Kodal kirkebok 1623-1738, Døde
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Lnr. Side År Dato Alder Fornavn Farsnavn Sted/bet. Navn død Relasjon Merkn. Anm.
1 175 1623 Guttorm Præstbyn
2 175 1623 Olluff Loffsrøds Barn
3 175 1623 Torbern? Ljøstrød
4 175 1623 Niels Møller
5 175 1624 Ingerj Suartzrød
6 175 1624 Christenn Troldzaasis, nørdre Barn
7 175 1624 Michell Gallisis Barn
8 175 1624 ???? ???? Hos Døuff Oluff
9 175 1624 Brecke jord? Een pige paa Brecke jord?
10 175 1624 Michel Bergimbs Søsterdaatter
11 175 1624 Michell Wergedall
12 175 1624 Halduor Hassosis Barn
13 175 1624 Marthe Tuetten
14 175 1624 ???ie Skorgis Fader
15 175 1625 Christen Troldzaasis, nørdre Barn
16 175 1625 Michell Gallisis Quinde
17 175 1625 Michell Gallisis Barn .. Och hans barn
18 175 1625 Knud? Troldzaasis Quinde
19 175 1625 ? Tuettens sønn
20 175 1625 ? Præstbyen Klamme sammen med neste, mor med foster?
21 175 1625 ? Præstbyen foster ??? Sitt foster
22 175 1625 ? Mari?? Galliss paa Galliss
23 175 1625 Kirstine? Gusland
24 175 1625 Gunner? Gallisis Barn
25 176 1625 Christen Troldzaasis Moder
26 176 1625 Aamund Galliss
27 176 1625 Siffuord Suartzrød
28 176 1626 Thomis Gieldstad
29 176 1626 Anders Risemyyrs Barn
30 176 1626 Gunner Galliis
31 176 1626 Knud Gierrestad Barn
32 176 1626 Oluff Huidsteens Barn
33 176 1626 Sigemudt (Sigeridt?) Huidsteen
34 176 1627 Michell Bergimb
35 176 1628 ?u? Oluff
36 176 1628 Leuor Qvernestuens Datter
37 176 1629 Guttorm Guslands Barn
38 176 1629 Jønss Gr???
39 176 1629 Christen Troldzaasis Barn
40 176 1629 Tarann Biørndals tøsens Barn
41 176 1629 Knud Gieldstads Modsyster
42 176 1630 Hans Breckis Barn
43 176 1631 Jacob Slettholtis Sønn
44 176 1632 Jacob Skreders Dreng
45 176 1632 Leuor Troldsaass
46 176 1632 Barbra Bergimb
47 176 1632 Rasmus? Hassaasis Barn
48 176 1633 Oluff Loffsrøds Barn
49 176 1633 Hans Nielsønn
50 176 1633 Helie Skorge
51 176 1633 Oluff Sletholt
52 176 1633 Maren Gusland
53 176 1634 Knud Gieldstads Quinde
54 176 1634 Knud Gierrestad
55 176 1635 Thore Troldaas
56 176 1635 Oluff ? Barn
57 176 1636 Niels Einerøds Datterbarn
58 176 1636 Oluff Huiidsteens Barn
59 176 1636 Mathis Riisemyyrs Morsøster
60 176 1637 Karine Huidsteen
61 176 1637 Marthe Skorge
62 176 1637 8.6.37 Oluff Biørndals Søn, 
63 176 1638 Harald Gallisis Barn
64 176 1638 Hellich Suindal
65 176 1638 Treffland?stuen? It barn i Treffland?stuen?
66 176 1638 Hans Tuetten
67 176 1638 It almissebarn
68 177 1639 Christen Troldzaasis, S. Barn
69 177 1639 Een almissemand
70 177 1639 Ingelbret Trefflans Barn
71 177 1640 Laurtz Præstbyens Barn
72 177 1640 Kiøstrød Een liden pige paa Kiøstrød
73 177 1640 Oluff Huidsteens Barn
74 177 1640 Randj Skorge Saustur?
75 177 1640 Else Trefflands Saustur?
76 177 1641 Guttorm Skorgis Værsøster
77 177 1641 Marthe Loffsrød
78 177 1641 Eleu Sku?lies Barn
79 177 1641 Gusland Een pige paa Gusland
80 177 1642 Knud Skorgis Dattersønn?
81 177 1642 Hans Breche
82 177 1642 Jacob Næssos Sønn
83 177 1643 Alf Stj
84 177 1643 Eleu Sletholtis Barn
85 177 1643 Karine Stj
86 177 1643 Elouff Sletholtis Barn
87 177 1643 Oluff Biørndal
88 177 1644 Jon Tuettens Barn
89 177 1644 Tarann Præstbyen
90 177 1644 Michel Galliiss
91 177 1644 Marthe Galliis g. quid?
92 177 1645 Eleu Sletholt accisus (drept)
93 177 1645 Laurtz Præstbyens Barn
94 177 1645 Peder Møllers Quinde
95 177 1645 Laurtz Præstbyens Lille daa???
96 177 1645 Jacob Sletholt Som blef halshugget
97 177 1645 Harald Gallisis Barn
98 177 1645 Eleu Skuolins Barn
99 177 1645 Ingelbret Trefflands Barn
100 177 1645 Karine Treffland Barnet
101 177 1646 Hans Skorgis Stiffsønn
102 177 1646 Knud Hønsevalds Frillebarn
103 177 1646 Harald Gallisis Søn
104 177 1646 Guttorm Skorge
105 177 1646 Reier? Skorgis Søn
106 177 1646 ? Præstbyens lille søn
107 177 1646 Torger Bergiens? Barn
108 178 1647 Aase Hassaas
109 178 1647 Torger Bergiens Barn
110 178 1647 Knud Hønsuals Søn
111 178 1647 Peder Troldzaasis Barn
112 178 1648 Ole Huisteens Barn
113 178 1648 Kiøstrød En pige paa Kiøstrød
114 178 1648 Elou Schuolins Sønn
115 178 1648 Harald Gallisis Sønn
116 178 1648 Torger Bergis Quinde
117 178 1649 Niels Gallisis Barn
118 178 1649 Ole? Troldaasis Barn
119 178 1650 Rasmus Hassaas
120 178 1650 Hønsevald Datter?? Och tuende hendis søster
121 178 1650 Anders Skreds? Barn
122 178 1650 Ingelbret Slettingdal
123 178 1650 Elou Schuolins Daatter
124 178 1650 Kiøstrød En liden dreng paa Kiøstrød
125 178 1651 Harald Gallisis Quinde
126 178 1651 Knud Gieldstad
127 178 1651 Breche En almissemand paa Breche
128 178 1651 Peder Kiøsterød
129 178 1651 Marie Gieldstad
130 178 1651 ??Birrethe? Hasaasis Sønn
131 178 1651 Laurtz Præstbyen
132 178 1651 Marthe Sletholt
133 178 1651 Ole Sletholtis Stiffdaatter
134 178 1651 Laurtz Præstbyens Daatter
135 178 1651 Torbiørn Schuolin
136 178 1651 Jngelbret Troldsaasis Sønn
137 178 1651 Elou Schuolins Daatter
138 178 1651 Laurtz Gusland Blinde
139 178 1651 Niels Liuerød
140 178 1651 Marthe Liuerød
141 178 1651 Anfind Torbjørns.* Schuolin Søn Torbiøn Schuolins søn, Anfind
142 178 1652 Aase Troldsaas
143 178 1652 Harald Gallisis Søster
144 179 1653 Anne Pouls Anne
145 179 1653 Christen Breche
146 179 1653 Knud Hønsewald
147 179 1653 Wulff Barn Wulffs barn
148 179 1654 Tosten Bergis Quinde Och hendis baren
149 179 1654 Torger Bergis Barn
150 179 1654 Ole Stijs Datter
151 179 1654 Knud Skorge
152 179 1654 Halduor Hassaasis Dreng
153 179 1655 Jon Troldsaasis Barn
154 179 1655 Hans Gusland
155 179 1656 Ingen døde
156 179 1657 Halffuor Hasaas
157 179 1657 Tosten Bergis Uægte barn
158 179 1657 Eloff Schuolen
159 179 1657 Haldword Galliis
160 179 1658 Ingebor Galliis Ingebor Andreas Galliisis
161 179 1658 Anne Galliis Anne Niels Galliisis
162 179 1658 Anne Holand Gammel Anne, Holand
163 179 1658 Olluff Biørnssøn Loffsrød
164 179 1658 Torger Gallisis Datter
165 179 1658 Christen Hønsevald
166 179 1658 Matthis Teyen ved Galliissvandset
167 179 1658 Marie Kiøsterød
168 179 1658 Are Michels.* Brechis Michell Brechis søn Are
169 179 1658 Erich Saumesters Barn
170 179 1658 Live Gierrestad Knud Gierrestad daatter Live
171 179 1658 Jens Anderss. Schomager
172 179 1659 Elin Trolsaas Daatter Christen Trolsaasis daatter - Elin
173 179 1659 Anders Loffsrøds Barn
174 179 1659 Marte Ingebrets.* Slettingdals Ingelbrett Slettingdals d.? Marte
175 179 1659 Havall Hønsevald
176 179 1660 Eleff? Jons.* Trolsaas Jon Trolsaasis søn - Elleff?
177 179 1660 Maren Schorge Hans Schorgis stiffdaater - Maren
178 179 1660 Christen Gielestad
179 179 1660 Effuen Gallisis Barn
180 179 1661 Huidsteen En tienistpige paa Huidsteen
181 179 1661 Thore Bommerhuuss
182 180 1661 Anne Hasaas Och hindis barn dødtfød
183 180 1661 Hasaas Anne Hasaas och hindis barn dødtfød
184 180 1661 Birte Hasaas Rasmussis effterleverske
185 180 1661 Jon Trolsaas Barn
186 180 1662 Christen Slettholts
187 180 1662 Christen Jønland Druchnet i Elffuen
188 180 1662 Guttorm Giærestad Ett barn paa Giærestad (Guttorm)
189 180 1662 Michel Huidstens Barn
190 180 1663 Ingebore Kiøsterød
191 180 1663 Birte Loffsrød Gammell Birte tilholdenis i Loffsrød
192 180 1663 Tiøstell Hoffland
193 180 1663 Elin Semb? Hans Lystrødz moder Elin Semb?
194 180 1663 Helle Gutormsdaatter Giærestad Anders Giærestad qnde? - Helle Gutormsdaatter
195 180 1663 Anders Giærestads Barn
196 180 1663 Anders Hasaas Barn
197 180 1634 Trolsaas En pige hos Joen Trolsaas
198 180 1634 Oluff Christensøn
199 180 1634 Simen Toressøn 100 och 20 ar gammel
200 180 1634 Torger Risemir
201 180 1634 Trolsaas, nordre Et Barn fra Nordre Trolsaas
202 180 1634 Lystrø En pige fra Lystrø
203 180 1634 Ifuer Gallisis Barn Døfød
204 180 1634 Anne Gallis Ifuer Gallisis Anne
205 180 1634 Karen Rejers datter
206 180 1634 Christopher? Jonsøn
207 180 1665 Mari Risemir
208 180 1665 Ifuer Huidsteen
209 180 1665 Hans Jørgensøn Kiøsterød?
210 180 1665 Trygge Lystrøs Søn
211 180 1665 Joen Trolssaassis Barn Dødfødde barn
212 180 1665 Gunille Breche
213 180 1665 Anders Hassaas
214 180 1665 Nels Præstbyn
215 180 1665 Anders Hassaas Barn
216 180 1665 Jngvald Hønsevalds Moder
217 180 1665 Gallis En fattig Vandrings quindfolk døde paa Galliis
218 180 1666 Børge Skarholts Barn
219 180 1666 Anders Loffsrøds Barn
220 180 1666 10.7.66 Ellin Hasaas Amun Hassaas - Ellin - d. 10 julii
221 180 1666 Ole Huidsten
222 180 1666 Knud Lystrø
223 180 1667 Anne Biørndall
224 180 1667 Jon Trolssos Barn
225 180 1667 Jngval Hønsevals Barn
226 180 1667 En Vandings fattig quinde druchnede??
227 180 1667 Tosten Trefflands Barn
228 180 1668 Hans Loes Barn
229 180 1668 Risemir Jt barn fra Risemir R????
230 180 1669 Sitzele Risemir
231 180 1669 Signe I Stuen Signe i Stuen
232 180 1669 Kari Prestbyn
233 180 1669 Bergi En Vandrings quinde fra Tellemarken døde paa Bergi
234 181 1669 Gurru Stj
235 181 1669 Amun Hassos
236 181 1669 Svend Svarsrø
237 181 1669 Karj Treffland
238 181 1669 Hans Haugenes? Hans Haugenes? Oc Tosten Trefflands søn
239 181 1669 Tosten Treflands Søn Hans Haugenes? Oc Tosten Trefflands søn
240 181 1669 Jngebret Treffland
241 181 1669 Poffuel Hans Loes Poffuel
242 181 1669 Hans Loe
243 181 1669 Morten Ødegards Barn
244 181 1670 Erich Gundersøn Liffuerø
245 181 1670 Nels Gallis
246 181 1670 Nels Holands Søn Det uecthte Barn Hr- Nels Holands søn
247 181 1670 Lofsrø eijer En fattig mand paa Lofsrød eijer
248 181 1670 Ole Svarsrø
249 181 1671 Jon Trolsaasis Tuende sønner
250 181 1671 Jon Trolsaasis Tuende sønner
251 181 1671 Michel Breche Barn Jt lifløst Narn
252 181 1671 Peder Lystrøes Barn
253 181 1672 Gurri Risemir
254 181 1672 Kari Gærsta?
255 181 1672 Ole Biøndal Disse trendis til i orden paa? J dag, laa kun 5 dage
256 181 1672 Torgier Biøndal Disse trendis til i orden paa? J dag, laa kun 5 dage
257 181 1672 Biøndal J Pige fra Biøndal. Disse trendis til i orden paa? J dag, laa kun 5 dage
258 181 1672 Amun Skolj Druchned
259 181 1672 Søren Sletholts Barn Døfød
260 181 1672 Anders Skorgis Barn
261 181 1673 Ole Stj
262 181 1673 Asbiøns? I Stuen Barn Asbiøns? Barn i Stien
263 181 1673 Morten Møllers Barn
264 181 1673 Jon Trolsaass Quinde Var blind
265 181 1673 Anders Lofsrøs Quinde
266 181 1673 Iffuer Biøndal Iffuer Biøndal, noc j fattig quindis uecte barn
267 181 1673 Biøndal Uekte Barn Iffuer Biøndal, noc j fattig quindis uecte barn
268 181 1673 Biøndal I dreng paa Biøndal
269 181 1674 Jon? I stuen Asbiøn i Stuen - Jon, d. 11 fe????
270 181 1674 Tosten Treffland
271 181 1674 J Vandrings quindfolk
272 181 1674 Christen Trolsaas
273 181 1674 Ræer Skolis Barn
274 181 1674 Anne Tejen?
275 181 1675 Huidsten Michel?? Huidsteen Lauridtz? D. ? Martii
276 181 1675 Michel Breches Søn Michel Breches søn oc datter
277 181 1675 Michel Breches Datter Michel Breches søn oc datter
278 181 1675 Peder Lystrøs Søn
279 181 1675 Aase Skolj
280 181 1675 Nels Gallises Datter
281 181 1675 Nels Biøndals Barn (Ligget i hiel)
282 181 1675 Biørn Skolj
283 181 1675 Peder Christensøn (druchnet)
284 181 1675 Peder Gallises Barn Peder Gallises tuende børn
285 181 1675 Peder Gallises Barn Peder Gallises tuende børn
286 181 1675 Skolj J pige fra Skolj
287 181 1675 Tom Gielstaes Barn
288 181 1675 Michel Huidstens Søn
289 181 1676 Søfren Sletholts Barn
290 181 1676 Larts Gallises Barn
291 181 1676 Gurrj Skorge
292 181 1676 Daniel Hassos
293 181 1676 Tuetten? It vecte barn fra Tuetten?
294 181 1676 Hans Risemirs Quinde
295 181 1676 Amund Liffuerøs Quinde
296 181 1676 Huidsten I soldatt pa Huidsten
297 181 1676 Kari Skorge
298 181 1676 Mari Biøndal
299 181 1676 En fattig mands barn.
300 181 1676 Michel Treflands Barn døefødt
301 181 1677 Michel Huidstens Søn
302 181 1677 Birgette Holand
303 181 1677 Sidtzell Skolj eije Sidtzell pa Skilj eije
304 181 1677 Torbiørn Stiess Barn Døefød
305 181 1678 J fremmed soldat
306 181 1678 Hønsevald 2? Døfødde børn fra Hønsevald
307 182 1678 Ole? Trolsaas?? Datter
308 182 1678 Pisserøe eijer J gammel quinde pa Pisserøe eijer
309 182 1678 Jngebor D????
310 182 1678 j fattig dreng
311 182 1679 Nelss Loffsrød Nels pa Loffsrød
312 182 1679 Galliss, østre J dreng ov j pige fra østre Galliss
313 182 1679 Iffuer Gallissis Quinde
314 182 1679 Ole Sletholt
315 182 1679 Søren Cortsøn
316 182 1680 Jon Tuetten
317 182 1680 Gunnill Trolssos
318 182 1680 Trefland J barn fra Trefland
319 182 1680 Trolsaas J barn fra Trolsaas
320 182 1681 Peder Trolssos Søn
321 182 1681 Leffsrø Jtt drengebarn fra Leffsrø
322 182 1681 Holand, øfre J barn fra Øfre Holand
323 182 1681 Gielsta J barn fra Gielsta
324 182 1681 Breke J barn fra Breke
325 182 1681 Søren Sletholts Barn
326 182 1681 Amun Skolis Søn
327 182 1681 Jngval Hønsvals Barn
328 182 1682 Skorge eije J fattig mands barn pa Skorge eije
329 182 1682 2.6.82? Mari Tostensd.* Skorge eije Tosten pa Skorge eije - Mari, d. 2 j??
330 182 1682 Nelss Polsøn Faderen? Nelss Polsøn
331 182 1682 Skorge eije Jtt tøsebarn fra Skorge eije
332 182 1682 Ole Skredder paa Rissemir
333 182 1682 Skolj Jtt lifløst barn fra Skolj
334 182 1682 Ræer Skolis Quinde Hastig?
335 182 1682 Kari Gielsta
336 182 1683 Kari Skorge
337 182 1683 Peder Svartzrøe
338 182 1683 Tuetten eije Jt? Barn fra Tuetten eije
339 182 1683 Ole Geresta
340 182 1683 Torkild? Galliss Quinde
341 182 1683 Helje Loffsrøes Barn
342 182 1684 Tosten Bergi
343 182 1684 ? Leffvors datter
344 182 1684 Pernille Risemir
345 182 1684 Tore Gielstas Barn
346 182 1684 Jffuer Galliss
347 182 1684 Michel?? Treflands Barn
348 182 1684 Ræer Skoljs Barn
349 182 1684 Gielsta Jt quind folk pa Gielsta
350 182 1684 Gielsta Jt lifløst barn fra Gielsta
351 182 1685 Mari Lefsrø
352 182 1685 Ole Tuettens Barn
353 182 1685 Laurtz?? Hønsevalls Barn
354 182 1685 Hans?? Holands Barn
355 182 1685 Hans Galliss Barn
356 182 1686 Risse Risse Jt lifløst barn fra Risse
357 182 1686 Svend Skuggens Barn
358 182 1686 Michel Huidstens Søn
359 182 1686 Jon Trolsos Quinde
360 182 1686 Kari Tueten
361 182 1687 Torgier Bergj
362 182 1687 Christen Slegtingdal
363 182 1688 Birgette Onne
364 182 1688 Stj Jt barn fra Stj
365 182 1688 Amund Liuerø
366 182 1688 Nelss Liuerø
367 182 1688 Mari Leuors
368 182 1688 Skolj Jt barn fra Skolj
369 182 1688 Gunnar Huidsteneje Quinde Gunnars quinde paa Huidsteneje
370 182 1688 Mari Gallis
371 182 1688 Jnger Sletholt
372 182 1688 Kari Effuens datter Gamle Kari Effuens datter
373 183 1689 Jacob Gallis Barn NB: døde jt barn fra Jacob Gallis
374 183 1689 Hasos eije Barn Jt barn fra Hasos eije
375 183 1689 Svend Skuggen Barn Jt drengebarn fra Svend Skiggen
376 183 1689 ###### Tiørbiøn Holand
377 183 1689 Liffuerød Et barn fra Liffuerød
378 183 1689 Breche Et barn fra Breche
379 183 1690 Peder? Gielsta
380 183 1690 Ræer? Skolj
381 183 1690 Levors Barn
382 183 1691 80 Hans Møller 80? Aar
383 183 1691 80 Jngval Hønseval 80 aar
384 183 1691 20 Holand, øfre En? Pige fra øfre Holand 20 aar
385 183 1691 84 Hans Knudsøn Skorge
386 183 1691 76 Marta Trolsos
387 183 1691 53 Emerentz Huidsten
388 183 1691 73 Mari Gielsta
389 183 1691 40 Mari Skuggen
390 183 1691 15 Biøndal J dreng fra Biøndal 15 a:
391 183 1691 80 Erich Lystrø
392 183 1691 Pisserø J quinde fra Pisserø æt:
393 183 1692 20 Trolsos J dreng fra Trolsos æt_ 20 aar
394 183 1692 63 Birgete? Hønseval
395 183 1692 88 Jngebor Svarsrø
396 183 1692 21 Kari Tostensd. Trefland
397 183 1692 45 Alf Holand
398 183 1692 89 Risemir en quinde fra Rise,ir
399 183 1692 69 Jens Biørndal NB: Jens Biørndal. En god oprictig Mand, ???? Julii iordet , hans alder? 68 aar 6 maaneder
400 183 1692 97 Sitzele Lystrø
401 183 1692 9 Fredric Hønsevalds Barn
402 183 1692 4 Tueten Jt barn fra Tueten 4 aar
403 183 1693 39 Barbro Galljs
404 183 1693 65 Mikel Breke , en god erlig Mandm ætat 65
405 183 1693 0 Gielsta Jt barn u-egte fra Gielsta, ætat 7 vge
406 183 1693 69 Guru Lofsrø Guru fra Lofsrø, æt_ 69
407 183 1693 37 Søfren Huidsten
408 183 1693 2 Svindal Jt barn fra Svindal ij aar (j m.strek = 1 1/2 år.)
409 183 1693 53 Torbiørn Stj
410 183 1694 Liuerø J barn fra Liuerø
411 183 1694 Galliss J barn fra Galliss
412 183 1694 Jens Hasaas Barn
413 183 1694 Tuetten eije Jt barn fra Tuetten eije
414 183 1694 38 Peder Biørndal
415 183 1694 Trolsos Jt barn fra Trolsos
416 183 1695 0 Skuggen J barn fra Skiggen. Æt: 14 dage
417 183 1695 45 Hasos , vestre J pige fra vestre Hasos æt: 45 aar
418 184 1695 0 Knud Brekis Barn 2 dage
419 184 1695 Breke Jt lifløst barn fra Breke
420 184 1696 52 Kari Breke
421 184 1696 Trefland J dreng fra Trefland
422 184 1696 Saugstuen J pige fra Saugstuen
423 184 1696 Mikel Treflands Datter
424 184 1696 Trolsos Jt barn fra Trolsos
425 184 1696 Stj J pige fra Stj
426 184 1696 Hønseval J pige oc j s??? Fra Hønseval
427 184 1696 Huidsten ? Barn fra Huidsten
428 184 1696 Hendric Leuorsøns Barn J barn fra Hendric Leuorsøns
429 184 1696 Hendric Leuorsøns Quinde
430 184 1696 Knud Rønningen
431 184 1696 Hasoseije J quinde fra Hasoseije
432 184 1696 I vandrings quindfolk
433 184 1696 Trolsos Jt barn fra Trosos
434 184 1696 59 Jørgen Præstbyn Jørgen Præstbyn æt_ 59. En smuk? mand?
435 184 1696 Jens Hasos Barn J barn fra Jens Hasos
436 184 1696 Gallis J barn fra Gallis
437 184 1696 Hønseval J pige fra Hønseval
438 184 1696 Jngebor Skarsholt
439 184 1697 87 Ragnil Trolsos
440 184 1697 46 Jens Hasos
441 184 1697 Skorge, østre Jt barn fra østre Skorge
442 184 1697 Mari Huidsten
443 184 1697 Huidsten Jt barn fra Huidsten i hielligget
444 184 1697 67 Jens Trolsos, nordre
445 184 1697 Breke Jt barn fra Breke
446 184 1697 Torber Trolsos
447 184 1697 Risemir Jt barn fra Risemir
448 184 1697 Søfren Hønsevals Quinde
449 184 1698 Hans Skuggen
450 184 1698 Hasoseije J gammel mand paa Hasoseije
451 184 1698 Birgete Tors datter
452 184 1698 Risemir J pige fra Risemir
453 184 1698 Hasos, vestre Jt drengebarn fra vestre Hasos
454 184 1698 Trolsos Jt barn fra Trolsos
455 184 1698 Hendric Leuorsøns Barn
456 184 1698 Barbro Liuerø
457 184 1698 Torgier Trefland
458 184 1698 Ole Milands Datter
459 184 1698 Nelss Biøndals Datter
460 184 1698 Jacob Skorges Søn
461 184 1699 Anderss Burvolds Datter
462 184 1699 Anne Trolsos
463 184 1699 Trefland J dreng fra Trefland
464 184 1699 Halvor Lars.* Hønsevolds Halvor Lars Hønsevolds søn, Halvor
465 184 1699 Torger Treflandss Barn
466 184 1699 Risemir Jt barn fra Risemir
467 184 1699 Ole Risemirs Datter
468 184 1699 Anderss Sletholtss Datter
469 184 1699 Skorge østre 2 børn fra østre Skorge
470 184 1699 Peder Trolssos
471 184 1699 Martha Lystrø
472 184 1699 Ole Tuetan
473 184 1700 Siri Jngebrits datter
474 184 1700 ? Tuetan
475 184 1700 Jngebret Knudtzøn druknet
476 184 1700 Hasos J Barn fra Hasos
477 184 1700 Siver? Trolsos Barn Siver? ????s barn Tore Trolsos
478 184 1700 Jacob Prestbyn
479 184 1701 Tore Huidsten
480 184 1701 Fredrich Hønsevals Barn
481 184 1701 Anne Tords datter
482 185 1701 Helje Skorge
483 185 1702 Fredric Hønsevalds Quinde
484 185 1702 Fredric Hønsevalds Barn
485 185 1702 Hilje? Skorge
486 185 1702 Anders Hasosis Barn
487 185 1702 Lartz Hasosis Datter
488 185 1702 Svend Skomager
489 185 1702 Jacob Skolis Tvillinger Begge Jacob Skolis tvillinger
490 185 1702 28.2.02 Torbiøn Kristoffers.* Breche Xstoph.? Breche Torbiøn d. 28 febr.
491 185 1702 12.3.02 Xstoph. Breche Quinde d. 12 Martii hans quinde
492 185 1703 Torjer Kristoffers.* Bergjes? Xstophi bergjes? Barn, Torjer
493 185 1704 Marj Sørensd.*? Gallis Jt barn fra Sørn Gallis, Marj
494 185 1704 Hendrich Levorsøn Barn
495 185 1704 Anne Viga
496 185 1704 Jacob Skolis Barn
497 185 1704 5 Nils. Olss. Barn J barn ? Nils Olss.
498 185 1705 Friderich Hønsevald
499 185 1705 70 Peder Hasos Qde.
500 185 1705 Lars Rismyr
501 185 1705 70 Anders Sletholt Anders Sletholt æt: 70 aar j maaned
502 185 1705 78 Oluf Lefsserød
503 185 1705 97 Barbro Holand
504 185 1705 Elef Tvetan Barn Jt barn fra Elef Tvetan
505 185 1705 Anders Hvidstens Barn
506 185 1705 Anders S???? Barn
507 185 1705 Hans Nils. Biøndal d. Ii?
508 185 1705 Barbro Skorge Jacob? Skorge - Barbro - d. 16 febr? F: Gunil och Lars Holand Må være en dåp
509 185 1706 6? Helje Hvidsten Olis Quinde Helje Hvidstens, sl.? Olis qde. æt 6?
510 185 1706 70 Kirsti Hvidsten Olis moder Kirsti Hvidsten, Olis Moder æt 70 (76?)
511 185 1706 Jens Skorgis Barn
512 185 1706 Xstoph. Tuettend Barn Jt barn fra Xstoph Tuettend?
513 185 1706 Jzigien? Barn Jt barn fra Jzigien?
514 185 1706 Søfren Gallis Marthe Barn
515 185 1706 Anders Hasos Barn J barn fra Anders Hasos
516 185 1706 And Hvidsten Jt barn fra And i Hvidsten
517 185 1707 Ole Hajos? Quinde
518 185 1707 ?le Rismyr
519 185 1707 ??jer Tvetan
520 185 1707 Peder Hvidstens døefød barn
521 185 1707 J dreng, fødd 5 Oct:
522 185 1707 Jacob Skorgis døfødde barn
523 185 1707 80 Michel Hvidsten
524 185 1708 85 Jens Biøndall Jens Biøndall, æt 84, 7 maaneder, smuch? mand
525 185 1708 Hans Lefsrød? J soldat, Hans paa Lefsrød?
526 185 1708 Ole Liverud Barn
527 185 1708 Taral Møllers Quinde
528 185 1708 Levors Quinde
529 185 1708 Gunnil Pisserød Gunnil Pisserød, tienend? hos Ander Hvidsten, bl?? af i stud stanget fordervet, at hun lefde ichun 2 dager effter
530 185 1708 Taral Møllers Barn
531 185 1708 ? Gærstad ?(Liue?) Gærstad, ?? sl. Knud Jl?estin? qd.
532 185 1708 69 Margrete Gallis æt: 68. 6. maaned
533 185 1708 27 Kari Pstebyn æt: 26 aar 7 1/2 maaned
534 185 1708 0 Pstebyn Barbro Barn Hendis barn Barbro, æt 12 dage
535 185 1708 66 Barbro Præstbyen ætat: 66. j smuch qde,
536 186 1709 31 Peder? Hvidsten begge kom i en graf
537 186 1709 8 Anders Hvidstens Barn begge kom i en graf
538 186 1709 Jnger Saugen
539 186 1709 Søren Trolsaas Elen Quinde
540 186 1709 Peder Hasos Anne Barn
541 186 1709 Karen? Stj
542 186 1709 77 Levor æt 77 aar. 5 maaned
543 186 1709 65 Marj Tvetan æt 64. 8 maan
544 186 1710 60 Marj Torbiønsdaatter æt 6+ aar, war pige
545 186 1710 Peder Lystrøs Qdis søster
546 186 1710 Anders Hvidstens Barn
547 186 1710 3 Ole L?fsurøds? Ole Barn
548 186 1710 Jacob Skorgis Barn
549 186 1710 Idde Knudsd. Giærestad
550 186 1710 Jaco? Skorgis Anne Quinde
551 186 1711 80 Jngerj Biørndal Jngerj Biørndal døde d. 3 ja?? æt? 80 aar, j smuch qde
552 186 1712 39 Anders Hasos
553 186 1712 Christen Skeu Christen Skeu - d 4 ??
554 186 1712 Gunnil Biørndal æt: 7? 7?
555 186 1712 74 Marthe Trefland æt 73 6 maaneder
556 186 1712 79 Lars Hasos Jnger Qde.
557 186 1713 Simen ???? d 21 Marti - Sibille. F: Ole Hvidstens qde, Hans L??? Må være en dåp
558 186 1713 52 Marj Biøndal
559 186 1713 Nils Brechis Barn
560 186 1713 Nils Brechis Qde.
561 186 1713 Jens Tieraasis Quinde
562 186 1713 Holan nedre J barn fra Nedre Holand
563 186 1713 84 Thore Trolsaas
564 186 1714 Ole Lefsrø - Ole? d ii Martij F: Marj Burr??, Lars Stolerud? Må være en dåp
565 186 1714 Nils Bræchis Barn
566 186 1714 Halvor Hvidsten eijes Barn ? Halvor paa Hvidsten eijes barn
567 186 1715 Hans Hansen Troldsaass Barn
568 186 1715 Knud Torgiersøns Slettingdal Barn Knud Torgiersøns barnb paa Slettingdal
569 186 1715 Lars Pedersøns Barn Lars Pedersøns 2de børn som war tvillinger
570 186 1715 Lars Pedersøns Barn Lars Pedersøns 2de børn som war tvillinger
571 186 1715 Søren Troldsaases Barn d 18 junj
572 187 1715 Ole Præstbyens Barn
573 187 1715 NB. En gammel fattig mand
574 187 1715 Peder Gallis
575 187 1716 Niels Rijsmijr
576 187 1716 Coumand? Teijen En gammel fattin qvinde paa Coumands? Teijen
577 187 1716 Iffuer Skaariges? Niels Sønn
578 187 1716 Halvor Rismyr
579 187 1716 Hans Biørnedall
580 187 1716 Lars Breche
581 187 1716 Hindrich Leversøns Quinde
582 187 1717 Jens Biørnedall
583 187 1717 Tosten Breckes Barn
584 187 1717 Marj Biørnedall
585 187 1717 Peder Torrjstads Quinde
586 187 1717 Gallis Et barn hos Thore Gallis
587 187 1717 Tæves Jellestads Barn
588 187 1717 Mari ? ???ch?? Mari och hendis? Mand?
589 187 1717 Ole Lefserøds Barn Ole Lefserøds B.
590 187 1717 Ole Hvidsteens Barn
591 187 1717 Anders Hvidsteens Barn
592 187 1717 Sijrj Sv????and
593 187 1718 Hindrich Leversøns Barn
594 187 1718 Aase Peders daatter
595 187 1719 Lysterøe En dreng paa Lysterød
596 187 1719 Daniel Biørnedalls Barn
597 187 1719 Riismyr En gammel mand paa Riismyr
598 187 1719 Skuggj En Quinde paa Skuggj
599 187 1719 Søren Troldsaases Barn
600 187 1720 Jacob Skolins Broder
601 187 1720 Tosten Corporals Barn
602 187 1720 Ole Levsrød Quinde
603 187 1720 Daniel Biørndalls Barn
604 187 1720 Ole Hvidsteens Barn
605 187 1720 Daniel Biørndalls Barn
606 187 1720 Thore Gallis Barn
607 188 1720 Ole Holands Barn
608 188 1720 Troldsaas, N Barn Et barn paa N. Troldsaas
609 188 1720 Skolj Qvernen Et barn ved Skolj Qvernen?
610 188 1720 Lars Hønsevold
611 188 1720 Jon Hassaas
612 188 1720 Lars Hønsevold
613 188 1722 Lars Ottersen
614 188 1722 Ole Leffsrød
615 188 1722 En gammel Qvinde
616 188 1723 Thore Galliss Barn
617 188 1723 70 Ifver Gierestad
618 188 1723 Hindrich Leversøns Barn
619 188 1724 Jacob Skorrims? Quinde
620 188 1724 Søren Troldsaasses Barn
621 188 1724 Tore Gierrestad Barn
622 188 1724 Riise En gammel Qd. paa Risse
623 188 1724 Jens Biørndall Gamle Jens Biørndall
624 188 1725 Galis V. Barn Et barn paa V. Gallis hos en svensche?
625 188 1725 Jørgen? Sletholtes Quinde
626 188 1725 Holand Nedr Barn Et barn paa N. Holand
627 188 1725 Gierrestad Barn Et barn paa Gierrestad
628 188 1725 Hindrich Leversens Barn
629 188 1725 Jngebret Treffland Jngebret Treffland ss? ved en? ulychligt hændelse L?? udj Troldsaas Elven d. 9 octobr.
630 188 1725 Anders Treffl. Barn
631 188 1725 Tosten Trolds. Barn?
632 188 1726 Brunnell Lysterøes Quinde
633 188 1726 Hans Stj
634 188 1726 Jfer Lebsrøds Barn
635 188 1726 Michel Berrig
636 188 1726 Lars a???? Barn
637 189 1727 Risse i St?? Et barn fra Risse i St??s
638 189 1727 Hans Treffl. Barn
639 189 1727 Daniel Hafsaases Quinde
640 189 1727 Lars Amuns Barn
641 189 1727 Peder Hafsaas
642 189 1727 Peder Løstris Barn
643 189 1728 Tosten Treffl. Barn
644 189 1728 Søren Gallis
645 189 1728 Hindrich Leversøns Barn
646 189 1728 Knud Jngelbretsøns
647 189 1728 Jngeborg Gierest.
648 189 1729 Hans Olesen Skollj eije En fattig m. barn paa Skollj eije ved N. Hans Olesen
649 189 1729 Daniel Hafsaas Daniel Hafsaas Repente Mortuus
650 189 1729 En fattig dreng
651 189 1729 Anders Trefflands Barn
652 189 1729 Else Hønsevold
653 189 1729 Alph? Hvidstens? Barn
654 189 1730 En gammel Q. paa ???
655 189 1730 Lars Berriges Quinde
656 189 1730 Daniel Biørndalls Barn
657 189 1730 Erich Heijers Barn
658 189 1730 Gi??ssholt Jt uecte b. fra Gi??ssholt
659 189 1730 Anders Treffl. Barn
660 189 1731 Tosten Brechis Barn
661 189 1731 Christen Hafsaasis Barn
662 189 1731 Anders Hvidsten
663 189 1731 Jørgen Berjjes Barn
664 189 1731 Alph Hvidst. Barn
665 189 1731 Abraham Hafsaas Barn
666 189 1731 Hindrich Gierrestads Barn
667 189 1731 Anders Treffland Barn
668 189 1731 Christen? Hafsaases Barn
669 190 1732 Tafis? Giellestads Datter
670 190 1732 Niels Sørenss. Moder
671 190 1732 Hans Buurvals Quinde
672 190 1732 Lars N.N.
673 190 1732 Peer Lysterøe
674 190 1733 70 Christen Skuggen
675 190 1733 Skolj eije En gammel quinde paa Skolj eije
676 190 1733 Gierresta Et barn paa Gierresta
677 190 1733 Abraham Skoljs Barn
678 190 1733 71 Ole Liverøds Quinde Ole Liverøds Q. Aæt? 71
679 190 1734 1 Peer Lysterøes Barn ætat: 1 aar 2 maaneder och 1 dag
680 190 1734 Simen Gallis Barn
681 190 1734 Alph Hvidstens Barn
682 190 1734 Risemyr Et barn paa Risemyr
683 190 1734 78 Lars Holand Gammel Lars Holand ætat 78
684 190 1735 Ifuer Pedersøns Barn
685 190 1735 Erich Heijers Barn
686 190 1735 Simen Gulliksens? Barn
687 190 1735 94 Lars Heijer?
688 190 1735 74 Breche En gammel pige paa Breche 74
689 190 1735 Jørgen Berrigs? Barn en pige
690 190 1735 Peer Lysterøes Peer Lysterøes tvende ??? piger
691 190 1735 Hans Slettingdals Datter
692 190 1735 Gunnild Ifvers daatter
693 191 1736 Syffuer Rissmyrs Barn
694 191 1736 68 Karen Tostensd.
695 191 1736 Treffland En gammel kone paa Treffland
696 191 1736 Gunnild Skorje?
697 191 1737 Jørgen Berjes Datter
698 191 1737 Christen Gallises Sønn uecte søn
699 191 1737 Christ? Gallises Sønn lille søn
700 191 1737 Jacob Skolj Quinde
701 191 1737 Michel Hvidsteen
702 191 1737 71 Jfver Skorrj
703 191 1737 Abraham Skoljs Datter
704 191 1737 Lars Holand
705 191 1737 Peder Jørgensen Brecke eije Peder Jørgensen paa Breche eije
706 191 1737 Ole Svarsrød
707 191 1737 75 Jacob Skorrj
708 191 1737 Hafsaas Huusmand paa Hafsaas
709 191 1737 Breche eije ?? huuskone paa Breche eije
710 191 1738 20 Peder Lystrøs Datter Peder Lystrøs daatter begrav. Dom bagesim? ætat 20
711 191 1738 Troldsaas Een soldat paa Troldsaas
712 191 1738 Een gammel pige
713 191 1738 Malene Biørnsdatter? ?