Thorbjørn Theie


Thorbjørn ble født i Oslo i 1897 som sønn av Karl Andersen Theie og Marie Berthe Kristiansdatter. Faren døde bare 2 år etter at han var født, så Thorbjørn visste aldri hvem hans far var. Det har heller ikke resten av vår familie visst, men for noen år siden fant jeg ut tilbake til ca 1800. Senere har jeg funnet flere opplysninger og vi kan følge familien betydelig lengre bakover. Det skal bemerkes at det fortsatt gjenstår noe for å kunne fastslå at disse opplysningene faktisk stemmer.

Navnet Theie kommer fra en gård i Eiker, Teie. Gården ligger mellom Mjøndalen og Vestfossen. Det er totalt 43 personer i Norge (1.1.2005) som har navnet (stavet med h) som eneste etternavn og mange av disse kommer fra samme sted og har felles aner tilbake på begynnelsen av 1800-tallet. Første gang jeg har sett navnet benyttet i familien er i 1813 da Anders Andersen Teie ble konfirmert. Han var da på gården Teie med sin mor og stefar. Selv om han flyttet til Skoger/Drammensområdet, ble navnet fortsatt benyttet i kirkebøkene.

Anelisten til Thorbjørn ligger her. Jeg er takknemlig for å til tilbakemeldinger om feil og ytterligere opplysninger.