Kilder

Jeg har registrert enkelte kilder. De fleste avskriftene er lagt ut på Vestfold-slekt.net og du finner lenkene til avskriftene nedenfor. For flere avskrifter på Vestfold-slekt, benytt denne lenken: Vestfold-slekt

Utenom de på Vestfold-slekt, har jeg noen avskrifter som fortsatt ligger her. Dette er særlig skifteprotokoller men også Norges eldste kirkebok fra Andebu. Den avskriften gjelder tidsrommet 1623-1738, se linker nedenfor.

NORGES ELDSTE KIRKEBOK:
Høyjord 1623-1738: Døpte, Døde (NY)
Andebu 1623-1738: Døpte, Døde (NY)
Kodal 1623-1738: Døpte, Døde (NY)

Søndre Jarlsberg skifteprotokoller: Stokke 1700-1755, Andebu 1700-1755

Larvik Skifteprotokoll: Kodal, Sandeherred, Hedrum, Brunlanes, Tjølling, Sandefjord og Stavern 1666-1720

Nord-Jarlsberg skifteprotokoll: "Strays" fra 1679-1820

Bamle skifteprotokoll: Eidanger og Slemdal 1695-1820

Øvre Telemark Øst skifteprotokoll: Tinn 1668-1714, 1719

Nedre Telemark skifteprotokoll: Tinn: 1709-1810

Berg og Torsken (Troms) kirkebok: Vaksinerte 1846-1859

Tinn kirkebok, Mæl sogn: 1815-1830: Døpte, konfirmerte, viede, inn- og utflyttede, døde

AVSKRIFTER PÅ VESTFOLD-SLEKT.NET:

Følgende avskrifter ligger på Ketil Firing Hansens hjemmeside: (NY)

Stokke, Konfirmerte: 1816-1826

Stokke, Viede: 1816-1826

Stokke, Begravde: 1827-1843, 1844-1857, 1858-1871

Overformynderprotokoller for Larvik grevskap. Protokoll 1-4, 1734-1796

Består av: Brunlanes, Hedrum, Sandeherred med Tjøme og deler av Kodal, Tjølling.

Ellers har jeg registrert en del kirkebøker og skifter som ikke er lagt ut. Jeg kan foreta enle søk i disse kildene. Disse er:

Søndre Jarlsberg skifteprotokoll: Stokkeskifter etter 1755 samt enkelte skifter før. Fra avskrift som ligger på Nauen.

Larvik skifteprotokoll: Sandeherred 1720 (1666) - 1855. Fra avskrifter i permer på Sandefjord bibiliotek. Også noen fra før 1720 når disse inneholder andre opplysninger enn avskriften fra SAKO, se Larvik skifteprotokoll over.

Stokke kirkebok: Vaksinerte 1828-1842

Berg i Østfold 1770-1814: Konfirmerte, Viede, Begravde, Døpte 1786-1795

Skjeberg i Østfold: Konfirmerte 1736-1791

Berg og Torsken kirkebok: Konfirmerte 1846-1859. Begravde 1846-1859

Konfirmerte i Horten 1926-1930

Om gården Lofstad i Undrumsdal. Avskrifter fra dokumenter funnet på Gunnarsbø i Tønsberg. Avskriften ligger på Nauen.

Avskrifter i arbeid:

Stokke overformynderrulle 1764-1845.

Pantebøker for Søndre Jarlsberg: 1699-1717.