedbrech
193 241 1658 Anne Prestegrdens Eloff Barn Anne Prestegrdens tre børn
194 241 1658 Anne Prestegrdens Gunille Barn Anne Prestegrdens tre børn
195 241 1658 Anne Prestegrdens Gulbrand? Barn Anne Prestegrdens tre børn
196 241 1658 Anders Bøøn
197 241 1658 Ole Ormss. Barn
198 241 1658 Christopher Ullinsjord
199 241 1658 Marthe Schillbred
200 242 1659 Truels Rasmuss. en krøbling?
201 242 1660 Karen Bongunnerød
202 242 1660 Find Kleppens Liffue Datter
203 242 1660 Find Kleppens Find Kleppens første d.? u???
204 242 1660 Gulbr. Ullinsjords Værmoder
205 242 1661 Christen Hogiordz Barn barn dødtfød
206 242 1661 Effuen Marchens Karen Søster
207 242 1661 Jacob Næss
208 242 1661 Kiøell Suentzerød Qde?
209 242 1662 Laurtz Laxekiøn
210 242 1662 Peder Hogiords Barn barn dødtfød
211 242 1662 Anne Hogiord
212 242 1662 Sønnev Hunserøds
213 242 1662 Niels Dalls Barn
214 242 1662 Berg En fattig fremmede karll døde paa Berg
215 242 1663 Siri Hunerød
216 242 1663 Poffuel Hunerøds Fader
217 242 1663 Gulbr. Sundsets Barn barn dødføed
218 242 1663 Kiøell Suentzerød
219 242 1663 Christen Præstegaarden
220 242 1664 Giøran Hynne
221 242 1664 Valmestarø Et barn pa Valmestarø
222 242 1664 Gulbrand Sundsets Barn
223 242 1665 Dagfin Dalls Datter
224 242 1665 Albret Syves Datter
225 242 1666 Matthis Hogiords Datter
226 242 1666 Ræer Næssis Barn
227 242 1666 Anders Jlestads Barn
228 242 1666 Myre eijer En pige paa Myre eijer
229 242 1666 Dall Et barn paa Dall
230 242 1666 Anne Præstegarden
231 242 1667 Laurids Hunsrøes Barn
232 242 1667 Asgutt Præstegaardens Barn
233 242 1667 Christopher Dall Nels Christopher Dall - Nels d. 23 febr
234 242 1667 Jt vecte døfød barn i ??
235 242 1667 Gulbrand Vllinsjord
236 242 1667 En fattig vandrings quinde
237 242 1668 Børge Skreders Sønn
238 242 1668 Anders Hogior
239 242 1668 Rasmus Berg
240 242 1668 Kari Myre
241 242 1668 Mari Berg
242 242 1668 Sibiøn Syffue
243 242 1669 Anne Gussland
244 242 1669 Siffell Syttre?
245 242 1669 Matthis Hogiors Sønn
246 242 1669 Anders Jlestaes Barn
247 242 1669 Nels Vallumstarø
248 242 1669 Andor Vallumstarø
249 242 1669 Mari Bergs Syster
250 243 1670 Børger Hiensrøs Quinde
251 243 1670 Næs En pige af Skeu?sogn døde pa Næs
252 243 1670 Ole Laxekiøns Datter
253 243 1670 Halvor Skilbreds Datter
254 243 1670 Ole Laxekiøns Stiffsøn
255 243 1670 Peder Hogiors Syster
256 243 1671 Valmesta Tøsens Barn
257 243 1671 Jens Vllisjors Sønn
258 243 1671 Nels Hynne
259 243 1671 Valmestarøe Den gamle Quinde pa Valmestarøe
260 243 1671 Ole Pstegards Tvillinger
261 243 1671 Ole Pstegaard
262 243 1671 Ole Skou
263 243 1672 Dorrethe Vllisjord
264 243 1672 Christopher Dals Moder
265 243 1672 Christopher Dals Barn Barn døefød
266 243 1672 Christen Skeu
267 243 1672 Skeu En pige fra Skeu
268 243 1672 Anne Skou
269 243 1672 Jacob Myre
270 243 1673 Anne Bongunnerø
271 243 1673 Guttorm Bergs Søn
272 243 1673 Grans Tøssens Barn
273 243 1673 Lars Torssøns Quinde
274 243 1673 Simen Skeu
275 243 1673 Randi Sundsett
276 243 1674 Hynne Piker 3 piger fra Hynne d. 11 Sept Skrevet over: af Blodssott
277 243 1674 Guttorm Daall Guttorm Daall oc trende hans børn
278 243 1674 Aamund Dalls Quinde Aamund Dalls quinde oc NB dermed? stilladis
279 243 1675 Guldbrand Biune?
280 243 1675 Suke En dreng pa Suke
281 243 1675 Skou J pige pa Skou
282 243 1675 Axel Bøn
283 243 1675 Skou 1 vecte barn fra Skou
284 243 1675 Matthis Hogiors Sønn
285 243 1675 Ingebor Suke
286 243 1675 Anders? Jlestaes Barn
287 243 1675 Gulbrand Sundsetz Sønn
288 243 1675 Hans Valmestarøs Barn
289 243 1676 Christopher Dale
290 243 1676 Assgut Præstegards Barn
291 243 1676 Poffuel Hunnerøs Barn
292 243 1676 Helje? Sundsets Sønn
293 243 1676 Jt vecte barn
294 243 1676 Tore Myres Barn
295 243 1676 Dagfin Dall
296 243 1676 Jon Bongunnerø
297 243 1676 Tore Myres Datter
298 243 1676 2 fattig børn
299 243 1676 Find Valmestarø
300 243 1676 Valmestarø j dreng pa Valmestarø
301 243 1676 Erich Enersrø
302 243 1677 Ole Sukis Datter
303 243 1677 Aase Kleppan
304 243 1677 Morten Hynne
305 243 1677 Syffue j pige paa Syffue
306 243 1677 Bongunnerø ? dreng fra Bongunnerø
307 243 1677 Anne Syffue
308 243 1677 Ole Vllissjord
309 243 1677 Asgut? Præstegards Søn?
310 243 1677 ? Ovens? Quinde
311 243 1677 Præstegard j barn fra Præstegard
312 243 1678 Sibile Berg
313 243 1678 Gulbrand Sundssett
314 243 1678 Vllisjord j gammel g?te? pa Vllisjord
315 243 1678 Mari? Præstegaard
316 243 1678 ? Orms datter
317 243 1678 Valmestarø 1? vecte døfødt barn fra Valmestarø
318 243 1679 Mikel Dall
319 243 1679 ? Hunsrøe
320 243 1679 Poffuel Skilbred
321 243 1679 Jnger Svendssrø
322 243 1679 ? fattigt barn Er disse to den samme?
323 243 1679 Jt liffløst barn Er disse to den samme?
324 244 1680 Barbor Skeu
325 244 1681 Christen Hogiors Sønn
326 244 1681 Christen Hogiors Sønn
327 244 1681 Gunnil Jlesta
328 244 1681 Hynne j barn fra Hynne
329 244 1681 Hynne noch jt barn fra Hynne
330 244 1682 Jlesta jt barn fra Jlesta
331 244 1682 Ambiørn Bongunnerø
332 244 1682 Marit Enersrø
333 244 1683 ???rj Laxekiøn
334 244 1683 Sundsset 1 dren fra Sundsset
335 244 1683 Haluor Sundsets Sønn
336 244 1683 Gullik Kleppan Dræbtt
337 244 1683 Ellj Lien NB: som skar sin strube ??
338 244 1683 Ashier? Settra Ashier? i Settra
339 244 1684 Jngen
340 244 1685 Tore Lien
341 244 1685 Gunnar Skilbred
342 244 1685 j fattig mand ??
343 244 1685 Ole Sukis Datter
344 244 1686 ? Jlesta ???? Jlestad. oc en fattig mand af R????
345 244 1686 Oluff Sundset
346 244 1686 Kari Vllissjor
347 244 1686 Helje Sundset
348 244 1686 Sundset mellem ? pige pa mellem Sundset
349 244 1686 Børger Svensrøe i mange aar sengeliggense af et u-lykeligt til???
350 244 1686 Jt barn fra Vllisjor
351 244 1686 Halvor Sundsets Barn
352 244 1686 Bøen Jt døefød barn fra Bøen
353 244 1687 Ole Knobe? Ole Knobe?, funden død i skouen under S???
354 244 1687 Mari Mari Peder L??os
355 244 1687 Sundset Jt døefød barn fra Sundset
356 244 1687 Anders Hogiors Barn
357 244 1687 Madtz Dals Tvillinger
358 244 1688 Barbroe Bøen
359 244 1688 Abraham Syfue
360 244 1688 Guttorm Laxekiøns Barn
361 244 1688 Sundset, S. Jt døefødt barn fra S. Sundset
362 244 1688 Hogiords Jt barn fra Hogiords
363 244 1688 Anders Hogiors Barn
364 244 1688 Osmund Næsis Sønn
365 244 1688 Jens Vllisjords Datter
366 244 1689 Anders Jlesta
367 244 1689 Jon Suensrøs Sønn
368 244 1689 Jacob Skeu
369 244 1689 Gertrud Næss
370 244 1689 Marj Syffve
371 244 1689 Bøen Jt lifløst barn fra Bøen
372 244 1689 Anne Bøens Barn u-ecte
373 244 1689 Giest? Laxekiøns Barn Døefødde
374 244 1689 ? ?
375 244 1690 Ole Suke Nels oc Ole Suke, komme begge i en ??? ???? 13. ?
376 244 1690 Nels Suke Nels oc Ole Suke, komme begge i en ??? ???? 13. ?
377 244 1690 Poffuel Hunerø
378 244 1690 Christen Bongunerø
379 244 1690 Suke Jt barn fra Suke
380 244 1690 Sundset Jt barn fra Sundset
381 244 1691 24 Jacob Syffue?
382 244 1691 106 Oven Knippa?
383 244 1691 2de? børn som var vandringsfolkis och en vandringsmand
384 245 1692 63 Simen Valmestarøe
385 245 1692 40 Halvor Sundset
386 245 1692 22 Hogior j dreng fra Hogior
387 245 1692 22 Hunsrø j pige fra Hunsrø
388 245 1693 73 Lartz Huntzrø
389 245 1693 Vllisjor Jt barn fra Vllisjor
390 245 1693 Even Hogiors Barn
391 245 1694 2 Oluf Vllisjords Barn
392 245 1694 56 Kleppen j? gammel quinde fra Kleppen
393 245 1694 Dal j døefød barn fra Dal
394 245 1694 35 Mari Jlesta
395 245 1694 Dal Jt barn fra Dal
396 245 1695 Bøen j dreng fra Bøen
397 245 1695 Dall 1 barn fra Dall
398 245 1695 62 Jøran Hunerø?
399 245 1695 Sundset mellem j pige fra mellemSundset
400 245 1695 Syvestua Mandens Barn i Syvestua K(R?)??ter?
401 245 1695 37 Helje Skilbred Druknet
402 245 1695 70 Gurri Sundset
403 245 1695 16 Matz Pstegards Datter
404 245 1695 15 Asgut Præstegards Sønn
405 245 1695 39 Birgete Sundset
406 245 1695 13 Asgut Pstegards Sønn
407 245 1696 Skilbred Jt quindfolk fra Skilbred
408 245 1696 Skeu j barn fra Skeu
409 245 1696 Skilbred j barn fra Skilbred
410 245 1696 Mari Vllisjord
411 245 1696 Anne Søffrens d.
412 245 1696 Sundset nordre Jt barn fra Nordre Sundset
413 245 1696 ??el? Bøen?
414 245 1696 Marthe Højord
415 245 1697 14 Nels Stensøns Skomager Anne Skomager Nels Stensøns Anne, æ - 14 jan? F: Gunnille Poffuels d. Feilplassert, skulle vært fødte?
416 245 1697 Vllisjord Jt barn fra Vllisjord
417 245 1697 Hans Laxekøns Barn
418 245 1697 Eric Hogiords Barn
419 245 1697 50 Anne Næss Anne Næss 50 A:
420 245 1697 Dal j husquinde fra Dal
421 245 1697 Vllisjor Jt barn fra Vllisjor
422 245 1697 Christopher Jlesta
423 245 1697 Mari Peders datter
424 245 1697 Mari Valmestarø Mari Valmestarø oc hendiss syster
425 245 1698 Torgier Haluorssøn Heja
426 245 1698 Marri Lien
427 245 1698 Asgut Præstegaarden
428 245 1698 Peder Fisker Peder Fisker NB under ligpdiken
429 245 1698 Mari Hogior
430 245 1698 Kari Svensrø
431 245 1698 Borressogn En fattig mand fra Borressogn
432 245 1698 Guttorm Bergs Sønn
433 245 1698 77 ??? Olsdatter
434 245 1698 Bøen j pige fra Bøen
435 245 1698 Anders Bøens Barn
436 245 1698 Bøen j dreng fra Bøen
437 245 1698 Jacob Jenssøn?
438 245 1698 Haluor Skredders Quinde
439 245 1698 Anders Bins? Barn
440 245 1698 38 Anders Suke Anders Suke - 38 aar 5 maaneder
441 245 1699 Anders Suke Anders Suke - 38 aar 5 maaneder
442 245 1699 Guri? Jlestaeje Guri? paa Jlestaeje
443 245 1699 Kleppan j gammel gente? fra Kleppan
444 245 1699 Vllisior j gut fra Vllisior
445 245 1699 ? Jacob Hogior Jacob Hogior, æt: 55??? aar 5 mane??
446 245 1699 12 Matz Præstegaards Sønn
447 245 1699 Anne Buria?
448 245 1699 Guttorm  Bergs Datter
449 245 1699 30 Rasmuss Skou
450 245 1699 Svensrø j barn fra Svensrø
451 245 1699 Ræer Næsis Sønn
452 246 1699 Haluor Skredder NB Haluor Skredder skud sig i hiel
453 246 1699 Vllisior Jt barn fra Vllisior
454 246 1700 Tosten Sundsets Barn
455 246 1700 Peder Jlestads Barn 29 Martij
456 246 1700 Oluf Andorssøn
457 246 1700 Ole Vigverrings Barn
458 246 1701 Kleppan j pige fra Kleppan oc j dreng
459 246 1702 j u-æcte barn
460 246 1703 Anders Liens Barn Andres Liens hiemedøbte barn
461 246 1703 Oluf Sundsetts? Jacob jt u-ecte barn fra Sundsett, Jacob kalder, fød d 2. Martij faderen Oluf ?anne?, Moder? Marte Siversdaatter
462 246 1703 Birte Guttormsd. Dal
463 246 1704 Jon Svensrød
464 246 1704 Marj Sundset n: filia
465 246 1704 Erich Højors Nils Barn
466 246 1704 Rasmus Berg
467 246 1704 Hans ? Barn
468 246 1704 Anne Sætres Søster
469 246 1705 Guttorm Laxkiøn
470 246 1705 Marthe Gulbrandsd.
471 246 1705 Tosten Sundset
472 246 1705 Tosten? Sundets? Barn? Hans barn døefød
473 246 1705 j quinde fattig
474 246 1705 Lars Anderss.
475 246 1705 61 Guttorm Berg æt: 61 aar 2 1/2 maaned
476 246 1705 65 Jørgen Skilbred
477 246 1705 Erich Højords, vestre? Barn
478 246 1705 Gunder Skilbreds Barn
479 246 1705 25 Jørgen Skilbreds Lars Sønn
480 246 1705 Erich Højords, vestre?
481 246 1705 Barbro Torgrimsd. ?? ?øsqe?. æt: gammel
482 246 1706 Thore Bongunrød
483 246 1706 80 Reijer Næs
484 246 1706 Laxekiøn Et barn paa Laxekiøn
485 246 1706 Ole Skaug
486 246 1706 Halvor Syfvis Barn
487 246 1707 72 Jøran Næs Jøran Næs - æt: qannos? 72
488 246 1708 Jacob Næsis Barn
489 246 1708 55 Anne Christoffersdatter
490 246 1708 9 Christoph. Hunsrøds Barn Christoph: Hunsrøds barn i E???, æt 9 aar
491 246 1708 Jens Oldenborg
492 246 1708 71 Marj Dal
493 247 1709 Jacob Dal
494 247 1709 Anders Bøns? Else Barn
495 247 1709 63 Else Sucke en siuch? qde
496 247 1709 Karj Syfve eje
497 247 1709 58 Anne Skeu en siuch? qde
498 247 1709 Peder Jlestad Barn
499 247 1710 Jon Sundsæt Jon Sundsæt ?? qde d 10 jan: F: Cibille? ?ich? - Ma? Pstrg Feilplassert?
500 247 1710 Haluor Syfvis Barn
501 247 1710 Ole Erichsøns Sundsets, S. Barn døefød barm
502 247 1710 100 Nils Sundset
503 247 1711 90 Ole Jensøns Qde
504 247 1711 Gurj Suches Marthe Barn
505 247 1711 Erich Højor Hans j dreng hos Erich Højor, Hans
506 247 1711 Halfvor Syfve
507 247 1711 Gunnar Skilbred j barn fra Gunnar Skilbred
508 247 1712 Sven Suchis Hans Barn
509 247 1712 Anne Ambiønsd.
510 247 1712 Taral Ensøndings? Abraham Østr?? Dattersønn Taral ???øndings daatter søn, Abraham Øste??
511 247 1712 Svend Marte Svend frilledtr? ??? heder Marte
512 247 1712 Skeu En dreng paa Skeu, druchnet
513 247 1712 Marj Marj Ole Andors?
514 247 1712 90 Elen Hunsrød j siuch? gammel quinde
515 247 1712 Ole Jonss.
516 247 1712 Peder Sundset
517 247 1713 Stenborg Stenborg Jens Oldenborgs +
518 247 1713 18 Syfve eje j pige fra Syfve eje
519 247 1713 Skeu j barn fra Skeu
520 247 1713 Suche j barn fra Suche lefde 5 timer
521 247 1713 Sibille Suche ??????
522 247 1713 6 Marj Suche j barn fra Suche, Marj 5 1/2 aart
523 247 1713 25 Marj Olsd. Ullensiord
524 247 1714 Taral Ensændig
525 247 1714 Hans Myris Lars Barn
526 247 1714 Tostj? Dal lille Barn Døefødde barn
527 247 1715 72 Kirstj Erichsd.
528 247 1715 71 Karj Erichsd.
529 247 1715 Jon Sundset mellem Barn
530 247 1715 Jon Sundsett nordres Arne Sønn
531 247 1715 Jest Laxekiøns Quinde
532 247 1715 Gunner Skilbreds Sønn
533 248 1716 Gunner Skilbreds Barn
534 248 1716 Chresten Jansen
535 248 1716 Ole Wigwær
536 248 1716 Svend Hagen
537 248 1716 Søren Olesen
538 248 1716 Peder Sunset
539 248 1716 Sebin Wallemstads Sønn
540 248 1717 Tolle Poulsen Quinde
541 248 1717 Gunnar Schildbred
542 248 1717 Dorthe Jensen Jans Dorthe +
543 248 1717 Even Schildbred
544 248 1717 Schildbred EN gammell paa Schilbred +
545 248 1717 Schildbred En dødfødde barn paa Schildbred hos sal. Gunner Erichs?
546 248 1717 Schildbred En Pinge? paa Schildbred
547 248 1717 Jacob Ullensjord
548 248 1717 Anne Dal
549 248 1717 Thore Andersen døde paa skibret?
550 248 1717 Christoffer Schou
551 248 1718 Else Olesdaatter
552 248 1718 Hoskuld Kleppans Quinde
553 248 1718 Live Skildbred
554 248 1718 Jacob Næses Barn
555 248 1718 Hunner. En gammel Qvinde paa Hunner.
556 248 1719 Halvor Svensrøds Barn dødfød
557 248 1719 Jon Sunsettes Datter
558 248 1719 Else Synset
559 248 1719 Jon Sunseth Barn Et barn hos Jon Sunseth
560 248 1719 Jon Synset
561 248 1719 Ullesjord En pige paa Ullesjord
562 248 1719 Højer? En pige paa Højer
563 248 1719 Jest Laxekiøn
564 248 1719 Ole Dall Barn Et barn ho Ole Daøø
565 248 1720 Truels Madtzen
566 248 1720 Gullich Adsgutsens Barn dødfød
567 249 1720 Madtz Præstegaards Gaardgut?
568 249 1721 Jacob Næses Barn
569 249 1721 Jacob Dalles Barn
570 249 1721 Marj Skoue
571 249 1721 Ole Olesens Barn
572 249 1721 Ole Biøen? ? Ole Biøen ?????
573 249 1722 Ole Larsøns Barn
574 249 1722 Schildbr. En gammel Q. paa Schildbred
575 249 1722 Gustaf Svensches Barn
576 249 1722 Guldbrand Hunnerøds Barn
577 249 1723 Peer Jllestads Quinde
578 249 1723 Peer Schildbr. Quinde
579 249 1723 Peer Guttormsens Barn
580 249 1723 Anne Schildbred
581 249 1723 Synset nor En gammel Q. paa Nord Synset
582 249 1724 Ole Ullensjord
583 249 1724 Schildb. En gammel quide paa Schildb.
584 249 1725 Chresten Tostensen Skoue?
585 249 1725 Olef? Nielsens Barn
586 249 1725 Høije, østre Et død fød barn paa østre Høije
587 249 1725 Aase Sætter?
588 249 1726 Jacob Dahls Barn
589 249 1726 Anders Liens Quinde
590 249 1726 18.8.26 Even Suche d. 18 Augustij
591 250 1727 Aasmund Næs
592 250 1727 Jacob Næs
593 250 1727 Bonngundrød Et barn paa Bonngundrød
594 250 1727 16 Peer Præstegaard
595 250 1727 Ole Bøenns Quinde
596 250 1728 Iv???? En gammel Q. paa Ive???
597 250 1728 Axel Bøen
598 250 1728 Schildbr. En Pige paa Schildbr.
599 250 1728 Myreeije En gammel Q. paa Myreeije
600 250 1728 Jllest. En ung karl paa Jllest.
601 250 1728 Høyersqvæ?? Enche Enchen paa Høyersqvæ??
602 250 1729 Svend Olesen
603 250 1729 Kleppan Et barn paa Kleppan
604 250 1729 Hans Sva?te Hans
605 250 1729 Gudbrand Synsets Barn
606 250 1729 Skeueije En pige paa Skeueije
607 250 1729 Chirstj? Hunnerød
608 250 1729 Ads??? Kleppan
609 250 1729 Rollou Laxekiøns Barn
610 250 1729 78 Christoffer Hunsrød
611 250 1729 Karen Suche Gamle Karen Suche
612 250 1730 Madtz Walmest. Barn
613 250 1730 Jacob Næsses Barn
614 250 1730 Anders Ullensj. Barn
615 250 1730 Niels ? Niels Sønd.? syers? barn
616 250 1730 Ole Nielsens Sønn
617 250 1731 Tarald Præstegr. Barn
618 250 1731 Anders Ullersj. Barn G. Anders Ullersj. barn
619 250 1731 Karen Berrig
620 250 1731 Niels Synsets Barn
621 250 1731 Rollou Laxekøns Barn druchnet udj en brand
622 250 1731 Jngeborg Halvors. Barn Død fød
623 250 1731 Gustavus Gustavus et barn død
624 251 1732 Anders Ullensjord Barn
625 251 1732 Hans Holmen?
626 251 1732 Hunerød? En gammel qvinde paa Hunerød?
627 251 1732 Høij?? V. En gammel pige paa V. Høij??
628 251 1732 Povel Syfes? qvinde
629 251 1732 Jacob Næsis Barn
630 251 1732 Berte Augrimsdaatter
631 251 1732 ??rel? Anderss. Barn
632 251 1733 Karel Andersens Sønn?
633 251 1733 88 Lars Pedersen Schildbred %død d: 11 Jan.% ætat 88
634 251 1733 24 Erich Hansen Myre død d. 10 Junij: ætat 24, som blef? ???? for si??? beviss af en hest? og døde samme dag dereffter
635 251 1734 Lars Bergersens Barn
636 251 1734 Erich Hynnes? Barn
637 251 1734 Ole Myre eje Ole paa Myreeje har? barn?
638 252 1734 Syfe Eje Et barn paa Syfe Eje
639 252 1734 Peer Schildbred
640 252 1734 87 Thore Adsgutss.
641 252 1734 Jon Olesens Barn
642 252 1734 Røllou Andersens Barn
643 252 1734 Thore Sversrød
644 252 1734 Guldbrand Hønnerøds Barn
645 252 1734 Povel Syfes? Barn
646 252 1735 79 Anders ? Anders Lasi??? ætat 79
647 252 1735 Jllestads En pige paa Jllestad
648 252 1735 Ole Jffuersen
649 252 1735 Matthis Myres Barn
650 252 1735 Schildbred En gammel quinde paa Schildbred
651 252 1735 Anders Ullensjords Barn
652 252 1735 Andeor? Synsets Sønd. Quinde
653 252 1735 Matthis Myre
654 252 1735 Marthe Larsd. Myre vestre En pige vestre? Marthe Larsd. paa Myre
655 252 1735 14 Dall En liiden pige paa Dall 14 aar u-ecte
656 252 1736 ? ? Kleppan
657 252 1736 82? Berthe Berg
658 252 1736 Hans Bergs Barn
659 252 1737 Guldbrand Hunnerøds Datter
660 252 1737 Chresten Skeu Ole Sønn
661 252 1737 Povel Syfves Sønn
662 253 1737 Anne Bøen
663 253 1738 Niels Schildbreds Sønn
664 253 1738 Thore Svensens Quinde
665 253 1738 Erich Høijers Quinde