Aner

Her vil det bli lagt ut våre aner fra besteforeldrene og bakover. Disse er:

Egils besteforeldre:
Thorbjørn Theie, Eiker, Tinn og søndre Vestfold.
Hilborg Andersen (Sky), søndre Vestfold.
Kristian Arnt Sørensen Føske, Stokke, søndre Vestfold, Buskerud.
Astrid Birgitte Henriksen, Østfold, Aust-Agder.

Ingers besteforeldre:
Peder Ingvald Johnsen, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane
Ragnhild Amanda Jørgensdatter, Troms, Hedmark
Størker Tobias Mehus, Troms
Fredrikke Marie Kind, Troms, Hedmark, Oppland

Det gjøres oppmerksom på at mange forbindelser må kontrolleres for feil. Det er i stor grad benyttet opplysninger fra bygdebøker og andre steder som gir mulighet for feil. Anerapportene er merket med gult der det er usikkerhet knyttet til riktige navn. Inntil det er foretatt en ekstra sjekk, er det meste merket med gult.