Linker

Her er enkelte linker som jeg benytter ofte

Vestfold:

Vestfold Slektshistorielag. Jeg er nestleder i VSHL. I Slektssenteret på Nauen på Sem er det fritt fram for alle til å komme på besøk. Se våre kurs og møter på hjemmesiden.

Gjallarhorn. Sammen med Siri Lind Johannessen er jeg også redaktør i Gjallarhorn fra og med julenummeret 2009. Bladet er medlemsblad for VSHL og Buskerud Sleksthistorielag og sendes ut til alle medlemmene. Ønsker du å kjøpe bladet uten å være medlem, kan dette gjøres på Nauen.

Vestfoldslekt, side utarbeidet av Ketil Firing Hansen, mye bra. Mine databaseutskrifter er lagt ut på disse sidene.

Hedrum Genealogiske sider, Kristian Hunskaars sider for Hedrum

Stokke-slekt, også dette Kristian Hunskaars sider med gårdshistorie for Stokke.

Andre:

Digitalarkivet, Statsarkivenes sider for slektskilder etc. Bl.a. folketellinger.

Digitale kirkebøker, DA's side for scannede kirkebøker, stadig nye sider

DIS-Norge, Genealogiske ressurser fordelt geografisk

Avfotograferte slektshistoriske sider, Kari Thingvold og en del andre fotografer har lagt ut en rekke fotografier for nesten hele landet, deriblant en del fra Vestfold.

Familiens sider:

Irene Bertoni, min tremenning i USA